14 November 2010

Kleine watersalamander op drempel


Vanochtend bij het openen van de keukendeur een kleine watersalamander aangetroffen! Bijna er bovenop getrapt. Precies tussen de zeer nauwe opening van de drempel en de deur. Nooit geweten dat er salamanders bij ons in de tuin zitten. We hebben geen vijver, en onze tuin grenst zeker niet aan een beekje. Er is wel een bos dat twee tuinen verder ligt. Hoe dan ook, het verschijnen van een salamander op onze deurdrempel is een hoopvol teken! De rechtse regering Rutte heeft de kleine watersalamander nog niet kunnen uitroeien! Maar omdat het toch wat lastig is op de drempel, heb ik hem in een oud nestkastje op de grond in de hoek van de tuin gestopt. Hij lijkt er tevreden mee. Het lijkt me een veiliger overwinteringsplek dan de drempel van de keukendeur.

No comments: