09 January 2022

Ronald Meester claimt dat covid-19 vaccinatie dodelijk kan zijn.

update #39

Hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester, Vrije Universiteit Amsterdam, komt tot de opzienbarende conclusie dat covid-19 vaccinatie dodelijk kan zijn voor mensen in de leeftijdsgroep 65-80 jaar in de eerste 2-3 weken na vaccinatie. 

Hij schreef dit in een preprint publicatie 'COVID-19 vaccinations and mortality - a Bayesian analysis' [1] op researchgate.net.

In de leeftijdsgroep 12-65 jaar was er volgens hem géén dodelijk effect van vaccinatie te zien, en in de groep van 80+ bleek er onder mannen meer sterfte ten gevolge van vaccinatie voor te komen dan onder vrouwen. De aanleiding voor zijn beweringen waren de oversterfte cijfers van het CBS en het RIVM. Bij oversterfte sterven er meer mensen in een periode dan verwacht mag worden.

Op basis van zijn resultaten concludeert Meester dat het dringend gewenst is om verder onderzoek te doen naar de oorzaken van oversterfte. De overheid moet dit mogelijk maken door brondata ter beschikking te stellen. Bovendien meent Meester dat eerst het publiek geïnformeerd moet worden over het dodelijk effect van vaccinatie voordat de huidige vaccinatiecampagne door mag gaan [2]. Pieter Omtzigt diende in de Tweede Kamer een motie in om te laten onderzoeken welke rol de coronapandemie en vaccinaties tegen covid-19 spelen in de oversterfte. [3]

NOS 7 jan 22. data: RIVM en CBS.

 

Discussie

 
Dit zijn de 4 grote problemen met de preprint: 
 
Er is géén informatie over sterfte en vaccinatie op persoonsniveau. Het zijn statistische data verdeeld over drie leeftijdsgroepen. Dus je kunt niets over causale verbanden zeggen, er lijkt alleen een statistische correlatie te zijn. Meester kan dus niet zeggen of de veronderstelde sterfte het gevolg is van de vaccinatie of bijvoorbeeld uitgestelde zorg. Zelfs op individueel niveau kun je niet zomaar concluderen dat als iemand sterft na vaccinatie dat dit door vaccinatie werd veroorzaakt. Dat weet Meester ook [4], maar dat verhindert hem niet om alarm te slaan en de resultaten naar buiten te brengen [5-8]. 

 

 

  

 

De statistische methode die hij gebruikt staat niet toe om te concluderen of 1 van de 2 hypotheses waar is. Dat zijn zijn eigen woorden [9]. Beide hypotheses kunnen onwaar zijn. De methode kan alleen aangeven in welke mate hypothese 1 de data beter verklaart dan hypothese 2. Maar dat verhindert hem niet om alarm te slaan [5-8].  

 


 

 

De publicatie is een preprint die nog niet door het peerreview proces (beoordeling door vakgenoten) is gegaan (het is mij niet duidelijk of de preprint überhaupt aan een tijdschrift is aangeboden). Het gaat tegen de regels van wetenschappelijk onderzoek in om resultaten van zo'n preprint publiek te maken. Maar dat verhindert hem niet om alarm te slaan [5-8].  

 

 

 

 

Meester zegt zelf dat "iemand die gevaccineerd is een heel licht verhoogde kans heeft om te overlijden in de 2-3 weken na vaccinatie" [5]. Hoeveel extra doden dat zijn, staat niet in het artikel. Meester geeft überhaupt géén absolute aantallen. Is het dan gerechtvaardigd om alarm te slaan als het slechts een licht verhoogde kans is? [5-8].

Conclusie

Gezien de gebruikte methode en het ontbreken van de relevante data kan de preprint publicatie van Ronald Meester niets zeggen over de oorzaken van oversterfte. De preprint is voorbarig en incompleet. Ook het CBS heeft de data over najaar 2021 nog niet verwerkt [10]. In de huidige vorm is de preprint onpubliceerbaar. De auteurs onderzoeken geen alternatieve verklaringen voor oversterfte. Een goede wetenschapper doet dat wel. Zèlfs als je wel persoonsgegevens hebt, mag je niet concluderen dat overlijden vaccinatie overlijden dóór vaccinatie betekent. Zoals te lezen valt op de LAREB website [11].


Achtergrond Ronald Meester

Ronald Meester had al eerder geschreven dat hij zich niet liet vaccineren omdat voor hem de kans om corona te krijgen ontzettend klein was [12]. Hij maakt géén afweging of de nadelen van vaccinatie opwegen tegen de voordelen. Ook vond hij dat vaccineren geen morele plicht was [12]. Dus  voor Meester komt de exclusieve focus op sterfte door vaccinatie in de hier besproken publicatie niet uit de lucht vallen! Hij neemt een minderheidsstandpunt in dat afwijkt van het vaccinatiebeleid van het RIVM en het OMT. Dit is onvermijdelijk een politiek statement. Er is geen betere manier om mensen doodsbang te maken voor vaccinatie. En om de anti-vax beweging in de kaart te spelen [15]. Het is één ding om het persoonlijke risico om aan covid19 te overlijden te accepteren. Het is irrationeel om niet geïnteresseerd te zijn in de effectiviteit van vaccins [5]. Maar het is een grote vergissing om vervolgens in een artikel de extreme mening dat vaccinatie dodelijk kan zijn, te proberen wetenschappelijk te onderbouwen ... zonder je af te vragen wat de consequenties zijn voor de Nederlandse bevolking. Indirect betekent dit dat Meester de overheid beschuldigt van een vaccinatiecampagne die duizenden mensen het leven kost, in plaats van dat deze duizenden mensenlevens redt. Ik zie vaccinatie als een morele plicht van de Overheid om haar burgers te beschermen.

Net als in 2014 [13] heeft Meester het wetenschappelijke peerreview proces omzeild door de publiciteit te zoeken.

  ===

Ronald Meester was copromotor van Joris van Rossum die op 11 december 2012 promoveerde op het controversiële proefschrift 'On sexual reproduction as a new critique of the theory of natural selection.' [14]. Hij verdedigde dit in: "Die arrogante wetenschap" (Trouw,2014).  Ronald Meester werkte mee aan het boek Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? - Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie, onder redactie van Cees Dekker, Ronald Meester, Rene van Woudenberg (2005). Hij is auteur van Arrogant (2014), God in Nederland  (2007), Het Pseudoniem Van God (2003). Wetenschappelijk artikel over evolutie en Intelligent Design: 'Simulation of biological evolution and the NFL theorems',  Biology & Philosophy,  September 2009.

In 2024 ontdekte Pepijn van Erp*) dat Prof. Ronald Meester nevenfuncties had die niet op zijn persoonlijke pagina van de VU (of dit profile) stonden:

 1. Humani-Well Education Academy  
 2. DIKW Intelligence  
*)Met dank aan Klaas van Dijk. (8 Jan 2024) 

 

Postscripts

[23 maart 2023] Klaas van Dijk maakte mij er op attent dat Ronald Meester deze preprint stilzwijgend van ResearchGate had verwijderd.  Zie comment 23 Mrt 2023 en volgende onder deze post. Van Dijk heeft tevergeefs een klacht ingediend bij Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). De klacht werd niet in behandeling genomen. Zie ook deze twitter draad. Het resultaat is wel dat Meester de preprint heeft verwijderd. Zie ook de klacht 'Onzorgvuldige en onzuivere wetenschapsbeoefening deels gegrond deels ongegrond' op de website van Universiteiten van Nederland (Vrije Universiteit).

[3-5 april 2023

"Artsen en andere zorgverleners mogen geen verkeerde informatie geven over corona. Of over vaccineren. Niet aan hun patiënten, en niet op sociale media. Ze moeten zich houden aan de normen en richtlijnen van hun eigen beroepsgroep. Anders komt de inspectie in actie."

(met dank aan Klaas van Dijk)

 

Postscript 13 april 2023

NOS: Langdurige uitval door coronavirus kost werkgevers miljarden, 13 april 2023. Coronavirus infectie is dus niet zo onschuldig.


Postscript 11 aug 2023

NOS: Experimenteel kankermedicijn in beeld als antwoord op longcovidklachten, 10 aug 23. Bij patiënten met long covid blijft het lichaam het IDO-2-enzym produceren, waardoor zij oververmoeid blijven.


Postscript 19 okt 2023

De 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine is toegekend aan: Katalin Karikó and Drew Weissman "for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19."  (Press release)


Postscript 23 dec 2023

A study shows that US children who received mRNA COVID-19 vaccines have some protection against developing long-lasting symptoms of the coronavirus SARS-CoV-2. 

Postscript 5 jan 2024

 
Scientific American: Vaccination Dramatically Lowers Long Covid Risk January 3, 2024. Several new studies reveal that getting multiple COVID vaccine doses provides strong protection against lingering symptoms.


 

Further Reading

 • COVID’s future: mini-waves rather than seasonal surges, Nature 1 May 2023. This article demonstrates that SARS-CoV-2 is still 'alive and kicking', it is not extinct, it is constantly causing new infections wroldwide and generating new variants such as XBB.1.16. ... In the year and half since Omicron emerged, COVID-19 deaths has remained stubbornly high and the toll has been around ten times higher than that typically caused by influenza". [ added 11 May 2023 ]
 • Why is COVID life-threatening for some people? Nature, 17 May 2023. Ronald Meester used statistical methods to calculate the risk of dying from covid-19. He fogot that not everybody has the same risk of dying or becoming ill. Immune genes could play a part in the risk of needing intensive care when infected with SARS-CoV-2. The authors found 49 DNA sequences that are associated with becoming critically ill from COVID-19. [ added 18 May 2023 ]

 

Noten

 1. Ronald Meester, Wouter Aukema, Theo Schetters (2021) COVID-19 vaccinations and mortality - a Bayesian analysis, researchgate.net, dec 2021. Dit staat op de persoonlijke pagina van Meester. Van het drietal heeft alleen bioloog-vaccinontwikkelaar Theo Schetters verstand van vaccinatie. Het is onduidelijk wat hij heeft bijgedragen.
 2.  "Our results for the 65 - 80 cohort strongly suggest that further investigation into the direct mortality effects of COVID-19 vaccinations is urgently called for, and that the current mass vaccination campaign should not be continued without proper public information about the risks." [1]
 3.  Hoogleraren: 'Geef data over effect maatregelen op oversterfte vrij', NOS, 5 jan 22. 
 4. Meester zegt dat er verschillende oorzaken van de oversterfte kunnen zijn. "Bijvoorbeeld uitgestelde zorg, het algehele stressniveau van de maatschappij, maar ook de vaccinatiestrategie. bron NOS [NOS, 5 jan 22].
 5.  Oversterfte en de prikjes: wat zeggen de data? Een gesprek met Ronald Meester en Wouter Aukema DE NIEUWE WERELD, 26 december 2021  
 6.  Opinie: Onderzoek naar oversterfte dient nu eindelijk ter hand te worden genomen,  Volkskrant 4 januari 2022 
 7. 'Onrust om hoge oversterfte: ’Duizend extra doden per week, dat vraagt om onderzoek’', Telegraaf 
 8. Hoogleraren: 'Geef data over effect maatregelen op oversterfte vrij', NOS, 5 jan 22 
 9. "A large LR does not necessarily imply that the favored one is likely to be the ‘correct’ one: bóth hypotheses could be far from the truth. If we compare two false hypotheses, this can nevertheless result in a high LR favoring one of them, compared to the other." [1]
 10. NOS: "Maar de cijfers van het najaar zijn er nog niet, en juist over die periode worden nu vragen gesteld." 7 jan 2022.
 11. LAREB: "Belangrijk! Lees eerst deze toelichting. Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn. Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan." (bron pagina).
 12. Twee anti-vaccinatie artikelen:  Ronald Meester (2021) Vaccineren een morele plicht? Dat lijkt me niet,  5 jun. 2021 en: Vaccineren en de risico's 18 april 2021 (beide op zijn LinkedIn account). 
 13. "Maar dat betekent dat Ronald Meester peer-review omzeilt en zich met discussie over vermeende of echte problemen in de evolutiebiologie richt tot het grote publiek." comment onder blog. 18 Jan 2014. 
 14. Ronald Meester was promotor van het geruchtmakende proefschrift van Joris van Rossum. blog 6 Feb 2013. 
 15. Huisarts Bernard Leenstra:  "Er is een heel klein groepje mensen dat echt denkt dat de coronavaccins gif zijn en dat mensen ermee worden vermoord", NOS 12 jan 2022. toegevoegd: 12 januari 2022


  Vorige blogs over Ronald Meester


  Vorige blogs

  61 comments:

  1. Hi Gert,

   Weer een mooi onderwerp, en ik ben het helemaal met je eens. Hoogst irritant deze mensen die voortdurend roepen ik, ik, ik…ik ben niet gevoelig voor ziekten, ik vind inenting niet nodig, ik enz.
   En wij worden met zijn allen gegijzeld door deze mensen die zich niet willen laten vaccineren. Dat levert alsmaar kritische perioden en lockdowns op.

   Zo werd mij laatst door een vriendin een youtube toegestuurd van Didier Raoult. Dat is een gewaardeerd collega van Patrick Forterre de microbioloog. Nou, deze had ook heel persoonlijke ideeën als bijdrage aan het corona gekakel. Hij ging zover grafieken en publicaties te laten zien. (Peter Borger deed dat ook gedurende zijn ‘bewijs’ voor de ongeldigheid van PCR-tests).
   Deze grafieken lieten o.a. zien dat het aantal gevallen (ik neem aan positieven), in het Westen (Amerika + Europa) veel hoger was dan in andere landen, veel hoger dan in ontwikkelingslanden. In Afrika waren er nauwelijks gevallen vergeleken met de enorme aantallen hier in Europa. Ik dacht natuurlijk meteen aan het feit dat ze in Afrika niet zoveel en uitgebreid testen als hier. Maar omdat hij dat ook zelf kan bedenken blijf je verbaasd luisteren. Voor mijn vriendin was het een openbaring wat deze man vertelde en ze was overtuigd van zijn gelijk omdat hij met referenties aankwam (hij liet voor een paar seconde de eerste pagina's van een publicatie zien).

   Hij was aan het hannesen met zijn papieren en overtuigd van zijn gelijk. Arme man, het was echt een zielige vertoning.

   Als je het niet erg vindt laat ik het linkje hier achter, maar het is in het Frans. Toch werd ik er vrolijk van want hij deed mij vooral aan het eind denken aan Louis de Funes, ook zo’n heethoofd waar ik vroeger altijd erg om moest lachen. Wat ik een grote teleurstelling vind is dat hij een goede vriend en collega is van Patrick Forterre, de vraag is nu of die het met elkaar eens zijn.

   https://youtu.be/x5-5P3ugQ_M

   ReplyDelete
  2. Marleen dank voor je comment.
   Video Didier Raoult in witte jas, dus betrouwbaar, heeft 2.888.995 weergaven!
   Ik versta geen Frans...
   Ik moet bekennen dat ik wel schrok toen ik bij Ronald Meester las, dat je dood kan gaan van vaccinatie, binnen 3 weken!
   De eerste twee vaccinaties (Pfizer) heb ik overleefd!
   De derde (booster, Moderna) is vandaag precies 3 weken geleden. Die heb ik dus ook overleefd!

   ReplyDelete
  3. Jij ook al, wat een geluksvogels zijn we dat we dit overleefd hebben.
   Nu moet ik er bij zeggen dat hij dus niet gelooft dat vaccinatie helpt en de zaken dus zelfs kan verergeren.
   Hij besluit met te zeggen dat het massaal vaccineren van de bevolking 'hekserij' is. "C'est de la sorcerie" Haha!

   ReplyDelete
  4. 't Zal de Bayesian method eens niet zijn.

   "Leuk" trouwens, dat ie niet claimt dat je dood kunt gaan aan Covid, maar dat ie claimt dat je op een bepaalde leeftijd dood kunt gaan aan inenten tegen Covid.

   't Zegt vooral iets over de wetenschapper Meester.
   t Zegt ook wel iets over de nieuwe wetenschapper in het algemeen.

   ReplyDelete
  5. Leonardo: " maar dat ie claimt dat je op een bepaalde leeftijd dood kunt gaan aan inenten tegen Covid."

   Heel scherp gezien! Ronald Meester (1963) is nu 59 en valt dus buiten de 'risico groep': "In de leeftijdsgroep 12-65 jaar was er volgens hem géén dodelijk effect van vaccinatie te zien"
   Toeval? Of is het gewoon de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek?

   Bij nader inzien: als hij door zijn leeftijd niet in de 'risico groep' valt om door vaccinatie 'te sterven aan oversterfte', dan kan hij zichzelf net zo goed laten vaccineren, toch?


   ReplyDelete
  6. Via https://twitter.com/KlaasvanDijk5/status/1521449198331338758 zijn wat ervaringen van mij te lezen die te maken hebben met deze preprint van Ronald Meester. Er hebben me nog geen berichten bereikt dat er fouten in deze set tweets staan.

   Voor zover mij bekend is Ronald Meester niet van plan opheldering te geven over details over die "reports about adverse events".

   ReplyDelete
  7. Hartelijk dank voor uw commentaar. En goed dat er er echt (juridisch) werk van hebt gemaakt!

   ReplyDelete
  8. Ik (Klaas van Dijk) heb ongeveer alles uit de kast getrokken om antwoord te krijgen op allerlei vragen over deze antivax preprint van Ronald Meester. Dat is me niet gelukt. Ik heb er meerdere klachten over ingediend. De zaak is uiteindelijk beland bij LOWI. Ook daar is het gestrand. LOWI vond dat ik misbruik maakte van mijn rechten als klager en dat ik kwaadaardig bezig was. Een paar dagen geleden merkte ik dat Ronald Meester deze preprint stilzwijgend van ResearchGate had verwijderd. De preprint bestaat dus niet meer dan wel is teruggetrokken ('retracted'). De antwoorden op de vragen zullen er dus nooit komen en de herberekeningen zullen dus nooit kunnen worden uitgevoerd. Een onbevredigende gang van zaken, over de rol van LOWI is nog niet het laatste woord gezegd. Wat achtergronden staan in een korte draad op https://twitter.com/KlaasvanDijk5/status/1638511616399495170?t=oTDJYEiFw-gdWb_m6xMttw&s=19

   ReplyDelete
  9. Klaas bedankt voor je update. Ik heb een Postscript aan het blog toegevoegd.
   Gaat het om deze klacht ?
   https://lowi.nl/advies-2023-04/
   In de omschrijving staat niets over het onderwerp van de klacht en is verder dubbel anoniem. Vandaar mijn vraag.

   ReplyDelete
  10. Dank voor de reactie en voor het toevoegen van een postscript. Het gaat inderdaad om het LOWI 'advies' 2023-04. Half juli 2022 had ik (Klaas van Dijk) de decaan van de Faculteit Betawetenschappen van de VU gevraagd te bemiddelen bij het krijgen van antwoorden op de openstaande vragen (van mij) en bij de openstaande verzoeken van de wiskundigen om inzage in software en berekeningen. De decaan reageerde meteen dat ik dan echt bij Ronald Meester moest zijn en dat ik er eventueel een klacht over kon indienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de VU. Ronald Meester heeft desgevraagd nooit gereageerd. Ook andere wegen liepen steeds dood. Vervolgens heb ik eind oktober 2022 een zeer uitgebreide klacht hierover ingediend bij de VU. De informatie in deze blog staat er ook allemaal in. In de klacht ga ik uitgebreid in op het verspreiden door Ronald Meester van gevaarlijke medische desinformatie over corona via o.a. de sociale media. Ik behandel in deze klacht eveneens kritiekloze optredens bij een complotkanaal van een complotdenker en de nauwe samenwerking van Ronald Meester met mensen als Wouter Aukema, Theo Schetters en desinformatieverspreider Marc Jacobs. De VU reageerde met een reactie die ik beschouw als een dreigbrief.

   LOWI refereert in hun 'advies' 2023-04 naar een klacht van mij uit 2018 over plagiaat door Willem Vermeend en naar eerdere klachten van mij uit 2018 over een op fraude gebaseerde studie over de broedbiologie van de Basrakarekiet, zie https://kloptdatwel.nl/2020/01/10/de-zaak-basrakarekiet/

   De zaak over de op fraude gebaseerde studie over de broedbiologie van de Basrakarekiet ligt al meer dan 6 jaar stil: alle relevante betrokkenen weigeren te accepteren dat de ruwe data niet bestaan en alle relevante betrokkenen weigeren buitengewoon hardnekkig aan te geven wat er niet klopt aan mijn stukken over deze kwestie (waaronder een preprint van mij op ResearchGate en een manuscript).

   Ik heb over deze zaak stapels (zware) dreigbrieven etc. gekregen. Ik ben niet gediend van dreigbrieven etc., en zeker niet als de verzenders hardnekkig weigeren om, (a) de ruwe data van de Basrakarekiet studie op tafel te leggen (die data bestaan dus niet, maar deze verzenders weigeren dit te accepteren), (b) inhoudelijk commentaar te leveren op 2 rapporten over deze zaak (beide staan online), op een preprint van mij over deze zaak en op een manuscript van mij. Ik maak dan gebruik van mijn recht om over deze betrokkenen klachten of meldingen in te dienen. En daar wordt men dan weer boos over, etc. Wetenschappelijke integriteit is een erg afwijkend vakgebied.

   ReplyDelete
  11. Op https://www.universiteitenvannederland.nl/wi-2022.html staan geanonimiseerde versies van 2 klachten die bij de VU zijn ingediend over (onder andere) deze ondertussen teruggetrokken ('retracted') preprint van VU hoogleraar Ronald Meester. De gegrond verklaarde klacht is van mij, de ongegrond verklaarde klacht is van iemand anders (mij onbekend).

   Mijn klacht is beoordeeld door 3 personen: 2 juristen, Jan Struiksma en Jon Schilder, beide hoogleraar aan de VU, en Mariëtte van den Hoven, een ethicus van de VU en lid van de METC Amsterdam UMC, zie https://www.ccmo.nl/metcs/erkende-metcs/metc-amsterdam-umc Deze Mariëtte van den Hoven, een hoogleraar medische filosofie en ethiek aan de VU, vond het niet nodig dat helderheid kwam over de aantallen en de herkomst van de "reports about adverse events following vaccination" in de preprint van Ronald Meester. Dezelfde Mariëtte van den Hoven vond het niet nodig dat duidelijkheid kwam over de "ethical permits" van deze "reports about adverse events following vaccination". De regels hierover zijn erg duidelijk en zijn af te leiden uit norm 26 in de Gedragscode ("26. Houd rekening met belangen van (proef)personen, (proef)dieren en de risico’s voor de onderzoekers en de omgeving, waarbij in ieder geval alle relevante wettelijke voorschriften en gedragscodes in acht wordt genomen."). Ik begrijp daar niets van. Bij de Faculteit der Betawetenschappen van de VU is een speciale commissie voor dit soort zaken. Deze commissie heeft een speciaal e-mail adres. Dat e-mail adres heeft nooit gereageerd op mijn verzoeken uit midden vorig jaar om informatie over dit onderwerp. Wellicht wordt dit e-mail adres nooit gelezen?

   Deze Mariëtte van den Hoven vond het eveneens geen enkel probleem dat Ronald Meester in zijn preprint gebruik maakte van een gruwelijke antivaxpreprint als enige bron om zijn visie over een bepaald punt te onderbouwen. Opnieuw begrijp ik daar niets van. Last but not least vond Van den Hoven het ook al niet nodig dat alle software en berekeningen beschikbaar gesteld moest worden aan wiskundigen die de bevindingen in deze preprint wilden controleren. Nogmaals, ik begrijp niets van zulke overwegingen. Wetenschap is gericht op waarheidsvinding, dat is het enige doel van de wetenschap.

   In januari 2023 is de METC Amsterdam UMC ontstaan uit een fusie van de METC VU-mc en de METC AMC. De METC Amsterdam UMC is een bestuursorgaan (VU et al. vinden van zichzelf dat ze dat niet - helemaal- zijn) en valt daardoor onder de werking van de WOO (de Wet Open Overheid, de opvolger van de WOB). Ik heb toen een WOO verzoek ingediend om informatie over correspondentie (met de VU dan wel met Ronald Meester) over toestemming ("ethical permit") etc. die te maken had met deze "reports about adverse events following vaccination" in de preprint van Ronald Meester. Die correspondentie verliep soepel, want men is dan verplicht om volgens de regels van de WOO te werken. Vlot kwam daardoor een antwoord. Hierin stond dat de METC Amsterdam UMC en haar voorgangers geen informatie hadden over zulke correspondentie met de VU dan wel met Ronald Meester en dat er bij hun geen informatie was over een eventuele toestemming / "ethical permit" voor wat betreft het verzamelen dan wel het publiceren van deze "reports about adverse events following vaccination", etc.

   Uiteraard is het einddoel het allerbelangrijkste: de antivax preprint van Ronald Meester uit december 2021 is teruggetrokken / 'retracted' / verwijderd, en bestaat dus niet meer.

   ReplyDelete
  12. Klaas, dank voor de uitgebreide update.
   Kun je aangeven welke 2 klachten op
   https://www.universiteitenvannederland.nl/wi-2022.html
   gaan over Ronald Meester?
   Ik zie geen gegronde klachten, behalve die gedeeltelijk gegrond is verklaard. Ik neem aan dat de klacht in het Nederlands is.
   Overigens, gefeliciteerd dat jouw klacht gegrond is verklaard! en natuurlijk dat de preprint verwijderd is!

   ReplyDelete
  13. Beste Gert, graag gedaan. De destijds door mij ingediende klacht is "2022 VU Onzorgvuldige en onzuivere wetenschapsbeoefening – deels gegrond deels ongegrond". De door iemand anders ingediende klacht is "2022 VU Onzorgvuldige wetenschapsbeoefening – ongegrond". Ik sluit niet uit dat destijds hierover ook klachten bij de VU zijn ingediend die 'niet ontvankelijk' zijn verklaard. Zulke klachten komen niet in dit overzicht te staan. Het is een groot succes dat deze preprint uiteindelijk is verwijderd / teruggetrokken '(retracted'). Mede daardoor is de gang van zaken bij LOWI bizar.

   Twee leden van LOWI, de psychiater Joeri Tijdink en de klinisch geneticus Han Brunner, zijn BIG geregistreerde artsen. Daardoor mogen ze geen medische desinformatie over corona verspreiden. Dat staat op https://www.igj.nl/onderwerpen/desinformatie-covid-19 Deze beide artsen vinden en vonden het echter geen enkel probleem dat Ronald Meester via deze preprint, via de sociale media en via andere kanalen, waaronder een complotkanaal van een complotdenker, gevaarlijke medische desinformatie over corona de wereld in heeft geslingerd. Uiteraard heb ik LOWI gewezen op onder andere
   https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0001173 Alles viel in dorre aarde.

   Het advies 2023-01 van LOWI gaat onder andere over het verspreiden van gevaarlijke medische desinformatie over corona door UMC Utrecht internist Evelien Peeters, oprichter en lange tijd voorzitter van het Artsen Covid Collectief. De klacht was ook door mij ingediend en gaat primair over https://www.ntvg.nl/artikelen/massaal-testen-geen-zinnige-en-zuinige-zorg Ook hier zien we weer dat de beide artsen van LOWI, de psychiater Joeri Tijdink en de klinisch geneticus Han Brunner, het geen probleem vinden en vonden dat UMC Utrecht internist Evelien Peeters en (de artsen van) het Artsen Covid Collectief gevaarlijke medische desinformatie over corona verspreiden. Ik begrijp daar helemaal niets van.

   Het contrast is groot met de gang van zaken bij Erasmus MC en bij het UMCG in Groningen. Erasmus MC heeft in ronde bewoordingen aan hun later op staande voet ontslagen onderzoeker Rogier Louwen laten weten dat het voor hem verboden was om op LinkedIn medische desinformatie over corona te zetten en heeft in ronde bewoordingen laten weten dat het voor hem niet was toegestaan om als onderzoeker van Erasmus MC op te treden bij een complotkanaal (na te lezen in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over het ontslag van Rogier Louwen). Ook het UMCG heeft hun onderzoeker Bastiaan Geelhoed stevig aangesproken op het plaatsen van medische desinformatie over corona op LinkedIn (informatie via Daniel Tuijnman). In beide gevallen kregen deze onderzoekers opdracht deze onzin te verwijderen van LinkedIn.

   ReplyDelete
  14. Klaas bedankt voor je uitgebreide update. En alle tijd die je er in gestoken hebt. Je bent een van de steeds schaarser wordende personen -zo lijkt het- die integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Gelukkig zijn er ook nog universiteiten die integriteit wel belangrijk vinden!

   ReplyDelete
  15. Beste Gert, dank voor je reactie. Op https://twitter.com/erasmusuni/status/1324027541041139713 staat een tweet van de Erasmus Universiteit van 4 november 2020. In deze tweet staat: “De uitlatingen van prof. Schippers in de media over de Covid-19-maatregelen, doet zij op persoonlijke titel. EUR en RSM benadrukken dat haar visie niet het standpunt van de universiteit en RSM verwoordt, en nemen expliciet afstand van haar uitspraken over dit onderwerp.” Dit is volgens mij een erg duidelijk standpunt van de EUR over onwetenschappelijke uitspraken van hun hoogleraar Michaéla Schippers. Vergelijkbare uitspraken van de VU over Ronald Meester kan ik nergens vinden.

   Op https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/evelien-peeters-stopt-als-voorzitter-artsen-covid-collectief staat een bericht over Evelien Peeters en het UMC Utrecht. Dit was onontkoombaar, want in de CAO van de academische ziekenhuizen staat heel erg duidelijk dat deze nevenfunctie bij ACC niet is te combineren met een baan als internist bij het UMC Utrecht. Wel rijst de vraag waarom er eerst veel ophef over moest komen voordat dit eindelijk duidelijk werd. Ook hier had ik een klacht over ingediend bij het UMC Utrecht. De behandeling van deze klacht verliep erg moeizaam, maar ook hier telt het eindresultaat: men heeft uiteindelijk ingezien dat Evelien Peeters een keuze moest maken. Maar ook hier heeft het UMC Utrecht duidelijk afstand genomen van uitspraken van Evelien Peeters, zie bijvoorbeeld https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3186853/umc-neemt-afstand-van-vaccinatie-uitspraken-eigen-arts-wijkt-af-van-wat-wij-vinden-als-ziekenhuis Vergelijkbare uitspraken van de VU over Ronald Meester kan ik nergens vinden.

   Ik sluit niet uit dat het stilzwijgend terugtrekken van de bewuste antivax preprint van Ronald Meester te maken heeft met een nieuwe klacht die ik bij Jeroen Geurs, de rector van de VU, heb ingediend tegen Ronald Meester. Die nieuwe klacht is van 15 maart 2023 en gaat primair over uitspraken van Ronald Meester op https://www.linkedin.com/posts/ronald-meester-38b71b115_jan-b-hommel-on-twitter-activity-7041487603543523329-f4XA/ (Deze 'Jan B. Hommel' is de werkloze neuroloog G.J. Bonte). Ook zeg ik in deze nieuwe klacht: "Waarom blokkeert u [= rector Jeroen Geurts van de VU, KvD] tot op de dag van vandaag dat minimaal 3 wiskundigen de berekeningen in deze preprint na kunnen lopen / kunnen controleren? Welk signaal geeft u daarmee af?" Tot heden heeft niemand van de VU gereageerd op deze nieuwe klacht. Ronald Meester heeft tot heden niet aangegeven waarom hij zijn preprint heeft teruggetrokken. Er wordt veel gezwegen.

   ReplyDelete
  16. Beste Gert, erg weinig mensen houden zich bezig met het aankaarten van kwesties over wetenschappelijke integriteit (bij universiteiten). Je krijg namelijk erg vaak te maken met flinke tegenwerking. Dat is hier ook het geval. Gister kreeg ik bericht van LOWI dat ik een ban had gekregen van 2 jaar voor het indienen van verzoeken bij LOWI. Uiteraard wenst LOWI daar niet verder met mij van gedachten over te wisselen. Dan maar via de openbaarheid. LOWI stelt dat ik op een kwaadaardige wijze en op een grootschalige wijze misbruik maak van mijn rechten als klager. Op de website van de wetenschapsjournalist Leonid Schneider is na te lezen dat deze stap van LOWI een kenmerkende reactie is in de richting van klagers.

   Uiteraard sta ik op het standpunt dat we hier te maken hebben met ongelijke behandeling dan wel met mij op volstrekt onterechte gronden het recht ontnemen op een eerlijk proces dan wel het op volstrekt onterechte gronden inperken van mijn rechten als klager. Ik heb dus vanochtend meteen twee formele meldingen hierover ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Ik had dat al eens eerder gedaan. Uit hun reactie had ik opgemaakt dat dit College zich toen zorgen maakte over de gang van zaken bij LOWI.

   In ieder geval staat nu wel vast dat LOWI geen jurispudentie of andere bronnen heeft weten te vinden om de voor LOWI zo belangrijke geheimhoudingsplicht te rechtvaardigen. Ik had LOWI uitdrukkelijk gevraagd om mij deze jurisprudentie of andere bronnen te geven. LOWI heeft nu driemaal niets hierover aan mij kunnen geven. De kans lijkt me daardoor aanzienlijk dat deze jurisprudentie of andere bronnen er gewoon niet zijn.

   Via een andere klager kwam ik er achter dat een commercieel bureau momenteel onderzoek doet aan LOWI. Ik heb meteen contact met dit bureau gelegd en ik heb hen al mijn informatie gegeven. Gister bleek dit bureau alle informatie over dit project van haar website te hebben verwijderd. Gelukkig is er nog wel een gearchiveerde versie. Die staat op https://archive.is/4z8QB

   Verder wordt momenteel op allerlei manieren geprobeerd om te achterhalen wat de redenen zijn dat Ronald Meester deze antivax preprint heeft teruggetrokken. Vooralnog zwijgen alle betrokkenen als het graf. Dat komt allemaal niet sterk over. Wordt ongetwijfeld wel weer eens vervolgd.

   ReplyDelete
  17. Klaas, dank voor je update. Voor mij is dit allemaal nieuw.
   Over de VU: heb jij de indruk dat er bij die universiteit vaker integriteits problemen voorkomen dan bij andere universiteiten?
   Mijn persoonlijke teleurstellende ervaring met de VU was al weer jaren geleden: Het VU-tijdschrift 'Wetenschap Cultuur en Samenleving' publiceerde in juni 1996 een essay 'Scheppen uit het niets' van de oud-farmacoloog (!) Dr. F. Paesi. Een 100% creationistisch artikel. Ik stuurde daarop een uitgebreide reactie met wat er allemaal fout was met de bedoeling om dat als reactie in het blad op te nemen. Wat denk je? Na frustrerende correspondentie heen en weer, werd mijn verzoek afgewezen en werd mijn artikel niet gepubliceerd.
   Dat was voor mij de aanleiding om jan 1997 een website te starten (later omgedoopt tot Was Darwin Wrong?) om dit alles in de openbaarheid te brengen:
   https://wasdarwinwrong.com/korthof3.htm
   etc.

   ReplyDelete
  18. Beste Gert, ik denk dat een recente discussie op https://www.advalvas.vu.nl/verhalen/christelijke-teksten-zijn-ondoenlijk-voor-een-atheistische-evolutiebioloog een goed inkijkje geeft over de werkelijke gang van zaken op de VU dan wel over een strijd die daarover tot op de dag van vandaag nog steeds wordt gevoerd. Met andere woorden, aan de ene kant presenteert de VU zich al erg lang naar buiten toe als een erg moderne en als een erg diverse universiteit, maar aan de andere kant zitten er in de hogere echelonen van de VU op cruciale posities nog steeds mensen die de christelijke wortels van de VU erg goed bewaken. Zwaar christelijke mensen dan wel mensen die de evolutietheorie ontkennen zullen al met al daardoor volgens mij gemakkelijker op de VU worden getolereerd dan op openbare universiteiten. Het is volgens mij een zichzelf versterkend proces: zwaar christelijke studenten dan wel studenten die de evolutietheorie ontkennen zullen eerder geneigd zijn om op de VU te gaan studeren dan op een openbare universiteit.

   Ik vind het lastig om goede uitspraken te doen over de relatieve omvang van integriteitsproblemen bij de VU. Mart Bax heeft zijn hele werkbare periode op de VU zijn gang kunnen gaan. Peter Nijhoff is, voor zover mij bekend, uiteindelijk met stille trom vertrokken.

   Het verbaast me niets dat je weerwoord destijds uiteindelijk is afgewezen. Creationisten kunnen niet met inhoudelijke kritiek omgaan en zullen dus alles uit de kast halen om het niet over de inhoud te hebben. Druk uitoefenen om jouw inhoudelijke weerwoord niet te plaatsen is een onderdeel van het spel. Ik wil daarmee niet zeggen dat het zo is gegaan. Hetzelfde fenomeen zie je in ieder geval wel bij nogal wat kwesties over wetenschappelijke integriteit: daar zijn veel vergelijkbare voorbeelden waarbij een auteur, of een hele groep auteurs, geen poot aan de grond kreeg bij hun pogingen een inhoudelijk weerwoord gepubliceerd te krijgen in een tijdschrift wat een onzinartikel ergens over had gepubliceerd. Soms zetten deze auteurs hun versie dan in een blog, soms publiceren ze het als preprint, regelmatig publiceren ze het dan noodgedwongen in een ander tijdschrift. Volgens mij gaat het in zulke gevallen om een redactie van een tijdschrift die niet wil toegeven dat men een fout heeft gemaakt.

   Bij de slepende kwestie over het op fraude gebaseerde artikel over de Basrakarekiet is precies hetzelfde aan de hand. Max Kasparek, de hoofdredacteur en tevens oprichter van het tijdschrift, wil niet toegeven dat hij een blunder heeft begaan toen hij het bewuste artikel heeft geaccepteerd als publicatie. Een al wat ouder bericht staat op https://osme.org/2015/05/basra-reed-warbler-some-concluding-remarks/ Het publiceren van het inhoudelijke weerwoord van Porter et al. (2015a &b) heeft anderhalf jaar geduurd en was volgens diverse auteurs van Porter et al een vreselijk geworstel met deze Max Kasparek.

   ReplyDelete
  19. Klaas,
   dank voor je link naar AdValvas: ‘Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.’! en dat is verplicht?! En iemand die daar bezwaar tegen heeft kan geen ontheffing krijgen?
   Dan zijn ze nog geen stap verder gekomen dan de situatie in 1996...?!
   De controversie rond de Basrakarekiet kende ik niet, dank voor de link.

   Ik heb zelf geprotesteerd tegen en geblogd over Prof. Cees Dekker:
   "Prof. Cees Dekker: "Ik geloof dat de wonderen in de bijbel echt gebeurd zijn." (03 December 2018)
   https://korthof.blogspot.com/2018/12/prof-cees-dekker-ik-geloof-dat-de.html
   toen werkte hij bij Kavli Institute of Nanoscience, Technische Universiteit Delft.
   Ik heb toen geprotesteerd bij de TU Delft (voor zover ik mij herinner, moet ik nagaan) maar Dekker is een belangrijk persoon die 1 miljoen euro van de KNAW en vele wetenschappelijke prijzen heeft ontvangen, en benoemd bent tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw... dus niemand durft hem op de vingers tikken laat staan ontslaan. Terwijl iemand als Coen Vermeeren die vanwege zijn UFO uitspraken ontslagen werd geheel anders werd behandeld... Ik denk dat Cees Dekker meer beschermengelen heeft dan Coen Vermeeren.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Coen_Vermeeren
   Dus: UFO's zijn goed voor ontslag maar geloven in wonderen en God is prima bij de TU Delft.

   ReplyDelete
  20. vorige 'Anonymous' comment is van mij! Google zet niet meer standaard mijn naam als afzender... :-(

   ReplyDelete
  21. Beste Gert, je visie over Cees Dekker en de TU Delft is volkomen juist. TU Delft kijkt willens en wetens de andere kant op met betrekking tot dit soort bizarre uitspraken van Cees Dekker. Cees Dekker is namelijk een belangrijk persoon en hij brengt veel geld etc. binnen. Coen Vermeeren was geen belangrijk persoon en/of had geen machtige vrienden, die werd dus ontslagen. Zo simpel is het inderdaad.

   Jouw citaat "Maar hij verkondigt alternatieve feiten als wetenschapper (in een witte jas!). Dat toont in ieder geval aan dat hij niet in staat is een onderscheid te maken tussen privé opvattingen en wetenschappelijke opvattingen." in de blog op https://korthof.blogspot.com/2018/12/prof-cees-dekker-ik-geloof-dat-de.html is de kern van het probleem met mensen als Cees Dekker.

   Professor Bracke van de UvA https://www.uva.nl/profiel/b/r/s.a.e.bracke/s.a.e.bracke.html zegt op 1 maart 2023 hierover het volgende: "Als je ervan overtuigd bent dat de aarde plat is en dat publiekelijk uitdraagt, dan is er op dit moment in de geschiedenis geen plaats voor jou in het wetenschappelijke veld - in wetenschappelijke publicaties noch in de collegezaal. (...) Academische vrijheid, kortom, verschilt fundamenteel van vrijheid van meningsuiting. Onder vrijheid van meningsuiting is het verschil tussen waar en onwaar niet relevant en zijn 'meer meningen' en 'diversiteit van meningen' waarden an sich. Academische vrijheid daarentegen gaat om waarheidsvinding of het produceren van betere kennis. 'A university isn't a town square where anyone has the right to say anything they like', aldus de Canadese filosofe Shannon Dea. Dit betekent dat er 'onderscheid' gemaakt wordt tussen verschillende opvattingen (en sommige verworpen worden op basis van peer review of nieuw onderzoek - dat heet noch censuur noch 'cancellen') en dat onwaarheden niet beschermd zijn (en de fabricatie van feiten een reden van ont¬slag kan zijn)." Dit citaat komt uit https://www.groene.nl/artikel/een-spook-zonder-vaste-vorm

   Het artikel van professor Bracke is een reactie op tal van onwetenschappelijke uitspraken van UvA docent Laurens Buijs, onder andere over de coronavaccins. Op https://laurensbuijs.org/blog/ staan genoeg voorbeelden.

   Cees Dekker is een goed voorbeeld van een diepgelovige gelovige die met zijn huidige visie zou vastlopen op het VWO op in ieder geval het vak biologie. Cees Dekker mag van zijn geloof niet liegen of valse getuigenissen afleggen. Hij is daardoor verplicht om altijd, en dus ook bij proefwerken, tentamens, examens, mondelinge overhoringen etc., zijn visie over het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op Aarde te verkondigen. En dan loop je vast op het VWO op in ieder geval het vak biologie. Het is niet anders.

   ReplyDelete
  22. Gert en anderen, in mijn posting van 28 maart jl. schreef ik: "Gister bleek dit bureau alle informatie over dit project van haar website te hebben verwijderd. Gelukkig is er nog wel een gearchiveerde versie. Die staat op https://archive.is/4z8QB ". Die tekst is te kort door de bocht dan wel gewoon fout. De bewuste link werkt inderdaad niet meer, maar op
   https://www.pro-facto.nl/component/content/article/925-lowi-beoordeling-van-de-advisering?catid=54&Itemid=79 kan iedereen lezen dat dit bureau momenteel onderzoek doet naar (de kwaliteit van de adviezen van) LOWI. Excuses aan de lezers dat ik dit te laat doorhad.

   Eerder heb ik gezegd dat LOWI twee leden heeft die BIG geregistreerde artsen zijn. Het zijn de psychiater Joeri Tijdink (BIG nummer 79066506701), verbonden aan Amsterdam UMC, en de klinisch geneticus Han Brunner (BIG nummer 59020353501), verbonden aan Radboud UMC. Beide mogen dus geen medische desinformatie over corona verspreiden. Dat staat op https://www.igj.nl/onderwerpen/desinformatie-covid-19

   Ondertussen heb ik bij toezichthouder / handhaver IGJ twee stevige klachten over deze beide artsen ingediend. De klachten gaan primair over het uit hoofde van lid van LOWI faciliteren van het verspreiden van grote hoeveelheden gevaarlijke medische desinformatie over corona door in ieder geval (de artsen van) het Artsen Covid Collectief, UMC Utrecht internist Evelien Peeters, VU hoogleraar Connie Jimenez, een medisch bioloog, en VU hoogleraar Ronald Meester. De IGJ stuurt altijd per omgaande nette bevestigingen van ontvangst met een bijbehorend nummer. Mijn klacht over Joeri Tijdink is geregistreerd onder het nummer 2303 5773. Mijn klacht over Han Brunner is geregistreerd onder het nummer 2304 0014.

   Uiteraard ben ik in al mijn correspondentie met LOWI er zeer uitgebreid op ingegaan dat het voor alle BIG geregistreerde zorgverleners verboden is om medische desinformatie over corona te verspreiden. Ik heb een heel stel bronnen opgevoerd en ik heb in mijn correspondentie tal van citaten gezet, ook over de gevolgen van het verspreiden van gevaarlijke medische desinformatie over vaccins (door deskundigen). Het viel allemaal in dorre aarde.

   Ik zie er nu al naar uit hoe deze beide artsen in een openbaar debat met mij zullen moeten gaan verdedigen dat zij geen enkel probleem hadden met deze giftige en teruggetrokken preprint van Ronald Meester, dat zij het geen enkel punt vonden dat Ronald Meester geen inzage hoefde te geven in de software en andere berekeningen van deze preprint en dat Ronald Meester geen opheldering hoefde te geven over de herkomst, de omvang en de 'ethical permits' van de in deze preprint staande 'reports about adverse events following vaccination'.

   Uiteraard zie ik er nog veel meer naar uit hoe deze beide artsen in een openbaar debat met mij zullen moeten gaan verdedigen dat mijn verzoek hierover bij LOWI kwaadaardig was en een duidelijk voorbeeld van het misbruik maken van mijn rechten.

   Dat worden boeiende debatten voor een draaiende camera!

   ReplyDelete
  23. Klaas, dank voor je correctie.
   Je schrijft "dat het voor alle BIG geregistreerde zorgverleners verboden is om medische desinformatie over corona te verspreiden."
   Maar als het gaat om Joeri Tijdink en Han Brunner, die hebben toch niet zelf desinformatie verspreid? Staat dat zo in je klacht?

   N.a.v. https://www.groene.nl/artikel/een-spook-zonder-vaste-vorm
   zou je kunnen concluderen dat Cees Dekker het recht heeft op vrije meningsuiting en vrijheid van godsdienst, maar dat academische vrijheid niet inhoudt dat hij in labjas binnen de muren van de universiteit mag zeggen: " "Ik geloof dat de wonderen in de bijbel echt gebeurd zijn." voor een draaiende camera wetend dat dit op tv zal worden uitgezonden.

   ReplyDelete
  24. Gert Korthof schreef: "N.a.v. https://www.groene.nl/artikel/een-spook-zonder-vaste-vorm zou je kunnen concluderen dat Cees Dekker het recht heeft op vrije meningsuiting en vrijheid van godsdienst, maar dat academische vrijheid niet inhoudt dat hij in labjas binnen de muren van de universiteit mag zeggen: "Ik geloof dat de wonderen in de bijbel echt gebeurd zijn." voor een draaiende camera wetend dat dit op tv zal worden uitgezonden."

   Dat klopt helemaal.

   Cees Dekker mag volgens die gedachtengang "in een labjas binnen de muren van de universiteit voor een draaiende camera wetend dat dit op tv zal worden uitgezonden" volgens mij niet zeggen:

   (a): "Ik geloof dat de Aarde plat is."
   (b): "Ik geloof op grond van teksten in mijn versie van de bijbel dat de Aarde <10.000 jaar oud is."
   (c): "Ik geloof dat er een Zondvloed is geweest en wel exact op de manier zoals die staat beschreven in mijn versie van de bijbel."
   (d): "Ik geloof dat er nooit mensen op de Maan zijn geweest."
   (e): "Ik geloof dat de Aarde om de Zon draait."

   Cees Dekker is volgens mij het voorbeeld van een gelovige die door zijn geloof nooit zal kunnen accepteren dat er volgens de wetenschap geen fundamenteel verschil is tussen groepen mensen die geloven dat de Aarde plat is, groepen mensen die geloven dat "de wonderen in hun versie van de bijbel echt zijn gebeurd" en groepen mensen die geloven dat er nooit mensen op de Maan hebben gestaan.

   De "Leiden Declaration on Evolution and Religion" op
   https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Plant-Sciences/Laboratory-of-Genetics/Leiden-Declaration-on-Evolution-and-Religion.htm is vooral bedoeld voor het onderwijs op middelbare scholen. Ik sluit niet uit dat er een verband is met de pogingen van Cees Dekker en Ronald Meester om het creationistische gedachtengoed het onderwijs binnen te smokkelen.

   Ik voer momenteel via Twitter uitputtende discussies met de jonge-aarde creationist Pieter Borger, een medewerker van Wort und Wissen https://veranstaltungen.wort-und-wissen.org/referenten/borger/ en een Research Associate van LOGOS https://www.logosresearchassociates.org/about-us/dr.-pieter-borger

   Ik merk in deze discussies dat je voortdurend moet hameren op hele simpele zaken. Ik herhaal daarom steeds dat Pieter Borger verplicht moet verkondigen dat de Aarde <10.000 jaar oud is. Die verplichting vloeit voort uit onder andere teksten op de website van Wort und Wissen en teksten op de andere website. Zelfs die discussie komt niet op gang, want Pieter Borger weigert volmondig toe te geven dat hij verplicht is om te verkondigen dat de Aarde <10.000 jaar oud is. Ik verwijs dan maar weer naar zijn teksten op https://logos.nl/en-god-zag-dat-het-goed-was-een-kritiek-op-de-leer-van-rene-fransen/

   Eigenlijk hebben inhoudelijke debatten met creationisten geen enkele zin: door hun geloof kunnen creationisten feiten niet accepteren. Uiteraard weigeren creationisten te accepteren dat ze door hun geloof feiten niet kunnen accepteren. En daar loopt het dus altijd op vast. Ik voorspel dat het ook zo zal gaan met een inhoudelijke discussie met Cees Dekker: ook dat debat zal vroeger of later vastlopen.

   ReplyDelete
  25. Gert Korthof schreef: "Je schrijft "dat het voor alle BIG geregistreerde zorgverleners verboden is om medische desinformatie over corona te verspreiden." Maar als het gaat om Joeri Tijdink en Han Brunner, die hebben toch niet zelf desinformatie verspreid? Staat dat zo in je klacht?" Nergens heb ik gesteld of beweerd of gesuggereerd dat de artsen Joeri Tijdink en Han Brunner medische desinformatie over corona hebben verspreid.Dat staat ook niet in mijn klachten en in mijn overige correspondentie (met LOWI).

   LOWI, en dus de artsen Joeri Tijdink en Han Brunner, hebben recent 3 'adviezen' uitgebracht over 3 verzoeken die ik had ingediend bij LOWI. Deze 3 verzoeken gingen over 3 klachten van mij:
   (a): een klacht bij het UMC Utrecht over een artikel van UMC Utrecht internist Evelien Peeters en over het verspreiden van gevaarlijke medische desinformatie door Peeters en door (de artsen van) het Artsen Covid Collectief (Peeters is oprichter van ACC en is er lange tijd voorzitter van geweest).
   (b): een klacht bij de VU over deze ondertussen teruggetrokken preprint van Ronald Meester en over veel voorbeelden van het verspreiden van gevaarlijke medische desinformatie door Meester.
   (c): een klacht bij de VU met veel voorbeelden van het verspreiden van gevaarlijke medische desinformatie door Connie Jiminez, onder andere via https://twitter.com/conniej39640621

   LOWI heeft ervoor gekozen geen inhoudelijk verweer hierover te voeren dan wel al deze voorbeelden van medische desinformatie met tegenargumenten te weerleggen. Vooralsnog staan ze dus als een huis, zo werkt wetenschap. LOWI heeft ervoor gekozen mijn beide verzoeken over de VU als kwaadaardig te beschouwen en als het misbruik maken van mijn rechten om klachten in te dienen. LOWI heeft er bovendien voor gekozen om niet in de door haar naar buiten gebrachte teksten te zetten dat bovenstaande 3 verzoeken van mij ook gingen over het verspreiden van grote hoeveelheden gevaarlijke medische desinformatie over corona. Ik sta daardoor op het standpunt dat de artsen Joeri Tijdink en Han Brunner faciliteren dat UMC Utrecht internist Evelien Peeters, (de artsen van) het Artsen Covid Collectief, VU hoogleraar Ronald Meester en VU hoogleraar Connie Jimenez gevaarlijke medische desinformatie over corona kunnen en mogen verspreiden.

   Dat betekent niet dat ik 100% zeker ervan ben dat alles klopt wat ik beweer over medische desinformatie die door bovenstaande personen en organisaties is verspreid. Tijdink en Brunner hebben ervoor gekozen om het niet te gaan weerleggen. Dat mag. Tijdink en Brunner c.s. / LOWI hadden er ook voor kunnen kiezen om al mijn punten op inhoudelijke gronden te gaan weerleggen en om dan vervolgens te gaan beweren dat Klaas van Dijk kwaadaardig bezig is en dat Klaas van Dijk misbruik maakt van zijn rechten als klager. Waarom zijn Tijdink en Brunner die weg niet gaan bewandelen? Dat lijkt me veel logischer.

   Verder lopen er momenteel bij de IGJ zaken over artsen die het niet eens zijn met het beleid van de IGJ m.b.t. het verbod op het verspreiden van medische desinformatie over corona. Voor zover mij bekend gaat het in ieder geval om de huisartsen Els van Veen en Rob Elens. Deze huisartsen kunnen nu aanvoeren dat ook LOWI en ook deze beide artsen het geen enkel probleem vonden dat (etc., zie hierboven).

   (deel 2 volgt hierna).

   ReplyDelete
  26. (deel 2).

   Daarnaast is het verspreiden van gevaarlijke medische desinformatie niet vrijblijvend. Het artikel https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0001173 maakt duidelijk dat er in de VS een massaslachting heeft plaatsgevonden onder de bewust ongevaccineerden. Het gaat om mensen die onnodig zijn doodgegaan aan de gevolgen van corona, omdat ze hadden geluisterd naar geloofsgenoten van mensen als Ronald Meester, Connie Jimenez, Evelien Peeters en (de artsen van) het Artsen Covid Collectief.

   Het is de keiharde waarheid, maar alles viel in dorre aarde bij LOWI. Uiteraard is LOWI ook in het bezit van deze tweet van Eric Topol. "An important editorial ScienceMagazine by its Editor-in-Chief. A recurrent theme during the pandemic has been dissemination of medical mis/dis-information from physicians with faculty appointments, while their universities remain silent, which boils down to default complicity". De tweet is van 13 oktober 2022 en refereert naar https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf3072

   Nogmaals, alles viel bij LOWI in dorre aarde.

   Bovenstaande overwegingen waren voor mij aanleiding om klachten in te dienen bij toezichthouder / handhaver IGJ over de artsen Joeri Tijdink en Han Brunner: beide kijken de andere kant uit = faciliteren.

   ReplyDelete
  27. Klaas, dank voor je toelichting. Ik heb de 3 publicaties die je noemt opgenomen in een nieuw Postscript. Het zijn belangrijke publicaties: een editorial in Science, een statement van het IGL en een PLOS publicatie.
   Je doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig. Je laat je niet gauw ontmoedigen als het tegenzit. Complimenten. Goed werk. Ga vooral zo door!
   Ik kwam nog een pagina tegen:
   List of scientific misconduct incidents (wikipedia)
   Kende je die al?

   ReplyDelete
  28. Beste Gert, dank voor je reactie en voor het toevoegen van de bronnen aan een nieuw Postscript. Het verspreiden van medische desinformatie (over de betrouwbaarheid en de werking van de coronavaccins) is ondermijnend voor de volksgezondheid. Dat geldt niet alleen voor corona, maar ook voor de bereidheid om zich te laten vaccineren tegen wat ik gemakshalve 'kinderziekten' noem. Op https://www.telegraaf.nl/financieel/907549580/steeds-minder-kinderen-gevaccineerd-we-zien-ziektes-terugkeren staat een bericht uit juli 2022, vergelijkbare berichten zijn er uit andere landen, waaronder de VS. Uiteraard is dit allemaal in het bezit van de VU en van LOWI.

   Verder is het van belang dat drie mensen van LOWI, te weten de eerder aan de orde gekomen Han Brunner, een arts en hoogleraar aan de Radboud Universiteit, de neurowetenschapper Peter Hagoort, een hoogleraar aan de Radboud Universiteit en Lilian Lechner, een gezondheidspsycholoog en hoogleraar aan de Open Universiteit, ondertekenaars zijn van een open brief op https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-kamer-en-media-bestrijd-ondermijning-van-de-wetenschap-door-politici~b27f38b5/

   Deze open brief is van 2 juni 2022 en is uiteraard eveneens onderdeel van mijn klachten en mijn verzoeken bij LOWI. In deze open brief staat onder andere:

   (1): "De stelselmatige aanvallen op de wetenschap en de wetenschappers hebben gevolgen. Hoewel er meerdere redenen kunnen zijn dat mensen zich niet laten vaccineren, heeft de polariserende toon van het debat en het verspreiden van desinformatie ertoe bijgedragen dat sommigen zich van vaccinatie hebben afgekeerd. Daardoor zijn mensen onnodig blootgesteld aan de risico’s van covid-19 en eraan overleden, terwijl vaccinatie de kans op sterfte met minstens 90 procent had kunnen reduceren."

   Hier staat met zoveel woorden te lezen dat de ondertekenaars van deze open brief stellen dat de antivax activiteiten van Ronald Meester niet vrijblijvend zijn.

   (2): "Mede door berichten op sociale media hebben mensen zich moedwillig blootgesteld aan onwerkzame en zelfs schadelijke behandelingen."

   Ronald Meester vind dat er ruimte moet zijn om mensen met corona te behandelen met Ivermectine en HCQ. Beide geneesmiddelen werken niet tegen corona. De wetenschap heeft dat keer op keer aangetoond. Nogal wat antivaxxers, waaronder Ronald Meester, weigeren dit te accepteren.

   (3): "Wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkelingen, en doen daarom een dringend beroep op de leden van de Tweede Kamer en de media om hier nog krachtiger stelling tegen te nemen."

   Han Brunner, Peter Hagoort en Lilian Lechner zeggen hier volgens mij met zoveel woorden dat er krachtig stelling genomen moet worden tegen de antivax uitingen van Ronald Meester. Het is daarom op grond van teksten in deze brief volgens mij erg vreemd dat LOWI mij van kwaadaardig gedrag beschuldigt en van het misbruik maken van mijn rechten als ik bij LOWI verzoeken indien over onder andere deze giftige preprint van Ronald Meester (details staan hierboven in een eerdere posting van mij). Het wordt vreemder nu Ronald Meester deze preprint stilletjes heeft teruggetrokken. Met andere woorden, volgens mij staat in deze door 3 mensen van LOWI ondertekende open brief dat wegkijken en/of -stilzwijgend- faciliteren niet de juiste werkwijze is.

   Vooralsnog zwijgt iedereen van LOWI (en van de VU) over deze belangrijke stap van Ronald Meester.

   PS: het artikel van Peter Hotez is van 2022.

   ReplyDelete
  29. Beste Gert en anderen, op https://www.thenationshealth.org/content/53/2/1.1 staat een recent artikel over de gevolgen van het verspreiden van gevaarlijke medische desinformatie over de veiligheid van vaccins. Het artikel gaat over de situatie in de VS, maar is ook toepasbaar voor Nederland. Even een aantal citaten eruit.

   "Thanks to a successful vaccination program, measles — which once claimed the lives of 400 to 500 U.S. children each year — was declared eliminated from the U.S. in 2000, meaning the disease was not constantly present and being transmitted. Though no longer endemic in the U.S., measles is still common in many parts of the world. As more parents choose to reject or delay lifesaving immunizations, pockets of unvaccinated children are making communities increasingly vulnerable to outbreaks of vaccine-preventable diseases."

   "“Vaccine misinformation and disinformation are threatening the health of children and communities from serious diseases that are preventable,” Columbus Health Commissioner Mysheika Roberts, MD, MPH, told The Nation’s Health. “The measles outbreak in central Ohio was a direct result of parents choosing not to have their children vaccinated with MMR because of their misconceptions that this safe and effective vaccine causes autism — a notion that was debunked years ago by credible medical experts.”"

   Het is dus niet zonder gevolgen om ervoor te kiezen om te faciliteren dat VU hoogleraar Ronald Meester, VU hoogleraar Connie Jimenez, UMC Utrecht internist Evelien Peeters en (de artsen van) het Artsen Covid Collectief medische desinformatie over de veiligheid van de coronavaccins kunnen en mogen verspreiden en hier rustig mee door mogen gaan.

   ReplyDelete
  30. Klaas, dank ook voor het VK artikel: "Opinie: Kamer en media, bestrijd ondermijning van de wetenschap door politici", wordt toegevoegd aan de pub lijst.
   Je schrijft: "Nogal wat antivaxxers, waaronder Ronald Meester, weigeren dit te accepteren." Kanttekenig: voorstanders van Ivermectine en HCQ zijn niet identiek aan antivaxxers. Wat ik mij herinner uit die periode (vlogger Vincent Everts) zijn er serieuze wetenschappers die Ivermectine onderzocht hebben volgens de regels van het spel.
   Je schrijft: "LOWI mij van kwaadaardig gedrag beschuldigt" Wat LOWI doet is zondermeer een tegenaanval: ze kunnen zichzelf niet verdedigen: dus een onzinnige tegenaanval.
   De publicatie "Child vaccination rates falter as misinformation, skepticism grow" heb ik ook toegevoegd. Dank daarvoor.

   ReplyDelete
   Replies
   1. Beste Gert, helemaal in het begin van de coronapandemie leek het er even op dat geneesmiddelen als HCQ en Ivermectine werkzaam zouden zijn tegen corona. Toen, maar ook later, hebben serieuze wetenschappers hier volgens de regels van het spel onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek kwam vlot naar voren dat Ivermectine niet werkt tegen corona. Op grond daarvan heeft de fabrikant van Ivermectine een verklaring uitgebracht. Die verklaring is van 4 februari 2021 en staat op https://www.merck.com/news/merck-statement-on-ivermectin-use-during-the-covid-19-pandemic/

    De serieuze onderzoekers zijn doorgegaan met het doen van goed onderzoek. Op 30 maart 2022 verscheen "Effect of Early Treatment with Ivermectin among Patients with Covid-19", zie
    https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2115869 , en op 20 februari 2023 verscheen "Effect of Higher-Dose Ivermectin for 6 Days vs Placebo on Time to Sustained Recovery in Outpatients With COVID-19A Randomized Clinical Trial", zie https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2801827 In de tussentijd, in juni 2022, verscheen een update van de Cochrane review, zie https://www.cochrane.org/CD015017/INFECTN_ivermectin-preventing-and-treating-covid-19

    Steevast komt uit al het serieuze onderzoek naar voren dat Ivermectine niet werkt tegen corona. Het standpunt hierover van de fabrikant geldt dus nog steeds. Nogal wat antivaxxers weigeren dit te accepteren. Ze komen aanzetten met allerlei rommel, slecht uitgevoerde studies etc., om hun visie te onderbouwen.

    Ronald Meester zegt bijvoorbeeld op 8 febuari 2022: "Het ACC [= het Artsen Covid Collectief, KvD] is een organisatie van artsen die een andere kijk op gezondheid hebben dan bijvoorbeeld de virologen van het OMT, en die in de coronacrisis dan ook andere meningen uitdragen. Hun visie op gezondheid spreekt mij aan, ook al gezien mijn levensbeschouwelijke publicaties. Het is een holistische visie waarin preventie en vroegbehandeling meer aandacht krijgen, en de patiënt centraal wordt gezet."

    De term "vroegbehandeling" komt uit de hoek van de lieden die propageren dat Ivermectine wel degelijk helpt tegen corona dan wel zelfs preventief ingezet kan worden. Deze lieden gebruiken versluierende termen, onder andere omdat het in Nederland verboden is om Ivermectine tegen corona voor te schrijven en omdat het in Nederland ook verboden is voor alle BIG geregistreerde zorgverleners om te stellen dat Ivermectine zou werken tegen corona.

    Dit voorbeeld geeft aan dat je erg goed in de materie moet zitten om door te krijgen wat mensen werkelijk bedoelen met hun beweringen.

    LOWI is er - indirect- van op de hoogte dat ik mijn visie op allerlei manieren naar buiten breng, o.a. via commentaren bij deze blog, en volgens mij mag iedereen hier reageren. Tot heden hebben me geen berichten bereikt dat in mijn teksten fouten of onzorgvuldigheden staan. Er wordt vooral veel gezwegen. Uiteraard zeg ik in al mijn correspondentie dat betrokkenen niet moeten aarzelen contact met me op te nemen als er fouten of onzorgvuldigheden in mijn teksten staan. Vooralsnog zwijgt men als het graf. Vooralsnog trek ik dan de conclusie dat er kennelijk geen fouten of onzorgvuldigheden in mijn teksten staan. Inhoudelijk debatteren met mensen die alles uit de kast trekken om het niet over de inhoud te hebben is erg lastig. Dat is uiteindelijk niet mijn probleem. Met andere woorden, volgens mij staat niets LOWI in de weg om hier, of elders, een inhoudelijk weerwoord te geven over mijn teksten.

    Delete
  31. reactie op Klaas van Dijk April 2, 2023 at 9:37:00 AM


   Waar heeft Cees Dekker beweert dat:
   (a): "Ik geloof dat de Aarde plat is."
   (b): "Ik geloof op grond van teksten in mijn versie van de bijbel dat de Aarde <10.000 jaar oud is."
   (c): "Ik geloof dat er een Zondvloed is geweest en wel exact op de manier zoals die staat beschreven in mijn versie van de bijbel."
   (d): "Ik geloof dat er nooit mensen op de Maan zijn geweest."
   (e): "Ik geloof dat de Aarde om de Zon draait."

   Mvg
   Andre

   ReplyDelete
   Replies
   1. Beste André, Ik heb nergens gesteld dan wel beweerd dan wel gesuggereerd dat Cees Dekker dit gezegd zou hebben. Cees Dekker mag volgens mij "in een labjas binnen de muren van de universiteit voor een draaiende camera wetend dat dit op tv zal worden uitgezonden" niet zeggen dat "de wonderen in zijn versie van de bijbel echt zijn gebeurd", of woorden van die strekking. Dat is namelijk niet te verenigen met zijn functie als hoogleraar aan een seculiere Nederlandse universiteit. Cees Dekker moet dus een keuze maken. Ik ben niet degene die deze keuze maakt.

    Wat ik wel heb gesteld is dat er voor de wetenschap geen verschil is tussen wonderen in de bijbel en groene mannetjes die op Mars zouden wonen (om maar eens wat te noemen). Met andere woorden, die wonderen in de bijbel zijn sprookjes die door mensen zijn bedacht en hetzelfde geldt voor de al dan niet op schrift gestelde verhalen over groene mannetjes die op Mars zouden wonen.

    Er is dus voor de wetenschap geen verschil tussen mensen die beweren dat de Aarde plat is, mensen die beweren dat de Aarde <10.000 jaar oud is, mensen die beweren dat er een Zondvloed is geweest, mensen die beweren dat de Aarde om de Zon draait en mensen die beweren dat hun god alle leven op Aarde heeft geschapen, etc.. Voor de wetenschap zijn dit allemaal sprookjes / verzinsels. Nogal wat gelovigen weigeren dit te accepteren. Dat is niet mijn probleem.

    Delete
   2. Klaas dat heb je mooi gezegd: "Wat ik wel heb gesteld is dat er voor de wetenschap geen verschil is tussen wonderen in de bijbel en groene mannetjes die op Mars zouden wonen".
    Ik denk dat daardoor de wetenschappelijke integriteit van Cees Dekker voldoende is aangetast. Dat heeft hij zelf gedaan.
    In feite zijn de Bijbelse wonderen nog een graadje erger (onwetenschappelijker) dan platte aarde UFO's want die wonderen worden heilig verklaard (:Die wonderen heb ik niet zelf bedacht, ze staan in de bijbel, de bijbel is de Heilige Schrift, God's Woord).

    Delete
  32. Beste Klaas

   Het was maar een vraag !

   Je hebt dat inderdaad niet geschreven maar in combinatie met dit citaat :
   "Cees Dekker is volgens mij het voorbeeld van een gelovige die door zijn geloof nooit zal kunnen accepteren dat er volgens de wetenschap geen fundamenteel verschil is tussen groepen mensen die geloven dat de Aarde plat is, groepen mensen die geloven dat "de wonderen in hun versie van de bijbel echt zijn gebeurd" en groepen mensen die geloven dat er nooit mensen op de Maan hebben gestaan."

   neigt het m.i wel naar een voorstelling van zaken die geen recht doet aan de wetenschappelijke integriteit van Cees Dekker

   Dat de wetenschap geen onderscheid maakt tussen wonderen in het verleden b.v de opstanding van Jezus en de vraag of de aarde plat is , tja daar zou ik graag een bewijs zien uit b.v een wetenschaps- filosofisch handboek.

   Ik vermoed dat je dat niet snel vindt , maar ik ben benieuwd!!

   ReplyDelete
   Replies
   1. Beste André, er zijn tal van volken op Aarde met al dan niet op schrift staande verhalen over het ontstaan van het leven op Aarde. De publicaties van Darwin hebben duidelijk gemaakt dat de versie van de christenen niet nodig is om het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op Aarde te verklaren. Al het latere onderzoek heeft bevestigd dat geen van deze verhalen nodig is om het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op Aarde te verklaren. Dit onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat het onterecht is om te stellen dat de versie van de christenen beter zou zijn dan de versie van alle andere volkeren. Een Bonte Strandloper - Calidris alpina is ook niet beter dan een Drieteenstrandloper - Calidris alba. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Met andere woorden, er zijn mensen die geloven in een platte Aarde en er zijn mensen die geloven in (een deel van de) wonderen die in de bijbel staan. De laatste groep noemen we christenen en de eerste groep worden vaak flat-earthers genoemd. De flat-earthers hebben eigen organisaties, net als christenen. Zie bijvoorbeeld https://theflatearthsociety.org/

    Verder moet Cees Dekker werken volgens de Principes en de normen in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018, zie https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/integriteitsbeleid/wetenschappelijke-integriteit Als zeer ervaren hoogleraar moet hij het goede voorbeeld geven.

    In "Principe 4" in Hoofdstuk 2 staat: "Onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid houdt onder andere in dat men zich in de keuze van de methode, bij de beoordeling van de data en in de weging van alternatieve verklaringen, maar ook bij het beoordelen van onderzoek of onderzoeksvoorstellen van anderen, niet laat leiden door buiten-wetenschappelijke overwegingen (bijvoorbeeld overwegingen van commerciële of politieke aard). Aldus geformuleerd omvat onafhankelijkheid ook onpartijdigheid. Onafhankelijkheid is in elk geval vereist bij de opzet en uitvoering van en rapportage over het onderzoek; bij de keuze van het onderzoeksobject en van de onderzoeksvraag is onafhankelijkheid niet altijd nodig."

    Cees Dekker mag zich dus bij zijn wetenschappelijke activiteiten niet laten leiden door "buiten-wetenschappelijke overwegingen", ergo door zijn christelijke geloof.

    In norm 18 in Hoofdstuk 3 staat: "Vermijd dat de keuze van de onderzoeksmethode, de data-analyse, de beoordeling van de resultaten en de weging van mogelijke verklaringen worden bepaald door buiten-wetenschappelijke belangen, argumenten of voorkeuren (bijvoorbeeld commerciële of politieke)."

    Opnieuw staat hier dat Cees Dekker zich bij zijn wetenschappelijke activiteiten niet mag laten leiden door "buiten-wetenschappelijke overwegingen", ergo door zijn christelijke geloof.

    In de normen 53-55 in Hoofdstuk 3 staat: "53. Wees eerlijk in publieke communicatie en helder over de beperkingen van het onderzoek en van de eigen expertise. Communiceer pas over onderzoeksresultaten aan het algemene publiek als er voldoende zekerheid over de resultaten bestaat. 54. Wees bij deelname aan het publieke debat open en eerlijk over de rol waarin die deelname plaatsvindt en over de aard en status van die deelname. 55. Wees open en eerlijk over mogelijke belangenconflicten."

    Opnieuw staat hier dat Cees Dekker niet "in een labjas binnen de muren van de universiteit voor een draaiende camera wetend dat dit op tv zal worden uitgezonden" mag zeggen dat "de wonderen in zijn versie van de bijbel echt zijn gebeurd", of woorden van die strekking. Dat bedoelde ik met "Dat is namelijk niet te verenigen met zijn functie als hoogleraar aan een seculiere Nederlandse universiteit. Cees Dekker moet dus een keuze maken. Ik ben niet degene die deze keuze maakt."

    Wordt het zo wat duidelijker? (zie hieronder voor deel 2).

    Delete
   2. Beste André, en nu weer even terug naar een uitspraak van Ronald Meester over het vaccineren tegen corona. Hij schrijft op 5 juni 2021: "Mij is regelmatig gevraagd of ik “mijn” vaccinatie al heb gehad. Dat is niet echt een open vraag, en zeker geen basis voor een interessante uitwisseling van ideeën. De vraag dringt mij onmiddellijk in het defensief. Laat iedereen in zijn of haar waarde." Bron:
    https://web.archive.org/web/20221003122923/https://nl.linkedin.com/pulse/vaccineren-een-morele-plicht-dat-lijkt-me-niet-ronald-meester

    Ik vind dit een verbijsterende opmerking voor een zeer ervaren hoogleraar waarschijnlijksrekening aan de VU. Ronald Meester zegt hier volgens mij met zoveel woorden dat zijn argumenten om zich niet tegen corona te vaccineren zo onthutsend slecht zijn, dat hij niet in een volle zaal met VU studenten hier het inhoudelijk debat over wil aangaan, laat staan dat hij dit zou willen doen voor draaiende camera's dan wel in een live uitzending voor TV. Verbijsterend, omdat er talloos veel voorbeelden zijn van wetenschappers van Nederlandse universiteiten die het geen enkel probleem vonden en vinden om hun standpunt over het vaccineren tegen corona uit te leggen aan iedereen die het maar wilde horen, ook live op de TV. En dat is volkomen logisch, want deze wetenschappers baseren zich op de wetenschap. Vlot komt dan een geweldige tweet van Mike Eisen bovendrijven. Die tweet is van 29 september 2021 en staat op https://twitter.com/mbeisen/status/1443201806272643073 De tweet luidt als volgt: "because of vaccine mandates we’re losing teachers who don’t believe in science, healthcare workers who don’t believe in medicine, and police who don’t believe in public safety…"

    Mike Eisen is onder andere hoofdredacteur van https://elifesciences.org/ Volgens mij wordt het een bloedbad voor Ronald Meester als die in het openbaar en voor draaiende camera's in debat zou gaan met Mike Eisen. Dat is toch dramatisch voor een zeer ervaren hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening aan de VU?

    Inderdaad is een vaccinatieplicht voor alle studenten en alle medewerkers van Nederlandse universiteiten een prima manier om mensen te weren of te verwijderen die geen vertrouwen (meer) hebben in de wetenschap dan wel die een cruciaal onderdeel van de moderne geneeskunde ontkennen. Uiteraard zullen deze mensen meteen hard gaan krijsen. Maar daar gaat het juist om: deze mensen zullen een keuze moeten maken en ik ben niet degene die deze keuze maakt.

    Een ander mooi voorbeeld staat in het vaccinatieprotocol van geneeskundestudenten aan de Erasmus universiteit (staat online). Hier staat dat geneeskundestudenten vlot vastlopen in hun studie als ze zich (wegens geloofstechnische overwegingen) weigeren te laten vaccineren tegen allerlei ziekten. Dan houdt het dus vlot op voor deze groep (gelovigen) en de keuze wordt voor hen bepaald als ze zelf geen keuze kunnen maken. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor bepaalde activiteiten van Cees Dekker die voortvloeien uit zijn christelijke geloof. Daar moet hij een keuze maken en bij het niet maken van deze keuze zijn er anderen die deze keuze maken.

    Delete
  33. Beste Gert en anderen,

   Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen over kwesties die ik hier in eerdere berichten heb genoemd. In de eerste plaats staat op https://www.pro-facto.nl/meer-actueel/981-tevredenheid-over-klachtbehandeling-wetenschappelijke-integriteit-procedurele-verbetering-mogelijk een link naar een rapport van een onderzoek wat Pro Facto heeft uitgevoerd naar de gang van zaken bij LOWI. Een belangrijke conclusie / aanbeveling gaat over de geheimhoudingsplicht. Pro Facto stelt voor de geheimhoudingsplicht minder strikt te laten zijn en soms zelfs af te schaffen. Ik kan nergens in het rapport van Pro Facto (overtuigende) argumenten vinden, laat staan jurisprudentie, dat een geheimhoudingsplicht bij klachten over wetenschappelijke integriteit überhaupt gerechtvaardigd zou zijn. Ik lees wel meningen die van LOWI c.s. lijken te komen, maar dat zijn slechts de bij mij bekende meningen zonder feitelijke onderbouwing. LOWI heeft tot heden niet gereageerd op mijn herhaalde verzoeken naar jurisprudentie, bronnen etc. Ik sta daardoor al enige tijd op het standpunt dat LOWI voor wat betreft de volgens LOWI noodzakelijke geheimhoudingsplicht maar wat aan het roepen is cq. hierover niet te onderbouwen meningen verkondigt.

   In de tweede plaats heeft het Ministerie van OCW opdracht gegeven aan de KNAW voor een evaluatie van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Details staan op https://www.knaw.nl/publicaties/evaluatie-nederlandse-gedragscode-wetenschappelijke-integriteit Iedereen mag hier input voor leveren. Ik ga dat zeker doen.

   In de derde plaats lijken er alweer problemen te zijn met een publicatie van Ronald Meester en Wouter Aukema. Het gaat om hun artikel "A likelihood analysis of COVID-19 mRNA vaccine safety in the third booster campaign in The Netherlands" op https://www.researchgate.net/publication/368691068 Het artikel is van eind februari 2023. Vanaf midden maart 2023 wordt geprobeerd inzage te krijgen in het 'notebook' wat bij dit artikel hoort. Tot heden is dit niet gelukt. Tot heden wordt vooral veel gezwegen. Het -kennelijk- niet ter inzage willen leggen van dit 'notebook' is volgens mijn niet in overeenstemming met de normen 35 en 45 in Hoofdstuk 3 van de Gedragscode op https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/wetenschappelijke-integriteit Ik heb daarom op 28 september de VU hier een mail over gestuurd. Ik heb de VU er in deze mail ook op gewezen dat de samenwerking tussen charlatan Wouter Aukema, onder andere een 'collaborator' van de antivaxgroep PANDATA, bron https://counterdisinformationproject.substack.com/p/the-pandata-file , niet in overeenstemming is met norm 15 van deze Gedragscode. Tot heden heeft niemand gereageerd op deze mail.

   Uiteraard komt de vraag bovendrijven waarom Ronald Meester en Wouter Aukema hun 'notebook' tot heden niet ter inzage willen leggen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

   ReplyDelete
   Replies
   1. Dank Klaas voor de update.
    1e de publicatie 'A likelihood analysis of COVID-19 mRNA... is voor zo ver ik kan zien helemaal geen peer-reviewde publicatie in een tijdschrift. Meester heeft hem op zijn eigen pagina op https://www.researchgate.net geplaatst, maar daar is toch geen peer-review aan vooraf gegaan?
    2e: in het artikel staat inderdaad:
    "All our computations were carried out with Mathematica. Our notebook is available upon request".
    Dus jij hebt er ook recht op... ! Ze bieden het zelf aan!
    Gert
    ('Anonymous' omdat de standaard ondertekening niet werkt)

    Delete
  34. Beste Gert, dank voor de vlotte reactie. Bij ResearchGate is de drempel om een account aan te maken erg laag. Daarnaast is er bij ResearchGate geen enkele kwaliteitscontrole bij het plaatsen van teksten / schrijfsels / artikelen, etc. Creationisten, antivaxxers en andere wetenschapsontkenners weten dit als geen ander. Ze maken hier willens en wetens misbruik van. Iedereen met een account kan dus alles plaatsen zonder enige kwaliteitscontrole vooraf. Wel kunnen mensen met een account opmerkingen plaatsen bij de sectie 'comments'. Ik heb dat al een aantal malen gedaan. Tot heden zonder reactie van Ronald Meester of van Wouter Aukema.

   Goedwillende en eerlijke wetenschappers zetten iets als "A likelihood analysis of COVID-19 mRNA vaccine safety in the third booster campaign in The Netherlands" allereerst op een preprint server als bijvoorbeeld https://arxiv.org/ , https://www.biorxiv.org/ , https://www.medrxiv.org/ of https://www.preprints.org/ Bij deze preprintservers vindt vooraf een oppervlakkige kwaliteitscontrole plaats. Veel van deze goedwillende wetenschappers zetten de preprint vervolgens ook op hun ResearchGate profiel en verwijzen dan naar de originele url van de preprintserver.

   Er is een grote kans dat antivaxrommel van Ronald Meester en Wouter Aukema de kwaliteitscontrole van zulke preprintservers niet doorkomt. Ronald Meester en Wouter Aukema weten dit, net als alle andere antivaxxers. Volgens mij kiezen ze daarom bewust voor ResearchGate.

   Mijn visie wordt onderbouwd door een uitspraak van Ronald Meester in https://deanderekrant.nl/nieuws/wiskundige-ronald-meester-overheidsbeleid-vermorzelt-mensen-2023-01-25 Ronald Meester zegt hier: "En in mijn wetenschappelijke werk wil ik me meer gaan richten op het schrijven van boeken en minder op publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Daar zit je immers vast aan het systeem van peer review, dat in mijn ogen vooral is verworden tot een censuurmiddel. Op deze manier zal ik me nog onafhankelijker kunnen opstellen, als mens en als wetenschapper."

   Het is het typische verweer van diepgelovige gelovigen die niet langer onderscheid kunnen maken tussen hun geloof en de wetenschap.

   Hun vorige schrijfsel, het artikel "COVID-19 vaccinations and mortality - a Bayesian analysis", hadden ze als preprint op ResearchGate gezet. Dat is een relatief nieuwe optie van ResearchGate waarbij ResearchGate er automatische een DOI bij levert, een permanente URL, in dit geval https://doi.org/10.13140/rg.2.2.34443.21285 Ook dan is er vooraf geen enkele kwaliteitscontrole, maar via Pubpeer is het dan wel mogelijk om er commentaar op te leveren. Zie https://pubpeer.com/publications/907A5AB72AF2401C38C1749E387167

   Hun nieuwe artikel hebben ze niet als preprint op ResearchGate gezet. Via Pubpeer kan er dan geen commentaar op worden geleverd. Op 23 maart 2023 heb ik via een 'comment' op ResearchGate voor het eerst aan Ronald Meester en Wouter Aukema gevraagd om hun "notebook" ter inzage te leggen. Tot heden geen reactie.

   Het klopt inderdaad dat ze het zelf aanbieden. Is de laptop ondertussen gejat of gecrasht? Heeft de hond de laptop vernield? Heeft een naamloze student de laptop meegenomen naar Verweggistan en is deze student al maanden onbereikbaar? Heeft iemand van IT de laptop opnieuw geformatteerd? Waarom zwijgen Ronald Meester en Wouter Aukema?

   ReplyDelete
  35. Klaas, als Ronald Meester salaris ontvangt van de VU, dan impliceert dat dat hij wetenschappelijk onderzoek moet doen en in een wetenschappelijke peer-review journals moet publiceren. Doet hij dat niet, en gaat hij alleen boeken publiceren (buiten het peer-review systeem) dan moet hij ontslag nemen. Hij gedraagt zich nu als iemand die zijn vrijblijvende hobby aan het uitoefenen is en zich laat betalen door de universiteit. Het lijkt me dat de VU niet blij is, kan zijn, met een medewerker die niet meer publiceert via de de geëigende kanalen.
   Gert.
   (genoodzaakt om weer via Anonymous te reageren)

   ReplyDelete
  36. Beste Gert, Ronald Meester is een typisch voorbeeld van een diepgelovige christen / gelovige die wel maximaal gebruik wil maken van een riant salaris van de overheid, en wel via zijn aanstelling als hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening aan de VU, maar die daar niet tegenover wil stellen dat hij al zijn bevindingen over corona en over de vaccinaties grondig laat beoordelen door zijn peers / vakgenoten. In een ietwat andere context geldt dat uiteraard ook voor zijn creationistische uitingen en activiteiten.

   De 2018 versie van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit is er vrij duidelijk over. In norm 51 staat: "Werk loyaal mee aan in- en externe beoordelingen van het eigen onderzoek." In norm 52 staat: "Richt geen wetenschappelijk tijdschrift op dat op publicaties niet de vereiste kwaliteitscontroles toepast en verleen geen medewerking aan zo’n tijdschrift."

   Een artikel op ResearchGate publiceren staat volgens mij op gespannen voet met de inhoud en de geest van deze normen. Een boek schrijven met desinformatieverspreider Marc Jacobs als enige co-auteur is niet bevorderlijk voor de goede naam van de VU dan wel kan worden gezien als niet passend bij deze normen dan wel als niet passend bij norm 15 ("Ga gezamenlijk onderzoek met een onderzoekspartner, die niet behoort tot een instelling die deze code of een vergelijkbare code heeft onderschreven, uitsluitend aan als voldoende vertrouwen bestaat dat het eigen aandeel van het onderzoek kan worden uitgevoerd overeenkomstig deze code en de gezamenlijke producten zullen beantwoorden aan algemeen aanvaarde principes van wetenschappelijke integriteit").

   Volgens mij zit de VU langzaam aan (flink) in haar maag met dit soort activiteiten en uitingen van Ronald Meester. Het is volgens mij niet voor niets dat er tot heden niet is gereageerd op een e-mail van mij van 28 september j.l.

   Op https://twitter.com/pjvanerp/status/1712841972388389196 staat een draad over een ander probleem bij de VU.

   Ik denk dat (huidige) activiteiten en (huidige) publicaties van Ronald Meester goed gebruikt kunnen worden om aan een Commissie van de KNAW duidelijk te maken dat de nieuwe versie van de Gedragscode hier erg helder over moet zijn en dat er keiharde punten in komen te staan op grond waarvan mensen als Ronald Meester en andere antivaxxers c.s. goed kunnen worden aangepakt. Volgens mij staat op https://www.knaw.nl/publicaties/evaluatie-nederlandse-gedragscode-wetenschappelijke-integriteit dat iedereen deze Commissie commentaar kan sturen op de 2018 versie van de Gedragscode en voorstellen kan sturen voor verbeteringen / het wegnemen van knelpunten.

   ReplyDelete
  37. Beste Gert, Ronald Meester is al een tijdje bezig geld in te zamelen voor een nieuw 'onderzoek' naar negatieve effecten van de coronavaccins https://stichtingdemenselijkemaat.nl/academisch-onderzoek-naar-een-mogelijke-relatie-tussen-vaccinatie-en-oversterfte/ Bij dit 'onderzoek' is het de bedoeling om zoveel mogelijk rommel van antivaxxers in blogs etc. te verzamelen om op grond daarvan te kunnen concluderen dat de coronavaccins niet veilig zijn. Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar het is tekenend voor de huidige werkwijze van Ronald Meester.

   De website van deze Stichting is erg vaag en erg vrijblijvend. Ik vond gelukkig
   https://www.cbg-meb.nl/documenten/publicaties/2023/04/12/beslissing-op-bezwaar-stichting-de-menselijke-maat Het gaat dus om een clubje antivaxxers. Geen wonder, want Ronald Meester is zelf een antivaxxer en hij werkt tegenwoordig uitsluitend samen met andere antivaxxers. Zijn mede-onderzoeker, desinformatieverspreider Marc Jacobs https://ethiekenfarma.nl/marc-jacobs-desinformatie-bestaat-niet/ , is uiteraard ook antivaxxer.

   Nogal wat mensen kregen BPOC2020 visioenen bij deze geldinzamelactie. Met de Kuitjes en met BPOC2020 is het slecht afgelopen. https://www.sikkom.nl/actueel/Pieter-Kuit-van-BPOC-heeft-bijna-400.000-euro-van-andersdenkenden-afgepakt-28595641.html

   Vreemd genoeg is dit allemaal geen enkel probleem voor de VU. Ik denk en ik hoop dat een recent artikel van de journalist Chris Klomp op https://chrisklomp.nl/de-antivaxx-beweging-is-misdadig-bezig/ aanleiding is voor de VU om Ronald Meester flink aan te pakken.

   ReplyDelete
  38. Klaas, dank voor je comments (ook op ander blog). Kan momenteel niet reageren op de inhoud. Ik moet rustig de tijd nemen om alles te lezen/na te denken. Blijf vooral insturen, je comments zijn waardevol.

   ReplyDelete
  39. Klaas, dit vond ik opmerkelijk: Stichting De Menselijke Maat heeft een klacht ingediend bij het College ter Beoordeling Geneesmiddelen CBG, en het CBG heeft daar uitgebreid op gereageerd. 1) ik wist niet dat er een officiële klacht mogelijk was, 2) het CBG heeft de klacht in behandeling genomen en heeft in een 17 pags lang document geantwoord. 3) de eis van de Stichting is afgewezen. Zelf vind ik het onderwerp van de klacht niet zo heel erg important (uitzending van het CBG Junior Coronacollege over vaccinatie), maar belangrijker is dat er een klachtenprocedure bestaat. Zo hoort het in een democratie. Officiële instanties kunnen fouten maken, en moeten daar op aangesproken kunnen worden. Ze staan niet boven gewone burgers en hebben zeker niet het alleenrecht op de feiten en de waarheid. Dat een aantal burgers dmv van een Stichting een klacht kunnen indienen is een goede zaak. Eveneens dat er een uitgebreid antwoord op komt is een goede zaak.

   ReplyDelete
  40. Dit alles afgezien van de inhoudelijke kant. Ik heb de video niet gezien, ik heb de klacht niet gezien, en de inhoud van het CBG antwoord niet gedetailleerd bestudeerd.

   ReplyDelete
  41. Beste Gert, het CBG is een bestuursorgaan en moet met betrekking tot klachten geheel werken volgens de regels en de richtlijnen van de Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2023-08-01 Met andere woorden, iedere burger en iedere organisatie heeft het recht om klachten in te dienen bij het CBG en zulke klachten moeten volgens de regels en de richtlijnen van de Awb worden afgehandeld. Bovendien heb je als burger of als organisatie het recht om de Nationale Ombudsman om hulp te vragen als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht bij het CBG. Zie https://www.nationaleombudsman.nl/mogen-wij-uw-klacht-behandelen In principe is de gang van zaken identiek bij bijvoorbeeld de UvA, de UU en de RUG: deze universiteiten zijn ook bestuursorganen en moeten daardoor op dezelfde wijze werken. De VU is dat niet en dat heeft te maken met die christelijke wortels van de VU. De VU krijgt dus naar ratio evenveel geld van de overheid als de UvA en de RUG, maar hoeft daar minder voor terug te doen.

   De afhandeling van de klacht bij het CGB is de manier hoe het moet: een hoorzitting, het recht op het voeren van een inhoudelijk verweer door beide partijen en ga zo maar door. De gang van zaken is ook erg transparant, want het CGB heeft het complete besluit niet geanonimiseerd op haar website gezet. Iedereen kan nu precies nalezen wie wat allemaal heeft beweerd en wat daarop allemaal de weerwoorden waren. Zo moet het dus.

   In principe moet het op dezelfde manier gaan bij klachten over wetenschappelijke integriteit: bij ontvankelijk verklaarde klachten is er het recht op een hoorzitting en het recht op het voeren van een inhoudelijk verweer op teksten van de beklaagde. De VU heeft daar lak aan. Verantwoordelijk daarvoor zijn in ieder geval de juristen Jan Struiksma https://www.hemwood.nl/onze-mensen/jan-struiksma/ en https://vu.nl/nl/over-de-vu/faculteiten/faculteit-der-rechtsgeleerdheid/teams/afdeling-staats-en-bestuursrecht en Jon Schilder https://research.vu.nl/en/persons/ae-schilder en de filosoof Mariette van den Hoven https://amsterdamumc.org/en/research/researchers/mariette-van-den-hoven.htm Deze 3 personen hebben mij het recht ontnomen op een hoorzitting en ze hebben mij het recht ontnomen op het voeren van een inhoudelijk verweer op teksten van Ronald Meester. Voor zover mij bekend hebben deze 3 personen ook de andere klacht behandeld. Ook die klager hebben ze het recht ontnomen op een hoorzitting en het recht ontnomen op het voeren van een inhoudelijk verweer op teksten van Ronald Meester.

   Deze Mariëtte van den Hoven is dusdanig incompetent, dat ze niet op het idee is gekomen inzage te eisen in de data (software, berekeningen etc.) van deze preprint van Ronald Meester. Je zou prima kunnen betogen dat deze Mariëtte van den Hoven ook nog eens vreselijk dom is, want ze is niet op het idee gekomen Ronald Meester te eisen de details te geven over de aantallen en de herkomst van de "reports about adverse events following vaccination" in de bewuste preprint en om inzage te eisen in de informatie over de ethische toetsing van deze gegevens.

   Verder heb ik mij ondertussen flink verdiept in oudere teksten van jou en van anderen over het creationistisch gedachtengoed van Ronald Meester. Het is erg goed dat hier veel over is geschreven. Volgens mij gebruikt Ronald Meester bij zijn antivax artikelen en bij zijn antivax uitingen precies dezelfde tactieken die hij in het verleden heeft toegepast bij zijn creationistische schrijfsels.

   ReplyDelete
  42. Beste Gert, geen probleem dat je niet of pas veel later reageert op de diverse reacties van mij. Ik heb in de loop van de tijd erg veel informatie over de antivax activiteiten van Ronald Meester verzameld. Door middel van reacties bij jouw blogs kan iedereen deze informatie lezen. Daarnaast bestaat dan de mogelijkheid dat erop gereageerd kan worden. Het grootste probleem is en blijft dat Ronald Meester en zijn medestanders ieder inhoudelijk debat met hun critici uit de weg gaan en dat ook de VU alles uit de kast trekt om het inhoudelijk debat uit de weg te gaan.

   ReplyDelete
  43. Dank voor het delen van je ervaringen. Jouw ervaringen met de VU vertonen een opvallende overeenkomst met de mijne in 1996. Omdat ik toen totaal vastliep en ik me machteloos voelde, was het indertijd voor mij de reden om een website op te zetten om de zaak openbaar te maken:
   https://wasdarwinwrong.com/korthof2.htm
   (Wetenschap Cultuur en Samenleving werd door de VU uitgegeven).
   Sinds die tijd kan ik de VU niet anders zien dan een corrupte christelijke instelling.
   Jouw sterke kanten liggen op het juridisch en bestuurlijk-politiek gebied. Als bioloog weet ik daar vrijwel niets van af. Jouw bijdrages zijn daarom een goede aanvulling op dit blog.
   Goed om te zien dat je nut hebt gehad van oudere stukken over Ronald Meester!

   ReplyDelete
  44. Beste Gert, Ronald Meester wordt duidelijk uit de wind gehouden. Zo heeft de VU tot heden niet gereageerd op een verzoek van mij van 28 september j.l. om inzage in data van publicaties van Ronald Meester. Ik heb daarom op 14 december j.l. een e-mail naar alle Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit gestuurd. Het gaat om de volgende 9 personen: Antske Fokkens, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Herman Verhoef, Senja Barthel, Johan Wempe, Henk Overbeek, Frank Snoek, Annemieke van Straten en Jan Harm Koolstra, zie https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/wetenschappelijke-integriteit

   "Aan alle Vertrouwenspersonen WI bij de VU et al.

   onderwerp: verzoek voor telefonisch overleg op korte termijn over inzage in data in 2 VU publicaties van Ronald Meester

   Geachte heer/mevrouw,

   Met een beroep op informatie op https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/wetenschappelijke-integriteit ("Het is dus niet bij alle vertrouwenspersonen mogelijk om zonder afspraak langs te lopen. Je kunt altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen om een afspraak te maken") hierbij een verzoek voor een (kort) telefonisch overleg op korte termijn, ik denk aan enkele dagen vanaf vandaag, over inzage in data in 2 VU publicaties van Ronald Meester. Het gaat om de volgende publicaties:

   (a): "COVID-19 vaccinations and mortality - a Bayesian analysis", gepubliceerd in december 2021.
   (b): "A likelihood analysis of COVID-19 mRNA vaccine safety in the third booster campaign in The Netherlands", gepubliceerd in februari 2023.

   Bij (a) gaat het om:

   (i): aantallen, herkomst en details van medische data, te weten de "reports about adverse events following vaccination";
   (ii): alle informatie over een eventuele "ethische toetsing" die gerelateerd is aan deze medische data, zie norm 13.
   (iii): alle software / berekeningen die de grondslag zijn van alle uitspraken in dit VU artikel.

   Bij (b) gaat het om het "notebook"."

   Daar is tot heden niet op gereageerd. Autoreplies heb ik niet ontvangen. Op 24 december heb ik een reminder gestuurd, idem. Geen reactie en geen autoreplies.

   Frank Snoek is 1 van deze 9 zwijgers. Hij is verbonden (geweest) aan Amsterdam UMC, de samensmelting van het AMC en het VUmc. Ik heb daarom een klacht bij klachten@amsterdamumc.nl ingediend. Daar werd net op gereageerd. Het is al een hele vooruitgang dat er wordt gereageerd.

   "De klachtenfunctionarissen van Amsterdam UMC bemiddelen in klachten van patiënten van het ziekenhuis over zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) binnen Amsterdam UMC. Voor zover ik kan nagaan richt uw onvrede zich niet tegen een binnen het ziekenhuis werkzame arts. Bovendien bent u, voor zover ik dat op basis van uw persoonsgegevens kan nagaan, niet bekend als patiënt binnen Amsterdam UMC. Ik kan uw klacht dan ook niet in behandeling nemen."

   Het enige voordeel is dat deze klacht van mij over het disfunctioneren van Frank Snoek nu in ieder geval goed is gedocumenteerd. Wat achtergronden over deze Frank Snoek staan op https://www.amsterdamumc.org/en/research/institutes/amsterdam-reproduction-development/researchers/frank-snoek.htm en https://www.amsterdamumc.org/en/research/institutes/amsterdam-reproduction-development/researchers/frank-snoek.htm en https://www.linkedin.com/in/frank-snoek-77432816?originalSubdomain=nl

   ReplyDelete
  45. Tot heden zijn er geen vorderingen m.b.t. de pogingen om inzage te krijgen in data in VU publicaties van Ronald Meester. Wel is ondertussen duidelijk dat alle Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit van de VU van hogerhand de opdracht hebben gekregen om niet met mij te communiceren (over mijn pogingen om inzage te krijgen in deze data). In het Reglement staat heel erg duidelijk dat deze Vertrouwenspersonen "goed kunnen omgaan met tegenstellingen en conflicten". Dat kun je dus wel vergeten voor Antske Fokkens, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Herman Verhoef, Senja Barthel, Johan Wempe, Henk Overbeek, Frank Snoek, Annemieke van Straten en Jan Harm Koolstra, allemaal Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit bij de VU. Een beschamende afgang voor deze 9 personen. Bert Jan Lietaert Peerbolte https://research.vu.nl/en/persons/bert-jan-lietaert-peerbolte is onder andere ook voorzitter van het theologen netwerk van het CDA https://www.cda.nl/theologen-netwerk/actueel/nieuws/cda-theologen-netwerk-opgericht

   ReplyDelete
  46. Beste Gert, zoals alom bekend schreef Ronald Meester in een ingezonden stuk in de Volkskrant van 4 januari 2022: "Immers: recent onderzoek toont aan dat het op basis van de huidige gegevens niet uit te sluiten is dat vaccinaties naast beschermend ook tot op zekere hoogte riskant zijn boven de 65 jaar." Bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-onderzoek-naar-oversterfte-dient-nu-eindelijk-ter-hand-te-worden-genomen~b50376c9/

   Zoals eveneens alom bekend heeft dezelfde Ronald Meester dit "recent onderzoek", te weten zijn preprint op ResearchGate met als titel "COVID-19 vaccinations and mortality - a Bayesian analysis" en het onderwerp van jouw blog, in maart 2023 stilletjes teruggetrokken. Dit "recent onderzoek" bestaat dus niet meer. Een rectificatie kan ik niet vinden.

   Ronald Meester zegt in hetzelfde artikel in De Volkskrant: "We dringen daarom aan op een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door enkele statistici, medici, data-analisten en gezondheidswetenschappers, die daarvoor toegang dienen te krijgen tot alle brondata, uiteraard met goede waarborg voor privacy. Het gaat om brondata met betrekking tot demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, BMI), sociaal-economische gegevens (zoals inkomen), vaccinatiestatus, bijwerkingen, comorbiditeiten, en alle gegevens over mogelijke ziekenhuisopnamen. Tot nu toe heeft de overheid deze data niet beschikbaar gesteld en daarmee heeft ze onderzoek naar de opmerkelijke sterfte onmogelijk gemaakt."

   Ronald Meester meet duidelijk met 2 maten, want al >2 jaar weigert hij brondata van zijn eigen publicaties ter inzage te leggen. Op e-mails wordt nooit gereageerd. Ik ben daarom gister maar eens gaan bellen. Op https://vu.nl/nl/over-de-vu/diensten/communicatie-marketing/teams/facultaire-persvoorlichters staat een rij persvoorlichters. Laura van Dijk en Talissa Willard, de facultaire persvoorlichters Bètawetenschappen, namen niet op. Jurgen Sijbranda nam wel op. Zijn reactie was dusdanig ontwijkend dat mijn vermoeden wordt versterkt dat er zeer ernstige problemen zijn met de brondata van deze VU publicaties. Hij verwees mij door naar de woordvoerders op https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/persvoorlichting-vu Die namen ook niet op, maar verwezen naar Whatapp. Noodgedwongen communiceer ik dus nu maar via Whapsapp met de VU. Vanochtend was nog niet gereageerd op mijn verzoek om de brondata van de beide publicaties ter inzage te leggen. Ik heb ze daarom vanochtend per Whatsapp een reminder gestuurd. Het tot heden niet reageren is een tweede bevestiging van mijn vermoeden dat er zeer ernstige problemen zijn met de brondata van deze beide VU publicaties van Ronald Meester. Wordt vast vervolgd.

   ReplyDelete
  47. Wouter Aukema http://www.aukema.org/ , co-auteur van deze preprint van Ronald Meester en co-auteur van zeker twee andere publicaties van Ronald Meester, schreef op 1 februari 2024 om 09:11 PM UTC op X (voorheen Twitter):

   "Kan de posts van deze man niet langer zien gelukkig, maar heb een duidelijke juridische waarschuwing voor @KlaasvanDijk5:

   Ik verbied de man achter dit account om nog langer mijn naam of twitter account te noemen in zijn tweets.

   Waarvan akte."

   Dit bericht van Wouter Aukema staat op https://twitter.com/waukema c.q. https://x.com/waukema en ik ben @KlaasvanDijk5 https://twitter.com/KlaasvanDijk5 c.q. https://x.com/KlaasvanDijk5

   Ik beschouw dit bericht als een 'legal threat'. Daarnaast beschouw ik dit bericht als een krachtige bevestiging van de al wat langer bestaande vermoedens dat er (forse) problemen zijn met de brondata van deze preprint en met de brondata van een ander artikel van Wouter Aukema en Ronald Meester https://www.researchgate.net/publication/368691068 en https://pubpeer.com/publications/907A5AB72AF2401C38C1749E387167

   Op https://forbetterscience.com/ staan >100 vergelijkbare voorbeelden van dit soort van 'legal threats'. Met Jonathan Pruitt https://forbetterscience.com/2020/03/14/spidermans-lawyer-is-having-you-for-dinner-tonight/ is het slecht afgelopen https://retractionwatch.com/2023/05/10/spider-researcher-jonathan-pruitt-faked-data-in-multiple-papers-university-finds/ Jonathan Pruitt houdt zich tegenwoordig (vooral?) bezig met het schrijven van fictie https://www.theshadowsofthemonolith.com/

   Verder blijven de centrale persvoorlichters van de VU https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/persvoorlichting-vu hardnekkig weigeren om mijn appjes te lezen, laat staan dat ze ervoor gezorgd hebben dat er eindelijk inzage is gegeven in de brondata van deze beide publicaties van Ronald Meester. Het is mij een raadsel waarom de woordvoerders op https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/persvoorlichting-vu weigeren om ervoor te zorgen dat de brondata ter inzage worden gelegd. Ik heb wat reminders gestuurd, maar dat heeft helemaal geen zin: mijn berichten worden niet eens gelezen.

   Al met al is dit dus de huidige werkwijze van de VU: het bedrijven van feitenvrije wetenschap. Ik kan er echt niet meer van maken: ik en anderen zijn al >2 jaar bezig om inzage te krijgen in de brondata van VU publicaties van VU hoogleraar Ronald Meester en uiteindelijk krijg ik dan als reactie een 'legal threat' van co-auteur Wouter Aukema. Wellicht was het toch geen goed idee van Ronald Meester om nauw te gaan samenwerken met een 'collaborator' van PANDATA https://counterdisinformationproject.substack.com/p/the-pandata-file ?

   ReplyDelete
  48. Beste Gert, op 4 december 2023 heb ik bij het College van Bestuur van de VU, bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de VU en bij de Raad van Toezicht van de VU een nieuwe klacht ingediend tegen o.a. Ronald Meester. Deze nieuwe klacht gaat o.a. over problemen in meerdere van zijn VU publicaties en over zijn wetenschapsondermijnende activiteiten voor een antivaxstichting https://stichtingdemenselijkemaat.nl/academisch-onderzoek-naar-een-mogelijke-relatie-tussen-vaccinatie-en-oversterfte/ Uiteraard heb ik gelijktijdig opnieuw een verzoek ingediend om mij en anderen inzage te geven in de brondata van twee VU publicaties, te weten het onderwerp van deze blog en de publicatie op https://www.researchgate.net/publication/368691068

   Kort na 10 januari 2024 kreeg ik per ouderwetse post een nietszeggende brief van het CvB van de VU. Er werd in deze brief niet gereageerd op mijn verzoeken tot inzage in data en er werd gezwegen over de verplichting van het CvB om deze klacht te laten behandelen door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Wel werd mij meegedeeld dat de VU in het vervolg slechts op brieven per ouderwetse post zou gaan reageren. Ik heb vervolgens gebruik gemaakt van mijn democratisch recht om over deze "schriftelijke weigering" een verzoek in te dienen bij LOWI https://lowi.nl/over-lowi/#samenstelling-LOWI Dit verzoek heb ik op 11 februari 2024 ingediend.

   De psychiater Joeri Tijdink https://research.vu.nl/en/persons/joeri-tijdink en
   https://researchinformation.amsterdamumc.org/en/persons/joeri-tijdink-2 is lid van LOWI. Hij had zich bij drie eerdere verzoeken van mij bij LOWI niet verschoond. Deze psychiater vond het dus geen probleem om bij deze eerdere zaken, 1 over zijn VU collega Ronald Meester, 1 over zijn Amsterdam UMC / VU collega Connie Jimenez en 1 over zijn halve (voormalige) collega Laurens Buijs, te oordelen dat ik bij deze 3 verzoeken zeer kwaadaardig bezig was geweest. Tegelijkertijd vond deze psychiater het niet nodig om daarvoor een onderbouwing te geven, te weten mij en anderen inzage te geven in de brondata van de publicatie van het onderwerp van deze blog. Ik vind dat buitengewoon bedenkelijk gedrag van een psychiater: mij wel 3 maal onder de bus gooien, maar de onderbouwing niet meeleveren. Ik heb daarom in mijn verzoek aan LOWI gezegd dat deze psychiater voor het eind van komende zaterdag moet zorgen dat ik en anderen inzage hebben gekregen in de brondata van de beide VU publicaties.

   De dag erop reageerde LOWI meteen met een afwijzing, maar zonder mij de brondata te sturen. Joeri Tijdink heeft zich opnieuw niet verschoond. Gisterochtend heb ik Patricia Vuijk, een ander lid van LOWI https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/talentontwikkeling/lectoren/dr.-patricia-vuijk/, hier een mail over gestuurd. Gistermiddag heb ik haar hierover gebeld. Patricia Vuijk ging meteen dreigen met de politie en gooide daarna de hoorn op de haak. Een inhoudelijk gesprek over mijn verzoek tot inzage in de data bleek dus niet mogelijk te zijn. Ik denk dat er nu nog maar weinig mensen zijn die na 2 dreigementen, 1 van co-auteur Wouter Aukema en 1 van het LOWI-lid Patricia Vuijk, nog vertrouwen hebben in de validiteit van de data van de beide VU publicaties van Ronald Meester.

   Overigens is dit de standaard werkwijze bij zaken over wetenschapsfraude bij personen met veel macht. Een voorbeeld staat op https://www.theorgplumber.com/posts/statement/ (gearchiveerd op https://archive.ph/VIYk7 ). Wordt vast wel weer eens vervolgd.

   ReplyDelete
  49. Beste Gert, gister kreeg ik bericht van Amsterdam UMC dat hun psychiater Joeri Tijdink, een lid van LOWI, de brondata van de beide VU publicaties van Ronald Meester nog niet had kunnen vinden. Het ziet er dus slecht uit voor Ronald Meester.

   Verder blijkt het onmogelijk te zijn om met LOWI van gedachten te wisselen (over deze zaak bij LOWI over de VU / Ronald Meeester en over een andere zaak bij LOWI over Erasmus MC / Rogier Louwen): "Wij treden verder niet met u in discussie" // "Over deze brief zal niet verder met u worden gecommuniceerd".

   Dat is overigens al erg lang zo. Op 17 juli 2018 kreeg ik van LOWI deze bizarre e-mail: "Geachte heer Van Dijk,Hierbij bevestig ik dat het LOWI uw brief d.d. 15 juli 2018 met bijlagen heeft ontvangen en heeft toegevoegd aan dossier 134. Voor het overige attendeer ik u op het volgende. Het LOWI bespreekt uw verzoeken in zijn vergadering van 12 september 2018. Daarna verneemt u over het eventuele vervolg van de procedures. Andere tussentijdse berichten van u dan het hierboven genoemde bericht worden niet gelezen, niet beantwoord en niet aan de dossiers toegevoegd. Berichten van u aan andere (mail)adressen dan het (mail)adres van het LOWI-secretariaat of LOWI, Secretariaat, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam) worden beschouwd als een schending van de geheimhoudingsplicht uit het Reglement LOWI 2018, waarna de behandeling van uw verzoeken direct zal worden beëindigd."

   Met het recht op een eerlijk proces, fail trial, een mensenrecht, heeft dit niets te maken. Het is een pure vorm van machtsmisbruik. Destijds ging het over de op fraude gebaseerde studie over de broedbiologie van de Basrakarekiet https://kloptdatwel.nl/2020/01/10/de-zaak-basrakarekiet/

   Ik communiceer daardoor -noodgedwongen- met werkgevers van de leden van LOWI, al was het maar omdat het voor alle leden van LOWI streng verboden is om (als privépersoon) met mij te communiceren. Daarnaast staat op https://lowi.nl/over-lowi/#samenstelling-LOWI een directe link naar de universitaire homepage van deze personen. Met andere woorden, het werk voor LOWI ligt in het verlengde van het dagelijke werk van deze mensen. Eergisterochtend heb ik daarom een aantal mails naar de Radboud Universiteit gestuurd, de werkgever van LOWI-lid Klaas Landsman https://www.ru.nl/personen/landsman-n Deze Klaas Landsman is ook Academiehoogleraar aka lid van de KNAW https://www.knaw.nl/leden/landsman De decaan reageerde na een uur en de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit belde me in de loop van de middag. Ik heb daar een erg goed gesprek mee kunnen voeren, gister kreeg ik per e-mail een erg vriendelijke terugkoppeling. Uit de mail bleek dat er al diverse gesprekken op de Radboud Universiteit zijn gevoerd over de activiteiten van Klaas Landsman voor LOWI. In het hierna volgende commentaar ga ik in op het advies wat ik kreeg van de decaan.

   De brondata van de beide VU preprints van Ronald Meester zijn hiermee nog niet boven water. Wel wordt duidelijk dat alle Vertrouwenspersonen WI van de VU totaal niet kunnen omgaan met conflicten en tegenstellingen, een verplichte eis voor deze functie. Tot op de dag van vandaag hebben ze niet gereageerd. https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/wetenschappelijke-integriteit

   ReplyDelete
  50. Beste Gert, hieronder volgt een e-mail die ik gister naar het algemene email adres van LOWI heb gestuurd (en in cc naar Rogier Louwen en het Erasmus MC).

   "Sent: Friday, February 16, 2024 1:39 PM; Subject: enige dienstmededelingen aan LOWI // Aan LOWI p/a Judith Zweistra, cc. partijen in de zaak 261 // Geachte mevrouw Zweistra,

   Ik wil dat iedereen van LOWI per direct ophoudt met de buitengewoon onprofessionele omgang met mij en met de buitengewoon onprofessionele opmerkingen aan en over mij. In bijgaande brief van LOWI staat een leugen. Er is geen sprake van dat ik op een "onheuse wijze" het LOWI-lid Patricia Vuijk zou hebben benaderd. Het is omgekeerd en ik kan dat gemakkelijk aantonen aan de hand van een uitvoerig gesprek met het CvB van de Hogeschool Rotterdam. Ik ben er niet van gediend dat LOWI leugens over mij verkondigt. Ik wil dat LOWI hier per direct mee ophoudt.

   Verder is het algemeen bekend dat ik handel zonder aanzien des persoons en dat ik in vergelijkbare situaties stevig optreedt. [zin iets aangepast]. Werkgevers en instanties worden daarom standaard geïnformeerd.

   Momenteel is LOWI ongrondwettelijk bezig en ik wil dat LOWI daar meteen mee stopt. Met andere woorden, ik wil dat LOWI mijn verzoek voor een advies in de zaak VU / Ronald Meester in behandeling neemt en ik wil dat LOWI mij als Betrokkene / partij mee laat doen bij de zaak Rogier Louwen / Erasmus MC.

   Bijgaand de correspondentie met de IGJ over het LOWI-lid Han Brunner. De correspondentie staat al maanden online. Er hebben mij tot heden geen berichten bereikt dat er in deze correspondentie fouten of onzorgvuldigheden zouden staan. Bijgaand ook wat correspondentie uit die tijd met de RU over het LOWI-lid Klaas Landsman. Ook hier hebben mij nog geen berichten bereikt dat er in deze correspondentie fouten of onzorgvuldigheden zouden staan. Wel had ik per abuis geschreven dat Daniël Tuijnman bij de RU is gepromoveerd. Dat klopt niet, hij is in Duitsland gepromoveerd.

   LOWI-lid Joeri Tijdink heeft tot heden geen enkele aanwijzing kunnen vinden die erop zou kunnen wijzen dat er op de VU of elders brondata bestaan van de 2 VU publicaties van Ronald Meester. Het is Tijdink verboden om direct met mij (hierover) te communiceren. Ik heb daarom vanochtend de werkgever van Tijdink hier een herinnering over gestuurd.

   Verder heb ik gister overleg gevoerd met Sijbrand de Jong, de decaan van de Faculteit Natuurwetenschappen van de RU. Die verwees mij naar u. Dit is het resultaat.

   Ik hoor het graag als er fouten of onzorgvuldigheden in mijn teksten staan en ik herhaal dat mijn deur altijd open staat. In afwachting op de brondata van de beide VU publicaties van Ronald Meester, Vriendelijke groeten (...)"

   Zie hieronder voor een vervolg.

   ReplyDelete
  51. Vervolg op hierboven.

   Zie https://twitter.com/KlaasvanDijk5/status/1664932524932358146 voor een link naar een korte draad van mij met de bewuste correspondentie tussen mij en de IGJ over het LOWI-lid Han Brunner
   https://www.radboudumc.nl/en/people/han-brunner Op https://forbetterscience.com/2024/02/09/schneider-shorts-9-02-2024-an-esteemed-global-figure-in-the-scientific-community/#comment-742592 zeg ik hierover: "LOWI informed me last Monday that I was not allowed to list in my internal document about an appeal in a case by Rogier Louwen / Erasmus MC, that I had reported to the national authority IGJ that the medical doctors Han Brunner of Radboud UMC and Joeri Tijdink of Amsterdam UMC, both members of LOWI, were engaged in a large-scale facilitation of the spreading of large amounts of dangerous medical disinformation about COVID-19 and about the COVID-19 vaccines. See a thread posted several months ago at [zie hierboven] for some details. [in Dutch] No one has until now informed me that my texts in this short thread contain errors or mistakes."

   Waarom doet LOWI hier zo moeilijk over ("de passage op pagina 10 onderaan over LOWI-leden Brunner en Tijdink is ongepast. Wij vragen u deze passage te schrappen en af te zien van opmerkingen over LOWI-leden.")?

   En waarom gaat LOWI eisen stellen die niet in hun Reglement staan ("in ons bericht van 17 januari 2024 hebben we aangegeven dat u kort en zakelijk kon reageren op het verzoek van de heer Louwen. Mede gezien haar lengte voldoet uw reactie ook hier niet aan.")?

   Ik heb daar als volgt op gereageerd: "(...). Rogier Louwen roept in zijn verzoek van alles en nog wat over mij. Dat is zijn recht en daar torn ik ook niet aan. Ik heb wel het recht daar verweer op te voeren. Niet in de laatste plaats staat in het LOWI Reglement 2022 niets over de inhoud en de omvang van het verweerschrift van de betrokkene(n): "Artikel 11 – Behandeling van een verzoek. 1. Het LOWI stelt het Bestuur en Betrokkene in de gelegenheid om binnen vier weken na de kennisgeving als bedoeld in artikel 10 een verweerschrift in te dienen". Ik verzoek u daarom vriendelijk u te houden aan dit onderdeel van het LOWI Reglement. (...) In afwachting op de brondata van de 2 VU publicaties van Ronald Meester, Vriendelijke groeten, (...)".

   LOWI reageert dan weer als volgt: "In onze vorige e-mail stond per abuis de datum verkeerd vermeld. U krijgt een week de tijd vanaf vandaag om uw verweer aan te passen zodat deze kort en zakelijk is, zoals eerder gevraagd. Dat is tot en met 19 februari 2024 (i.p.v. 15). Wij treden verder niet met u in discussie."

   Een dag later zegt LOWI: "Uw verweerschrift laten wij buiten behandeling en de stukken in deze zaak zullen niet langer met u worden gedeeld."

   Ik stel voor dat de leden van LOWI mee gaan doen met een openbaar debat over de werkwijze van LOWI bij de zaken die ik bij LOWI heb aangedragen.

   ReplyDelete
  52. Beste Gert, de gewraakte passage is:

   "Daardoor staan ook de beide artsen bij LOWI, te weten Han Brunner van het Radboud UMC en Joeri Tijdink van Amsterdam UMC, geregistreerd bij toezichthouder IGJ. Bij Han Brunner heeft het geleid tot een formele melding conform de artikelen 8.18 en 8.23 van https://wetten.overheid.nl/BWBR0037262/2022-07-01 ".

   Deze 2 zinnen moeten in een context worden gezien. De belangrijkste context is het verzoek van Rogier Louwen bij LOWI, maar dat kan en dat wil ik hier niet zonder toestemming van Rogier Louwen laten zien.

   Mijn teksten kan ik wel laten zien. Hopelijk wordt de context dan iets duidelijker.

   "11. Opmerkingen over pagina 10 van het verzoek. Zoals bekend, zie https://www.igj.nl/onderwerpen/desinformatie-covid-19, is het verboden voor artsen en voor alle andere BIG-geregistreerde zorgverleners om medische desinformatie te verspreiden. (...). De wettelijke basis voor dit verbod staat in de wet BIG https://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2024-01-01 Antivaxxers, waaronder Rogier Louwen, beginnen dan vaak vlot te krijsen over "censuur", over "coronacritici de mond te snoeren", over "geen open wetenschappelijke discussie" of over "het monddood maken ", maar daar heeft dit niets mee te maken. Artsen zoals Jan Bonte (neuroloog), Berber Pieksma (huisarts), Rob Elens (huisarts), Els van Veen (huisarts), Paul van Hoek (arts), Jona Walk (internist i.o. in CWZ Nijmegen), Jan Vingerhoets (huisarts), Maud Elias (KNO-arts), Daniël de Haan (radioloog in het Ommelander Ziekenhuis), Geert Jan Waldman (radioloog in Isala), Frank Roodenburg (huisarts), Evelien Peeters (internist in het UMC Utrecht), Hannah Visser (internist in het Beatrixziekenhuis), Cindy Sjaardema (SEH-arts in het Meander MC), Lidewij Hoorntje (chirurg in het Martiniziekenhuis) en organisaties als het Artsen Covid Collectief
   https://artsencollectief.nl/ kunnen door hun geloof hier niet mee omgaan: ze weigeren daardoor te accepteren dat het voor hen verboden is om medische desinformatie te verspreiden. (...): het maken van de juiste keuze is niet langer mogelijk voor deze artsen en dan moeten anderen, bij deze artsen bijvoorbeeld toezichthouder IGJ, de knoop doorhakken. Daarnaast is algemeen bekend dat ik zonder aanzien des persoons handel. Daardoor staan ook de beide artsen bij LOWI, te weten Han Brunner van het Radboud UMC en Joeri Tijdink van Amsterdam UMC, geregistreerd bij toezichthouder IGJ. Bij Han Brunner heeft het geleid tot een formele melding conform de artikelen 8.18 en 8.23 van https://wetten.overheid.nl/BWBR0037262/2022-07-01

   (....) Het klopt dus dat ik, deels samen met anderen, hard optreedt tegen artsen en andere zorgverleners die willens en wetens medische desinformatie over corona dan wel over de coronavaccins verspreiden dan wel dit gedrag faciliteren. Het klopt niet dat ik en anderen niet open zouden staan voor een "open wetenschappelijke discussie": dat zijn waandenkbeelden van antivaxxers en andere wetenschapsontkenners.

   Anderen tonen keer op keer aan dat geloofsgenoten van Rogier Louwen onzin verkondigen dan wel hun visies niet met feiten kunnen onderbouwen, etc. Door dat geloof kunnen ze dat niet accepteren, net als Pieter Borger nooit zal kunnen accepteren dat er vroeger geen mensen op Aarde hebben rondgelopen die wel 600 jaar oud zijn geworden en dat het ook geen zin heeft om daar steeds maar weer inhoudelijke discussies over te gaan voeren."

   Zie hieronder voor een kort vervolg.

   ReplyDelete
  53. Het korte vervolg op mijn tekst over "11. Opmerkingen over pagina 10 van het verzoek."

   "Met andere woorden, anno 2024 nog een "open wetenschappelijke discussie" willen voeren over negatieve lange-termijn effecten van vaccins is zinloos, idem voor wat betreft de werking van Ivermectine en HCQ tegen corona, idem voor wat betreft bijvoorbeeld "de recent ontdekte plasmide verontreinigingen in de coronavaccins" (pag. 6 van het verzoek, is meteen weer ontkracht, zie bijvoorbeeld https://www.respectfulinsolence.com/2023/10/21/vaers-and-plasmid-dna-contamination-of-covid-19-vaccines-the-nonsense-continues/ (zie ook https://www.respectfulinsolence.com/2024/01/05/florida-surgeon-general-joseph-ladapo-parrots-antivax-disinformation/ ). Met andere woorden, de rommel die antivaxxers en andere wetenschapsontkenners tot op de dag van vandaag naar buiten brengen, waaronder uitdrukkelijk inbegrepen een heel stel publicaties van antivaxhoogleraar Ronald Meester (VU), worden steevast binnen no time met inhoudelijke argumenten weerlegd."

   En zo zijn we weer terug bij het onderwerp van deze blog.

   Ik trek alles uit de kast om inzage te krijgen in de brondata van deze preprint en LOWI trekt alles uit de kast om mij de mond te snoeren. Want uiteindelijk komt het daar op neer. Het slaat helemaal nergens op.

   Wordt vast wel weer eens vervolgd.

   ReplyDelete
  54. Nature, NEWS FEATURE, 13 October 2021

   ‘I hope you die’: how the COVID pandemic unleashed attacks on scientists
   Dozens of researchers tell Nature they have received death threats, or threats of physical or sexual violence.
   https://www.nature.com/articles/d41586-021-02741-x

   ReplyDelete

  Comments to posts >30 days old are being moderated.
  Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.