28 April 2021

De truc van het ASTRAZENECA vaccin: adenovirus vector met Spike DNA

De oplossing van het raadsel waarom ASTRAZENECA met DNA werkt en niet met RNA zoals Pfizer, is dat ze een vector (een transportmiddel) gebruiken. Deze vector bevat het DNA. Die vector is een adenovirus waarvan de inhoud vervangen is door het vaccin-DNA. Adenovirussen [1] komen in het wild voor en hun erfelijke materiaal is DNA. Dat vaccin-DNA is het recept voor het Spike eiwit van SARS-CoV-2. Ze gebruiken een adenovirus omdat die gespecialiseerd zijn om de menselijke cel en vervolgens de celkern binnen te dringen. Dat is de truc van ASTRAZENECA waar ik in mijn vorige blog over speculeerde. De fabrikant ontwierp niet zelf een methode om de cel Spike eiwit te laten maken. Nee, ze kopiëren het van een adenovirus dat gedurende miljoenen jaren deze truc verfijnd heeft en tot in de puntjes beheerst. Dan ga je niet zelf het wiel opnieuw uitvinden. OK. Duidelijk. In die zin is de gebruikte vaccinatiemethode natuurlijk. Maar, het is onnatuurlijk in de zin dat de cel zelf nooit DNA vanuit het cytoplasma naar de kern transporteert. De reden is dat ons complete genetisch materiaal in de celkern zit. En dat wordt nauwkeurig van generatie op generatie doorgegeven. Er wordt niets toegevoegd. Dus je zou kunnen zeggen: het adenovirus hackt de cel en wetenschappers van ASTRAZENECA hebben op hun beurt weer het adenovirus gehackt.

aangepast en van Nederlandse namen voorzien [2]

De figuur hierboven is afkomstig van cronodon.com en werd aanbevolen door Dr. Mobeen Syed in een video, die me werd getipt door een lezer.

In het schema in mijn vorige blog liet ik alleen het DNA zien van een DNA-vaccin. Nu zien we dat het DNA niet naakt de cel in gaat maar in een vector.

De adenovirusvector met het vaccin-DNA penetreert eerst de celmembraan en vervolgens de kernmembraan. Het bijzondere is dat de cel het meeste werk doet. De vector wordt passief getransporteerd; het DNA van het vaccin wordt door machinerie van de cel (onze cellen!) overgeschreven naar RNA, het RNA wordt door onze celmachinerie naar het cytoplasma getransporteerd, en daar vertaald door onze celmachinerie naar Spike eiwitten; en delen daarvan worden gepresenteerd door onze celmachinerie in het celmembraan, etc. etc. Wij zijn dus medeplichtig!

Dat een virus zoals het adenovirus of een DNA vaccin zoals ASTRAZENECA onze celkern (is door Prof. Marjolein van Egmond een kluis genoemd!) penetreert vind ik een ongemakkelijk idee. Een wild adenovirus heeft kwade bedoelingen, maar ASTRAZENECA niet. Die hebben de kwaadaardige lading vervangen door de genetische code van het Spike eiwit. Of dat vaccin-DNA alsnog kwaad kan voor ons eigen DNA is een tamelijk ingewikkelde kwestie die ik nog verder moet uitzoeken. Maar dit blog geeft voor vandaag wel weer voldoende stof tot nadenken.


Vond U dit blog nuttig, geef het door!

Heeft U vragen of opmerkingen, zet dit in het commentaarveld hier beneden!


 

Bronnen

 1. Adenovirussen (Engelse wiki). Adenovirussen (rivm website).
 2. Adenovirus cronodon.com 
 3. Hier is een animatie filmpje van de fabrikant ASTRAZENECA die de werking van het vaccin uitlegt. Wat mij opvalt is dat niet alles van het adenovirusvector DNA wordt verwijderd. Bijvoorbeeld de DNA code voor de mantel van het adenovirus wordt intact gelaten. Zo te zien. Er gaat dus zeker niet alleen Spike DNA mee naar binnen. [3 juni 2021]

24 April 2021

ASTRAZENECA is een vreemd vaccin. De onnatuurlijke werking van een DNA vaccin.

In mijn vorige blog: Tast het corona vaccin je eigen DNA aan? gaf ik een schema van de werking van RNA vaccins (Pfizer en Moderna). Maar een belangrijk vaccin waarmee in Nederland ook wordt gevaccineerd is het ASTRAZENECA vaccin en dat is een DNA vaccin. De werking van een DNA vaccin verschilt cruciaal van de werking van een RNA vaccin. En dat is relevant is voor de vraag: tast het vaccin je eigen DNA aan? Anders gezegd: kan het DNA in het vaccin in je eigen DNA terecht komen? Ik heb een video gevonden die de essentie van een DNA vaccin uitlegt:

Figuur 1. MedCram - Medical Lectures Explained CLEARLY
(aangepast: inverted colors)


Ik laat dit plaatje zien omdat het bevestigt dat het DNA van het vaccin (dubbele groene streng in figuur 1) de cel binnen komt en vervolgens door de membraan van de celkern naar binnen gaat. In de celkern zit ons eigen DNA. Vervolgens wordt het DNA overgeschreven in RNA (rood) en wordt vanuit de celkern naar het cytoplasma getransporteerd. Daar wordt het vertaald in het Spike eiwit. Dat Spike eiwit zorgt uiteindelijk voor een reactie van het immuun systeem. Zo werkt het ASTRAZENECA vaccin.

Ik heb het DNA-vaccin nu toegevoegd aan het schema van mijn vorige blog:

Figuur 2: 1=normaal. 2=virus infectie. 3=RNA-vaccin. 4=DNA-vaccin.
Cel is grijs gekleurd (=cytoplasma). Celkern met DNA is geel.
In 2, 3, 4 is ons eigen RNA en eiwit synthese weggelaten


 

In figuur 2.4 zien we dat een DNA-vaccin een omweg maakt naar de celkern waar het vaccin-DNA wordt omgezet in RNA. Dat RNA verlaat vervolgens weer de celkern en komt in het cytoplasma terecht. De rest is identiek aan een RNA vaccin (2.3). 

Dit is het vreemde van het ASTRAZENECA vaccin: DNA hoort helemaal niet thuis in het cytoplasma van de cel. Het heeft daar niets te zoeken. Het DNA kan ter plekke niet eens vertaald worden naar RNA. Het is op die plek nutteloos.

Bovendien is het mij een raadsel dat een celkern überhaupt vreemd DNA opneemt. Dat is zo onnatuurlijk, zo onbiologisch! Ik kan geen evolutionair voordeel bedenken voor een organisme om dat te kunnen. Integendeel. In een VWS voorlichtingsfilm zegt Prof. Marjolein van Egmond (immunoloog): 'het DNA ligt opgeslagen in een soort kluis.'! ASTRAZENECA moet een speciale truc verzonnen hebben om dat DNA in de celkern te krijgen. Want er zit niet voor niets een membraan om de celkern. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat door toevallige lekken het DNA naar binnen gaat. Dat soort cel processen zijn altijd goed gereguleerd. Ik ga dat de komende dagen proberen uit te zoeken. 

Een mens ontvangt zijn DNA tijdens de bevruchting en dat blijft het hele leven hetzelfde. Dat wil je zo houden. Om twee redenen is dus een DNA-vaccin merkwaardig: dat ze gekozen hebben voor DNA, en dat het DNA in staat is om de celkern binnen te dringen. Wat wel natuurlijk is dat RNA de celkern verlaat en in het cytoplasma vertaald wordt naar eiwit. 

Nu kan het wel zijn dat de fabrikant beweert dat het vaccin-DNA niet in je eigen DNA terecht komt, maar waarom zou je überhaupt het risico nemen? Waarom niet gewoon de veel elegantere RNA methode zoals Pfizer?

Op de rivm website vind je niet voldoende details over het hoe en waarom van DNA vaccins. Er is een video 'Feiten en fabels over vaccinatie tegen COVID-19' waar de vraag "Tast het corona vaccin je eigen DNA aan?" in minder dan 1 minuut beantwoord wordt met: NEE. Totaal onbevredigend!

Gisteren 23 april heb ik mijn eerste Pfizer prik mogen ontvangen. NB door een gepensioneerd huisarts-epimedioloog geprikt! Een hele eer! Bijverschijnselen later op de dag: enige irritatie op de prikplek. Tot zover. Wordt vervolgd. 

 

Heeft dit blog U geholpen? Geef het door!

Heeft u vragen of commentaar, zet het onder dit blog in het commentaar veld.Bronnen

21 April 2021

Wel of niet vaccineren? Wat zijn de voor- en nadelen? Een risico analyse door Petra Grijzen en Ionica Smeets

Petra Grijzen (Atlas)
 

 

21 april 2021
 

 

 

 


In het wetenschapsprogramma ATLAS van 14 april was wiskundige en hoogleraar wetenschapcommunicatie Ionica Smeets te gast bij presentatrice Petra Grijzen om een risico analyse van vaccinatie met het AstraZeneca vaccin toe te lichten [1]. Je kunt aan alles merken dat Petra Grijzen een zeer ervaren presentatrice is. Dat kan een wetenschapsprogramma op de tv wel gebruiken. De grafieken die werden getoond zijn gebaseerd op berekeningen van de University of Cambridge [2].

De risico analyse van vaccinatie is anders dan van gewone geneesmiddelen omdat je niet ziek bent, en je niet weet of je door het SARS-CoV-2 virus besmet zult worden. De overeenkomst met geneesmiddelen is dat er bijwerkingen zijn en dat ze niet 100% effectief zijn. En daar zit ook het probleem.

aantal trombose gevallen bij AstraZeneca (ntr)

De kans op de bijwerking trombose is ongeveer 0.0000050%, dat is iets meer dan 1 : 200.000 (totaal voor alle leeftijden). De kans om te overlijden als je de bijwerking trombose hebt is ongeveer 10%. In totaal heb je dus door vaccinatie een kans van ongeveer 1 : 2 miljoen om aan trombose te overlijden. De kans is klein, maar het effect is dramatisch. Dit zijn de nadelen van vaccinatie met Astra-Zeneca.

De voordelen van vaccinatie zijn uiteraard een grote bescherming tegen covid-19, maar niet 100%. De mogelijke voordelen hangen af van de kans om door iemand besmet te raken. In een samenleving met een hoog aantal besmettingen heeft vaccinatie meer voordeel. De grafieken geven 3 niveaus van besmetting in een land: (1) laag: 2 besmettingen per 10.000 per dag, (2) middel: 6 besmettingen per dag en (3) hoog: 20 besmettingen per 10,000 per dag. Dat maakt nl. verschil.

Figuur 1: nivo van 2 besmettingen per 10,000 per dag.
Links: potentiële voordelen, Rechts: potentiële nadelen.

Figuur 1 werd niet getoond in de uitzending en heb ik van de UoC website gehaald [2]. De figuur toont een risico analyse bij het laagste niveau van besmettingen in een land. Links de potentiële voordelen, rechts de potentiële nadelen. De blauwe bolletjes (links) geven het aantal voorkomen Intensive Care opnames per 4 maanden voor 5 leeftijdsgroepen van 20 tot 69 jaar. De oranje kleur geeft het aantal trombose gevallen per leeftijdsgroep. Ook bij een lage besmettingsgraad heeft vaccineren voordeel omdat de kans om op de IC terecht te komen verminderd is. Hier nog de situatie bij middel en bij hoge besmettingsgraad:

Figuur 2: risico analyse bij 6 besmettingen per 10.000 mensen per dag

Figuur 3: risico analyse bij 20 besmettingen per 10.000 per dag

Het is duidelijk dat:

 • Hoe hoger de kans om besmet te worden door anderen, hoe groter het voordeel van vaccinatie. 
 • Hoe ouder je bent, hoe groter het voordeel van vaccinatie 
 • Hoe ouder je bent hoe kleiner de kans op bijwerking trombose (factor 5!)

In de uitzending werd gezegd dat de risico's steeds hetzelfde zijn in de drie gevallen, maar voor de groep van 60-69 jaar is het trombose risico kennelijk 5x zo klein als voor de groep van 20-29 jaar. Hoe dat ook verklaard moet worden, het is toch wel een belangrijk verschil. 

Maar:

Wat hier niet is mee gerekend is de beschermingsgraad van het vaccin (50%? 90%? 95%?) en dus de kans om alsnog besmet te worden, in het ziekenhuis opgenomen te worden, op de IC te belanden, of dood te gaan [3]. Maar misschien zit dit impliciet in het aantal voorkomen IC opnames? Dan hebben de onderzoekers de effectiviteit van het ASTRA-ZENECA vaccin meegenomen. Dan is dat getal het netto effect. Dit is niet goed uitgelegd in de uitzending en ook niet te zien in de 3 tabellen. (het programma heeft een hoog tempo). Er staan aan de kant van de nadelen (rechterkant) niet hoeveel mensen ondanks volledige vaccinatie alsnog ziek worden, of op de IC terechtkomen of dood kunnen gaan (zgn. breakthrough cases). In Israel zijn er 149 breakthrough gevallen bij mensen gevonden die tweemaal met Pfizer vaccin gevaccineerd waren [5]. Aan de rechterkant staan alleen de trombose gevallen. Voor een eerlijke afweging moet ook de breakthrough cases getoond worden.

Ook is niet uitgelegd dat er mogelijk behandelingen van trombose bestaan. Dat zou ik ook graag willen weten.

Wordt er meegerekend dat je het vaccin mogelijk nog een derde keer (etc) moet nemen omdat niet bekend is hoe lang het vaccin bescherming geeft? [6].

Ook werd niet verteld dat het virus niet van de aardbodem zal verdwijnen door vaccinatie omdat er nieuwe varianten kunnen ontstaan die ontsnappen aan de huidige vaccins. Bijvoorbeeld Astra-Zeneca beschermt niet tegen de Zuid-Afrika variant. Ook werd niet verteld of er verschil is tussen mannen en vrouwen. Allemaal belangrijke informatie die je keuze kunnen beinvloeden.
 

Pfizer

Ik heb een afspraak voor het Pfizer vaccin (RNA vaccin) omdat me dat werd aangeboden. Ik had geen keuze voor een specifiek vaccin. Voor zover mij bekend heeft Pfizer niet dezelfde nadelen als het Astra-Zeneca vaccin (Adenovirus vector met Spike DNA). Het vervelende is dat de keuze wel/niet vaccineren gedwongen is. Je kiest altijd. Daar komt nog bij dat de eventuele schade het gevolg is van je eigen keuze! Ik houd niet zo van gokken! En ik houd niet zo van medicijnen!

Inmiddels heb ik gezien dat Pfizer als bijwerking een ernstige allergische reactie heeft [4].


Links

 1. Atlas programma  14 april 2021 Ionica Smeets over risico's vaccinatie
 2. News - Communicating the potential benefits and harms of the Astra-Zeneca COVID-19 vaccine, Winton Centre for Risk and Evidence Communication, University of Cambridge
 3. 'breakthrough COVID-19 infections' zijn gedefinieerd als besmettingen die optreden 2 weken of meer na de 2e vaccinatie. Bij Pfizer is de bescherming 95%. Dat wil zeggen dat je 5% kans hebt om toch covid-19 te krijgen. (bron)
 4. CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: Vraag en antwoord coronavaccin BioNtech/Pfizer, vraag 10.
 5. Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals, preprint server en gerapporteerd in Nature. 22 april 2021
 6. "mRNA vaccines may need to be updated periodically to avoid a potential loss of clinical efficacy" (Nature) 22 april 2021

 

Vorige blogs over dit onderwerp

17 April 2021

Beste buizerd opname tot nu toe. Turkse Tortel in bloeiend krentenboompje

Buizerd. 2100x2200. (9 april)
Sony A6400 met Sony 70-350

 

Deze opname is de beste die ik van een buizerd heb gemaakt tot nu toe, d.w.z. het dichtstbij. Het aantal pixels dat de buizerd beslag neemt (dus zonder lucht er om heen) is 992x1808 pixels.Hij vloog recht boven mijn hoofd. Dus een kwestie van snel kikken. 

Het verenkleed is variabel. Dit is een lichte vorm van de buizerd. Meestal zijn ze donkerder.


Turkse tortel in bloeiende krentenboom
Sony A6400 met Sony 70-350
17 april 2021

 
 
Turkse tortel in bloeiende krentenboom
Sony A6400 met Sony 70-350
17 april 2021

Turkse tortel zat in het ochtendlicht te koeren in de bloeiende krentenboom (tegenlicht opname). De krentenboom bloeit dit jaar uitzonderlijk lang door de koude nachten. Nu al 12 dagen lang. Zijn de temperaturen hoger dan bloeit hij maar een paar dagen. Hij bloeit voordat er bladeren zijn. En als de bladeren te voorschijn komen zijn ze rood-bruin. Ze worden gaandeweg groener. Waarom ze rood-bruin beginnen weet ik niet.


12 April 2021

Tast het corona vaccin je eigen DNA aan? (update)

 

 

Corona update 12 April 2021


 

 

 

Komt het RNA uit RNA-vaccins, zoals Pfizer, in je DNA terecht?

Nee. Onderstaand schema laat zien dat het RNA uit een RNA vaccin niet in de celkern en dus niet je in DNA terecht komt.

 

1= normale cel.  2= virus infectie.  3= vaccin.
In 2 en 3 is het RNA en eiwit van de cel zelf weggelaten ter vereenvoudiging.

 

1: normale cel. DNA zit in celkern en komt er niet uit. Op basis van het DNA wordt RNA geproduceerd dat de celkern verlaat om eiwit te maken. Dat is de normale gang van zaken.

2: een RNA virus zoals SARS injecteert zijn eigen RNA in de cel en de cel machinerie vermenigvuldigt het virus-RNA en produceert virus-eiwitten die uiteindelijk de cel weer verlaten als virus deeltjes. De cel gaat daar aan ten onder. De cel ziet niet dat het RNA van een virus is. De cel ziet het aan voor eigen RNA en gaat er mee aan de slag zoals het dit altijd doet. Het is bovendien de snelste route om eiwitten aan te maken want er komt geen DNA aan te pas. Heel slim van het virus!

3: een RNA vaccin zoals Pfizer introduceert het RNA voor het Spike eiwit in de cel en op basis daarvan wordt het Spike eiwit door de cel machinerie geproduceerd. Delen van het eiwit gaan aan de buitenkant van de cel zitten en worden aangevallen door het immuunsysteem. Het vaccin-RNA en virus-RNA komen dus niet in ons DNA terecht. DNA zit in celkern. Ook hier ziet de cel niet dat het RNA uit een vaccin afkomstig is. Er is geen verschil met het eigen RNA. De cel gaat er gewoon eiwit van maken. (ter vereenvoudiging heb ik het eigen RNA van de cel weggelaten).

Bovendien is het RNA in het vaccin uitsluitend geschikt om het Spike eiwit te produceren en kan niet het hele virus maken omdat die informatie simpelweg ontbreekt. Het vaccin is dus géén 'gen therapie' of 'genetische manipulatie'. De enige die aan genetische manipulatie doet is het virus! Die manipuleert immers de cel om uitsluitend virus deeltjes te produceren. Dat is pas manipulatie!

Dat er 'geen RNA in je DNA komt zitten' is al beslist in de ontwerp fase van het vaccin. Eventuele zeldzame schadelijke reacties van 'gevoelige personen' op het vaccin komen pas aan het licht als het vaccin op miljoenen mensen is toegepast. Maar er zullen geen (zeldzame) personen bestaan die het 'RNA integreren in hun DNA'. Dat is tegennatuurlijk.

Dus: je kunt beter je immuun systeem trainen met een los en ongevaarlijk Spike eiwit, dan met het complete virus!

Ik heb een uitnodiging voor het Pfizer vaccin gekregen. Gelukkig, want ik had eerlijk gezegd geen zin in het ASTRA-ZENECA *) vaccin. Ieder vaccin heeft bijwerkingen, maar als er een vaccin bestaat waarvan nog geen ernstige bijwerkingen bekend zijn, dan is de voorkeur snel duidelijk.

*) Het ASTRA-ZENECA vaccin is een DNA-vaccin, dat niet past in bovenstaand schema omdat het een geheel ander werkingsmechanisme heeft. Ik kom daar in een volgend blog op terug. 

Zie:

ASTRAZENECA is een vreemd vaccin 24 april verschenen. 

 

Postscript:

Ik was nog geen minuut klaar met dit blog en ik hoor dat een 77 jarige man kort na vaccinatie met het Pfizer vaccin is overleden. Oorzaak wordt onderzocht. Niet leuk. Het is goed om te weten dat de achtergrond sterfte voor 65plussers 357 per dag is (lareb.nl).


Postscript 9 jan 2024

Een heel ander aspect van het mRNA vaccin is de productie van het vaccin.

No, COVID mRNA Vaccines Won’t Damage Your DNA, Scientific American, 4 Jan 2024

Het mRNA vaccin wordt geproduceerd in bacteriën op basis van DNA. Dat is op zich niet verwonderlijk. Maar: "DNA fragments in Pfizer’s and Moderna’s COVID mRNA vaccines.". Er blijken zeer kleine hoeveelheden DNA fragmenten('trace quantities') in het vaccin te zitten. Ook dat is niet verwonderlijk. Lees het artikel.Officiële bronnen


08 April 2021

Less is More. How removal of a few amino acids in the SARS-CoV-2 spike protein outsmarts the immune system

People systematically overlook subtractive changes. People tend to solve design challenges by adding extra elements even when taking something away would be simpler and more advantageous, according to an article in Nature today [1]. 


It took decades to think of removing pedals, rather than adding stabilisers [2].

Common wisdom tells us that deletions in human texts cause loss of information. Almost by definition. The message is damaged. But is this wisdom also valid in genetic texts?
 
Enter the SARS virus. 
 
Can a deltion  in  genetic material have a positive effect? 
Can a deletion in genetic material have a positive effect? 
Variants of SARS-CoV-2 show the answer is: YES.

In January I blogged about the highly transmissible British variant [3]. This variant suffered from no less than 3 deletions [4]. Two occurred in the Spike protein. The British variant did not seem to be handicapped very much. On the contrary. At the time I didn't pay attention to the remarkable fact that deletions contributed to a positive effect. It didn't struck me as odd.


three deletions highlighted from [3].


Now I see that those deletions have a beneficial effect for the virus. (Not for us!). Nucleotide deletions in a specific part of Spike protein of SARS-CoV-2 may alter antigenicity. That means they normally provoke an immune response in the body. In this case that immune response is weaker. Specifically, deletion of amino acids 69 and 70 in the British variant B.1.1.7 resulted in a substantial higher infectivity of the virus. So, these the deletion of these amino acid seem to improve SARS-CoV-2 fitness. Deletion of amino acid 144 in B.1.1.7 variant and amino acids 242-244 in B.1.351 variant have also been associated with reduced binding capacity of certain neutralizing antibodies, and thus have a beneficial effect for the virus [5].


How can this LEGO structure be stabilised? [2]

When confronted with this LEGO structure with a blue supporting block in the left corner (see picture), and asked to stabilize the structure, most people add three supporting blocks in the remaining corners, but some simply removed the blue block. A simple and perfect solution. See video [2].

Evolution, found the same solution by trial and error. By removing a few amino acids, the virus has been improved.

I found the examples from everyday life helpful and inspiring. If you liked them too, please forward this blog post to your friends!

Fingerless Gloves (source)

Fingerless gloves: surprising result when you delete parts of the age-old design of a glove! Fingerless gloves are useful where dexterity is required that gloves would restrict. Cigarette smokers and church organists sometimes use fingerless gloves.


 

Notes

 1. People systematically overlook subtractive changes, Nature 8 April 2021
 2. Less is more: Why our brains struggle to subtract, youtube 7 April 2021
 3. Finding the highly transmissible British SARS-CoV-2 B.1.1.7 variant in the USA, blog 7 Jan 2021
 4. Recurrent deletions in the SARS-CoV-2 spike glycoprotein drive antibody escape, Science 12 Mar 2021 
 5. SARS-CoV-2 Variants vs. Vaccines, American Society for Microbiology, March 3, 2021.
 6. "The ongoing evolution of variants of concern and interest of SARS-CoV-2 in Brazil revealed by convergent indels in the amino (N)-terminal domain of the Spike protein " 18 Mar 2021


06 April 2021

Seks bij pimpelmezen en heggenmussen. 6 april: zon en sneeuwbuitjes

Vanochtend 6 april 2021 zon afgewisseld met sneeuw- en hagelbuitjes. Vorige week dit:

boven: mannetje pimpelmees,
onder: vrouwtje


Als een pimpelmees paartje een nestkast gekozen heeft en nestmateriaal aanslepen, let dan de dagen er na goed op het vrouwtje. Wanneer het vrouwtje met trillende uitgespreide vleugels op een tak zit, dan is dat signaal voor het mannetje. Houd je camera gereed!

pimpelmezen op heter-daad betrapt (27 maart)

Ook hier heb ik het moment-suprême niet kunnen vastleggen. Net als bij de Turkse tortels in een vorig blog. Het is in ieder geval een paring waarvan we niet weten of er bevruchting heeft plaats gehad.

soort naspel

Na de daad zie je een soort naspel. Tenminste daar lijkt het op.

 

heggenmus verzamelt nestmateriaal (mos) 17 mrt

links: mannetje. rechts: vrouwtje heggenmus


Als je het vrouwtje heggenmus voortdurend met vleugels en staart ziet trillen terwijl ze op de grond zit, en het mannetje is in de buurt, pak dan je camera. Je ziet dan een hoogst bizar tafereel. Het mannetje gaat pikken op de plaats van het cloaca van het vrouwtje. Dat duurt een tijdje. Er wordt gezegd dat dit zou zijn om te zorgen dat het zaad van een vorige paring uitgeworpen wordt. Ik heb nog geen bewijs gevonden. Ook nog geen wetenschappelijke publicaties. Als iemand een publicatie kent, dan hoor ik het graag! Je verwacht dan dat er onmiddellijk daarna een paring plaats vindt. Die heb ik niet gezien. Het mannetje verdween. Ook in een filmpje op youtube volgt er geen paring.

Het is wel waar dat het heggenmus Prunella modularis vrouwtje met meerdere mannetjes paart (Polyandrie). Het vrouwtje heeft dus wel een motief. De vraag blijft als dat pikken naar de cloaca een succesvolle methode is, en het vrouwtje werkt er aan mee, waarom zou het vrouwtje dan met meerdere mannetjes paren? Voor de zekerheid en om de kans op een beter mannetje af te wachten?

Ik heb van het hele gebeuren een video (moet nog ge-edit worden), die zal ik later posten.

Krentenboom begint uit te lopen en te bloeien.


Pimpelmees (nl wikipedia), Eurasian blue tit (Engelse wikipedia)

Heggenmus, Engels: Dunnock (wikipedia)