24 January 2022

Hooggeleerde complotdenkers: Dick Bijl en Ronald Meester

         
Corona update #41              
               Dick Bijl (2021)
Pandemische Chaos

Dick Bijl (zie vorig blog) als complotdenker:

"Onafhankelijke journalisten deden ook onderzoek naar de herkomst van het virus en kwamen steeds vaker tot de conclusie dat het zeer waarschijnlijk was dat het virus uit een Chinees laboratorium ontsnapt was. Deze theorie was veel aannemelijker dan dat het virus een natuurlijke oorsprong zou hebben."

Nawoord (p.37/44 e-book Pandemische Chaos)

Ronald Meester (zie vorige blogs) als complotdenker:

"Het moet echter ook gezegd dat het bepaald niet denkbeeldig is dat diezelfde wetenschap verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan van de pandemie die ontstaan is in een van de steden waar een laboratorium is gevestigd dat nu juist onderzoek doet naar dergelijke virussen. ... " 

Hoofdstuk: 'Wiskundige modellen in de pandemie' (p5/39 e-book).

Beide citaten komen uit het boekje Pandemische Chaos [1] onder redactie van Dick Bijl. Ronald Meester geeft helemaal geen bronnen voor zijn claim. Opmerkelijk voor zo'n complot-achtige statement. Nota bene: hij vindt dat "wetenschappers uitspraken doen die uit de wetenschap helemaal niet volgen." Meester is daar zelf een voorbeeld van! Hij geeft een niet onderbouwde uitspraak buiten zijn eigen vakgebied (hij is geen viroloog). Waarschijnlijk heeft hij de uitspraken van Dick Bijl overgenomen zonder eigen onderzoek.

Lab leak theory

Dick Bijl geeft voor zijn lab leak theory uitsluitend een verwijzing naar een artikel [2] op een mij onbekende website overnu.nl. Het blijkt zijn eigen website te zijn. Het artikel is van de journalist Paul D. Thacker en die komt niet met een wetenschappelijk bewijs van de lab leak theory. Hoogstens circumstantial evidence zoals belangenverstrengelingen van betrokken personen. Verder verwijst Bijl ook naar Nicholas Wade (heb ik niet kunnen vinden op zijn website). Wel heb ik een heel lang artikel van Wade 'The origin of COVID: Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan?' [3] gevonden. De conclusie van Wade:

"Where we are so far. Neither the natural emergence nor the lab escape hypothesis can yet be ruled out. There is still no direct evidence for either. So no definitive conclusion can be reached. That said, the available evidence leans more strongly in one direction than the other. Readers will form their own opinion. But it seems to me that proponents of lab escape can explain all the available facts about SARS2 considerably more easily than can those who favor natural emergence." [3]

Dus: we kunnen geen van beide hypotheses uitsluiten. Volgens Nicholas Wade is er geen direct bewijsmateriaal voor beide [10]. Dat zie ik niet terug bij Dick Bijl.

Is de lab escape theorie een complottheorie?

Volgens mij wel. Want het is veel meer dan gewoon een alternatieve theorie. Competitie tussen theorieën is normaal in de wetenschap. Maar de lab escape theorie veronderstelt dat wereldwijd duizenden personen de waarheid verzwijgen of zelfs keihard liegen. En dat ze er belang bij hebben om te liegen. Met name dat alle professionele virologen wereldwijd die de consensus theorie aanhangen in het complot zitten, evenals wetenschappelijke tijdschriften, de media en uiteraard de Chinese overheid. De verantwoordelijken zullen nooit in het openbaar schuld bekennen. Mensen die weten hoe het zit, houden hun mond. Complottheorieën zijn nooit te bewijzen of te weerleggen omdat verdacht gedrag van betrokkenen, geheimhouding, de obstructie van onderzoek of zelfs vernietigen van bewijsmateriaal een onderdeel is van de complot theorie [9]. In tegenstelling tot de wetenschappelijke theorie die uitsluitend over virussen gaat en bevestigd kan worden door veldonderzoek. Complotdenkers kritiseren vooral personen en hun gedrag in plaats van theorieën. Ik vrees dat beide heren nul komma nul verstand hebben van het virus.

Waarom zo'n extreme alternatieve theorie?

Waarom zou je als anti-vaxer en coronabeleidcriticus ook de lab escape theorie aanhangen? Wat is de logica? Het één volgt toch niet logisch uit het ander? Dus, waarom?

Dick Bijl heeft al eerder in meerdere boeken kritiek geuit op de farmaceutische industrie, geneesmiddelenregistratieautoriteiten, artsen, artsenorganisaties, medische specialisten, ziekenhuizen, apothekers, redacteuren van wetenschappelijke tijdschriften, de pers, politici en ministers [4]. Hij is een buitenbeentje, een enfant terrible, een klokkenluider en 'allround criticus'.

Het ligt dus enigszins voor de hand dat Dick Bijl ook over de oorsprong van SARS-CoV-2 een alternatieve opvatting heeft. Immers, hij wantrouwt de overheid, de industrie en kennelijk ook wetenschappers. Het zijn de virologen in Wuhan die het virus gemaakt hebben en hebben laten ontsnappen. Dit keer krijgt Big Pharma niet de schuld. Tenminste niet voor het ontstaan van de pandemie.

Ronald Meester was al een buitenbeetje. Werkzaam aan de VU en als promotor betrokken bij het geruchtmakende proefschrift van Joris van Rossum (blog 6 feb 2013). In zijn oratie noemde hij Intelligent Design [8]. In zijn boek Arrogant bekritiseert hij 'de arrogantie van wetenschappers'. In dit boek bekritiseert hij bijvoorbeeld het RIVM omdat ze de ernst van de pandemie te hoog inschatten [5]. De overheid en het RIVM waren al onbetrouwbaar, dus dan is de stap niet zo groot om ook in een alternatieve theorie over de oorsprong van SARS-CoV-2 te geloven?

 

De consequenties van een onware theorie

Het geloven in de lab escape theorie is niet zonder consequenties. Ontkennen de aanhangers van de lab escape theorie het bestaan van zoönosen? Of alleen in dit ene geval? Hoe ga je je voorbereiden op een volgende pandemie als deze pandemie een laboratoriumongeluk is en hoe als het een zoönose is? Een wereld van verschil! André Rouvoet (GGD) wil 600 miljoen voor 'pandemische paraatheid' [6]. In het rapport 'Zoönosen in het vizier' van de expertgroep zoönosen [7] staan aanbevelingen om de risico's op toekomstige zoönotische uitbraken te verkleinen. Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren naar mensen kunnen worden overgedragen. Dat kan alleen op basis van een juist begrip van wat zoönosen zijn:

Het overspringen (spillover) van ziektekiemen van wilde dieren op mensen [7], pagina 27.

Hoe ziekteverwekkers zich in verschillende stappen aanpassen aan de mens [7], pagina 22.

Als je gelooft in de lab escape theorie hoef je je ook geen zorgen te maken over gastheren, vectoren, veehouderijsystemen, landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, diertransporten, reizigersverkeer, ontbossing en klimaatverandering. Wel zo makkelijk.

 

update 26 januari: paragraaf over complottheorie ge-edit.


Postscript

3 Feb 22

Het is nuttig om het artikel in Nature 28 Jan 22 te lezen waarin uitgelegd wordt waarom het zo moeilijk is om de oorsprong van Omicron op te helderen terwijl die tijdens de pandemie is ontstaan en er duizenden en duizenden sequences werden gedaan. Dezelfde problemen spelen bij de oorsprong van SARS-CoV-2. Geen wonder dat het ontstaan van SARS-CoV-2 nog niet is opgehelderd.

Opvallend feite: de christelijke boekhandel ichthus boekhandel heeft het boek van Dick Bijl belangrijk genoeg gevonden om het in hun webshop te koop aan te bieden! Wat heeft het evangelisch christendom te maken met SARS-CoV-?

 


Noten


 1. Dick Bijl  (red) (2021) Pandemische Chaos. Het coronabeleid onder de loep
 2. Paul D. Thacker De labtheorie als ‘complot’: een campagne van desinformatie?  Overnu.nl 31 juli 2021 (geen blog, dus geen comments)
 3. Nicholas Wade The origin of COVID: Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan? The Bulletin of the Atomic Scientists, 5 May 2021 
 4. Het pillenprobleem van Dick Bijl. Boekbespreking. blog 17 Dec 2018
 5. "het RIVM tot op de dag van vandaag sterftekansen hanteert die tot een factor 100 (!) te groot zijn." Kobo e-book 319/1123
 6. GGD waarschuwt: Nederland onvoldoende voorbereid op een nieuwe pandemieNOS, 23 Jan 2022
 7. Henk Bekedam en 10 andere auteurs: Zoönosen in het vizier' van de expertgroep zoönosen (pdf) juni 2021.
 8. In zijn inaugurele rede (oratie) op 24 maart 2000 citeerde Meester de Nederlandse vertaling De Zwarte Doos van Darwin ('Darwin's Black Box') van Michael Behe en Michael Denton Evolution, a Theory in Crisis
 9. Sommige complotdenkers claimen routinematig dat ze "géén virus-ontkenner, complotdenker of antivaxxer zijn"! Ook onderscheiden ze zich door hun woordgebruik zoals de enigszins unheimische schrikaanjagende termen 'massavaccinatie', 'massavaccineren', termen die je niet op de RIVM website zult tegenkomen. Het is een term met negatieve associaties.  27 jan 2022
 10. Ondertussen gaat het onderzoek door naar de natuurlijke oorsprong van het SARS-CoV-2 virus. Zo zijn er onlangs 9 nieuwe coronavirussen ontdekt in een groep van 131.957 nieuwe RNA virussen. Bron: Petabase-scale sequence alignment catalyses viral discovery, Nature 26 Jan 22. Dit is belangrijk als je de oorsprong van SARS-CoV-2 wilt achterhalen!

 


1 comment:

 1. Voor hoogleraren die onzin verkondigen is een speciale plaats gereserveerd; in de hel.

  ReplyDelete

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.