30 May 2013

Debat tussen Cor Zonneveld en Joris van Rossum in Felix Merites

Felix Merites
28 mei 2013: 
Debat tussen Cor Zonneveld en Joris van Rossum in Felix Merites, Amsterdam


Een korte impressie door Gerdien de JongDe avond was niet de moeite waard omdat Joris van Rossum een vol uur mocht praten voor de pauze, en na de pauze Cor Zonneveld en Joris van Rossum om de beurt mochten antwoorden op vragen van een moderator. Cor Zonneveld kreeg niet veel gelegenheid om iets in te brengen.

Het was een filosofencafe, en de interviewer liet Joris van Rossum zijn verhaal vertellen zonder 1 kritische vraag. Van Rossum heeft veel tijd genomen om over replicators en adaptatie te praten. Hij zei letterlijk dat het ging om selectie op het niveau van het gen, dus het verschil tussen 'selectie op het niveau van het gen' en Dawkins's 'het gen als eenheid van selectie' is nog steeds niet tot hem doorgedrongen. Joris van Rossum wist niet dat cellen ook een niveau van selectie zijn, zodat hij hfst 11 van Ridley 2004 Evolution inderdaad niet gelezen heeft. Verder denkt hij dat Darwin's theorie seksuele voortplanting veronderstelt, omdat Darwin het nooit over aseksuelen heeft. Dat seksuele voortplanting niet te maken heeft met de structuur van de Darwin's betoog weet Van Rossum niet. Ik vroeg daarnaar bij de gelegenheid tot vragen, maar op de opmerking dat zijn omschrijving van Darwin's theorie geen seksuele voortplanting inhield zei Joris van Rossum dat hij de vraag niet begreep. Toen werd ik boos.

Cor Zonneveld haalde Van Rossum zachtjes onderuit op twee punten. Joris van Rossum had gezegd: "Ik geloof in aanpassing; ik geloof in evolutie". Cor Zonneveld begon met op te merken dat hij in veel dingen niet geloofde, zoals aanpassing en evolutie. Verder vroeg Cor Zonneveld aan de zaal of iedereen een beest in gedachten wou nemen; en vroeg bij vinger opsteken welk: hond, kat, goudvis, hartspons. Na hond en kat had hij de meeste van de omstreeks 75 mensen wel gehad. Dit ter demonstratie van onze gefixeerdheid op zoogdieren. Daarna maakte hij het punt dat voor zoogdieren seks en voortplanting weliswaar samenvallen, maar dat dat over het geheel van de organismen in het geheel niet het geval is. Ook een anti Van Rossum punt, aangezien die niet beter weet dan dat seks en voortplanting samenvallen [*]. Daar bleef het ongeveer bij. Ik betwijfel dat het bij het gehoor doorgekomen is dat het feit dat seks en voortplanting twee verschillende zaken zijn Joris van Rossum ondermijnt [*].

De moderator vroeg veel te veel over creationisme, een topic dat helemaal niet aan de orde was. Maar niets over ID, terwijl het toch de ID overtuiging van de promotoren was die tot deze promotie geleid heeft.


Debat tussen Cor Zonneveld en Joris van Rossum Felix Merites Amsterdam.

Het moet 'harpspons' niet 'hartspons' geweest zijn trouwens, wat CZ zei.
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2228640/Extraordinary-harp-shaped-carnivorous-sponge-discovered-living-Pacific-Ocean-floor.html
via Wikipedia.

[*] 19:37 correctie: 2x  'Cor Zonneveld' vervangen door 'Joris van Rossum'. 

 

27 May 2013

Paradiso lezing Marianne Rots over epigenetica

Prof. Marianne Rots, epigeneticus

 

Epigenetica is hot, is nieuw, is spannend, is de toekomst. Genetica is ouderwets, is het verleden. Epigenetica kan aan ieder biologisch en medisch probleem een bijdrage leveren zo niet oplossen. De plechtige openbaarmaking van het menselijk genoom, 'The Book of Life', in 2001 was eigenlijk maar een klein stapje dat nog niet veel concreets opgeleverd heeft. Een beetje overdreven, maar zo is de sfeer die werd opgeroepen door Prof. Rots.

Wat is epigenetica? Ik kan het niet beter onder woorden brengen dan Prof Marianne Rots in de Paradisolezing zondag 26 mei 2013:

"Epigenetica kan worden omschreven als het concert van de genen: sommige genen zijn stil, anderen schreeuwen luid. De symfonie verschilt per celtype (een niercel heeft een andere genen aanstaan dan een levercel) en wordt gedirigeerd door de epigenetica - de overerfbare, maar beïnvloedbare laag van informatie die niet in de volgorde van de DNA bouwstenen zit.
Ondanks dat iedere cel hetzelfde genoom (DNA) heeft, is het epigenoom (alle markeringen op en rond het DNA molecuul) in alle celtypen anders. De markeringen bepalen welke genen actief zijn en welke inactief. Deze epigenetische markeringen worden tijdens de differentiatie op een celtype-specifieke manier aangebracht en vervolgens doorgegeven naar alle dochtercellen (overerfbaar).
In ziekten zijn enkele genen vaak onterecht tot zwijgen gebracht of staan juist ongepast heel hard te schreeuwen.
Epigenetica is overerfbaar maar omkeerbaar en kan dus met geneesmiddelen worden hersteld.
Onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat voeding, stress en pesticiden blijvende effecten op een individu kunnen achterlaten in de vorm van epigenetisch markeringen. In tegenstelling tot de genetische bouwstenen volgorde, die vast ligt, kunnen epigenetische eigenschappen weer worden beïnvloed door bijvoorbeeld eigen levensstijl."

Tot zover Marianne Rots. Het is duidelijk dat epigenetica zich niet richt op de klassieke erfelijke ziektes zoals PKU, Duchenne en Huntington. Het zijn ziektes waarbij het gen zelf gemuteerd is. Maar kanker staat des te meer in de belangstelling. Het lijkt er op dat bij kanker genen aan staan die niet aan moeten staan en genen uit staan die niet uit moeten staan. Dat komt door foute epigenetische markeringen. Er bestaan schrijvers en wissers van die epigenetische markeringen. Dat zijn eiwiten. Dankzij het bestaan van die schrijvers en wissers kunnen epigenetici geneesmiddelen ontwikkelingen die aangrijpen op die schrijvers en wissers. En zodoende de juiste genen aan zetten en de juiste genen uit. En zo kanker proberen te bestrijden. Er zijn er al 5 geneesmiddelen op die basis ontwikkeld.

Ik zit nog met een probleem: worden die 250 epigenetische markeringen overgeërfd of gecreëerd tijdens de ontwikkeling? Dit is in essentie de vraag die ik Prof Rots gesteld heb na afloop van de lezing en waarop ik eigenlijk geen bevredigend antwoord heb ontvangen. Het probleem:

 1. feit: ieder mens heeft ongeveer 250 verschillende celtypes (dit feit noemde ze in haar verhaal)
 2. feit: ieder celtype wordt veroorzaakt door epigenetische markeringen: het epigenoom
 3. feit: een epigenetische markering zet sommige genen uit, sommige aan. Genen kunnen niet tegelijk uit én aan staan. Epigenomen sluiten elkaar uit.
 4. feit: de mens ontstaat uit één enkele cel. Die ene cel is geen levercel of huidcel. Die ene cel kan niet tegelijk meerdere epigenomen bezitten, want epigenomen sluiten elkaar uit.
 5. conclusie: de 250 epigenomen worden gecreëerd tijdens de ontwikkeling.
 6. waar komt die informatie vandaan? Dat kan niet uit omgevingsfactoren afkomstig zijn want menselijke lichaamsbouw, organen, celtypes zijn karakteristiek voor de mens.  
 7. Mijn slotconclusie: dan blijft er niets anders over dan de primaire dna volgorde aanwezig in de bevruchte eicel. Dus die 250 epigenomen worden tijdens de ontwikkeling gecreëerd op basis van het primaire genoom (de base volgorde). Hoe dat precies gebeurd is nog niet opgehelderd. Dit kan voorlopig alleen bepaald worden in proefdieren want menselijke bevruchte eicellen opofferen voor onderzoek zal ethisch niet mogen.

Ik kreeg sterk de indruk dat Marianne Rots het niet eens was met mijn conclusie. Haar tegenwerping was: maar U gaat er van uit dat alléén de primaire dna volgorde wordt overgeërfd, en dat is niet zo. Er worden ook epigenetisch markeringen geërfd. Maar dat is een vaag en ontwijkend antwoord. Welke epigenetische markeringen? Zijn er dan 250 epigenomen aanwezig in de bevruchte eicel?

Postscript 

7 juni

Conclusie:
Genetica en Epigenetica behoren geen concurrenten te zijn! Zeker niet omdat er verschillende academische disciplines of onderzoeksgroepen of tijdschriften of boeken zijn die zo heten! Zij vullen elkaar aan. Ze bestaan naast elkaar. Onder bepaalde omstandigheden zijn genetische invloeden dominant over epigenetische invloeden, onder andere omstandigheden is het omgekeerde het geval. 

Vorige posts over epigenetica


Epigenetica is geen bedreiging voor neoDarwinisme! 8 april 2010

25 May 2013

Waarom zou ik nog bij KPN blijven?

Waarom zou ik nog langer bij KPN blijven? Behalve de internet toegang was en is de website met een vast adres altijd de belangrijkste reden om bij KPN te blijven.  

Twee dingen waar ik geen controle over had: alle 'planet'-links op het internet naar mijn site en alle 'planet'-links in Google hielden mij aan mijn internetprovider geketend. Ik had er voordeel van zolang ze ongewijzigd bleven. Het is de bedoeling dat die links er zijn. Dat maakt je site vindbaar voor anderen en daarmee waardevol voor jezelf. Maar dan moeten ze niet door je provider veranderd worden. Nu is in één klap het vaste adres verdwenen en daarmee de reden om nog bij KPN te blijven. Een jaar geleden hadden afschuwelijke ervaringen met KPN van een vriend er voor gezorgd dat ik weg wilde bij KPN. Maar dan zou ik met mijn website waarin ik al duizenden uren werk had zitten bij nul moeten beginnen.
Bovendien: wat is KPN nog meer van plan? Worden straks onze emailadressen ook plotseling zonder aankondiging gewijzigd? Ook weer op een zo'n klant-on vriendelijke manier? Alweer een reden om weg te gaan. 

Als ze een plan hebben, waarom maakt KPN dat niet openbaar? Zodat we erop kunnen anticiperen en eventueel (!) mee kunnen discussieren voordat we weer met de afschuwelijke neveneffecten te maken krijgen. Of moeten de gebruikers anticiperen op nog meer ellende en massaal KPN verlaten???

Ondertussen heb ik alvast een alternatief email account aangemaakt. Je weet maar nooit!

(dit blog is een vervolg van gisteren en eergisteren)

24 May 2013

KPN pleegt onrechtmatige daad door home.planet.nl te blokkeren

Ik heb op 22 mei 2013 geconstateerd dat KPN de toegang tot websites met het adres home.planet.nl geblokkerd heeft door van bezoekers te eisen dat ze handmatig het nieuwe adres home.kpn.nl moeten in typen. Pas daarna krijgt men toegang tot de webpagina. 

Deze actie is onaangekondigd. De eigenaars van de home.planet.nl adressen hebben nooit bericht gehad dat, wanneer en hoe dit zou gebeuren. Dat adres is wat de eigenaar van de website, alle internetgebruikers overal ter wereld en de Google database gebruiken om de website te benaderen. Dat webadres is de toegang tot de website. Dat webadres is 'het telefoonnummer' van de website. Maakt een internetprovider dat adres ongeldig dan is de toegang effectief geblokkeerd.

Bovendien maakt zowel de eigenaar als alle andere internetgebruikers met dat adres links naar de website. Die links staan in andere websites als verwijzingen naar de website home.planet.nl. Google is gebaseerd op die links. Zo werkt het internet. Zo wordt informatie gevonden. De waarde van een website ligt in het gemak waarmee deze gevonden kan worden. Een website die niet of moeilijk gevonden kan worden heeft geen waarde. Door home.planet.nl te blokkeren blokkeert KPN wereldwijd de toegang tot de website.

Verder hebben grotere websites met vele pagina's interne verwijzingen naar andere pagina's binnen dezelfde website waarin onvermijdelijk het woordje 'planet' voorkomt. Ook die worden aangetast door de gedwongen naamsverandering. Die interne verwijzingen binnen de website zijn de enige adressen waar de website eigenaar-auteur controle over heeft.

De eigenaar-auteur van de website heeft geen controle over wat er in de adresbalk verschijnt. Het adres van een website hangt af van de provider. Op het moment dat iemand een website begint ligt het adres van de website vast. Zo behoort het te blijven zolang de website bestaat. Die provider was Planet [2]. KPN is de opvolger van Planet en daarmee van de planet adressen en heeft daarmee de verplichting ook die adressen over te nemen en te handhaven. Klanten betalen de provider daar voor. KPN mag afnemers van die dienst niet opzettelijk de toegang hinderen of verhinderen. Het gaat hier niet om technische storingen of overmacht. Dus KPN pleegt hiermee opzettelijk een onrechtmatige daad.

Die naamsverandering van van home.planet.nl naar home.kpn.nl is onnodig, dient geen enkel belang. Zeker niet van haar klanten. Maar als KPN meent dat het toch nodig is, dan zou KPN om de schade te beperken de naamsverandering ten minste automatisch moeten laten verlopen. Dus zonder bezoekers te confronteren met een ingewikkelde pagina met instructies. Voor buitenlanders ziet dit er uit als een dode link met een misleidende en nietszeggende titel 'De pagina is niet gevonden'. Einde verhaal. Beter zou zijn: 'the page address has been changed to:' of iets dergelijks. Nog beter: biedt een button aan die doorlinkt naar de gezochte pagina. Nog beter: schakel autoamtisch door! Door een automatische naamsverandering zouden alle bestaande oude links op websites en in Google gewoon blijven functioneren zonder dat iemand er last van zou hebben. Ook zou KPN bij Google het verzoek kunnen indienen alle 'planet' adressen om te zetten in 'kpn' adressen. Tenslotte heeft KPN het allemaal zelf bedacht. Niemand heeft daar om gevraagd. 
Maar KPN heeft de adresverandering niet automatisch laten verlopen en onnodig grote overlast en schade veroorzaakt [1]. Daarom is deze blokkade een onrechtmatige daad.

De foutpagina die KPN heeft geinstalleerd is in het Nederlands. Maar dat kunnen internationale bezoekers uiteraard niet lezen. Dus de wijze van uitvoering van de blokkade is ook nog eens op een amateuristische manier gedaan. KPN berokkent afnemers van haar webdiensten maximale schade. 

Ook heeft KPN ongevraagd en onaangekondigd het adres van de homesite in de account gegevens van de klant gewijzigd naar home.kpn.nl/. Brutaal en onrechtmatig. Ook de verwijdering van de tilde ~ uit het adres is ongevraagd en onaangekondigd. Voor mij hoeft er niet zo'n gekke tilde in het adres. Het punt is dat het er altijd ingezeten heeft en dat de plotselinge verwijdering van de tilde de continuiteit van het adres vernietigt. En daarmee de betrouwbaarheid van de provider.

Wij eisen dat de blokkade onmiddellijk wordt opgeheven of transparant wordt uitgevoerd zodat niemand er last van heeft.


459 miljoen links naar home.planet.nl in Google
(capture: 24 mei 2013 08:49)
Er zijn 196.000 home.planet.nl urls in Google
 (capture: 24 mei 2013 14:06)
305 hits voor home.planet.nl/~gkorthof (4 juni 2013) [3]

"Online zoals jij dat wilt" noemt KPN dat!
In deze ongedateerde mededeling wordt alleen iets gezegd over
het bedrijf KPN en Planet maar niets over het webadres home.planet.nl
Over betrouwbaarheid gesproken! (capture 24 mei 2013)

KPN sluit je website af!!!

De propaganda machine van KPN in actie:
online zoals de KPN het wil!


Automatisch omzetten?!


De homesite van KPN-Planet:

http://home.planet.nl/

wordt automatisch (!) omgezet naar:

http://www.kpn.com/extra-diensten/Uw-eigen-plek-op-internet.htm

door KPN! (met dank aan Gemma voor deze observatie). Zie figuur:


(capture 24 mei 2013 14:18)
KPN weet dus heel goed hoe het moet! Het kan dus technisch gezien! Waarom doen ze dat niet voor ons???
Steunbetuigingen zijn zeer welkom! Hoe meer hoe beter! Samen staan we sterker.


Noten

 1. Het bizarre is dat KPN 'planet' laat staan in interne adressen waar het helemaal geen nut heeft voor klanten: https://csc.maranello.planet.nl/CSC/Home.aspx
  (het adres voor MijnKPN !) (toegevoegd: 1 juni)
 2. Daarvóór zat ik bij Worldaccess (mijn eerste provider) die het adres home.wxs.nl voerde. NB: het bizarre is dat ik op 3 juni 2013 constateerde dat het adres
  http://home.wxs.nl/~gkorthof/zangvogels/zangvogels.htm
  nog steeds werkt! en NB het adres
  http://home.planet.nl/~gkorthof/zangvogels/zangvogels.htm
  werkt ook weer! Evenals:
  http://home.planet.nl/~gkorthof/kortho13.htm
  Te laat KPN! (toegevoegd: 3 juni)
 3. Toegevoegd 4 juni 2013. Ik heb dus ongeveer 305 links met home.planet.nl/~gkorthof in Google!!! Dat is niet niks!!!

23 May 2013

Ramp: KPN blokkeert alle home.planet.nl webadressen

Een ramp voor mijn website http://home.planet.nl/~gkorthof/  (met domein wasdarwinwrong.com). Gisteren ontdekte ik dat alle adressen met: 

http://home.planet.nl/~gkorthof/ 

niet meer werken. De bezoeker krijgt bovenstaande pagina te zien met als titel: 


Als je in google zoekt op 'evolution','korthof' dan krijg je een groot aantal hits waaronder met het adres 'home.planet.nl'. En soms met: 'home.wxs.nl'. Als de zoekende internetter daarop klikt krijg hij/zij bovenstaande pagina!!! (zie plaatje) (behalve als ze klikken op een link met mijn domeinnaam wasdarwinwrong.com).
En dit is geen tijdelijke storing. Bovenstaande foutmelding van kpn suggereert dat de pagina niet meer bestaat. De meeste mensen zullen dan afhaken. Website opgeheven of zoiets. Maar de pagina bestaat wel. Maar met een ander adres.

KPN verwacht van mensen die op internet op zoek zijn naar info dat ze zelf handmatige het adres in de adresbalk gaan editen en 'planet' door 'kpn' gaan vervangen. Dat is onwerkbaar en onredelijk! Dat kun je toch niet verwachten van een internationaal Engelstalig publiek!  Mijn website is in het Engels. En dan bieden ze nog een Nederlandstalige pagina aan voor een Engelstalig internationaal publiek.

Behalve google zijn er letterlijk honderden andere websites die naar mijn website gelinkt hebben, die al sinds 1997 ononderbroken online is en uit bijna honderd pagina's bestaat. Die links zijn nu dus ook waardeloos geworden omdat er meestal 'planet' in voorkomt. Want dat is altijd het webadres geweest.

Je gaat toch ook niet alle emailadressen met 'planet.nl' erin plotseling onklaar maken en bericht sturen naar de zender: dit email adres bestaat niet, U moet 'planet' vervangen door 'kpn'. Mijn emailadressen met 'planet' erin werken gewoon.

Waarom moet dit in Godsnaam? Ik weet niet hoelang dit al bestaat, ik merkte het gisteren.

De omvang van de ramp: als je in google zoekt:
link: http://home.planet.nl/~gkorthof/
dan krijg je:
About 2,610 results (0.13 seconds)

Dat betekent dat er op het internet 2610 links naar het adres 'planet' zijn. Die dus allemaal doodlopen.
Ik ben radeloos en machteloos, ik weet werkelijk niet wat ik moet doen... Om werkelijk gek van te worden... Vooral omdat je zelf niets aan het adres van je website kunt doen. De provider is enige die dat onder controle heeft. Een eigen redirect pagina neerzetten heeft geen zin omdat de bezoeker al vóór dat hij daar komt, de kpn pagina krijgt te zien! Waarom moet dit op zo'n onnodige botte manier? Waarom kan er geen automatische redirect plaatsvinden zodat bezoekers van mijn site er geen last van hebben? Wat hebben die te maken met een naamswisseling van een provider?

Ik heb gisteren al enige interne links op belangrijke pagina's vervangen ('planet' vervangen door de domeinnaam www.wasdarwinwrong.com). Dat is zo ongeveer alles wat ik kan, maar ik kan niets doen aan die 2610 links op het internet. Daar kan ik niet bij...

21 May 2013

God op de nieuwe Euro: Jullie kunnen niet God én de Mammon dienen

2€ munt met dubbelportret Willem Alexander–Beatrix
foto©Gert Korthof
God op de rand van de nieuwe 2 euro munt
foto©Gert Korthof

 

God op de nieuwe 2 Euro munt is opnieuw een schending van de scheiding van Kerk en Staat. Zoals ik eerder blogde op 22 november 2011 stond de religieuze uitroep GOD ZIJ MET ONS op de oude 2 Euro munt. En in het gulden tijdperk op de gulden en de rijksdaalder. 

Behalve het juridische bezwaar, heeft God op de euro ongeveer hetzelfde effect op niet-gelovigen als de tekst 'ALLAH IS MET ONS' op Christenen en Joden. Het dringt andersdenkenden een geloof of wereldbeeld op dat niet het hunne is.

Tenslotte blijft de vraag of religieuze teksten uitgerekend op een betaalmiddel thuis horen. Ik citeer uit het wikipedia artikel Mammon:

Mammon is een christelijk symbool voor het beheerst worden door geld.
"Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon."
(Matteüs 6:24)

Marcus 10:23-25

"Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: "Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan."
De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: "Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan." (Marcus)

Een citaat uit Steven Pinker:
"The Christian attitude toward commerce ... held that money was evil, that according to St. Augustine 'Business is in itself an evil' ... "
(The Better Angels of Our Nature, p. 90).

Dus volgens Augustinus is geld van de duivel. Maar moderne Christenen houden zoveel van geld!

Jezus = Immanuel = God met ons

"The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel"--which means, "God with us." (Matthew 1:22-23, NIV) (bron).

Het is dus niet zo dat GOD ZIJ MET ONS een vage, algemene uitroep is. Nee, het is een puur christelijke, Bijbelse naam voor Jezus. Volgens de wikipedia:

"According to the Gospel of Matthew, Immanuel refers to Jesus."Zie verder:

wiki artikel Scheiding van kerk en staat
wiki artikel God Zij Met OnsIn God We Trust. This simple motto of our nation has appeared on our money since 1864 and guided our principles since Jefferson penned the Declaration of Independence. Now, after over 150 years of Trusting in God with our currency, the militant atheist group Freedom From Religion Foundation has petitioned to have our national motto removed from police cars nationwide.


In God we trust

Een vergelijkbare religieuze tekst In God we trust staat op Amerikaanse munten en bankbiljetten.

Dit blog is bijgewerkt: 2 Okt 2013, 13 Feb 2014, 12 maart 2014

 

Vorig blog

God op de euro 22 nov 2011


Postscript: Christelijk Amerika is gek op geld

19 jul 2015

Thomas Piketty's liet in zijn geruchtmakende  Capital in the Twenty-First Century (2014) zien dat inkomensongelijkheid in Amerika schrikbarend is toegenomen onder conservatieve presidenten. Hij was niet de eerste die dat opmerkte. In 2008 stond er al in de NRC (26 okt): "De VS hebben intussen de meest scheve inkomensverdeling van alle ontwikkelde industrielanden." n.a.v. het boek: Categorically Unequal: The American Stratification System van Douglas Massey (2008).

16 May 2013

En dan andermaal: is empathie met dieren geen onzinnig idee? (2)

©FdW

En korte aanvulling op mijn blog En dan andermaal: is empathie met dieren geen onzinnig idee? van 25 sept 2012. Het blog was een reactie op een comment van een lezer en ik baseerde mij op het boek 'Het empathische brein. Waarom we socialer zijn dan we denken' van Christian Keysers. Nu is het boek van Frans de Waal verschenen: The Bonobo and the Atheist (De Bonobo en de Tien Geboden). Ik vond een aantal uitspraken die mijn betoog verder ondersteunen. 

De belangrijkste is misschien wel:

"Human empathy doesn't stop at the species boundary" (p. 140 Eng)
"Menselijke empathie houdt echter niet op bij onze soort." (p.150 NL)
Het hele boek, en het is niet echt overdreven te zeggen dat al het werk van Frans de Waal in het teken staat van de continuïteit tussen mens en dier. Er zijn geen scherpe grenzen.
Hier een nog een paar citaten ter illustratie:
"Maar ik zie ook overeenkomsten tussen mensen en bonobo's, vooral wat betreft empathie ... Ik beschouw bonobo's als zeeer empathisch ... (p. 91 NL)
"Wie uitroept dat 'dieren geen mensen zijn' heeft gelijk, maar diegene vergeet dat het net zo goed waar is dat mensen dieren zijn.  ...
Als twee nauw verwante soorten onder dezelfde omstandigheden hetzelfde gedrag vertonen, zijn de mentale processen achter dat gedrag waarschijnlijk ook dezelfde". (p. 155 NL)
Frans de Waal accepteert dus empathie over soortgrenzen heen [3]. Empathie tussen dieren, mens-dier, dier-mens en mensen onderling is dus bepaald géén onzinnig idee! Bedankt Frans de Waal dat je ons daar nog eens aan herinnert! 

PS: Het opvallende is dat dezelfde persoon die empathie met dieren onzin vond [1], tegelijk lovend was over het nieuwste boek van Frans de Waal! [2]

PS: Ik werk aan een 'complete' bespreking van het boek van FdW.

Noten

 1. Dit werd betoogd in een comment door Jan Riemersma: "En dan andermaal: is empathie met dieren geen onzinnig idee?" op mijn blog Empathie test van Baron-Cohen vergeet dieren, 14 juni 2012.
 2. "Dit is een wonderbaarlijk goed boek ...". JR blogde op 31 maart 2013 Frans de Waal, De Bonobo (en de tien geboden).
 3. Nota bene: spiegelneuronen (mirror neurons) werden ontdekt doordat de spiegelneuronen van een aap reageerden op het zien van een handeling van de experimentator, een mens! Als dat niet soortgrensoverschrijdend is! (zie: En dan andermaal: is empathie met dieren geen onzinnig idee?)

Illustratie: trisomie resus aapje wordt door oudere zus vastgehouden (p. 106 Ned, p. 94 Eng. vh boek FdW). Een prachtig voorbeeld van empathie bij dieren.

Vorige blogs


15 May 2013

Variaties op het thema Tree of Life


Natuurgebied vrij toegankelijk, maar met 6 verboden

Tijdens mijn voorjaarsvakantie kwam ik een aardige variatie tegen op het thema Tree of Life, waarover ik eerder blogde (Heeft Wallace een Tree of Life getekend?). De bosbeheerder had een aantal verbodsborden ('Verboden voor honden', etc) opgehangen in een geschematiseerde boom. Ik heb het nergens anders gezien. Een creatief gebruik van het Tree of Life concept door een lokale boswachter!

Bij toeval vond ik de volgende illustratie: 


Tree of Jesse (wikipedia)

 

Het idee om een boom te gebruiken als symbool voor iets anders is al heel oud. De Boom van Jesse is een bijbelse benaming voor de nakomelingen van Isaï ofwel Jesse waartoe ook Jezus van Nazaret behoort. Vanaf de elfde eeuw werden er in verscheidene variaties afbeeldingen gemaakt van deze stamboom. (Zou het woordje 'boom' in 'stamboom' toeval zijn? Engels: 'family tree'). In het wiki artikel Tree of Jesse staan er meerdere varianten van. Er zijn ook ladder-achtige bomen zonder vertakkingen, maar de interessantste zijn bomen met echte vertakkingen. Die lijken nog het meeste op de evolutionaire Tree of Life.
Het leuke is dat het zowel in de Tree of Jesse als in de evolutionaire Tree of Life om een afstammingslijn, ofwel: genealogie, gaat. Dus, ongeveer 800 jaar vóórdat Darwin en Wallace (en nog anderen!) met afbeeldingen kwamen van de Tree of Life, hadden christelijke kunstenaars al bedacht dat je afstamming met een stam-boom kunt weergeven. 

Jammer dat Darwin de Tree of Jesse niet kende. Als hij die in zijn On The Origin of Species had opgenomen, was het idee van de gemeenschappelijke afstamming van al het leven misschien wel iets makkelijker verteerbaar geweest voor het 19e eeuwse christelijke Engeland.

Het recente boek 'Trees of Life. A visual history of Evolution' van Theodore Pietsch (2012) geeft een overzicht van Trees of Life afbeeldingen in de biologie (systematiek, evolutie). Voor zover ik kan nagaan komt de Tree of Jesse er niet in voor. 
Zojuist kreeg ik van hem een foto van het portret van Alfred Russel Wallace zoals het nu hangt in Natural History Museum Londen, niet ver van het standbeeld van Charles Darwin:

Alfred Russel Wallace
Natural History Museum Londen
©T. Pietsch


Deze stamboom kwam ik tegen in een BBC documentaire over het leven van J. S. Bach (1685-1750):

Family Tree J.S. Bach ©Bach-Archiv Leipzig

 

De 15-jarige J.S. Bach was zeer geinteresseerd in de stamboom van de familie Bach.

detail. J.S. Bach (nr 26) ©Bach-Archiv Leipzig

Het idee om een familiestamboom als boom op te zetten berust waarschijnlijk op een oudere traditie. Zie: 'Tree of Jesse' hierboven. Zou deze traditie ook biologen hebben geïnspireerd om de afstamming van al het leven als een family tree voor te stellen???