24 November 2010

Atheïst Bart Klink maakt nieuwe vertaling van Genesis

Bart Klink, eigenaar van de website De Atheïst, heeft een nieuwe vertaling van Genesis gemaakt, die dichter bij de oorspronkelijke bron ligt, maar tegelijkertijd in begrijpelijk Nederlands gesteld is. Met deze vertaling wil hij de literaire waarde van het Genesis scheppingsverhaal in de schijnwerpers zetten. Bart Klink is waarschijnlijk de eerste atheiïst ter wereld die een eigen vertaling van Genesis gemaakt heeft. De vertaling met zijn eigen toelichting is als pdf op zijn website te downloaden.

24 November 1859
 
Vandaag is het 151 jaar geleden dat The Origin of Species verscheen. Dat boek maakte een definitief einde aan de letterlijke waarheid van het scheppingsverhaal in Genesis. Het Genesis scheppingsverhaal is en blijft één van de vroegste scheppingsverhalen van de Westerse beschaving. Het is een 'voorloper' van wetenschappelijke evolutietheorieën te noemen. De evolutietheorie van Charles Darwin heeft zelf ook wetenschappelijke voorlopers gehad: o.a. die van Lamarck. Het belang van het scheppingsverhaal is dat ongerijmdheden in het verhaal zelf, en strijdigheden met waarnemingen van de natuur naar voren kwamen en zo de basis heeft gelegd voor wetenschappelijke verklaringen. Maar er is meer...

Het belangrijkste eerst

"Genesis 1 plaatst de mens in het centrum van de wereld" schrijft Klink. Inderdaad: antropocentrisme is onder christenen de meest gangbare interpretatie van Genesis. Maar is dat de enige interpretatie en is die wel juist? Een gedachtenexperiment. Stel U eens voor dat God op de eerste dag de eerste twee mensen had geschapen: man en vrouw. Op de volgende dagen: zon, aarde, maan, sterren, planten, vissen, vogels, en landdieren. Zou de interpretatie dan ook niet geweest zijn dat de mens het belangrijkste was? Volgens het principe het belangrijkste eerst? Maar je kunt niet eerst mensen scheppen vóórdat er een aarde is. Zó dom waren ze toen ook weer niet! Dat is precies de bedoeling van mijn gedachtenexperiment.
Ik kom zodoende weer terug bij het belang van de oorspronkelijk volgorde van Genesis: éérst de aarde, dan de planten en dieren, dan de mens. Niet omdat dat overeenkomt met de volgorde van de moderne natuurwetenschap, maar omdat het illustreert wat het eerst komt is het belangrijkste. De mens kan niet leven zonder zon (ultieme energiebron voor al het leven op aarde), aarde (verschaft grondstoffen, landbouwgrond, atmosfeer, water), planten en dieren (voedsel). Dát is de les die de moderne homo economicus kan leren uit het Genesis scheppingsverhaal.

7e, 8e, 9e dag:

Op de zevende dag schiep de Mens het Geld. Dat was God vergeten. Dat was een beetje dom van God, want zonder geld kan de mens niet leven. Je hebt geld nodig om eten te kopen!

Op de achtste dag schiep de Mens het Vrije Markt principe, de Economische Groei, en het Bruto Nationaal Product. En de Mens zag dat het beter was dan wat God had geschapen.

Op de negende dag schiep de Mens de Economische Crisis, de Klimaatcrises en de Biodiversiteitscrisis. En God zag dat het niet goed was. Achteraf gezien, was het dus zeer wijs dat God geen Geld had geschapen.


19 November 2010

De Anatomische Les 2010 door Rino Rappuoli

De Anatomische les van Rembrandt
De 17e Anatomische Les werd gisteren (18 november) gehouden door de Italiaanse vaccin-onderzoeker Rino Rappuoli in het Concertgebouw te Amsterdam. De Anatomische Lessen gaan steeds over medische onderwerpen. Zo was er vorig jaar de beroemde genoom onderzoeker Svante Pääbo. De lezingen en de koffie zijn gratis (net als de Tinbergenlezingen) en de bezoeker kreeg na afloop het waardevolle en leesbare boekje Rino Rappuoli. Vaccins als levenswerk  (ISBN 9789461060471) met achtergrondinfo van de Volkskrant mee naar huis.  De AL trekken altijd een volle zalen. Ook worden er altijd schol(ier)en uitgenodigd. De AL worden altijd ingebed in een complete culturele middag met muziek, literatuur en kunst. (Let op: de trams in Amsterdam zijn alleen toegankelijk met OV-chip! Gelukkig is er ook een 1-uurs-wegwerpchipkaart). Niemand kan zeggen dat er in Nederland niets aan gratis wetenschapsvoorlichting gedaan word! Dat geeft de burger nog een beetje vreugde en hoop in donkere rechtse tijden.

Rino Rappuoli
De hoofdspreker Rappuoli heeft een aantal succesvolle vaccins op zijn naam staan, maar is vooral bekend geworden door het gebruik van genomics (de complete DNA volgorde) van pathogenen voor het ontwikkelen van nieuwe vaccins. Dit heeft de mogelijkheden voor het ontwerpen van vaccins met sprongen vooruit geholpen. Men kan op basis van het genoom van een pathogeen voorspellen welke eitwitten op de celmembraam gedisplayed worden en op basis daarvan een vaccin ontwikkelen.

Ik stip in het kort nog een paar thema's aan: de opkomende angst en weerstand tegen vaccins (vergelijk het ongeloof en weerstand tegen global warming); succesverhalen van vaccinatieprogramma's (sommige besmettelijke ziektes zijn uitgeroeid) en mislukkingen (voor sommige pathogene bacterieën zijn bijzonder lastig vaccins te ontwikkelen), de Westerse pharmaceutische industrie verwaarloosd ziektes van arme landen (Rappuoli heeft veel het voor elkaar gekregen vaccins voor arme landen te ontwikkelen: Vaccines Institute for Global Health, VIGH), de vicieuze cirkel van besmettelijke ziektes en armoede (in Arika zijn zieke kinderen en volwassenen een zware economische last, het gaat daardoor ook niet goed met de economie, waardoor er weer meer armoede ontstaat en er geen geld is voor vaccinatie). Het meest bewonderenswaardige is dat Rappuoli er in geslaagd is een instituut op te richten (VIGH) dat vaccins voor armen produceert en dat dus nooit grote winsten kan maken. En dat is heel bijzonder in een economisch klimaat waarin bedrijven per definitie winst moeten maken.

Niet behandeld zijn in zijn lezing de evolutionaire aspecten: in feite doen alle vaccin niets anders dan gebruikmaken van het menselijk immuunsysteem, dat a.h.w. een handje geholpen wordt. Het immuunsysteem is een adaptatie aan pathogene bacteriën en virussen. In het verleden hebben besmettelijke ziektes enorm huisgehouden onder menselijke populatie's (= natuurlijke selectie). Met vaccins proberen we natuurlijke selectie te slim af te zijn (we willen liefst geen doden). (zie verder: Medicine & Evolution op mijn website).

Hier is een gratis toegankelijk Profile van Rappuoli  in PNAS. 
Het genoemde Volkskrant boekje is zeer informatief, maar ik zie het nog niet bij bol.com en zelfs (nog) niet bij de webwinkel van de Volkskrant...

16 November 2010

Plantenvlees en dierenvlees. Een interview met Jeroen Willemsen


"Je hebt plantenvlees en dierenvlees, en vandaag eten we plantenvlees". Zo vertelde Jeroen Willemsen het aan zijn kinderen. Ik neem aan dat hij er aan toegevoegd heeft dat hijzelf het plantenvlees geproduceerd heeft. Ondertussen zullen zijn kinderen plantenvlees doodnormaal vinden. 

Willemsen is mededirecteur van het bedrijf Ojah dat 'plantaardig vlees' uitgevonden heeft en gaat produceren. Ik blogde er al op 25 oktober over naar aanleiding van mijn bezoek aan de Vegetarische Slager in Den Haag. Ik was benieuwd naar de motieven van het drietal dat hun baan aan de Wageningse universiteit opgaf om een eigen bedrijf te beginnen. Want dat lijkt mij nogal riskant. Idealisme? Vegetariërs? Anti-bioindustrie? Dierenwelzijn? Klimaat? [1] Milieu? Eigenlijk niets van dit alles. De persoonlijke motieven van alle drie directeuren waren vooral gezondheid. Advies van de huisarts: minder vlees eten. En aangezien je toch iets moet eten, betekende dat méér plantaardige kost.

The China Study
Voor Jeroen Willemsen was tevens het boek The China Study van Colin Campbell (2005) een eye-opener. Het is een grootschalige en langdurige epidemiologische studie naar het verband tussen het eten van vlees en allerlei ziektes zoals diabetes, zwaarlijvigheid, hartziektes en kanker. Ik kende het boek niet en heb het gegoogeld. Ik vond ook kritiek op de studie, dus ik moet mijn oordeel nog opschorten. Maar ik kan mij heel goed voorstellen dat dit boek een sterke motivatie oplevert om minder vlees te eten en dat je overstapt van 7 dagen naar 3 dagen vlees per week. En, ik moet zeggen, hij ziet er zéér gezond uit. Eigenlijk zijn ze bij Ojah niet tegen vlees. Maar het bedrijf zal toch indirect de vleesconsumptie (in Nederland) verminderen omdat iedere dag dat je 'plantenvlees' eet, je geen dierenvlees eet. Én geen traditionele vleesvervangers. Dat ook.

Knutselen met eiwitten
Toevallig is Willemsen voedingstechnoloog en was hij een paar jaar geleden aan het 'knutselen met eiwitten'. Hij was bezig met een proces dat diervoederfabrikanten gebruiken om eitwitbrokjes te maken. Door allerlei details van het productieproces te variëren kwam er -tot zijn grote verrassing- een vezelachtig product uit tevoorschijn [2]. Het had veel weg van de structuur van vlees. Hij besefte onmiddellijk dat het een doorbraak was, want geen enkele fabrikant ter wereld was dat ooit gelukt. De huidige vegetarische vleesvervangers lijken helemaal niet op vlees. En misschien is dát wel het grote struikelblok voor mensen die wel minder vlees willen eten, maar die kauwsensatie missen die nu eenmaal bij vlees hoort. Tel één en ander bij elkaar op, en het idee was geboren om vegetarisch vlees zelf te gaan produceren en een eigen bedrijf op te richten.

Duurzaamheid
Op de website staat 'Duurzaam in Nederland geproduceerd', maar dat slaat vooral op het productieproces. Het zou nog beeter uitgelegd moeten worden dat hoewel soja wordt gebruikt, waar ernstige milieuproblemen aan vast kleven [3], het bedrijf zijn best doet duurzame soja te kiezen. Een voorbeeld van alternatieve eiwitten is het project Innovatieve en nieuwe eiwitten op het menu (SBIR). Het bedrijf Ojah heeft een opdracht van Min. v. LNV gekregen om naar alternatieve eiwitbronnen te zoeken. De webpagina Small Business Innovation Research Programma (SBIR) geeft verbazingwekkende innovatieve projecten. Bijvoorbeeld: eiwitten extraheren uit niet gebruikte delen van suikerbieten: "Eiwitten van plantaardige oorsprong leggen minder beslag op onze natuurlijke hulpbronnen dan dierlijke eiwitten. En bij het gebruik van suikerbieten en suikerbietenloof als eiwitbron wordt geen extra beslag op landbouwgrond gelegd." Dat is slim en efficient. Dát is nog eens 'vlees' eten met een goed geweten. Of: "Eiwitten uit algen bieden mogelijk een duurzaam alternatief voor dierlijke eiwitten", enz. enz.

Fabriek
Wat ik nog niet wist is dat dat er op dit moment geen productie plaats vindt, omdat de nieuwe fabriek nog niet klaar is. Wat er nu geleverd wordt aan de Vegetarische Slager is een voorraad uit een éénmalige productie in een gehuurde fabriek. Daarom kunnen supermarkten, bedrijfskantines of (biologische) restaurants nog niet bevoorraad worden. "We moeten zuinig zijn met onze voorraad", vertelde Willemsen. Ja, maar zou het niet slim zijn om een tweede productie te gaan draaien om de tijd te overbruggen voordat de definitieve fabriek gaat draaien? en voordat de belangstelling wegzakt?


Noten

  1. Elke dag vlees eten gedurende 1 jaar door een gemiddeld huishouden veroorzaakt  1,4 ton CO2 uitstoot. Dat is méér dan het elektriciteitsgebruik (0,9t) en minder dan verwarming (2,2t). Een Nederlander stoot gemiddeld 9 ton CO2 per jaar uit. Zie: Hoeveel CO2 stoot jij uit?
  2. Correctie JW: de uitvinding was door Frank Giezen (directeur Ojah) gedaan.
  3. Correctie JW: "Dat er aan soja ernstige milieuproblemen kleven is wat kort door de bocht. Zeker wanneer je het vergelijkt met vlees verdient soja een dikke plus. Ook zijn er gelukkig sojaleveranciers die een zeer strikt milieubeleid hebben (bv garantie dat er geen bossen voor worden gekapt). En daar doen wij natuurlijk zaken mee".

14 November 2010

Kleine watersalamander op drempel


Vanochtend bij het openen van de keukendeur een kleine watersalamander aangetroffen! Bijna er bovenop getrapt. Precies tussen de zeer nauwe opening van de drempel en de deur. Nooit geweten dat er salamanders bij ons in de tuin zitten. We hebben geen vijver, en onze tuin grenst zeker niet aan een beekje. Er is wel een bos dat twee tuinen verder ligt. Hoe dan ook, het verschijnen van een salamander op onze deurdrempel is een hoopvol teken! De rechtse regering Rutte heeft de kleine watersalamander nog niet kunnen uitroeien! Maar omdat het toch wat lastig is op de drempel, heb ik hem in een oud nestkastje op de grond in de hoek van de tuin gestopt. Hij lijkt er tevreden mee. Het lijkt me een veiliger overwinteringsplek dan de drempel van de keukendeur.

13 November 2010

Tinbergenlezing 2010 door Sarah Hrdy

Sarah Blaffer Hrdy

Gisteravond, vrijdag 12 november 2010, hield de evolutiebiologe, diergedragonderzoekster en antropologe Sarah Blaffer Hrdy de Tinbergenlezing 2010 in het Gorlaeus laboratorium van de Leidse Universiteit. Zij is vooral bekend van haar boeken Mother Nature (welke op mij een grote indruk heeft gemaakt) en haar recente Mothers and Others (welke ik gisteravond ter plekke heb gekocht). 


Een ingekorte versie van de Tinbergenlezing staat in het wetenschapskatern van de nrc (2 pagina's). (de lezingen worden i.s.m. de nrc georganiseerd).
De video opname van de lezing zal verschijnen op de website van de Leidse Universiteit. De Tinbergenlezingen zijn gratis en trekken altijd grote aantallen bezoekers (gisteren: plm 600 aanwezigen). Helaas kreeg het publiek na afloop van de lezing geen gelegenheid tot het stellen van vragen, wat Sarah zelf kennelijk ook jammer vond. De bezoeker wordt verwend met gratis afhalen van het station met een pendelbusje, gratis koffie met iets erbij, zijn er boekentafels, na afloop nog een gratis borrel. Alles is dus goed verzorgd, alleen is het tijdstip wat merkwaardig: koffie vanaf 18:00 en zaal open om 18:45.

Alloparents

Het begrip alloparents speelt een belangrijke rol: iedereen die naast de ouders ook voor het kind zorgt. Omdat vaderschap vaak niet met zekerheid is vast te stellen, schrijft Hrdy, gebruikt ze liever het begrip allomother. Het komische gevolg van dit begrip is dat de vader ook een allomother kan zijn! Uit lezing van het eerste hoofdstuk van Mothers and Others lijkt het dat Hrdy's centrale stelling is dat het kind de aandacht moet weten te trekken van een aantal verschillende verzorgers en dat het daarvoor empathie en mindreading nodig heeft. Dit moet o.a. verklaren waarom de menselijke soort over een unieke empathie beschikt (The evolutionary origins of mutual understanding is de ondertitel van het boek). Toevallig is empathie ook hét onderwerp van Frans de Waal. Hij wordt -verwarrend genoeg- onder de D (De Waal) in de index en literatuurlijst vermeld. Het meest recente werk van Frans de Waal The Age of Empathy is van 2009, en verscheen dus in hetzelfde jaar als Hrdy's boek Mothers and Others, waardoor ze dat boek niet kon vermelden. (dit gedeelte wordt mogelijk nog aangevuld)

Boeken


Mother Nature 1999 (vertaling: 'Moederschap. Een natuurlijke geschiedenis'.) Dit is eigenlijk een correctie op het toenmalige neo-Darwinistische paradigma dat vooral het aantal copulaties een goede maatstaf is voor voortplantingssucces. Wat telt volgens Hrdy is het aantal nakomelingen dat de geslachtsrijpe leeftijd bereikt. En daarvoor zijn grote investeringen nodig in de kinderen door moeders, grootmoeders (misschien toch ook vaders?).

Mothers and Others. The evolutionary origins of mutual understanding, hardback 2009 (vertaling: 'Een kind heeft vele moeders': leuke vertaling!). Het boek heeft 294 pagina's tekst (valt mee) en maar liefst 123 pagina's noten + literatuurlijst + index, en een aantal goed gekozen zwart-wit foto's. Marc Hauser (!) komt in het dankwoord voor! In de literatuurlijst komt hij verschillende malen voor, maar -gelukkig- niet de publicatie die hij heeft moeten terugtrekken ('retraction').

Vorige Tinbergenlezingen


2009: Tinbergen lezing 2009: Marc Hauser (zie mijn blog van 22 sept 2010 Bioloog Marc Hauser heeft gefraudeeerd) en Tinbergenlezing 2009 20 sept 2009). Toen Marc Hauser zijn lezing hield, liep er een onderzoek naar wetenschappelijke fraude tegen hem. Hij had daar niets over gezegd.

2008: Tinbergenlezing 2008 door Neil Shubin02 November 2010

God, Hitler and the Free Will Defense

 
Summary
In this post I show that it is pointless to claim that Darwinism undermines the traditional Christian morality and the value of human life, because modern theodicees do precisely that. The sanctity of human life is not threatened from outside religion, but from the inside. Even if it were true that Darwinism undermines the value of human life, and even if Darwinism alone could be blamed for the Holocaust, the question remains why God allows such violations of the sanctity of human life. It is difficult to see how Christians could oppose violations of the sanctity of human life, while at the same time claiming that God has his reasons for allowing precisely those violations. 


Introduction

In his 'From Darwin to Hitler' Richard Weikart makes the link between Darwin and Hitler. Weikart contrasts the 'Judeo-Christian conception of the sanctity of human life' with Darwinism: "Darwinism undermined traditional morality and the value of human life" (p.3 'From Darwin to Hitler', or: FDTH). Weikart is not merely describing Darwinist conceptions in a neutral way. He uses emotional and moral words: "brutalizing tendencies of Darwinism" (p.2 FDTH) and "This alone is a shocking demonstration of the devaluing of human life by naturalistic Darwinists" (p. 181 FDTH).

Two Gods

But there are two Gods. The God of the Sanctity of Human Life and the God of the Free Will Defense. They disagree strongly. The God of the Sanctity of Human Life is against abortion and euthanasia, and also against the atrocities of Hitler. The other God, The God of the Free Will Defense, allows the atrocities of Hitler. The first God features in Richard Weikart's From Darwin to Hitler (FDTH). The second God features in books of John Hick and Richard Swinburne.
Now let’s see what philosopher of religion John Hick writes about Hitler:

"It seems to me that once you ask God to intervene to prevent some specific evil you are in principle asking him, or her, to rescind our human freedom and responsibility. Was God supposed to change Hitler's nature, or to have engineered his sudden death, at a certain point in history? But the forces leading to the Holocaust ramify out far beyond that one man. God would have had to override the freedom not only of Hitler and the Nazis, but all participants in the widespread secular anti-Semitism of nineteenth- and twentieth-century Europe, which itself was rooted in nearly two thousand years of Christian anti-Semitism. Further, having prevented this particular evil, God would be equally obliged to prevent all other very great human evils... Where should a miraculously intervening God have stopped? Only, it would seem, when human freedom will had been abolished" ([1], p.107) (my emphasis)
Richard Weikart complains about Darwinism and the devaluing of human life, but now we understand from John Hick that God cannot override Hitler’s freedom. So, Hitler’s atrocities are allowed by God. Maybe Richard Weikart is too squeamish?
Let’s have a look at what Intelligent Design Theorist Michael Behe wrote:

"Malaria was intentionally designed. The molecular machinery with which the parasite invades red blood cells is an exquisitely purposeful arrangement of parts. (...) What sort of designer is that? What sort of "fine-tuning" leads to untold human misery? To countless mothers mourning countless children? Did a hateful, malign being make intelligent life in order to torture it? One who relishes cries of pain? Maybe. Maybe not.".  (The Edge of Evolution, or: EE, p.237) [2]
Behe does not know whether that Designer is malicious. The only things he does know is that malaria was intentionally designed, and that the Designer exists:
"Of the many possible opinions, only one is really indefensible, the one held by Darwin. In a letter to Asa Gray, he wrote: "I cannot persuade myself that a beneficent and omnipotent God would have designedly created the Ichneumonidae with the express intention of their feeding within the living body of caterpillars." (EE, p. 238)
"So did Darwin conclude that the designer was not beneficent? Maybe not omnipotent? No. He decided -based on squeamishness [3]- that no designer existed. Because it is horrific, it was not designed - a better example of the fallacy of non sequitur would be hard to find. Revulsion is not a scientific argument." (EE, p. 239) (Note 3 added)
At the time I read The Edge of Evolution I failed to understand why Behe would openly  promote a Designer who was responsible for malaria. Isn't it immoral to create malaria? Isn’t it true that we have the moral obligation to eliminate malaria? According to Behe, a cruel designer is no argument against the existence of a designer. Now, after I discovered that many respected theologians and philosophers such as Richard Swinburn and John Hick believe that the most horrific cruelties (Holocaust, Hiroshima) are allowed by God,  I begin to see why Behe was not worried by a cruel designer at all. According to Swinburne [7] most theists need an explanation of why God allows evil (a theodicy), and without a theodicy, evil counts against the existence of God. Behe is a Christian, so he must have known those theodicees and that those modern theodicees are regarded as the best solution of the problem of evil.

However, a theodicy is not without consequences. A theodicy has a profound brutalizing effect on thinking about pain and suffering of humans.  Michael Behe ridiculed Darwin by calling him squeamish [2]. Behe was not courageous enough to say that Darwin rejected a cruel God for moral reasons. Behe's use of the word squeamishness obscures the fact that we are talking here about morality [6].
We see the same hardening and dehumanising effect of a theodicy on thinking by Richard Swinburne:
"Swinburne tells us that 'a creator who gave them only coughs and colds, and not cancer and cholera would be a creator who treated men as children instead of giving them real encouragement to subdue the world'." [4]

Just as Behe ascribes malaria to God, Swinburne does not hesitate to ascribe cancer and cholera to God. Apparently, the Creator is not squeamish. Indeed, how can one be sensitive to human suffering if God allows it?


Is it squeamish to be horrified by the Holocaust?

 

According to D. Z. Phillips "Swinburne actually tried to justify God's allowing the Holocaust to occur partly in terms of the bad decisions that led to it."  ([1], p.75). But Phillips rejects this kind of theodicy: "It corrupts central moral and religious concepts, and vulgarizes human relationships."  ([1], p.76). This a very important remark. And I agree. This is what Swinburne himself writes: 

"But the more freedom and responsibility we have, of logical necessity the more and more significant are the bad consequences which will result (unprevented by God) from our bad choices" ([5], p.159). 

It is quite shocking to hear that God has his reasons for not preventing the Holocaust. The most shocking is that people are prepared to continue to believe in the moral goodness of such a God. At the same time I want to emphasis that my argument does not depend on my personal squeamishness nor that of D. Z. Phillips. The contradiction is completely within religion. We see that a Christian thinker like Richard Weikart is shocked by the devaluing effect of human life by naturalistic Darwinists. Is Richard Weikart squeamish? No. What Hitler did is morally bad. Weikart is right about that.


Conclusion

Richard Weikart made the link between Darwin and Hitler. This short essay made the link between God and Hitler. Weikart is a Christian and is seriously worried about the dehumanising effect of Darwinism and atrocities committed by Hitler. However, Weikart did not realize that what he thinks is shocking, is unhesitantly, and maybe even enthusiastically, ascribed to God by modern philosophers of religion such as John Hick and Richard Swinburne. This is called a theodicy. Weikart did not realize that God has his reasons for allowing all the violations of the sanctity of human life. According to the Free Will Defense the reasons are the unrestricted freedom of humans to do the greatest evil. God allowed Hitler to do the greatest evil. Whatever the detailed reasons of God, it is a fact that atrocities did occur and God did not prevent them. As a consequence, the 'Judeo-Christian conception of the sanctity of human life' is annihilated. Furthermore, I demonstrated the brutalizing effect of believing in a malaria-designer (Michael Behe). Designing malaria is a way of saying that human life is not sacred. This is the brutalizing effect Weikart is afraid of. The conclusions of these observations are (1) that belief in God causes insensitivity for human pain and suffering and further; (2) if God allows violations of the sanctity of human life, those violations can’t be immoral (otherwise, God would be immoral), (3) therefore it is pointless to fight against those violations or blame Darwinism.

 

Acknowledgements
I wish to thank Taede Smedes for recommending the book of D. Z. Philips and Harry Pinxteren for reviewing the drafts.

 

Notes

  1. D. Z. Phillips (2005) The Problem of Evil and The Problem of God.
  2. Michael Behe (2007) The Edge of Evolution, Free Press.
  3. ‘squeamish’: easily shocked, nauseated, upset or easily made to feel sick by unpleasant sights, weak-hearted. Dutch: sentimenteel, overgevoelig, teerhartig. See my review.
  4. Quoted by D.Z. Phillips, 2005, p. 59.
  5. Richard Swinburne (1998) Providence and the problem of evil, OUP (Accessible at http://books.google.com).
  6. As I see it, Darwin had the emotional basis for empathy, sympathy and rejecting cruelty. Sensitivity for pain and suffering of others is the basis of morality (Frans de Waal). Darwin has a non-contradictory foundation for morality. Behe himself and Behe's God apparently misses empathy and sympathy.
  7. Swinburne: Providence and the problem of evil, page x.
Postscript:
This post will not be updated. For an updated version see my website: God, Hitler and the Free Will Defense.

01 November 2010

Darwin, Hitler, God

From Darwin To Hitler

In de Studium Generale colleges in 2008 behandelde professor Herman Philipse ook het boek From Darwin To Hitler van Richard Weikart. Hij vond het boek een historisch betrouwbare werk, hoewel vanuit een christelijk perspectief geschreven.

Ik heb daar over geblogd op 17 maart 2008 (Herman Philipse over Richard Weikart) en 25 maart 2008 (Een aanbeveling met stevige kritiek. Philipse over Weikart (2)). Ik had het boek van Weikart toen niet gelezen (alleen internet bronnen). En dat werd mij verweten. Na aanbeveling van Philipse zelf, en ook van de vaste blogbezoeker Martin, heb ik het boek toch maar gelezen. Daar heb ik over geblogd op 25 juni 2010 (Weikart’s misbruik van de term ‘evolutionaire ethiek’). In 2006 had ik al geblogd over Het demoniseren van Darwin waar Weikart ook in voorkomt.

Van de zomer heb ik het boek The Problem of Evil & The Problem of God van de filosoof/theoloog D. Z. Phillips gelezen. Ik had het gekocht op aanraden van Taede Smedes, maar had het na enige pogingen om het te lezen weer in mijn boekenkast teruggezet. Na het lezen van Weikart, vroeg ik mij af of er iets over de Holocaust gezegd werd. Het boek ging tenslotte over het theodicee probleem. Toen ik tot mijn verrassing de woorden 'Hitler' en 'Holocaust' in de index vond, ben ik het boek gaan lezen. Toen zag ik plotseling de relevantie voor het boek van Weikart dat immers Hitler als thema had. Ik ben toen aan een klad versie begonnen van een post over het verband tussen Weikart en theodicee. Ik zal dat binnenkort op dit blog in het Engels publiceren, omdat de Amerikaanse Intelligent Design beweging en de anti-ID beweging (met als thuisbasis Panda's Thumb) er dan ook kennis van kunnen nemen. Dan schrikt U niet zo als er plotseling een Engels stuk verschijnt...

 

PostScript


Het artikel Evolutie als Gods vrijpleiter? van Bart Klink gaat ook over theodicee. Maar dit is natuurlijk de meest grondige en toch leesbare uiteenzetting van het theodicee probleem: Het leed in de wereld en Gods bestaan (22 mei 2009). (aanbevolen, zeer goed, encyclopedisch overzicht). Bart gebruikt het argument, zoals gebruikelijk is, als bewijs tegen het bestaan van God, ik wijs erop dat mensen in zo'n God willen geloven, en het brutaliserend effect wat het op mensen heeft.