24 January 2022

Hooggeleerde complotdenkers: Dick Bijl en Ronald Meester

         
Corona update #41              
               Dick Bijl (2021)
Pandemische Chaos

Dick Bijl (zie vorig blog) als complotdenker:

"Onafhankelijke journalisten deden ook onderzoek naar de herkomst van het virus en kwamen steeds vaker tot de conclusie dat het zeer waarschijnlijk was dat het virus uit een Chinees laboratorium ontsnapt was. Deze theorie was veel aannemelijker dan dat het virus een natuurlijke oorsprong zou hebben."

Nawoord (p.37/44 e-book Pandemische Chaos)

Ronald Meester (zie vorige blogs) als complotdenker:

"Het moet echter ook gezegd dat het bepaald niet denkbeeldig is dat diezelfde wetenschap verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan van de pandemie die ontstaan is in een van de steden waar een laboratorium is gevestigd dat nu juist onderzoek doet naar dergelijke virussen. ... " 

Hoofdstuk: 'Wiskundige modellen in de pandemie' (p5/39 e-book).

Beide citaten komen uit het boekje Pandemische Chaos [1] onder redactie van Dick Bijl. Ronald Meester geeft helemaal geen bronnen voor zijn claim. Opmerkelijk voor zo'n complot-achtige statement. Nota bene: hij vindt dat "wetenschappers uitspraken doen die uit de wetenschap helemaal niet volgen." Meester is daar zelf een voorbeeld van! Hij geeft een niet onderbouwde uitspraak buiten zijn eigen vakgebied (hij is geen viroloog). Waarschijnlijk heeft hij de uitspraken van Dick Bijl overgenomen zonder eigen onderzoek.

Lab leak theory

Dick Bijl geeft voor zijn lab leak theory uitsluitend een verwijzing naar een artikel [2] op een mij onbekende website overnu.nl. Het blijkt zijn eigen website te zijn. Het artikel is van de journalist Paul D. Thacker en die komt niet met een wetenschappelijk bewijs van de lab leak theory. Hoogstens circumstantial evidence zoals belangenverstrengelingen van betrokken personen. Verder verwijst Bijl ook naar Nicholas Wade (heb ik niet kunnen vinden op zijn website). Wel heb ik een heel lang artikel van Wade 'The origin of COVID: Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan?' [3] gevonden. De conclusie van Wade:

"Where we are so far. Neither the natural emergence nor the lab escape hypothesis can yet be ruled out. There is still no direct evidence for either. So no definitive conclusion can be reached. That said, the available evidence leans more strongly in one direction than the other. Readers will form their own opinion. But it seems to me that proponents of lab escape can explain all the available facts about SARS2 considerably more easily than can those who favor natural emergence." [3]

Dus: we kunnen geen van beide hypotheses uitsluiten. Volgens Nicholas Wade is er geen direct bewijsmateriaal voor beide [10]. Dat zie ik niet terug bij Dick Bijl.

Is de lab escape theorie een complottheorie?

Volgens mij wel. Want het is veel meer dan gewoon een alternatieve theorie. Competitie tussen theorieën is normaal in de wetenschap. Maar de lab escape theorie veronderstelt dat wereldwijd duizenden personen de waarheid verzwijgen of zelfs keihard liegen. En dat ze er belang bij hebben om te liegen. Met name dat alle professionele virologen wereldwijd die de consensus theorie aanhangen in het complot zitten, evenals wetenschappelijke tijdschriften, de media en uiteraard de Chinese overheid. De verantwoordelijken zullen nooit in het openbaar schuld bekennen. Mensen die weten hoe het zit, houden hun mond. Complottheorieën zijn nooit te bewijzen of te weerleggen omdat verdacht gedrag van betrokkenen, geheimhouding, de obstructie van onderzoek of zelfs vernietigen van bewijsmateriaal een onderdeel is van de complot theorie [9]. In tegenstelling tot de wetenschappelijke theorie die uitsluitend over virussen gaat en bevestigd kan worden door veldonderzoek. Complotdenkers kritiseren vooral personen en hun gedrag in plaats van theorieën. Ik vrees dat beide heren nul komma nul verstand hebben van het virus.

Waarom zo'n extreme alternatieve theorie?

Waarom zou je als anti-vaxer en coronabeleidcriticus ook de lab escape theorie aanhangen? Wat is de logica? Het één volgt toch niet logisch uit het ander? Dus, waarom?

Dick Bijl heeft al eerder in meerdere boeken kritiek geuit op de farmaceutische industrie, geneesmiddelenregistratieautoriteiten, artsen, artsenorganisaties, medische specialisten, ziekenhuizen, apothekers, redacteuren van wetenschappelijke tijdschriften, de pers, politici en ministers [4]. Hij is een buitenbeentje, een enfant terrible, een klokkenluider en 'allround criticus'.

Het ligt dus enigszins voor de hand dat Dick Bijl ook over de oorsprong van SARS-CoV-2 een alternatieve opvatting heeft. Immers, hij wantrouwt de overheid, de industrie en kennelijk ook wetenschappers. Het zijn de virologen in Wuhan die het virus gemaakt hebben en hebben laten ontsnappen. Dit keer krijgt Big Pharma niet de schuld. Tenminste niet voor het ontstaan van de pandemie.

Ronald Meester was al een buitenbeetje. Werkzaam aan de VU en als promotor betrokken bij het geruchtmakende proefschrift van Joris van Rossum (blog 6 feb 2013). In zijn oratie noemde hij Intelligent Design [8]. In zijn boek Arrogant bekritiseert hij 'de arrogantie van wetenschappers'. In dit boek bekritiseert hij bijvoorbeeld het RIVM omdat ze de ernst van de pandemie te hoog inschatten [5]. De overheid en het RIVM waren al onbetrouwbaar, dus dan is de stap niet zo groot om ook in een alternatieve theorie over de oorsprong van SARS-CoV-2 te geloven?

 

De consequenties van een onware theorie

Het geloven in de lab escape theorie is niet zonder consequenties. Ontkennen de aanhangers van de lab escape theorie het bestaan van zoönosen? Of alleen in dit ene geval? Hoe ga je je voorbereiden op een volgende pandemie als deze pandemie een laboratoriumongeluk is en hoe als het een zoönose is? Een wereld van verschil! André Rouvoet (GGD) wil 600 miljoen voor 'pandemische paraatheid' [6]. In het rapport 'Zoönosen in het vizier' van de expertgroep zoönosen [7] staan aanbevelingen om de risico's op toekomstige zoönotische uitbraken te verkleinen. Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren naar mensen kunnen worden overgedragen. Dat kan alleen op basis van een juist begrip van wat zoönosen zijn:

Het overspringen (spillover) van ziektekiemen van wilde dieren op mensen [7], pagina 27.

Hoe ziekteverwekkers zich in verschillende stappen aanpassen aan de mens [7], pagina 22.

Als je gelooft in de lab escape theorie hoef je je ook geen zorgen te maken over gastheren, vectoren, veehouderijsystemen, landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, diertransporten, reizigersverkeer, ontbossing en klimaatverandering. Wel zo makkelijk.

 

update 26 januari: paragraaf over complottheorie ge-edit.


Postscript

3 Feb 22

Het is nuttig om het artikel in Nature 28 Jan 22 te lezen waarin uitgelegd wordt waarom het zo moeilijk is om de oorsprong van Omicron op te helderen terwijl die tijdens de pandemie is ontstaan en er duizenden en duizenden sequences werden gedaan. Dezelfde problemen spelen bij de oorsprong van SARS-CoV-2. Geen wonder dat het ontstaan van SARS-CoV-2 nog niet is opgehelderd.

Opvallend feite: de christelijke boekhandel ichthus boekhandel heeft het boek van Dick Bijl belangrijk genoeg gevonden om het in hun webshop te koop aan te bieden! Wat heeft het evangelisch christendom te maken met SARS-CoV-?

 

Postscript

18 jan 2024
 
Tot mijn grote verbazing vond ik in de Englese wikipagina dat Elon Musk (Tesla) non-mainstream opvattingen over COVID-19 en vaccinatie verkondigde die je ook tegenkomt in de wereld van complot denkers. De moeite waard op te lezen. Het verschil met andere complotdenkers is o.a. dat Elon Musk zich later wel liet vaccineren!

 


Noten


 1. Dick Bijl  (red) (2021) Pandemische Chaos. Het coronabeleid onder de loep
 2. Paul D. Thacker De labtheorie als ‘complot’: een campagne van desinformatie?  Overnu.nl 31 juli 2021 (geen blog, dus geen comments)
 3. Nicholas Wade The origin of COVID: Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan? The Bulletin of the Atomic Scientists, 5 May 2021 
 4. Het pillenprobleem van Dick Bijl. Boekbespreking. blog 17 Dec 2018
 5. "het RIVM tot op de dag van vandaag sterftekansen hanteert die tot een factor 100 (!) te groot zijn." Kobo e-book 319/1123
 6. GGD waarschuwt: Nederland onvoldoende voorbereid op een nieuwe pandemieNOS, 23 Jan 2022
 7. Henk Bekedam en 10 andere auteurs: Zoönosen in het vizier' van de expertgroep zoönosen (pdf) juni 2021.
 8. In zijn inaugurele rede (oratie) op 24 maart 2000 citeerde Meester de Nederlandse vertaling De Zwarte Doos van Darwin ('Darwin's Black Box') van Michael Behe en Michael Denton Evolution, a Theory in Crisis
 9. Sommige complotdenkers claimen routinematig dat ze "géén virus-ontkenner, complotdenker of antivaxxer zijn"! Ook onderscheiden ze zich door hun woordgebruik zoals de enigszins unheimische schrikaanjagende termen 'massavaccinatie', 'massavaccineren', termen die je niet op de RIVM website zult tegenkomen. Het is een term met negatieve associaties.  27 jan 2022
 10. Ondertussen gaat het onderzoek door naar de natuurlijke oorsprong van het SARS-CoV-2 virus. Zo zijn er onlangs 9 nieuwe coronavirussen ontdekt in een groep van 131.957 nieuwe RNA virussen. Bron: Petabase-scale sequence alignment catalyses viral discovery, Nature 26 Jan 22. Dit is belangrijk als je de oorsprong van SARS-CoV-2 wilt achterhalen!

 


17 January 2022

Ronald Meester gebruikt drogreden om de SARS-CoV-2 pandemie te bagatelliseren.

Corona update #40

Hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester, VU, Amsterdam,  gebruikt een bekende drogreden om de SARS-CoV-2 pandemie te bagatelliseren. 

 

  (zie ook mijn vorige blog over Ronald Meester) 

In zijn LinkedIn post 'Code zwart op de IC koste wat kost vermijden? We accepteren veel vermijdbare sterfgevallen in veel andere situaties' [1] stelt hij dat er veel ergere dingen zijn dan covid-19. Bijvoorbeeld:

"We nemen als maatschappij en als individuen in ons alledaagse gedrag veel vermijdbare risico’s, die vaak groter zijn dan de risico’s van een Covid-19 besmetting. ... Er sterven per jaar ongeveer 12.000 mensen voortijdig als gevolg van luchtverontreiniging ... Ongeveer 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes ... Er zijn jaarlijks meer dan 600 verkeersdoden in Nederland ... [1].

In totaal somt hij zeven dingen op die erger zijn dan covid-19. Maar 'er zijn veel ergere dingen' is precies de What-about-isme drogreden uit het boekje van Paula Steenwinkel:

Paula Steenwinkel (2021)
Drogredenen herkennen en weerleggen
.

Paula Steenwinkel:

"Met whatabouttisme doe je alsof je het alleen maar over andere misstanden mag hebben die ook erg, of nóg erger zijn." (p.194)

 

Whatabouttisme, Paula Steenwinkel (Fokke en Sukke).

Deze drogreden wordt ook wel de Argumentum ad horrendum drogreden genoemd. Het lijkt op cherry picking als je één misstand belicht en andere niet. Maar: het advies van Paula Steenwinkel is: wijs erop dat als je alleen maar het allerergste mag bespreken, je nooit aan andere onderwerpen toekomt; er is namelijk altijd wel een urgenter of belangrijker probleem te bedenken (p.196).

Hoe krankzinnig! We zitten midden in een pandemie ... en hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester vraagt aandacht voor ... de gevaren luchtverontreiniging! diabetes! verkeersdoden! en nog veel meer! Zijn die zaken dan onbelangrijk? Nee, natuurlijk niet! Het punt is: waarom leidt hij de aandacht af van het bestrijden van de pandemie? Moeten we afzien van preventieve maatregelen als vaccinaties, mondkapjes, lockdowns, sluiten van luchthavens, anderhalve meter en QR-codes? Hij zegt het niet, maar suggereert het wel. Wat is anders de bedoeling om over andere zaken te beginnen? Aandacht afleiden. Meester kijkt de ander kant uit. In Godsnaam: waarom?


Een verkeersongeluk is niet besmettelijk!

Ronald Meester: 

"Wat is er zo bijzonder aan sterfte door Covid-19 dat deze koste wat kost vermeden moet worden, terwijl we al die andere vermijdbare sterfgevallen en risico’s gewoon accepteren? Vragen waarop ik het antwoord eigenlijk niet weet." [1].

Nee, Ronald! Je stelt de verkeerde vragen! Het bijzondere is dat covid-19 een besmettelijke ziekte is! Een besmettelijke ziekte die zich met de snelheid van een Boeing-737 over de wereld verspreid! Het is namelijk een pandemie!

! Verkeersdoden zijn niet besmettelijk. Verkeersongelukken veroorzaken niet een kettingreactie van nieuwe verkeersongelukken. Die op hun beurt weer nieuwe besmettingen veroorzaken. Verkeersongelukken hebben géén Reproductie getal (R-getal) [3],[4].

! Verkeersongelukken verspreiden zich niet met de snelheid van een Boeing-737 over de wereld. Verkeersongelukken importeren of exporteren we niet uit of naar het buitenland.We hoeven de grenzen niet te sluiten.

! Artsen en verplegend personeel van verkeersslachtoffers hoeven geen mondkapjes te dragen. Niemand hoeft het contact met verkeersslachtoffers te mijden. Er is geen lockdown nodig. Verkeersongelukken hebben géén ernstige gevolgen voor bewoners van verzorgingstehuizen en hun verzorgers.

! Er is geen plotselinge toename van verkeersslachtoffers die de nationale ziekenhuiscapaciteit ver te boven gaat. Verkeersongelukken komen niet in golven. Patiënten hoeven niet ondergebracht worden in buitenlandse ziekenhuizen [5]. Hartoperaties en andere urgente operaties hoeven niet uitgesteld te worden [6].

! Verkeersongelukken evolueren niet. Er ontstaan géén nieuwe varianten (Delta, Omicron) die bestaande medische technieken minder efficiënt maken en waar de medische wereld nog geen antwoord op heeft. 

! Er ontstaat géén wereldwijd tekort aan medische hulpmiddelen door verkeersslachtoffers.

! We hoeven en kunnen niet de hele bevolking 'vaccineren' tegen verkeersongelukken. De rest van de samenleving kan gewoon door gaan met de economie draaiende te houden.

Meester probeert nog het eens: "Waarom is het inperken van vrijheden wel geoorloofd tegen Covid-19 maar niet tegen diabetes?". Nee, Ronald, diabetes is géén besmettelijke ziekte!


Conclusie

Hoogleraar Ronald Meester negeert de essentie van een  besmettelijke ziekte. Hij gebruikt een drogreden om de pandemie te bagatelliseren. In Godsnaam: Waarom? Hoe gaat hij een pandemie bestrijden als hij de minister van Volksgezondheid was?

Noten

 1. Ronald Meester  Code zwart op de IC koste wat kost vermijden? We accepteren veel vermijdbare sterfgevallen in veel andere situaties, Gepubliceerd op 4 mei 2021.
 2. Paula Steenwinkel (2021) Drogredenen herkennen en weerleggen.
 3. Reproductiegetal ( R-getal): "Het reproductiegetal van een infectieziekte is een indicator, die het gemiddeld aantal secundaire besmettingen aangeeft die veroorzaakt worden door een primair geval in een populatie zonder immuniteit en in afwezigheid van profylactische maatregelen, zoals bijvoorbeeld vaccinatie" (wikipedia).
 4. Ronald Meester: 'Het R-getal is niet nuttig', gepubliceerd op 12 apr. 2021 op LinkedIn. 
 5. Eerste coronapatiënten vanuit Rotterdam overgeplaatst naar Duitse ziekenhuizen,  23-11-21
 6. Schatting inhaalopgave: 170 tot 210 duizend operaties, 27-08-2021


Bronnen

 • Whataboutism (Engelse wikipedia): "which attempts to discredit an opponent's position by charging hypocrisy without directly refuting or disproving the argument"
 • Whataboutism (Nederlandse wikipedia): ", is een drogreden waarmee iemand de beschuldiging van een misstand niet weerlegt, maar zijn of haar opponent er met een retorische vraag What about ...? van beticht schuldig te zijn aan een andere ernstige misstand."

 

Vorige blogs over Ronald Meester

Postscript Long-covid

20 feb 2023

Dat je voorzichtig moet zijn met het bagatelliseren van covid-19 ziekteverschijnselen blijkt uit long-covid. "Long COVID often arises in otherwise healthy young people, and it can follow even a mild initial infection. ... The most common, persistent and disabling symptoms of long COVID are neurological."  Scientific American, 'Long COVID Now Looks like a Neurological Disease' ,14 Feb 2023. HIV-onderzoekers hadden ook al post-viral neurologische verschijnselen opgemerkt.

 

COVID NIeuws

 

Lange termijn effecten van COVID-19

29 Sep 2023

Een half jaar na gehospitaliseerde covid-19 patienten hebben deze personen nog aantoonbare schade aan hersenen en longen:

"Now, in one of the most comprehensive post–COVID-19 MRI studies to date, scientists have found that about 6 months after being infected, some 60% of hospitalized patients showed abnormalities in multiple organs, especially the brain and lungs, compared with 27% among people who had never had the disease".  Science 22 sep 2023

Ronald Meester is dus voorbarig met zijn covid-19 oordeel.

09 January 2022

Ronald Meester claimt dat covid-19 vaccinatie dodelijk kan zijn.

update #39

Hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester, Vrije Universiteit Amsterdam, komt tot de opzienbarende conclusie dat covid-19 vaccinatie dodelijk kan zijn voor mensen in de leeftijdsgroep 65-80 jaar in de eerste 2-3 weken na vaccinatie. 

Hij schreef dit in een preprint publicatie 'COVID-19 vaccinations and mortality - a Bayesian analysis' [1] op researchgate.net.

In de leeftijdsgroep 12-65 jaar was er volgens hem géén dodelijk effect van vaccinatie te zien, en in de groep van 80+ bleek er onder mannen meer sterfte ten gevolge van vaccinatie voor te komen dan onder vrouwen. De aanleiding voor zijn beweringen waren de oversterfte cijfers van het CBS en het RIVM. Bij oversterfte sterven er meer mensen in een periode dan verwacht mag worden.

Op basis van zijn resultaten concludeert Meester dat het dringend gewenst is om verder onderzoek te doen naar de oorzaken van oversterfte. De overheid moet dit mogelijk maken door brondata ter beschikking te stellen. Bovendien meent Meester dat eerst het publiek geïnformeerd moet worden over het dodelijk effect van vaccinatie voordat de huidige vaccinatiecampagne door mag gaan [2]. Pieter Omtzigt diende in de Tweede Kamer een motie in om te laten onderzoeken welke rol de coronapandemie en vaccinaties tegen covid-19 spelen in de oversterfte. [3]

NOS 7 jan 22. data: RIVM en CBS.

 

Discussie

 
Dit zijn de 4 grote problemen met de preprint: 
 
Er is géén informatie over sterfte en vaccinatie op persoonsniveau. Het zijn statistische data verdeeld over drie leeftijdsgroepen. Dus je kunt niets over causale verbanden zeggen, er lijkt alleen een statistische correlatie te zijn. Meester kan dus niet zeggen of de veronderstelde sterfte het gevolg is van de vaccinatie of bijvoorbeeld uitgestelde zorg. Zelfs op individueel niveau kun je niet zomaar concluderen dat als iemand sterft na vaccinatie dat dit door vaccinatie werd veroorzaakt. Dat weet Meester ook [4], maar dat verhindert hem niet om alarm te slaan en de resultaten naar buiten te brengen [5-8]. 

 

 

  

 

De statistische methode die hij gebruikt staat niet toe om te concluderen of 1 van de 2 hypotheses waar is. Dat zijn zijn eigen woorden [9]. Beide hypotheses kunnen onwaar zijn. De methode kan alleen aangeven in welke mate hypothese 1 de data beter verklaart dan hypothese 2. Maar dat verhindert hem niet om alarm te slaan [5-8].  

 


 

 

De publicatie is een preprint die nog niet door het peerreview proces (beoordeling door vakgenoten) is gegaan (het is mij niet duidelijk of de preprint überhaupt aan een tijdschrift is aangeboden). Het gaat tegen de regels van wetenschappelijk onderzoek in om resultaten van zo'n preprint publiek te maken. Maar dat verhindert hem niet om alarm te slaan [5-8].  

 

 

 

 

Meester zegt zelf dat "iemand die gevaccineerd is een heel licht verhoogde kans heeft om te overlijden in de 2-3 weken na vaccinatie" [5]. Hoeveel extra doden dat zijn, staat niet in het artikel. Meester geeft überhaupt géén absolute aantallen. Is het dan gerechtvaardigd om alarm te slaan als het slechts een licht verhoogde kans is? [5-8].

Conclusie

Gezien de gebruikte methode en het ontbreken van de relevante data kan de preprint publicatie van Ronald Meester niets zeggen over de oorzaken van oversterfte. De preprint is voorbarig en incompleet. Ook het CBS heeft de data over najaar 2021 nog niet verwerkt [10]. In de huidige vorm is de preprint onpubliceerbaar. De auteurs onderzoeken geen alternatieve verklaringen voor oversterfte. Een goede wetenschapper doet dat wel. Zèlfs als je wel persoonsgegevens hebt, mag je niet concluderen dat overlijden vaccinatie overlijden dóór vaccinatie betekent. Zoals te lezen valt op de LAREB website [11].


Achtergrond Ronald Meester

Ronald Meester had al eerder geschreven dat hij zich niet liet vaccineren omdat voor hem de kans om corona te krijgen ontzettend klein was [12]. Hij maakt géén afweging of de nadelen van vaccinatie opwegen tegen de voordelen. Ook vond hij dat vaccineren geen morele plicht was [12]. Dus  voor Meester komt de exclusieve focus op sterfte door vaccinatie in de hier besproken publicatie niet uit de lucht vallen! Hij neemt een minderheidsstandpunt in dat afwijkt van het vaccinatiebeleid van het RIVM en het OMT. Dit is onvermijdelijk een politiek statement. Er is geen betere manier om mensen doodsbang te maken voor vaccinatie. En om de anti-vax beweging in de kaart te spelen [15]. Het is één ding om het persoonlijke risico om aan covid19 te overlijden te accepteren. Het is irrationeel om niet geïnteresseerd te zijn in de effectiviteit van vaccins [5]. Maar het is een grote vergissing om vervolgens in een artikel de extreme mening dat vaccinatie dodelijk kan zijn, te proberen wetenschappelijk te onderbouwen ... zonder je af te vragen wat de consequenties zijn voor de Nederlandse bevolking. Indirect betekent dit dat Meester de overheid beschuldigt van een vaccinatiecampagne die duizenden mensen het leven kost, in plaats van dat deze duizenden mensenlevens redt. Ik zie vaccinatie als een morele plicht van de Overheid om haar burgers te beschermen.

Net als in 2014 [13] heeft Meester het wetenschappelijke peerreview proces omzeild door de publiciteit te zoeken.

  ===

Ronald Meester was copromotor van Joris van Rossum die op 11 december 2012 promoveerde op het controversiële proefschrift 'On sexual reproduction as a new critique of the theory of natural selection.' [14]. Hij verdedigde dit in: "Die arrogante wetenschap" (Trouw,2014).  Ronald Meester werkte mee aan het boek Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? - Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie, onder redactie van Cees Dekker, Ronald Meester, Rene van Woudenberg (2005). Hij is auteur van Arrogant (2014), God in Nederland  (2007), Het Pseudoniem Van God (2003). Wetenschappelijk artikel over evolutie en Intelligent Design: 'Simulation of biological evolution and the NFL theorems',  Biology & Philosophy,  September 2009.

In 2024 ontdekte Pepijn van Erp*) dat Prof. Ronald Meester nevenfuncties had die niet op zijn persoonlijke pagina van de VU (of dit profile) stonden:

 1. Humani-Well Education Academy  
 2. DIKW Intelligence  
*)Met dank aan Klaas van Dijk. (8 Jan 2024) 

 

Postscripts

[23 maart 2023] Klaas van Dijk maakte mij er op attent dat Ronald Meester deze preprint stilzwijgend van ResearchGate had verwijderd.  Zie comment 23 Mrt 2023 en volgende onder deze post. Van Dijk heeft tevergeefs een klacht ingediend bij Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). De klacht werd niet in behandeling genomen. Zie ook deze twitter draad. Het resultaat is wel dat Meester de preprint heeft verwijderd. Zie ook de klacht 'Onzorgvuldige en onzuivere wetenschapsbeoefening deels gegrond deels ongegrond' op de website van Universiteiten van Nederland (Vrije Universiteit).

[3-5 april 2023

"Artsen en andere zorgverleners mogen geen verkeerde informatie geven over corona. Of over vaccineren. Niet aan hun patiënten, en niet op sociale media. Ze moeten zich houden aan de normen en richtlijnen van hun eigen beroepsgroep. Anders komt de inspectie in actie."

(met dank aan Klaas van Dijk)

 

Postscript 13 april 2023

NOS: Langdurige uitval door coronavirus kost werkgevers miljarden, 13 april 2023. Coronavirus infectie is dus niet zo onschuldig.


Postscript 11 aug 2023

NOS: Experimenteel kankermedicijn in beeld als antwoord op longcovidklachten, 10 aug 23. Bij patiënten met long covid blijft het lichaam het IDO-2-enzym produceren, waardoor zij oververmoeid blijven.


Postscript 19 okt 2023

De 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine is toegekend aan: Katalin Karikó and Drew Weissman "for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19."  (Press release)


Postscript 23 dec 2023

A study shows that US children who received mRNA COVID-19 vaccines have some protection against developing long-lasting symptoms of the coronavirus SARS-CoV-2. 

Postscript 5 jan 2024

 
Scientific American: Vaccination Dramatically Lowers Long Covid Risk January 3, 2024. Several new studies reveal that getting multiple COVID vaccine doses provides strong protection against lingering symptoms.


 

Further Reading

 • COVID’s future: mini-waves rather than seasonal surges, Nature 1 May 2023. This article demonstrates that SARS-CoV-2 is still 'alive and kicking', it is not extinct, it is constantly causing new infections wroldwide and generating new variants such as XBB.1.16. ... In the year and half since Omicron emerged, COVID-19 deaths has remained stubbornly high and the toll has been around ten times higher than that typically caused by influenza". [ added 11 May 2023 ]
 • Why is COVID life-threatening for some people? Nature, 17 May 2023. Ronald Meester used statistical methods to calculate the risk of dying from covid-19. He fogot that not everybody has the same risk of dying or becoming ill. Immune genes could play a part in the risk of needing intensive care when infected with SARS-CoV-2. The authors found 49 DNA sequences that are associated with becoming critically ill from COVID-19. [ added 18 May 2023 ]

 

Noten

 1. Ronald Meester, Wouter Aukema, Theo Schetters (2021) COVID-19 vaccinations and mortality - a Bayesian analysis, researchgate.net, dec 2021. Dit staat op de persoonlijke pagina van Meester. Van het drietal heeft alleen bioloog-vaccinontwikkelaar Theo Schetters verstand van vaccinatie. Het is onduidelijk wat hij heeft bijgedragen.
 2.  "Our results for the 65 - 80 cohort strongly suggest that further investigation into the direct mortality effects of COVID-19 vaccinations is urgently called for, and that the current mass vaccination campaign should not be continued without proper public information about the risks." [1]
 3.  Hoogleraren: 'Geef data over effect maatregelen op oversterfte vrij', NOS, 5 jan 22. 
 4. Meester zegt dat er verschillende oorzaken van de oversterfte kunnen zijn. "Bijvoorbeeld uitgestelde zorg, het algehele stressniveau van de maatschappij, maar ook de vaccinatiestrategie. bron NOS [NOS, 5 jan 22].
 5.  Oversterfte en de prikjes: wat zeggen de data? Een gesprek met Ronald Meester en Wouter Aukema DE NIEUWE WERELD, 26 december 2021  
 6.  Opinie: Onderzoek naar oversterfte dient nu eindelijk ter hand te worden genomen,  Volkskrant 4 januari 2022 
 7. 'Onrust om hoge oversterfte: ’Duizend extra doden per week, dat vraagt om onderzoek’', Telegraaf 
 8. Hoogleraren: 'Geef data over effect maatregelen op oversterfte vrij', NOS, 5 jan 22 
 9. "A large LR does not necessarily imply that the favored one is likely to be the ‘correct’ one: bóth hypotheses could be far from the truth. If we compare two false hypotheses, this can nevertheless result in a high LR favoring one of them, compared to the other." [1]
 10. NOS: "Maar de cijfers van het najaar zijn er nog niet, en juist over die periode worden nu vragen gesteld." 7 jan 2022.
 11. LAREB: "Belangrijk! Lees eerst deze toelichting. Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn. Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan." (bron pagina).
 12. Twee anti-vaccinatie artikelen:  Ronald Meester (2021) Vaccineren een morele plicht? Dat lijkt me niet,  5 jun. 2021 en: Vaccineren en de risico's 18 april 2021 (beide op zijn LinkedIn account). 
 13. "Maar dat betekent dat Ronald Meester peer-review omzeilt en zich met discussie over vermeende of echte problemen in de evolutiebiologie richt tot het grote publiek." comment onder blog. 18 Jan 2014. 
 14. Ronald Meester was promotor van het geruchtmakende proefschrift van Joris van Rossum. blog 6 Feb 2013. 
 15. Huisarts Bernard Leenstra:  "Er is een heel klein groepje mensen dat echt denkt dat de coronavaccins gif zijn en dat mensen ermee worden vermoord", NOS 12 jan 2022. toegevoegd: 12 januari 2022


  Vorige blogs over Ronald Meester


  Vorige blogs

  03 January 2022

  Enige kanttekeningen bij het boek van Rolie Barth (1)

  ,
  Hier volgen enige kanttekeningen bij het boek van Rolie Barth (2021) De Kosmos en het leven, een Meesterwerk, die nog niet aan bod zijn gekomen in vorige discussies op dit blog.

  Uit de titel van het boek blijkt al dat de kosmos en het leven een 'Meesterwerk' is. Dat is geen neutrale beschrijving. Het is een waardeoordeel. De bouwstenen-bouwwerk-bouwmeester metafoor zet van begin af an het hele wetenschappelijke verhaal van de kosmos en het leven in een religieuze context: de kosmos en het leven zijn bedacht ('gewild') door een bovennatuurlijke Architect. De bouwstenen (de materie) bestaan niet zomaar, ze zijn bedoeld om een gebouw te maken [1]. Met andere woorden: de Big Bang is door de Architect precies zo afgesteld dat er stabiele atomen en moleculen zouden ontstaan waardoor de zon en de aarde konden ontstaan (Deel I). Dat bouwwerk heeft een bedoeling. Het doel is mensen onderdak te geven. Het is immers een huis. Deel II van het boek is gewijd aan de 'bewoners' van het 'huis': het leven. Maar, er is één bijzondere bewoner: de mens (Deel III). Niet zomaar ongeletterde mensen zoals Neanderthalers. Nee, mensen die in grammaticaal correcte volzinnen met hun Bouwmeester kunnen communiceren en (een vertaling van) de Bijbel kunnen lezen. Een chimpansee of papegaai die losse woorden kent, tellen dus niet mee. 

  Is dit alles slechts een metafoor die we niet letterlijk moeten nemen? Dus, er bestaat niet echt 'Iemand die dit heelal gemaakt heeft'? Ik ben geen aanwijzingen tegen gekomen dat Barth meent dat die Bouwmeester niet echt bestaat. In tegendeel. Hij bestaat. Volgens Barth (p.131).

  Geen bedoeling

  Het probleem van dit alles is: in de exacte wetenschap heeft het heelal helemaal geen bedoeling! In de kosmologie, natuurkunde, scheikunde, biologie komen geen doelen voor [2]. In wetenschappelijke verklaringen behoren geen doelen voor te komen. Dat is teleologie. Dat soort verklaringen zijn in de exacte wetenschappen al lang geleden afgeschaft. Een gepasseerd station. Wat is het doel van het heelal? Wat is het doel van de zon? Wat is het doel van wolken? Wat is het doel van het SARS-CoV-2 virus? Dit zijn allemaal onwetenschappelijke vragen met alleen filosofische en religieuze antwoorden. In de exacte wetenschappen gelden alleen causale verklaringen, oorzaak en gevolg. In ieder geval geen doelen.

  Bouwspecificaties

  Hoofdstuk 8 heet 'Bouwspecificaties'. Bouwspecificaties stel je van te voren op. Het is helaas geen wetenschappelijke term. Maar het hoofdstuk gaat over kosmologie en fine tuning. Dit is van meet af aan kosmologische vragen in een religieuze context zetten. Een voorbeeld van religieuze intrusie in de wetenschap. Volgens Barth zijn fysici, met name Victor Stenger, er niet in geslaagd om een afdoende verklaring voor de fine-tuning van de kosmische constanten voor het leven te verklaren [3]. Dat schept ruim baan om het wetenschappelijke verklaringsgat te dichten met G0D (G0D of the gaps). Zijn religieuze opvatting dringt de wetenschap binnen [4]. Barth noemt fine-tuning een sterke aanwijzing (geen bewijs) voor ontwerp door de Schepper. En bij Barth is 'Schepper' niet metaforisch bedoeld.

  Victor Stenger heeft een levensbeschouwing!

  Rolie Barth vraagt zich af waarom Victor Stenger zo zijn best doet om het fine-tuning argument voor G0D te weerleggen en concludeert: 

  "Stenger is er niet in geslaagd om de fysische argumenten voor fine-tuning te ontkrachten. Zijn onvermoeibare inspanningen om dat wel te willen doen, zouden er misschien op kunnen wijzen dat ook hij vindt dat fine-tuning wijst op ontwerp door God. Zijn argumenten zijn niet wetenschappelijk maar levensbeschouwelijk gemotiveerd." (p.131)

  Onvermoeibare inspanningen zijn verdacht? Elders schrijft Barth: "Hij is een missionair atheïst"! (p.130). Maar Stenger bestrijdt ook creationisme, Intelligent Design, en hij is fervent verdediger van het deeltjesmodel. De atheïst Stenger zou stiekem geloven dat fine-tuning wijst op G0D? Zouden evolutiebiologen die Irreducible Complexity bestrijden stiekem geloven dat dat een bewijs voor God is? Stenger heeft levensbeschouwelijke motieven? Rolie Barth moet eerst eens precies aangeven welke wetenschappelijke uitspraken van Stenger levensbeschouwelijk gemotiveerd zijn. Gezien zijn boeken valt niet te ontkennen dat Stenger een atheïst is. Maar het is niet toevallig dat atheïsme en wetenschap heel goed bij elkaar passen. Theologie samen met occultisme en magie zijn al een paar eeuwen geleden van de wetenschap afgesplitst. OK, het heeft wat moeite gekost. Het is ook niet toevallig dat, in vergelijking met het christendom, atheïsme vele malen levensbeschouwelijk neutraler is, zo niet geheel neutraal. Immers, atheïsme is niet gebaseerd op aanbidding van een bovennatuurlijke G0D die bovennatuurlijke ingrepen doet; atheïsten hebben géén sterke emotionele, persoonlijke band met Jezus, de Verlosser; hebben geen Heilige Schrift (het onfeilbare Woord G0Ds); zien niet uit naar het Hiernamaals waar ze verenigd worden met hun Schepper en hun geliefden [5]. Christenen hebben dus nogal wat te verliezen. Allemaal tamelijk relevante verschillen in deze context.

  Victor Stenger beoefent wetenschap. Wetenschap is het zoeken naar natuurlijke oorzaken (géén bovennatuurlijke oorzaken) [6]. Juist omdat wetenschap ondertussen alle religieuze concepten heeft geëlimineerd, staat het boven alle culturele en religieuze stromingen en is het dus een universele taal om de wereld te beschrijven.

  Het opmerkelijke van dit alles is dat Barth zelf sterke levensbeschouwelijke motieven heeft. En dan verwijt hij Stenger dat hij onwetenschappelijke argumenten en levensbeschouwelijke motieven heeft! [7]. The stakes are high. Voor Barth is dit hele fine-tuning argument cruciaal. Het is het enige punt waarop de Bouwmeester ingrijpt in het Bouwwerk: 

  "Denkend vanuit de bouwmetafoor verwachten we dat de Bouwmeester er alles aan gedaan heeft om een heelal te formeren waarin leven mogelijk is." (p.131)

  Leven niet noodzakelijk

  Even terzijde: een probleem dat fine-tuning niet oplost is dat het wel een heelal zoals het onze oplevert met atomen en moleculen, maar dat het geen garantie biedt voor het ontstaan van leven. Het ontstaan van het leven is niet onvermijdelijk. Barth schrijft het zelf: "waarin leven mogelijk is". Het ontstaan van het leven hangt van vele (nog niet geheel bekende) factoren af. Zoals een geschikte planeet [8]. Hij is wijs genoeg om niet te zetten 'waarin intelligent leven mogelijk is'. Maar ik denk dat hij dat wel bedoelt gezien de rest van zijn boek.

  Speculatie? Cop-out?

  Volgens Barth is het multiversum als verklaring voor fine-tuning  speculatief. Barth: "de multiversum hypothese is een niet-toegestane extrapolatie van het bekende naar het onbekende, vooral omdat experimentele verificatie per definitie uitgesloten is." [9]. En Barth schrijft: "maar ze [multiversum hypothese] is geen wetenschappelijke verklaring, eerder een filosofische en wel van speculatieve aard." [9]. Naar aanleiding van de multiversum hypothese citeert Barth: "a cop-out, which dispenses with the attempt to explain anything." [9].

  Barth wil dus het meest speculatieve concept dat ooit in de geschiedenis van de mensheid bedacht is, als verklaring voor het bestaan van het heelal introduceren! Een concept dat per definitie onverifieerbaar is omdat het boven-natuurlijk is. Een concept dat een ieder op zijn eigen manier kan definiëren. Niet een natuurkracht, maar een persoon. Het enige dat zeker is over G0D is dat het uit drie letters bestaat. Een concept dat per definitie een uitvlucht, een cop-out is als het om verklaringen gaat. Is G0D überhaupt een verklaring? Het heelal is gemaakt door iemand die een heelal kan maken uit niets?

  G0D werkt niet

  Hoe verifieer of falsifieer je de volgende stelling: 'G0D stuurt continu, van seconde tot seconde, de planetenbanen rond de zon bij, zodat ze precies voldoen aan de wetten van Newton'. Hoe test je die stelling? Zo lang theïsten daar geen antwoord op hebben, neem ik aan dat G0D 100% overbodig en zelfs schadelijk is in de wetenschap [6]. Een theïst zou net zo goed kunnen beweren dat iedere regenboog steeds door G0D gecreëerd wordt.

  Een super intelligent persoon

  Waarom zou het überhaupt een persoon moeten zijn en geen onpersoonlijke natuurkrachten of zoiets? Een super-intelligent persoon die al bestond voordat er überhaupt iets bestond? Een lichaamsloos, niet-materieel, bovennatuurlijk wezen dat eeuwig heeft bestaan voordat hij aan zijn scheppingswerk begon? Dat is vele malen onbegrijpelijker dan welke wetenschappelijke verklaring dan ook. Begrijpt Barth dit eigenlijk? Barth is eerlijk:"Als we willen spreken over het scheppende werk van God schiet ons denken altijd tekort."; "Het scheppende werk van God is een mysterie." (p.172) en volgens Barth is een mysterie een onoplosbaar raadsel. Dat zou hem bescheidener moeten maken in zijn kritiek op wetenschappers zoals Victor Stenger. Wetenschappers moeten aantonen dat iets uit niets kan ontstaan, maar theologen hoeven alleen maar te zeggen: G0D kan iets uit niets creëren.

  Het concept 'G0D' is niet anders dan onwetendheid een naam geven: G0D, the Unknowable, that through which all things exist. Zeg dan gewoon, dat je het ook niet weet en er in feite niets van snapt. Als je het wel weet, vertel het! Als je niet zomaar het ontstaan van het heelal mag aannemen, waarom mag je dan wel zomaar een mysterieus bovennatuurlijk persoon aannemen? Aan een kosmoloog, een deeltjesfysicus, die het ontstaan van het heelal uit het niets wil verklaren, worden de hoogste wetenschappelijke eisen gesteld (terecht!), maar G0D mag iets uit niets creëren. Omdat hij G0D is.

  G0D of the Gaps

  Hierboven noemde ik al dat volgens Barth G0D het heelal uit het niets laat ontstaan en dat wetenschappers dat niet kunnen verklaren. Dat is de beroemde 'G0D van de gaten'. Als theologen werkelijk beschikken over kennis die wetenschappers niet bezitten, dan mogen ze de onopgeloste problemen in de astronomie en natuurkunde oplossen [12]. Maar dat hebben theologen nog niet gedaan. Theologen hebben geen kennis van de werkelijkheid. Als ze consequent en eerlijk willen zijn moeten theologen ook zwijgen over de oorsprong van het heelal.

  Een protestants-christelijk heelal!

  Maar er ontbreekt nog iets belangrijks aan zijn betoog. Zelfs als je een 'bovennatuurlijk persoon' aanneemt, waarom zou de protestants-christelijke G0D (of Jezus?) uit de Bijbel de schepper van het heelal zijn?  Voor Barth vanzelfsprekend, maar hoe gaat hij dat beargumenteren? Heeft hij aangetoond dat zijn godsdienst de beste is? Waarom bijvoorbeeld niet de Joodse G0D? Waarom niet Allah uit de Koran? Waarom niet Boeddha? Waarom niet de hindoeïstische G0D Brahma? Waarom niet de Griekse G0DEN? Het idee moge duidelijk zijn. Voor zover ik kan overzien heeft Barth zich niet met dit soort vragen bezig gehouden. Hij claimt het heelal. Hij maakt er een protestants-christelijk heelal van! Is er nog ruimte in zijn universum voor andersdenkenden? niet-gelovigen? Het heelal is van ons allemaal! Wij willen ons heelal terug! [10]. 

  Cognitief versus zingeving

  Het probleem met gelovigen is dat ze kennis over de wereld (cognitie) koppelen aan zingeving van hun eigen leven. Voor Barth moet het heelal door G0D uit het niets geschapen zijn, anders heeft zijn leven geen zin [11]. Die koppeling heeft een risico. De werkelijkheid kan net even anders in elkaar blijken te zitten dan je aanvankelijk dacht. De zon blijkt niet om de aarde te draaien. De aarde blijkt niet het middelpunt van het heelal te zijn. De aarde blijkt meer dan 6000 jaar oud te zijn. De regenboog blijkt natuurkundig te verklaren. De mens blijkt van aapachtigen af te stammen. Als je dit soort conflicten wilt vermijden moet je dus je geloof niet af laten hangen van bepaalde feiten in de werkelijkheid. Zoals het ontstaan van het heelal. Dat moet je aan specialisten over laten.

  Het grote voordeel van de wetenschap is dat het onderzoek steeds doorgaat. Er is vooruitgang. Nieuwe dingen worden ontdekt. Ook over de oorsprong van het heelal: Geslaagde lancering van ruimtetelescoop die vroegste sterren moet gaan zien. Dat zie ik theologen nog niet doen: een ruimtetelescoop naar G0D sturen. Dat is het grote verschil tussen wetenschap en theologie.

   

  Noten

  1. "Denkend vanuit de bouwmetafoor verwachten we dat de Bouwmeester er alles aan gedaan heeft om een heelal te formeren waarin leven mogelijk is." (p.131) 
  2. "Many biologists, especially those seeking a union of the life and physical sciences, would expunge all talk of meaning and purpose from biology because this sullies the purity of their science." uit:   David Haig (2020) From Darwin to Derrida, hoofdstuk 2: Social Genes, 103/1250 ebook versie.
  3. Victor Stenger wordt besproken op pag 131.
  4. Direct volgend op de discussie over fine-tuning schrijft Barth: "Denkend vanuit de bouwmetafoor verwachten we dat de Bouwmeester er alles aan gedaan heeft om een heelal te formeren waarin leven mogelijk is." (pag 131).
  5. "Door Jezus heb ik God leren kennen als Iemand op wie ik kan vertrouwen en dat is deels gebaseerd op de overtuiging dat Hij deze kosmos en indirect ook mijn leven gewild heeft."; "een besef van geborgenheid, besef dat de Eeuwige mij kent en liefheeft. " (comment).
  6. Barth is het wonderlijk genoeg hiermee eens: "we kunnen bij ons onderzoek geen goddelijke invloed veronderstellen omdat we niet weten hoe we die kunnen waarnemen." "Dus ja, wetenschap sluit goddelijke invloed buiten, eenvoudig omdat onderzoekers alleen natuurlijke oorzaken kunnen onderzoeken.". (p.369)
  7. Het lijkt er sterk op dat Barth denkt: jullie atheïsten hebben ook levensbeschouwelijke motieven. Dus we staan quitte. Deze passage is een zwak onderdeel van zijn boek. Misschien heeft hij ondertussen al spijt van die persoonlijke aanval op Stenger. Het past niet in zijn overigens onberispelijke, faire betoog. Stenger is deeltjes fysicus, dus hij begeeft zich op zijn eigen terrein. Hij is deskundig. Als Stenger vindt dat er onzin over fine-tuning wordt verkondigd heeft hij het volste recht om dat te kritiseren zonder dat er andere motieven in het spel hoeven te zijn.
  8. Op mijn WDW website heb ik fine-tuning boeken besproken: Michael Denton: Nature's Destiny. How the Laws of Biology reveal Purpose in the Universe; Dean Overman: A Case Against Accident and Self-Organization; Barrow & Tipler: The Anthropic Cosmological Principle.
  9. p. 129 en voetnoot 10.
  10. Als we accepteren dat het heelal christelijk is, moeten we dan ook op de SGP stemmen, en tegen abortus, prenatale diagnostiek, in vitro fertilisatie, euthanasie, homohuwelijk, vrouwenrechten, evolutie, klimaat, windturbines en vaccinatie zijn?
  11. Barth: "En de belijdenis dat God de schepper is van de kosmos – of als je dat graag zou willen: van het multiversum – is natuurlijk belangrijk bij zingevingsvragen omdat mijn leven door die belijdenis verbonden wordt met Iemand die groter is dan alles wat bestaat."
   "Ik heb de vraag naar de oorsprong van de ‘wetmatige basisstructuur’ (van de kosmos) een zingevingsvraag genoemd, omdat geloven dat er een schepper is niet alleen over natuurkunde etc. gaat, maar impact heeft op mijn hele leven. Te geloven dat de God, zoals Jezus die bekend gemaakt heeft, de schepper van het heelal is, maakt het leven tot een kostbaar geschenk en leidt mij op de weg van dankbaarheid. " (comment).
  12. List of unsolved problems in astronomy (wikipedia); List of unsolved problems in physics (wikipedia). 14 januari 2022 toegevoegd.

   

  Vorig blog over Rolie Barth