17 December 2018

Het pillenprobleem van Dick Bijl. Boekbespreking

Dick Bijl (2018)
Het pillenprobleem
In een vorig blog vergeleek ik Het pillenprobleem van Dick Bijl met Ontpillen van David van Bodegom. Nu een bespreking van het boek van Dick Bijl.

Een rode draad door het boek is: betrouwbaarheid van informatievoorziening over medicijnen. Simpel feit: de farmaceutische industrie is belanghebbende bij informatievoorziening over de medicijnen die ze produceert. Net zoals Volkswagen belanghebbende is bij de cijfers over de uitstoot van dieselauto's (dieselfraude). Die producten beïnvloeden onze gezondheid. Daarmee zijn de gegevens over medicijnen een zaak van de overheid (volksgezondheid) en burger. Overheid en politiek kan de volksgezondheid niet bevorderen zonder betrouwbare data. En artsen moeten over betrouwbare info beschikken anders kunnen ze hun patiënten geen veilige en werkzame middelen voorschrijven. Misleidende of ontbrekende informatie frustreert dat doel. Wetenschap, bedrijven en zakendoen staan diametraal tegenover elkaar. Daarom zijn onafhankelijke instanties noodzakelijk.

Het nut van het boek van Dick Bijl is dat hij veel knelpunten aanstipt in informatievoorziening omtrent de medicijnen die we slikken. Gezien zijn werk bij het Geneesmiddelen bulletin is hij in een uitstekende positie om te oordelen.
Alle betrokken partijen krijgen er flink van langs. De farmaceutische industrie en de registratieautoriteiten (soms in combinatie) krijgen er het meest van langs, maar ook artsen, artsen organisaties, medische specialisten (prof. Huisman, Philip Scheltens), ziekenhuizen (AMC), apothekers, redacteuren van wetenschappelijke tijdschriften (New England Journal of Medicine), de pers (Elsevier Magazine), ministers (Edith Schippers, VWS) en politici worden niet ontzien. [4]

Enkele personen krijgen complimenten zoals de onafhankelijke Amerikaanse cardioloog Steven Nissen. TROS Radar besteedde in 2008 aandacht aan het gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid van dextromethorfan.

Al in de inleiding wijst Bijl op het feit dat onderzoeksrapporten naar de werking van medicijnen die door de farmaceutische industrie aangeleverd moeten worden aan de overheid, niet openbaar zijn. Alleen registratie autoriteiten kunnen die rapporten lezen. Maar verderop in de inleiding schrijft Bijl dat in opdracht van de Europese Ombudsman alle onderzoeksgegevens die een fabrikant moet aanleveren om een nieuw medicijn goedgekeurd te krijgen, op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gepubliceerd worden. Dat is een positieve ontwikkeling. Maar Bijl merkt op dat die openbaar gemaakte onderzoeken vaak opmerkelijke uitkomsten hebben.

Het boek is een makkelijk leesbaar boek dat niet diep in gaat op wetenschappelijke details. Het nadeel daarvan is dat controversiële beweringen en beschuldigingen aan het adres van personen en instanties niet altijd goed worden onderbouwd. Bijvoorbeeld:
 1. "Het heeft massaal mensenlevens gekost, maar nog steeds bestaat er geen afdoende toezicht op naleving van de verplichting om fase IV onderzoek te doen." (hoofdstuk 1) Dat is een verontrustende claim.
 2. "Vele bij het College werkende deskundigen zijn of waren betrokken bij onderzoek uitgevoerd door of met de farmaceutische industrie." (draaideurfenomeen) (hoofdstuk 2). Dit is een veel te algemene claim. Bedoelt Bijl Collegeleden, ambtelijke adviseurs of externe adviseurs? In hoeverre gaat dit nog steeds op? Een geneesmiddelenbeoordelaar die in de industrie gewerkt heeft aan een middel zal dat zelfde middel later niet gaan beoordelen maar aan zijn collega's overlaten. Zoiets zal immers vroeg of laat uitkomen.
 3. "Dat was niet gebeurd als de registratieautoriteiten op de eerste plaats het patiëntenbelang voor ogen hadden gehad ..." (hoodstuk 2).  Dat is een zware claim: door nalatigheid van het CBG zijn er doden gevallen! Bij een zware claim hoort zwaar bewijsmateriaal.
 4. "Lareb wordt grotendeels gefinancieerd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en is daarmee indirect ook vrijwel volledig afhankelijk van de farmaceutische industrie." (hoofdstuk 2). Dit is waarschijnlijk onwaar.
 5. "Het gebrek aan openheid, de indirecte afhankelijkheid van de farmaceutische industrie en het niet zelfstandig kunnen opereren, maakt dat Lareb, evenals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, niet gekwalificeerd kan worden als wetenschappelijk instituut." (hoofdstuk 2).
 6. "Lareb biedt voor patiënten geen uitkomst, want daar worden bijwerkingen als bedrijfsgeheim behandeld, evenals in de rest van de EU."  (hoofdstuk 2). Als dat waar is, is dat een zeer serieus probleem. Het is een algemeen probleem: attitude van medici, farmaceuten versus publiek.
 7. "Fabrikanten hebben de financiële controle over zowel de registratieautoriteiten als de organisaties die de bijwerkingen registreren."  (Nawoord). Dit is een extreme claim die goed onderbouwd moet worden. Vermoedelijk is de claim domweg onjuist.
 8. "consumptief-industrieel complex'  (slot hoofdstuk 3). Dergelijke woorden zijn zo vaag dat ze niet weerlegbaar zijn en dus niet informatief.
 9. "De farmaceutische industrie heeft het gedaan gekregen dat nieuwe medicijnen op de markt kunnen worden toegelaten als zij niet slechter zijn dan bestaande middelen."  (hoofdstuk 4). Als dit waar is, is dat zeer verontrustend.
 10. "Het ministerie van VWS heeft jarenlang alleen de belangen van de fabrikant gediend door te luisteren naar lobbyisten en belangenverstrengelde artsen." (hoofdstuk 7.1). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, CBG, is een zelfstandig bestuursorgaan dat bevoegd is handelsvergunningen af te geven of in te trekken. CBG is niet hetzelfde als de Inspectie geneesmiddelen.
 11. "Geheel onnodig sterven nog steeds jonge vrouwen of worden vrouwen invalide door herseninfarcten door gebruik van anticonceptiepillen met een onnodig hoog risico. Het communiceren van deze risico's is niet in goede handen bij de registratieautoriteiten." (hoofdstuk 7.3). Zeer ernstige zaak. De registratieautoriteiten falen, ze voeren hun taak niet goed uit!
en er staan fouten of onvolledigheden in:
 • "Farmaceutische Universiteit Nijmegen": wordt 2x genoemd, maar bestaat niet. Een vreemde vergissing. Bedoelt Bijl de Faculteit der Medische Wetenschappen, of: Radboud Institute for Molecular Life Sciences?
 • "Andere trucs zijn om het in een andere dosis op de markt te brengen of in het medicijn een andere chemische groep aan te brengen."
  Andere dosis moet zijn: doseringsvorm (ampul, tablet, capsule, etc.). Verder zie beneden: Me-too's.
 • "Door conflicterende belangen gingen de door de fabrikant gesponsorde kinderpsychiatrische onderzoekers, universitaire afdelingshoofden en redacteuren van wetenschappelijke tijdschriften wereldwijd mee in deze misleiding." (Inleiding). Hier verwacht ik overvloedig bewijs!
 • www.geneesmiddeleninformatiebank
  moet zijn:
  https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/
Dick Bijl ( nrc )

Me-too's


Me-too's (dat wil ik ook): Bijl heeft bezwaar tegen geneesmiddelen met kleine variaties op bestaande middelen. Maar: geringe chemische veranderingen met behoud van hoofdstructuur kunnen verschuivingen in het werkingspatroon en de lotgevallen in het lichaam zoals opname, chemische omzettingen en uitscheiding, bewerkstelligen. Me-too's hoeven niet per definitie een commerciële truc te zijn. Dat er 25 antidepressiva en 34 anticonceptiva zijn zou een voordeel kunnen zijn omdat iedere patiënt er anders op reageert? Wat voor de één werkt werkt niet voor de ander.


Positief


Met deze zware claims vraag ik me af of er überhaupt nog veilige geneesmiddelen op de markt zijn. In zeldzame gevallen zegt Bijl iets positiefs over geneesmiddelen: de introductie van de anticonceptiepil was een mijlpaal in de ontwikkeling van medicijnen (hoofdstuk 7.2). En anti-psychotica kunnen als winst worden gezien bij acute psychosen (hoofdstuk 9.1). Benzodiazepinen bleken bij personen met slaapproblemen de slaap te bevorderen (hoodstuk 9.2). Paracetamol is een goede, effectieve, veilige en goedkope manier om van pijn af te komen! (hoofdstuk 12.2). Ik blijf met de vraag zitten: hoeveel van alle medicijnen die we voorgeschreven krijgen zijn veilig?


Van de markt gehaald


In het hoofdstuk over de ontwikkeling van medicijnen vertelt Bijl dat medicijnen op proefdieren en in menselijke celculturen getest worden. Dat laatste is verheugend omdat er dan minder proefdieren 'gebruikt' hoeven worden. Celculturen worden dus gedaan en Bijl maakt er melding van.
Zijn dierproeven trouwens noodzakelijk en afdoende? [6]. Troglitazon werd 2 jaar na introductie van de markt gehaald vanwege ernstig leverfalen en daaraan gerelateerde sterfgevallen (hoofdstuk 7.3). Ik vraag me dan af: zijn deze ernstige bijwerkingen niet in de dierproeven geconstateerd? Of in klinische testen? Wat is anders het nut van dierproeven en dergelijke als ze niet juist dit soort ernstige bijwerkingen detecteren? Ook Rosiglitazon werd snel van de markt gehaald wegens gewichtstoename, hartfalen en botbreuken. Ook dit was niet in proefdieren ontdekt? Of misschien zelfs fraude? Slecht uitgevoerde testen? (geen van beide middelen staan op het lijstjes van David Bodegom).
Het vermageringsmiddel dinitrofenol werd al na vier jaar uit de handel genomen omdat patiënten hun gezichtsvermogen geheel of gedeeltelijk verloren. Anderen kregen nierziekte of overleden vanwege een sterk gestegen lichaamstemperatuur (Hoofdstuk 10.2). Ergens in de hele keten zijn er fouten gemaakt. Of waren proefdieren gewoon geen goed model voor de menselijke ziekte? Voorbeeld: waarom tot nu toe alle anti-Alzheimer drugs mislukten [5].

Er is een overeenkomst van dit boek met David Bodegom Ontpillen: minder medicijnen is vaak beter. Maar daarmee houdt de overeenkomst op.
Ik mis een beetje inzichten en biologische en farmaceutische achtergronden van medicijnen zoals van Bodegom doet. Geen farmaceut zal 's ochtends opstaan met de gedachte 'Ik ga vandaag een slecht geneesmiddel maken'. Toch kan het eindresultaat zijn dat sommige geneesmiddelen dodelijk zijn: 100.000 mensen overleden aan rofecoxib. Evenals een geneesmiddelenbeoordelaar niet als doel heeft om een middel met veel bijwerkingen toe te laten op de markt. Waarom is het toch zo moeilijk om werkzame geneesmiddelen zonder bijwerkingen te maken?


Dankwoord


Ik dank oud-geneesmiddelenbeoordelaar dr. Gert Rauws voor waardevolle achtergrond informatie en het doorlezen en corrigeren van de tekst. Dr. Rauws was van 1963 - 1995 werkzaam in het geneesmiddelenonderzoek en voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Hij heeft met name de biologische beschikbaarheid van geneesmiddelen geïntroduceerd als onderdeel van het beoordelingsproces. Eventuele fouten in de tekst zijn mijn verantwoordelijkheid.


Vorig blog over dit onderwerp


Noten

 1. Minder medicijnen is vaak beter, interview met Dick Bijl, nrc, 27 juni 2016 
 2. Amerikanen vertrouwen op pillen, Europeanen op gezonde leefstijl, NRC, 6 november 2018 
 3. Oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl Deze dokter adviseert: slik minder pillen is een interview en op het eind een samenvatting van het boek in 5 sellingen.
 4. Er zijn een aantal overeenkomsten met dé criticus van de farmaceutische industrie bij uitstek: Peter Gøtzsche. Zie VPRO Tegenlicht docu Peperdure pillen (7 okt 18)
 5. Frustrated Alzheimer’s researchers seek better lab mice. Nature, 29 nov 18
 6. Zijn anti-psychotica in proefdieren ontdekt? Kan dat überhaupt? Complimenten voor de Amerikaanse Cornelia Quarti die zichzelf liet inspuiten met chloorpromazine (in plaats van in proefdieren!). Dat vind ik een held.
   

13 December 2018

Andries en de wetenschappers (4) Larry Kwak: geniaal wetenschapper en Intelligent Design aanhanger

In de 4e aflevering van Andries en de wetenschappers staat arts-medisch onderzoeker Larry Kwak (City of Hope hospital) centraal. Hij verricht baanbrekend werk op het gebied van kanker-immunotherapie [6] en heeft daarmee succes geboekt. In het begin waren de meeste wetenschappers sceptisch over de mogelijkheid om het menselijk immuunsysteem te gebruiken om kanker te bestrijden. De reden was, denk ik, dat het bestaan van kanker bewees dat het immuunsysteem faalde om kankercellen op te ruimen. Daarom haalt Larry Kwak een paar immuuncellen uit het lichaam van de patiënt en modificeert ze genetisch en brengt ze weer terug in de patiënt. Hij vertelt een succesverhaal van een patiënte die al was opgegeven door haar behandelend arts, maar die hij heeft gered. Er wordt helaas niet verteld wat hij precies heeft gemodificeerd en waarom het werkte. Dat zou ik heel graag willen weten.

Larry Kwak: patiëntencellen genetisch gemodificeerd
Tot zover niets dan lof, en diep respect voor Larry Kwak als wetenschapper. Maar de bedoeling van de serie is om aan te tonen dat wetenschap en christelijk geloof probleemloos samengaan. Gaat dat? Ja en Nee. Ja: kennelijk gaat het samen in de persoon van Larry Kwak. Nee, dit gaat niet samen want:
 1. selectief data shoppen (cherry picking)
 2. anekdotisch bewijs: een kanker patiënt die hij op het nippertje heeft gered is een bewijs voor het ingrijpen van God
 3. negeren overduidelijke strijdigheden
 4. Compartmentalization: psychologisch mechanisme om cognitieve dissonantie te vermijden
 5. achterhaalde ideeën, smoesjes, onjuistheden, onnauwkeurigheden

fine-tuning

Laat ik beginnen met de meest verbazingwekkende uitspraak:
"Als de aarde 5 Mile (= 8 km)  dichter of verder weg van de zon had gestaan, dan zou er geen leven mogelijk zijn op aarde." [12:20]
Dit is een blunder omdat de afstand aarde-zon varieert van 147 en 152 miljoen km vanwege de elliptische baan die de aarde rond de zon aflegt (bron), (bron). Een jaarlijkse variatie van 5 miljoen km. De berekende 'bewoonbare' zone rond onze zon ligt tussen 0,95 en 2,4 x de afstand aarde-zon (bron). Dat is dus tussen de 142 en 360 miljoen km. De zone is 218 miljoen km breed. Als we toegeeflijk zijn, vergeven we hem deze fout, want hij had het verhaal lange tijd geleden gehoord. Maar, hij had kunnen vermoeden dat 5 km wel erg onwaarschijnlijk is en de getallen moeten controleren. Voor een wetenschapper is het altijd fataal om slordig te zijn met data. Vooral als je iets heel belangrijks wilt bewijzen.
Hij concludeert uit die 5 km: "De kans daarop door toeval is zo klein dat het méér geloof vereist dan dat er een schepper was die dit had ontworpen" [12:42]. Hij ziet niet in dat het een statistisch probleem is. Naar schatting zijn er 95–180 miljard bewoonbare planeten in ons Melkweg stelsel [1]. Daar moeten op statische gronden vele planeten bijzitten die geschikt zijn voor leven (bron).
Maar Kwak blundert niet alleen, hij haalt zijn informatie uit onwetenschappelijke bronnen als Institute of Creation Research (ICR). Zo succesvol als hij is op zijn eigen vakgebied, zo rampzalig is hij op dit terrein.

Larry Kwak: Gods hand in actie

probleem van het lijden


Vragensteller: "Als God bestaat waarom staat God het dan toe dat kinderen lijden en sterven?"
Kwak: (15:05) "We begrijpen niet waarom er lijden bestaat. Ik worstel daar zelf niet zo mee. Ik bid voor meer inzicht in de geheimen die er in de reageerbuis verborgen zitten  ... om uiteindelijke patiënten beter te maken."

Ik ben het met hem eens dat het een goed idee is om patiënten beter te maken. Maar, hij schakelt kennelijk zijn verstand uit, als het gaat om zijn geloof in God en het probleem van het lijden. Hij geeft er de voorkeur aan om het hele probleem van het kwaad te negeren. Hij weigert dus over dit probleem na te denken. Dat lossen theologen wel op! [4]. 

In de wetenschap is het niet verstandig om een probleem met je theorie te negeren. Geloof is kennelijk een totaal andere tak van sport. Maar als je problemen met je geloof uit de weg gaat, dan is het inconsequent om wel waarde te hechten aan 'ondersteunend bewijs' voor je geloof. Bijvoorbeeld als je Gods hand ziet wanneer jouw patiënt op het laatste nippertje goed reageert op jouw therapie. Hij ziet alleen 'bevestigingen' van zijn geloof. Dus: selectief data shoppen ('cherry picking').

Moraliteit


Kwak (22:28): "Evolutietheorie kan het ontstaan van moraal niet verklaren", "moraliteit is een universeel menselijke eigenschap".

Dit is een achterhaalde uitspraak. Veel diergedrag studies tonen aan dat er voorlopers zijn van moraal (o.a. Frans de Waal).  Hij maakt nota bene dezelfde fout die Francis Collins 12 jaar eerder heeft gemaakt! Dat standpunt heb ik gedetailleerd weerlegd.

Intelligent Design

Larry Kwak [22:49]: bewijs voor intelligent design
Kwak [22:53]: "Eén van de 'footprints' van God is het feit er back-up systemen zijn in de cel die de functie overnemen als er een is uitgevallen." "soms zijn er 5 of 6 back-up systemen voor ieder 'pathway'. En dat kun je niet verklaren door 'random chance' [5]. Dit is het bewijs dat ze geschapen zijn". 
Deze gedachte is typerend voor Intelligent Design. Hij vertelt niet om welke systemen het gaat, hij geeft geen namen, maar het klinkt als wat je vaker ziet in evolutie dat er gen-duplicaties hebben plaatsvinden. Die ziet hij aan voor backup-up systemen. [7]

Probleem met dit idee: waarom is er dan geen goed, waterdicht back-up systeem om kanker te voorkomen? Larry Kwak werkt zijn hele leven aan kanker, en dàt ziet hij niet! Kennelijk is zijn God vergeten om het menselijk genoom te voorzien van extra kanker-suppressor genen [2]. Andere langlevende dieren hebben een goed backup systeem om te voorkomen dat er kanker ontstaat. En dàt weet Kwak niet. Hij is hier opvallend selectief in zijn denken. Het is inconsequent om het probleem van het kwaad aan theologen over te laten, maar wel 'Gods hand' te zien in back-up systemen de cel. Hier maakt hij zichzelf belachelijk. Hij denkt als een Intelligent Design aanhanger in plaats van als een evolutiebioloog. Hij heeft wel in het interview gezegd dat hij evolutie niet verwerpt, maar ook dat evolutie nog niet 100% bewezen is. Hij zou zich eerst eens goed moeten verdiepen in de evolutietheorie.Conclusie


Hoe kan een succesvol wetenschapper tegelijk een onwetenschappelijke gelovige zijn?

Ten eerste: Ik vermoed dat top-wetenschappers zo'n groot deel van hun tijd in hun werk stoppen, dat ze geen tijd meer hebben om andere literatuur buiten hun eigen vakgebied (evolutietheorie, astronomie, etc.) te lezen.

Ten tweede: Kwak heeft er geen belang bij om voor- en tegen van zijn alternatief wereldbeeld te onderzoeken. Dat is ook niet het doel van geloof. Hij denkt onkritisch. Geen bijstelling van het wereldbeeld door strijdige waarnemingen, maar die feiten juist negeren. Hij denkt niet zelf na, maar laat sommige problemen over aan theologen, zegt op andere vragen het antwoord niet te weten, en gedraagt zich als een creationist/intelligent design aanhanger.

Ten derde: in zijn geloof gelden kennelijk andere regels, zijn geloof heeft een alternatieve waarheid, en gebruikt een poëtische taal. In het geloof mag alles wat in de wetenschap verboden is.

Wetenschappers hebben óók vooroordelen. Maar de wetenschap heeft een systeem ontwikkeld dat er op gericht is fouten te elimineren. Religie heeft andere doelstellingen; is niet gericht op waarheid. Helaas is het gevolg van dit alles een incoherent wereldbeeld.

Larry Kwak zei in ander verband: "I am able to compartimentalize things". Inderdaad. Hij realiseert zich niet dat hij wetenschap en geloof gecompartimentaliseerd heeft. Dat is een term uit de psychologie [3].
In het geloofs-compartiment in zijn hoofd bidt hij tot zijn God om hem te helpen bij het vinden van een kanker therapie en hij meent dat zijn God hem geholpen heeft. In het wetenschappelijk compartiment gebruikt hij uitsluitend de wetenschappelijke methode om kanker immunotherapie te ontwikkelen. Hij komt niet op het idee dat God altijd al heeft geweten hoe je kanker moet genezen. Hij wist hoe je back-up systemen in de cel moest maken. Waarom vertelt God Zijn geheim niet wanneer hij aan het bidden is om hulp bij het vinden van een kanker vaccin?

Het was beter geweest als Larry Kwak zich 100% aan zijn buitengewoon nuttig onderzoek zou wijden en zou afzien van creationistische, intelligent design speculaties.


vrijdag 14 dec: 'Intelligent Design' en 'Conclusie' verbeterd, en andere kleine verbeteringen.
zaterdag 15 dec: titel verandert in: 'Larry Kwak: geniaal wetenschapper en Intelligent Design aanhanger'.

Noten

 1. Naar schatting zijn er 95–180 miljard bewoonbare planeten in ons Melkweg stelsel: Als de schepper zo precies de afstand aarde-zon had gefinetuned, waarom schiep hij dan ook nog miljarden sterren en planeten? Als versiering? Mislukte probeersels? Het gevolg van een incoherent wereldbeeld. 
 2. "Their analysis showed that the giant tortoise lineages had genetic variants linked to DNA repair, inflammation control and cancer resistance." "there are more tumour-suppressor genes in giant tortoises than in vertebrates in general."  "Likewise, duplications of genes involved in DNA repair have been noted as related to longevity in several species."". Bron: Nature, The secrets of Lonesome George, Research Highlight, 03 December 2018 
 3. Compartmentalization is a subconscious psychological defense mechanism used to avoid cognitive dissonance, or the mental discomfort and anxiety caused by a person's having conflicting values, cognitions, emotions, beliefs, etc. within themselves". 
 4. Zo'n ontwijkend antwoord is begrijpelijk. Voor atheïsten is het probleem van het kwaad al een serieus probleem. Voor een theïst die in een goede en liefhebbende God gelooft wordt het probleem alleen maar groter. Dat levert zoveel stress op dat je het hele probleem beter kunt negeren. 
 5. 'Random chance': volgens mij is staat 'chance' al gelijk aan een toevals proces, dus 'random chance' is dubbelop. Een merkwaardige opvatting voor een wetenschapper. 'Random chance' is de oorzaak van kanker.
 6. Recentelijk verscheen het boek 'The Breakthrough: Immunotherapy and the Race to Cure Cancer', Charles Graeber, 2018. 320 pp. Een uitstekende review verscheen in Science, 14 dec 2018. Dit boek geeft een actueel overzicht over een snel groeiend onderzoeksveld. Het blijkt dat Kwak kanker immunotherapie niet heeft uitgevonden, dat verschillende pioniers hem voor waren, de naam 'Kwak' niet eens in het boek voorkomt. Maar in de Acknowledgments zegt hij: "Most of the people responsible for cancer immunotherapy are missing from this book."  Er zitten nu al 2000 nieuwe kanker immunotherapie geneesmiddelen in de pijplijn.
 7. "Die ziet hij aan voor backup-up systemen". Het tegenovergestelde zou wel eens waar kunnen zijn: redundante systemen zijn een aanwijzing voor evolutie zoals Niall Shanks en Karl Joplin (1999) betogen in: 'Redundant Complexity: A Critical Analysis of Intelligent Design in Biochemistry'. Wat hij ook kan bedoelen is: cytokine redundancy.

10 December 2018

Reactie TU Delft op mijn blog over prof. Cees Dekker. TU Delft: een christelijke universiteit?

Naar aanleiding van mijn blog over het openlijk verkondigen van geloof in  wonderen door prof. Cees Dekker, TU Delft, kreeg ik nog dezelfde dag (5 dec 2018) antwoord op mijn mail:
Geachte heer Korthof,


we zijn op de hoogte van de geloofsopvattingen van Professor Cees Dekker, en daarnaast ook van zijn indrukwekkende staat van dienst als wetenschapper, en voormalig directeur van het Kavli-instituut voor nanowetenschap aan de TU Delft. Er is geen enkele reden om aan zijn integriteit of zijn onderzoek te twijfelen. Bovendien wijs ik u erop dat de controverse die zijn kortstondige flirt met het creationisme veroorzaakte alweer tien jaar achter ons ligt.


Met vriendelijke groet -- ir. Jos Wassink, senior wetenschapsredacteur TU Delta en Delft Integraal. 
Mijn antwoord:

Beste Jos Wassink,

Hartelijk dank voor Uw snelle reactie.
Ik kan U ten zeerste aanbevelen om de betreffende tv uitzending te bekijken, dan kunt U zelf controleren wat Cees Dekker gezegd heeft en waar.

Ik wijs U erop dat:

(1) de betreffende tv uitzending niet 10 jaar geleden was, maar uitgezonden werd op zondag 25 november 2018, dat is dus 10 dagen geleden

(2) er is geen sprake van zijn kortstondige flirt met het creationisme, hij is zijn hele carrière al bezig met zijn geloof te verkondigen, dat doet hij op zijn minst aantoonbaar sinds 2005. Zijn uitspraken in de recente EO uitzending bewijzen dat hij nog steeds een soort geloof heeft dat onvermijdelijk in botsing komt met de wetenschap.


(3) de reden om zijn integriteit ter discussie te stellen is het feit dat hij in de EO tv uitzending wetenschapsvijandige geloofsuitspraken doet in een laboratorium in een gebouw van de TU Delft in een witte jas, dus als duidelijk wetenschapper. Hij spreekt hier duidelijk niet als privé persoon, maar als medewerker van de TU Delft. Dit suggereert dat de TU Delft een christelijke instelling is vergelijkbaar met de Vrije Universiteit of de Katholieke Universiteit Nijmegen.


(4) U gebruikt kennelijk 'zijn indrukwekkende staat van dienst als wetenschapper' ter compensatie van zijn openlijk geloof in Bijbelse wonderen. Dat is meten met 2 maten. Is het geloof in wonderen minder controversieel dan het geloof in Ufo's?

De toelichting is hier te zien.

Hartelijke groet,

Gert Korthof
Ik heb tot nu toe geen reactie mogen ontvangen op deze mail. Wat mij opvalt zijn de feitelijke onjuistheden in de mail van Wassink. Verbijsterend is de totale desinteresse voor misstanden aan zijn universiteit.

Tenzij je de TU Delft als 'christelijk' kunt bestempelen. Of tenminste een positieve houding heeft ten aanzien van dat geloof. Als dat zo is, en als Delta het beleid van het College van bestuur vertegenwoordigt, dan is het niet zo verwonderlijk wat er gebeurd is. Cees Dekker wist zeer waarschijnlijk hoe het bestuur over het geloof denkt, toen hij zijn witte labjas aantrok. Hij is niet dom. Het resultaat: op de Technische Universiteit Delft kun je zonder problemen je geloof in wonderen verkondigen – in een witte labjas.