24 November 2015

Bijbelwetenschapper Sam Janse fraudeert met data in de bijbel

Sam Janse
In een kritiek op Dimitri Verhulst in de Trouw van zaterdag 21 november 2015 schrijft bijbelwetenschapper Sam Janse:
"Draag duidelijk de overtuiging uit dat het nooit Gods wil kan zijn dat grote mannen met hun wapens zuigelingen en kinderen doden."
Dit is frauderen met data in de Bijbel, want in Deuteronomium 7 geeft God de opdracht om 7 volken uit te roeien. Verder is het overbekende zondvloed verhaal in Genesis een voorbeeld waar God behalve volwassenen, ook zuigelingen en kinderen doodt door middel van verdrinking. Zelf schrijft Janse:
"In de boeken Samuël moet Saul op Gods bevel alle Amalekieten uitroeien, 'mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen.' Genocide dus, erger nog, ook 'runderen en schapen, kamelen en ezels' gaan eraan."
Janse probeert de aandacht van deze feiten af te leiden door vele niet relevante opmerkingen: "Geef toe dat dat de bijbelschrijvers mensen van hun tijd waren... "het waren barbaarse tijden... ", "Zo leefden en dachten onze voorouders.", etc.
Dat is allemaal niet relevant, want in Deuteronomium en Samuël gaf God zelf de opdracht tot genocide.

Het is nog erger: Janse schroomt niet om openlijk op te roepen tot het manipuleren en vervalsen van data: 'theologen horen het geweld in hun gezaghebbende teksten te duiden en onschadelijk te maken. ... bijvoorbeeld door geweldteksten op te vatten als metaforen van een spirituele en morele strijd."
Dat is data wijzigen in het tegenovergestelde. Dat betekent dat je de data niet accepteert zoals ze zijn. Data 'onschadelijk maken' is het vervalsen van data en dus wetenschappelijke fraude. 

Tenslotte suggereert Janse met deze uitspraak: "Ik vind het boek [de Bijbel] vooral geschikt voor theologen", dat hij liever niet wil dat anderen controleren wat hij met de primaire data doet.


Artikel: Sam Janse 'Voor een fundamentalist is de Bijbel een gruwelboek.' (Trouw, 21 Nov 2015).

Verder:

Vanwege de actualiteit heb ik dit blog ingevoegd. Ik ga zo spoedig mogelijk weer verder met bloggen over DNA.

10 comments:

 1. @Gert, wat nu de toegevoegde waarde inhoudt van deze column op een blog over de evolutie theorie ontgaat me volledig, enkel vanwege de actualiteit, zoals je het zelf stelt.

  ReplyDelete
 2. Egbert: echt een domme opmerking hoor! :-) :-(
  je kunt echt wel beter dan dat hoor, als je wilt.
  maar ja, je kunt je natuurlijk van de domme houden!

  ReplyDelete
 3. Egbert: wat de toegevoegde waarde is? Heeft theoloog Taede Smedes dan geblogd over hetzelfde artikel van Sam Janse? Of Jan Riemersma? Of Rene Fransen? Niet dat ik weet. Dus, als zíj het niet doen, dan doe ik het. Of bedoel je soms dat het algemeen bekend is dat bijbelwetenschappers frauderen met bijbelteksten? is dat een open deur? Of staat er in Trouw een kritiek op Sam Janse? Zeg het maar!

  ReplyDelete
 4. Gert: Quote column: bijvoorbeeld door geweldteksten op te vatten als metaforen van een spirituele en morele strijd."

  Inderdaad, het zelfde gegeven tref je ook aan in de Veda's, de heilige boeken van de Hindoes. Er zit een boodschap in verborgen, het gaat helemaal niet om de veldslagen en moordpartijen, maar om de innerlijke strijd die in de mens plaats vindt, jij vat het allemaal veel te letterlijk op en ziet de achterliggende diepe symboliek die er in vervlochten zit niet.
  Zoals dat helaas trouwens bij de meeste eenvoudige gelovigen ook het geval is.

  ReplyDelete
 5. Egbert: dank voor je reactie!
  Ik vat het allemaal veel te letterlijk op???
  Dus als mensen over 2000 jaar de moord op miljoenen joden in WOII zouden beschrijven als een innerlijke strijd die in de mens plaats vindt, en dat het helemaal geen letterlijke beschrijving is van een historische gebeurtenis, en dat de gaskamers nooit hebben bestaan, die moet je louter symbolisch opvatten, dan zou jij zeggen: prima, daar ben ik het mee eens, want zo beschrijf ik ook de oorlogen en moordpartijen in de bijbel die 2000 jaar geleden plaatsvonden.

  Parijs 2015: als moslims over 2000 jaar zullen zoeken naar ' de achterliggende diepe symboliek die vervlochten zit in' de terrorsitsiche aanslagen, en daarmee inmpliceren dat het geen letterlijke beschrijving van terroristische aanslagen zijn, waarbij onschuldige mensen van vlees en bloed zijn omgekomen, dan zou jij dat toejuichen?

  Egbert: dit is geen klein dingetje, het gaat hier niet om spijkers op laag water zoeken, het gaat er om principieel, consequent alle geweld afwijzen, ook/zelfs als het in de zgn 'Heilige Schrift' voorkomt. Ja, zelfs als God het beveelt!. En daar ging het fout bij Sam Janse.

  Ik denk dat we hier te maken hebben met het herschrijven van de geschiedenis door de overwinnaars, Sam Janse plaatst zich in de afstammings lijn van het volk van Israel, als afstammeling van Gods volk, en dus in de traditie van het goedpraten van alles wat je voorouders deden, het eigen straatje schoonvegen, zoals Turkije de genocide ontkent, of Nederland de bloedig neersgelsagen opstanden in Indonesie, etc etc

  De vraag is: ben je voor of tegen geweld? spreek je dan duidelijk uit.
  Als je geweld in de bijbel goed probeert te praten dan ben je gewoon niet principieel tegen geweld.

  ReplyDelete
 6. @Gert, om het dan maar zoals jij wilt puur te blijven focussen op het geweld waarover 2000 jaar geleden in de Bijbel verhaald werd, zover ik weet schijnen veel bijbelvertellingen het geweld nogal behoorlijk te overdrijven, uit bijv archeologische ontdekkingen weten we nu dat Jericho slechts een kasteel was waar slechts een paar honderd militairen gelegerd waren, daar hebben de gelovigen toch een heel ander plaatje van.

  Ook schijn je, zoals het aan mij tenminste door een gelovige is uitgelegd, veel actieve werkwoorden gehanteerd in de Bijbel juist als passieve te moeten gaan lezen, God strafte d.m.v. niet een actieve rol in het menselijk gebeuren te gaan spelen maar de mensen domweg aan hun lot over te laten met alle destructieve gevolgen van dien.

  Je kunt trouwens de doorsnee Moslim toch niet verantwoordelijk stellen voor het geweld dat I.S. tot nog toe aan heeft gericht, zij heeft uiteindelijk haar bestaansrecht voornamelijk te danken aan het feit dat Amerika zonder V.N. mandaat Irak binnenviel, achteraf een volstrekt overbodige actie, I.S. kan enkel floreren bij de sterke verdeeldheid die momenteel heerst in Irak en Syrië, waar tevens grootmachten als Rusland en de U.S. beide grote belangen hebben en er bestaat überhaupt toch geen natie die echt schone handen heeft, wat geweld aangaat, daar ben ik principieel niet op tegen, zie het in sommige gevallen als een noodzakelijk kwaad.

  Want hoe hadden we anders het zeer verwerpelijke regime dat verantwoordelijk was voor de Holocaust en daarbij heel Europa onder de voet had gelopen anders de kop in moeten drukken, jij mag het zeggen.

  Nog even en je gaat me vertellen dat je voor eenzijdige ontwapening bent.

  Wat Sam Janse betreft, als ik jou was zou ik met hem de confrontatie aangaan en hem eens een mailtje sturen. Wie weet wat voor reactie je daarop krijgt. Best mogelijk dat het je perspectief omtrent het e.e.a. verbreedt.

  ReplyDelete
 7. Gert,
  het is zoals Egbert het stelt, hoe nauw moet je data nemen uit de bijbel? Er zijn weliswaar nog steeds veel gelovigen die de bijbel letterlijk nemen en beschouwen als een heus geschiedenisboek, waarbij een God constant in de weer in. Dat is allemaal vreemd, want geen mens heeft nadien nog iets ervaren van enig ingrijpen door een God. Moderne gelovigen nemen de bijbel niet letterlijk noch als een geschiedenis. Ik zal ook niet beweren dat 'de negerhut van oom Tom' een ware gebeurtenis was. Maar de auteur heeft het heel levendig geschreven. Daarnaast zijn er tal van afsplitsingen, een hoop "ismen", en is geloof persoonlijker.

  Er was een interessante docu.serie op tv, waarbij men allerlei geschiedenissen uit de bijbel natrok op enig spoor van bewijs. Van de hele geschiedenis van Mozes vond men bv. nul spoor terug dat het ooit echt is voorgevallen.
  Het zijn alle vertellingen van mensen doorheen tijden, die gemeenzaam hebben dat ze geloofde in een Hoger iemand.
  Dat is de enige binding.

  ReplyDelete
 8. Egbert: "...schijnen veel bijbelvertellingen het geweld nogal behoorlijk te overdrijven..."
  1. overdrijven? is er meer overdreven in de bijbel? staan er meer overdrijvingen in de bijbel? dat maakt de bijbel niet persee een betrouwbaar boek. Zijn al de wonderen in bijbel (ik hoef ze niet op te noemen!) ook overdreven? na 3 dagen opstaan uit de dood? wat vind je daarvan?
  2. een beetje geweld is niet erg? 100 mensen vermoorden is minder erg dan 1000? hallo!
  3. ook als daar zuigelingen en kinderen bijzitten???

  -Egbert: "Ook schijn je, zoals het aan mij tenminste door een gelovige is uitgelegd, veel actieve werkwoorden gehanteerd in de Bijbel juist als passieve te moeten gaan lezen"
  1 Schijn je? is het nu waar of niet?
  2 een gelovige? een theoloog? betrouwbaar? of iemand die aan het sjoemelen is met teksten? (inderdaad: vergelijk met Volkswagen!)
  3 actieve werkwoorden >>> passieve werkwoorden: uh??? gaan we hier weer precies het tegenovergestelde lezen van wat er staat? Verkrachten van de primaire bronnen noem ik dat.

  Jouw verhaal over de islam sla ik even over, want het gaat hier over het christendom.

  "Wat Sam Janse betreft, als ik jou was zou ik met hem de confrontatie aangaan en hem eens een mailtje sturen"
  Ik heb er over geblogd, dat is openbaar. Maar bedankt voor de tip.
  Ik ben zijn boek De tegenstem van Jezus. Over geweld in het Nieuw Testament aan het lezen, dus voordat ik het uit heb, zal ik hem nog even niet emailen, want dan weet je wel dat hij gaat zeggen: lees mijn boek!
  Ondertussen werk ik aan een nieuw blog over geweld in het OT en Steven Pinker,
  dat volledig op Sam Janse gebaseerd is. Komt er aan! even geduld!

  ReplyDelete
 9. Theo zei "Moderne gelovigen nemen de bijbel niet letterlijk noch als een geschiedenis."
  Bijbelwetenschapper Sam Janse (De tegenstem van Jezus) leest de bijbel gedeeltelijk als mensenwerk en gedeeltelijk als Gods woord. Maar hijgeeft geen kriterium hoe je dat onderscheid maakt in de tekst. Waardeloos.

  Waarom zou iemand (op zijn minst gedeeltelijk!) de bijbel letterlijk nemen en 'de negerhut van oom Tom' alleen figuurlijk, niet-historisch?
  Neem jij de opstanding na 3 dagen letterlijk historisch? ja of nee?

  Theo, je hebt kennelijk een reply aan jou over het hoofd gezien:
  zaterdag 14 november 2015 11:23:00 CET.
  Maar ik zie nu dat je nog leeft!
  Ik had de moeite en tijd genomen om je uitgebreid te antwoorden, maar je geeft geen enkel teken dat je het gelezen hebt. En geen reactie. onertussen discussieer je wel met Egbert. Niet netjes hoor!

  ReplyDelete
 10. @Gert schrijft: Verkrachten van de primaire bronnen noem ik dat.

  Maar hoe betrouwbaar zijn die primaire bronnen, daar valt en staat toch alles bij.Het oude testament wat geschreven is ca 1000-200 voor Christus, hoe lang is dat wel niet geleden, ik zie de Bijbel, waar je überhaupt moeilijk je weg in kunt vinden meer als een boek waaruit je misschien een bepaalde openbaring uit zou kunnen destilleren, het komt ook wel voor dat mensen een studie Theologie aanvangen, wat ook qua moeilijkheidsgraad nogal vrij pittig schijnt te zijn, na al de moeizaam verworven kennis zelfs uiteindelijk zich tot het atheïsme bekeren. Het kan verkeren.

  Ik las het navolgende in de boekbespreking:

  Sam Janse verdedigt in dit boek een dubbele stelling: het godsbeeld van het Nieuwe Testament is net zo gewelddadig als dat van het Oude Testament en de Koran, maar nergens wordt door evangelisten en apostelen opgeroepen tot geweld om het geloof in de Messias Jezus te verbreiden of het Koninkrijk van God te realiseren. Dat moet te maken hebben met de geestelijke nalatenschap, de tegenstem van Jezus.

  Met de geestelijke nalatenschap, de tegenstem van Jezus? Wat daarmee precies wordt bedoeld moet ik nog eens gaan uitzoeken.

  Ik heb nog een link hieromtrent gevonden, die zal ik vanavond trouwens even doorlezen, want ik moet direct weg.

  http://wapenveldonline.nl/artikel/727/de-tegenstem-van-jezus/

  Je schrijft: Ondertussen werk ik aan een nieuw blog over geweld in het OT en Steven Pinker,
  dat volledig op Sam Janse gebaseerd is. Komt er aan! even geduld!

  Verstandig om eerst Janse zijn boek te lezen dan kun je hem tenminste goed onderbouwd van repliek dienen, we wachten verder af.

  Gr,

  ReplyDelete

Commentaar wordt gemodereerd bij posts ouder dan een maand.