17 April 2021

Beste buizerd opname tot nu toe. Turkse Tortel in bloeiend krentenboompje

Buizerd. 2100x2200. (9 april)
Sony A6400 met Sony 70-350

 

Deze opname is de beste die ik van een buizerd heb gemaakt tot nu toe, dwz het dichtstbij. Het aantal pixels dat de buizerd beslag neemt (dus zonder lucht er om heen) is 992x1808 pixels.Hij vloog recht boven mijn hoofd. Dus een kwestie van snel kikken.


Turkse tortel in bloeiende krentenboom
Sony A6400 met Sony 70-350
17 april 2021

 
 
Turkse tortel in bloeiende krentenboom
Sony A6400 met Sony 70-350
17 april 2021

Turkse tortel zat in het ochtendlicht te koeren in de bloeiende krentenboom (tegenlicht opname). De krentenboom bloeit dit jaar uitzonderlijk lang door de koude nachten. Nu al 12 dagen lang. Zijn de temperaturen hoger dan bloeit hij maar een paar dagen. Hij bloeit voordat er bladeren zijn. En als de bladeren te voorschijn komen zijn ze rood-bruin. Ze worden gaandeweg groener. Waarom ze rood-bruin beginnen weet ik niet.


12 April 2021

Tast het corona vaccin je eigen DNA aan? Is het corona vaccin een soort genetische manipulatie?

 

 

Corona update 12 April 2021

update 17 april: plaatje mooier gemaakt

 

 

 

Komt het RNA uit RNA-vaccins, zoals Pfizer, in je DNA terecht?

Nee. Onderstaand schema laat zien dat het RNA uit een RNA vaccin niet in de celkern en dus niet je in DNA terecht komt.

 

1= normale cel.  2= virus infectie.  3= vaccin.
In 2 en 3 is het RNA en eiwit van de cel zelf weggelaten ter vereenvoudiging.

 

1: normale cel. DNA zit in celkern en komt er niet uit. Op basis van het DNA wordt RNA geproduceerd dat de celkern verlaat om eiwit te maken. Dat is de normale gang van zaken.

2: een RNA virus zoals SARS injecteert zijn eigen RNA in de cel en de cel machinerie vermenigvuldigt het virus-RNA en produceert virus-eiwitten die uiteindelijk de cel weer verlaten als virus deeltjes. De cel gaat daar aan ten onder. De cel ziet niet dat het RNA van een virus is. De cel ziet het aan voor eigen RNA en gaat er mee aan de slag zoals het dit altijd doet. Het is bovendien de snelste route om eiwitten aan te maken want er komt geen DNA aan te pas. Heel slim van het virus!

3: een RNA vaccin zoals Pfizer introduceert het RNA voor het Spike eiwit in de cel en op basis daarvan wordt het Spike eiwit door de cel machinerie geproduceerd. Delen van het eiwit gaan aan de buitenkant van de cel zitten en worden aangevallen door het immuunsysteem. Het vaccin-RNA en virus-RNA komen dus niet in ons DNA terecht. DNA zit in celkern. Ook hier ziet de cel niet dat het RNA uit een vaccin afkomstig is. Er is geen verschil met het eigen RNA. De cel gaat er gewoon eiwit van maken. (ter vereenvoudiging heb ik het eigen RNA van de cel weggelaten).

Bovendien is het RNA in het vaccin uitsluitend geschikt om het Spike eiwit te produceren en kan niet het hele virus maken omdat die informatie simpelweg ontbreekt. Het vaccin is dus géén 'gen therapie' of 'genetische manipulatie'. De enige die aan genetische manipulatie doet is het virus! Die manipuleert immers de cel om uitsluitend virus deeltjes te produceren. Dat is pas manipulatie!

Dat er 'geen RNA in je DNA komt zitten' is al beslist in de ontwerp fase van het vaccin. Eventuele zeldzame schadelijke reacties van 'gevoelige personen' op het vaccin komen pas aan het licht als het vaccin op miljoenen mensen is toegepast. Maar er zullen geen (zeldzame) personen bestaan die het 'RNA integreren in hun DNA'. Dat is tegennatuurlijk.

Dus: je kunt beter je immuun systeem trainen met een los en ongevaarlijk Spike eiwit, dan met het complete virus!

Ik heb een uitnodiging voor het Pfizer vaccin gekregen. Gelukkig, want ik had eerlijk gezegd geen zin in het ASTRA-ZENECA vaccin. Ieder vaccin heeft bijwerkingen, maar als er een vaccin bestaat waarvan nog geen ernstige bijwerkingen bekend zijn, dan is de voorkeur snel duidelijk.

 

Postscript:

Ik was nog geen minuut klaar met dit blog en ik hoor dat een 77 jarige man kort na vaccinatie met het Pfizer vaccin is overleden. Oorzaak wordt onderzocht. Niet leuk. Het is goed om te weten dat de achtergrond sterfte voor 65plussers 357 per dag is (lareb.nl).


Officiële bronnen


08 April 2021

Less is More. How removal of a few amino acids in the SARS-CoV-2 spike protein outsmarts the immune system

People systematically overlook subtractive changes. People tend to solve design challenges by adding extra elements even when taking something away would be simpler and more advantageous, according to an article in Nature today [1]. 


It took decades to think of removing pedals, rather than adding stabilisers [2].

Common wisdom tells us that deletions in human texts cause loss of information. Almost by definition. The message is damaged. But is this wisdom also valid in genetic texts?
 
Enter the SARS virus. 
Can a deltion  in  genetic material have a positive effect? 
Can a deletion in genetic material have a positive effect? 
Variants of SARS-CoV-2 show the answer is: YES.

In January I blogged about the highly transmissible British variant [3]. This variant suffered from no less than 3 deletions [4]. Two occurred in the Spike protein. The British variant did not seem to be handicapped very much. On the contrary. At the time I didn't pay attention to the remarkable fact that deletions contributed to a positive effect. It didn't struck me as odd.


three deletions highlighted from [3].


Now I see that those deletions have a beneficial effect for the virus. (Not for us!). Nucleotide deletions in a specific part of Spike protein of SARS-CoV-2 may alter antigenicity. That means they normally provoke an immune response in the body. In this case that immune response is weaker. Specifically, deletion of amino acids 69 and 70 in the British variant B.1.1.7 resulted in a substantial higher infectivity of the virus. So, these the deletion of these amino acid seem to improve SARS-CoV-2 fitness. Deletion of amino acid 144 in B.1.1.7 variant and amino acids 242-244 in B.1.351 variant have also been associated with reduced binding capacity of certain neutralizing antibodies, and thus have a beneficial effect for the virus [5].


How can this LEGO structure be stabilised? [2]

When confronted with this LEGO structure with a blue supporting block in the left corner (see picture), and asked to stabilize the structure, most people add three supporting blocks in the remaining corners, but some simply removed the blue block. A simple and perfect solution. See video [2].

Evolution, found the same solution by trial and error. By removing a few amino acids, the virus has been improved.

I found the examples from everyday life helpful and inspiring. If you liked them too, please forward this blog post to your friends!

 
 

Notes

  1. People systematically overlook subtractive changes, Nature 8 April 2021
  2. Less is more: Why our brains struggle to subtract, youtube 7 April 2021
  3. Finding the highly transmissible British SARS-CoV-2 B.1.1.7 variant in the USA, blog 7 Jan 2021
  4. Recurrent deletions in the SARS-CoV-2 spike glycoprotein drive antibody escape, Science 12 Mar 2021 
  5. SARS-CoV-2 Variants vs. Vaccines, American Society for Microbiology, March 3, 2021.
  6. "The ongoing evolution of variants of concern and interest of SARS-CoV-2 in Brazil revealed by convergent indels in the amino (N)-terminal domain of the Spike protein " 18 Mar 2021