12 April 2021

Tast het corona vaccin je eigen DNA aan? Is het corona vaccin een soort genetische manipulatie?

 

 

Corona update 12 April 2021

 

 

 

 

Komt het RNA uit RNA-vaccins, zoals Pfizer, in je DNA terecht?

Nee. Onderstaand schema laat zien dat het RNA uit een RNA vaccin niet in de celkern en dus niet je in DNA terecht komt.

 

1= normale cel.  2= virus infectie.  3= vaccin.

 

1: normale cel. DNA zit in celkern en komt er niet uit. Op basis van het DNA wordt RNA geproduceerd dat de celkern verlaat om eiwit te maken. Dat is de normale gang van zaken.

2: een RNA virus zoals SARS injecteert zijn eigen RNA in de cel en de cel machinerie vermenigvuldigt het virus-RNA en produceert virus-eiwitten die uiteindelijk de cel weer verlaten als virus deeltjes. De cel gaat daar aan ten onder. De cel ziet niet dat het RNA van een virus is. De cel ziet het aan voor eigen RNA en gaat er mee aan de slag zoals het dit altijd doet. Het is bovendien de snelste route om eiwitten aan te maken want er komt geen DNA aan te pas. Heel slim van het virus!

3: een RNA vaccin zoals Pfizer introduceert het RNA voor het Spike eiwit in de cel en op basis daarvan wordt het Spike eiwit door de cel machinerie geproduceerd. Delen van het eiwit gaan aan de buitenkant van de cel zitten en worden aangevallen door het immuunsysteem. Het vaccin-RNA en virus-RNA komen dus niet in ons DNA terecht. Ook hier ziet de cel niet dat het RNA uit een vaccin afkomstig is. Er is geen verschil met het eigen RNA. De cel gaat er gewoon eiwit van maken. (ter vereenvoudiging heb ik het eigen RNA van de cel weggelaten).

Bovendien is het RNA in het vaccin uitsluitend geschikt om het Spike eiwit te produceren en kan niet het hele virus maken omdat die informatie simpelweg ontbreekt. Het vaccin is dus géén 'gen therapie' of 'genetische manipulatie'. De enige die aan genetische manipulatie doet is het virus! Die manipuleert immers de cel om uitsluitend virus deeltjes te produceren. Dat is pas manipulatie!

Dat er 'geen RNA in je DNA komt zitten' is al beslist in de ontwerp fase van het vaccin. Eventuele zeldzame schadelijke reacties van 'gevoelige personen' op het vaccin komen pas aan het licht als het vaccin op miljoenen mensen is toegepast. Maar er zullen geen (zeldzame) personen bestaan die het 'RNA integreren in hun DNA'. Dat is tegennatuurlijk.

Dus: je kunt beter je immuun systeem trainen met een los en ongevaarlijk Spike eiwit, dan met het complete virus!

Ik heb een uitnodiging voor het Pfizer vaccin gekregen. Gelukkig, want ik had eerlijk gezegd geen zin in het ASTRA-ZENECA vaccin. Ieder vaccin heeft bijwerkingen, maar als er een vaccin bestaat waarvan nog geen ernstige bijwerkingen bekend zijn, dan is de voorkeur snel duidelijk.

 

Postscript:

Ik was nog geen minuut klaar met dit blog en ik hoor dat een 77 jarige man kort na vaccinatie met het Pfizer vaccin is overleden. Oorzaak wordt onderzocht. Niet leuk. Het is goed om te weten dat de achtergrond sterfte voor 65plussers 357 per dag is (lareb.nl).


Officiële bronnen


08 April 2021

Less is More. How removal of a few amino acids in the SARS-CoV-2 spike protein outsmarts the immune system

People systematically overlook subtractive changes. People tend to solve design challenges by adding extra elements even when taking something away would be simpler and more advantageous, according to an article in Nature today [1]. 


It took decades to think of removing pedals, rather than adding stabilisers [2].

Common wisdom tells us that deletions in human texts cause loss of information. Almost by definition. The message is damaged. But is this wisdom also valid in genetic texts?
 
Enter the SARS virus. 
Can a deltion  in  genetic material have a positive effect? 
Can a deletion in genetic material have a positive effect? 
Variants of SARS-CoV-2 show the answer is: YES.

In January I blogged about the highly transmissible British variant [3]. This variant suffered from no less than 3 deletions [4]. Two occurred in the Spike protein. The British variant did not seem to be handicapped very much. On the contrary. At the time I didn't pay attention to the remarkable fact that deletions contributed to a positive effect. It didn't struck me as odd.


three deletions highlighted from [3].


Now I see that those deletions have a beneficial effect for the virus. (Not for us!). Nucleotide deletions in a specific part of Spike protein of SARS-CoV-2 may alter antigenicity. That means they normally provoke an immune response in the body. In this case that immune response is weaker. Specifically, deletion of amino acids 69 and 70 in the British variant B.1.1.7 resulted in a substantial higher infectivity of the virus. So, these the deletion of these amino acid seem to improve SARS-CoV-2 fitness. Deletion of amino acid 144 in B.1.1.7 variant and amino acids 242-244 in B.1.351 variant have also been associated with reduced binding capacity of certain neutralizing antibodies, and thus have a beneficial effect for the virus [5].


How can this LEGO structure be stabilised? [2]

When confronted with this LEGO structure with a blue supporting block in the left corner (see picture), and asked to stabilize the structure, most people add three supporting blocks in the remaining corners, but some simply removed the blue block. A simple and perfect solution. See video [2].

Evolution, found the same solution by trial and error. By removing a few amino acids, the virus has been improved.

I found the examples from everyday life helpful and inspiring. If you liked them too, please forward this blog post to your friends!

 
 

Notes

  1. People systematically overlook subtractive changes, Nature 8 April 2021
  2. Less is more: Why our brains struggle to subtract, youtube 7 April 2021
  3. Finding the highly transmissible British SARS-CoV-2 B.1.1.7 variant in the USA, blog 7 Jan 2021
  4. Recurrent deletions in the SARS-CoV-2 spike glycoprotein drive antibody escape, Science 12 Mar 2021 
  5. SARS-CoV-2 Variants vs. Vaccines, American Society for Microbiology, March 3, 2021.
  6. "The ongoing evolution of variants of concern and interest of SARS-CoV-2 in Brazil revealed by convergent indels in the amino (N)-terminal domain of the Spike protein " 18 Mar 2021


06 April 2021

Seks bij pimpelmezen en heggenmussen. 6 april: zon en sneeuwbuitjes

Vanochtend 6 april 2021 zon afgewisseld met sneeuw- en hagelbuitjes. Vorige week dit:

boven: mannetje pimpelmees, onder: vrouwtje

Als een pimpelmees paartje een nestkast gekozen heeft en nestmateriaal aanslepen, let dan de dagen er na goed op het vrouwtje. Wanneer het vrouwtje met trillende uitgespreide vleugels op een tak zit, dan is dat signaal voor het mannetje. Houd je camera gereed!

pimpelmezen op heter-daad betrapt (27 maart)

Ook hier heb ik het moment-suprême niet kunnen vastleggen. Net als bij de Turkse tortels in een vorig blog. Het is in ieder geval een paring waarvan we niet weten of er bevruchting heeft plaats gehad.

soort naspel

Na de daad zie je een soort naspel. Tenminste daar lijkt het op.

 

heggenmus verzamelt nestmateriaal (mos) 17 mrt

links: mannetje. rechts: vrouwtje heggenmus

 

Als je het vrouwtje heggenmus voortdurend met vleugels en staart ziet trillen terwijl ze op de grond zit, en het mannetje is in de buurt, pak dan je camera. Je ziet dan een hoogst bizar tafereel. Het mannetje gaat pikken op de plaats van het cloaca van het vrouwtje. Dat duurt een tijdje. Er wordt gezegd dat dit zou zijn om te zorgen dat het zaad van een vorige paring uitgeworpen wordt. Ik heb nog geen bewijs gevonden. Ook nog geen wetenschappelijke publicaties. Als iemand een publicatie kent, dan hoor ik het graag! Je verwacht dan dat er onmiddellijk daarna een paring plaats vindt. Die heb ik niet gezien. Het mannetje verdween. Ook in een filmpje op youtube volgt er geen paring.

Het is wel waar dat het heggenmus Prunella modularis vrouwtje met meerdere mannetjes paart (Polyandrie). Het vrouwtje heeft dus wel een motief. De vraag blijft als dat pikken naar de cloaca een succesvolle methode is, en het vrouwtje werkt er aan mee, waarom zou het vrouwtje dan met meerdere mannetjes paren? Voor de zekerheid en om de kans op een beter mannetje af te wachten?

Ik heb van het hele gebeuren een video (moet nog ge-edit worden), die zal ik later posten.

Krentenboom begint uit te lopen en te bloeien.


Pimpelmees (nl wikipedia), Eurasian blue tit (Engelse wikipedia)

Heggenmus, Engels: Dunnock (wikipedia)