29 April 2023

Scientists in India protest move to drop Darwinian evolution from textbooks

Science 28 Apr 2023
 

Charles Darwin’s theory of evolution will no longer appear in textbooks used by millions of Indian students under a controversial recent policy adopted by education officials. (Science) ©Wikimedia Commons


According to Science (28 Apr 2023):

"Scientists in India protest move to drop Darwinian evolution from textbooks. Scientists in India are protesting a decision to remove discussion of Charles Darwin’s theory of evolution from textbooks used by millions of students in ninth and 10th grades. More than 4000 researchers and others have so far signed an open letter asking officials to restore the material." ...

Continue to read in the Science article.


Could it be that a climate of unorthodox unscientific thinking, anti-science emotions and lack of scientific training mixed with spiritual-mythological-religious thinking is the cause of opposition to evolution in India? The same intellectual climate that stimulated Periannan Senapathy to invent a non-evolutionary origin of life? 

 

Postscript

Not teaching evolution is an injustice

Science 29 June 2023

"Opposition to evolution in India is relatively recent, influenced in part by notions of intelligent design. Traditionally, unlike Abrahamic religions, Indic religions did not perceive evolution or Darwinism as a threat to their beliefs."

Read the full article here.

25 April 2023

DNA 70th Anniversary: 25 April 1953 - 25 April 2023

The famous 1953 paper of Watson and Crick in Nature:
We wish to suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.)

Did Nature forget about its most famous scientific publication of all times? I could not find it on the Nature website today: the 70th Anniversary of the discovery of the structure of DNA! 

The discovery of Watson and Crick lay the foundation not only of molecular genetics and molecular biology, but of biology and evolution in general.

The 3-dimensional double helix structure of DNA
©Nature Education 2013

The theory of evolution and the discovery of DNA are two of the most important mile-stones of the science of the living world. This blog is about DNA and evolution. I have now 59 blogposts labeled 'DNA'. I created an overview of the most important blogposts about DNA on this blog Page:

A selection of important posts about DNA (2012 - 2023).

Have a Nice DNA Day!

 

Postscript 27 Apr 2023

This morning I discovered a paper dated 25 April in Nature by Matthew Cobb and Nathaniel Comfort: What Rosalind Franklin truly contributed to the discovery of DNA’s structure, but when I checked Nature website on 25 April and I found nothing about DNA!

Further, I discovered a Nature editorial dated 25 April 2023:
How Rosalind Franklin was let down by DNA’s dysfunctional team

 

20 April 2023

Zo kijkt Frans de Waal naar mens en dier. VPRO Tegenlicht. Ik snap het niet.

"...maar de manier waarop varkens gehouden worden
bevalt me totaal niet."

Vanavond, donderdag 20 april 2023, is er een docu 'Stem van de natuur' op tv van VPRO Tegenlicht over 'het innerlijk leven' van dieren, of ze pijn en plezier kunnen ervaren, en mogelijk over bewustzijn beschikken, hoe dieren communiceren, enz.  

"Het reduceren van de bio-industrie
lijkt me het meest logische."

Een bijbehorend interview, dat niet in de uitzending zit maar wel op youtube te zien is, is met Frans de Waal. De Waal is een internationaal bekend diergedrag onderzoeker en auteur van vele boeken o.a. 'Age of Empathy' ('Een Tijd voor Empathie') en presenteert zichzelf steeds als iemand die het altijd voor dieren opneemt, maar weinigen weten dat hij gewoon vlees blijft eten!

"... dieren kunnen eten
zonder dat er dieren aan te pas komen."

"Dus het gekweekte vlees enzovoorts.
Ik hoop dat we dat punt ooit bereiken."


In het nieuwste interview vertelt hij dat hij tegen de bio-industrie is omdat het slecht gesteld is met het welzijn van dieren (varkens). Hij wil graag kweekvlees. Maar waarom wacht hij tot dat kweekvlees op de markt komt? Dat zal nog wel een tijdje duren voordat dit in de supermarkt ligt. Ondertussen gaat hij door met vlees eten. Waarom is hij niet lang geleden gestopt met vlees eten? Ik snap het niet. Er zijn meer dan genoeg goede vleesvervangers op de markt. Daar kan het toch niet aan liggen? Hij weet als geen ander dat dieren pijn kunnen ervaren. Waarom is hij geen vegetariër of veganist?

"Ikzelf kijk daarnaar op een andere manier.
Ik kijk ook naar het welzijn van de dieren."


Hij zegt nergens dat hij gestopt is met het eten van vlees. Als hij vegetariër of veganist zou zijn, had hij dat zeker wel gezegd. Om het goede voorbeeld te geven. En om anderen aan te moedigen. En in het belang van de dieren.

"Maar in feite is hij vriend van alle dieren!" (voice over).

 

Bronnen

 

16 April 2023

How I discovered the Pleiades constellation

I know Orion and Ursa Major (Great Bear), but that's about it. Today I discovered the Pleiades, also known as The Seven Sisters, because they happened to be close to Venus!


Pleiades 13 April 2023 21:41 local time NL
photographed with Sony RX10-iv ©GK


I found them with my binoculars. But in a clear sky they can also be spotted with the naked eye. They stand out because they are bright stars close together in a small group. They look a little bit like the Great Bear. When I first spotted the group I didn't know the name. After consulting a few star maps and checking out the relative positions of the stars I decided they must be the Pleiades. I got the names of the individual stars from Wikipedia and added them to the picture above. My picture appears as if rotated about 60 degrees clockwise relative to the Wikipedia Pleiades. I guess it must be explained by the time of observation.

Pleiades (source)

If they are so easy to recognize, why didn't I know the Pleiades? I discovered them because they happened to be close to Venus! (at this time of the year). And Venus is a mighty bright 'star' in the western sky. That's how I discovered the Pleiades! The Pleiades have been  known to humanity for thousands of years. That makes them special.

Venus + Pleiades. 13 April 2023 

Venus + Pleiades. 12 April 2023
cloudy sky


The day before, 12 April 2023, the weather was cloudy and the effect was that only the brightest stars were visible. Paradoxically, that makes it easier to identify the constellation. 

It is also nice to see that Venus is many times larger than the stars of the Pleiades. Venus is about the size of our Earth. On my picture the bright stars are about 8 pixels wide and Venus 65 pixels. So with this magnification Venus really is captured as a disc, not a dot. Of course these are amateurish pictures. However, they show that astrophotography can be fun without professional astronomical equipment.


Previous blog


Nederlands

Info: Astrokalender voor april 2023 (een handige bron die per dag info geeft over de hemel).

11 April 2023

Eenzijdige berichtgeving over klimaatwinst elektrische auto door NOS-correspondent Charlotte Klein

Enorme toename elektrische voertuigen,
maar wat is de klimaatwinst?

NOS redacteur economie Charlotte Klein schreef op 4 maart 2023 een nieuws item met de titel 'Enorme toename elektrische voertuigen, maar wat is de klimaatwinst?'. Er is kennelijk reden om de klimaatwinst van elektrische auto's kritisch te onderzoeken. Zijn elektrische auto's toch niet beter voor het milieu en klimaat dan fossiele auto's? Wat is er aan de hand?

Volgens Charlotte Klein zijn de voornaamste redenen voor die twijfel: 

 • De elektrische auto is meer energie gaan verbruiken (punt 3 in het artikel)
 • Elektrische auto's zijn vervuilender bij productie (punt 4).
 • Daarentegen daalt de uitstoot van 'personen auto's' (CO2, Stikstofoxiden, fijnstof) (dat zijn kennelijk fossiele auto's!!).

Haar uiteindelijke conclusie bevestigt de klimaatwinst "Er is dus klimaatwinst door elektrische voertuigen, maar met kanttekeningen", maar de data en grafieken in haar artikel tonen het tegenovergestelde.

Klein benadrukt het feit (4): 'Elektrische auto's zijn vervuilender bij productie' en je wijst naar de grafiek 'Uitstoot naar vervoersmiddel' (CE Delft) bij punt 4.

Uitstoot naar vervoermiddel bij punt 4.Inderdaad is volgens die grafiek (zwarte balk) de 'uitstoot' van de productie van de e-auto relatief groter dan die van de benzine auto. Maar de klimaatwinst is in absolute zin juist groter. Dat blijkt overduidelijk uit haar staafdiagrammen. Want die laat zien dat de totale uitstoot van de benzine auto 1,6x groter is dan die van de e-auto (plm. 210 versus 130). 

Wat ze doet is dus: kritische kanttekeningen plaatsen bij de winnaar, en op een pluspunt van de verliezer wijzen! Hoe bizar! Een passender titel van het artikel zou zijn: 'Elektrische auto's beter voor klimaat, maar de klimaatwinst kan nog groter'.

Klein schrijft "Waar elektrische auto's een oplossing zijn voor een lokaal probleem als luchtvervuiling, drukken ze wel hun stempel op het wereldwijde probleem van klimaatverandering." Maar haar grafiek laat juist zien dat de totale uitstoot van de e-auto significant kleiner is! En dat is dus in strijd met haar conclusie "drukken ze wel hun stempel op het wereldwijde probleem van klimaatverandering." Bovendien weet ze dat "Aandeel benzineauto's blijft verreweg het grootst". Dus dat zijn de grootste vervuilers.


verwarrend

'Uitstoot personenauto's daalt' (bron: CBS, BOVAG)

De  "Uitstoot personenauto's daalt". Maar als je kijkt naar haar grafiek dan is de daling van de CO2 uitstoot van benzine (en diesel?) ontzettend weinig! Nota bene: de NOS heeft uitgebreid bericht over het sjoemeldiesel schandaal (VW, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Seat). Kennelijk waren de Duitse autofabrikanten niet in staat schonere en zuiniger dieselauto's te maken en zijn daarom begonnen met frauderen. Is ze dat vergeten? In haar artikel komt het hele woord 'diesel' niet voor! Opmerkelijk!


Elektrische auto is meer energie gaan verbruiken


Deze kop gaat over e-auto's maar het stuk eronder gaat over auto's in het algemeen ("De uitstoot van auto's neemt dus af", dus fossiele brandstof auto's). Dat is verwarrend. Waar gaat het nu over?

Klein: "kleine modellen in sommige jaren populair waren, wat het gemiddelde drukte." Precies! Het is geen inherente eigenschap van de e-auto, maar de keuzes die consumenten maken. Er zijn kleinere te koop. 'Breder' is een vreemde maatstaf, belangrijker is het gewicht. Waarom is dat niet als maatstaf genomen? SUVs zijn meestal zwaarder. In de laatste 10 jaar zijn auto's 100 kg zwaarder geworden (Green NCAP).

De kop 'Elektrische auto is meer energie gaan verbruiken' is merkwaardig omdat de energie efficiëntie van elektrische auto's een factor 3x groter is dan de fossiele brandstof auto. Bij de e-auto wordt 80% tot 85% van de energie omgezet in voortbeweging en bij de fossiele auto slechts 25% tot 38% (de rest gaat als warmte verloren!). Bovendien bestaan elektrische auto's nog maar zo'n 8 jaar, dan is het vreemd om te schrijven dat de elektrische auto meer energie is gaan gebruiken.


Conclusie

Gelet op de infogrammen lijkt de boodschap van het artikel te zijn: het gaat steeds beter met de benzine auto (minder uitstoot!), maar slechter met de e-auto (steeds breder, verbruikt steeds meer energie!). Absoluut bizar.

De NOS bij monde van Charlotte Klein is toch niet zo objectief als het gaat over elektrische auto's. Ik vrees dat ze niet deskundig genoeg is op dit gebied. Of vooroordelen heeft. Het is een rommelig artikel met tegenstrijdigheden. De NOS had beter econoom Rico Luman kunnen vragen, die is gespecialiseerd in de automarkt. Of hoogleraar Maarten Steinbuch van de TU Eindhoven (automotive engineering). Misschien is de BOVAG (Bond Van Automobielhandelaren en Garagehouders) toch niet zo'n objectieve bron? Zij verdienen minder aan elektrische auto's omdat ze nauwelijks onderhoud nodig hebben. De grootste omzet wordt nog steeds behaald met fossiele auto's. De showrooms staan vol met SUV's. En er worden nog steeds diesels verkocht. Misschien had ze als tegenwicht de Vereniging Elektrische Rijders (VER) kunnen raadplegen?

 

PS: ik heb met Charlotte Klein gemaild. Ze heeft gereageerd, maar niet op bovenstaande punten. Daarom dit blog.Vorige blogs


Bronnen


06 April 2023

ChatGPT is superintelligent, understands human language and ... fabricates facts.

ChatGPT lies about Junk DNA 25 March 2023
 

Recently I read a blogpost: ChatGPT lies about Junk DNA. Well, some answers may be wrong, but it is really nonsense to say:'ChatGPT lies'! One must have at least a basic understanding of recent developments in the field of AI to have a well-founded opinion about the matter. I consider the errors as undesirable side-effects of software that itself is nearly indistinguishable from human intelligence.

Lying? The dictionary definition of lying is "to make a false statement with the intention to deceive". An AI computerprogram can make factual errors, but cannot have an intention at all, let alone an intention to deceive. Nor can it have the intention to spread misinformation [7]. Only humans can lie. Computersoftware and dogs cannot lie. Claiming otherwise is anthropomorphism. Of course lying and spreading misinformation is a bad thing. But in a webinar about ChatGPT a scientist involved in AI language research said that ChatGPT is not designed to produce truths. So, if it is not designed to deliver the truth [3], it simply doesn't make sense to expect it produces true statements all the time. It is absolutely wrong to conclude that ChatGPT is a worthless piece of software.

 

picture generated by: 'This person does not exist'.

The errors ChatGPT makes can be compared with the above image generated by AI software. This AI software generates beautiful images 99% of the time. It is not worthless because of an occasional error. To err is human! Another website shows perfect human faces also generated by AI (https://loremfaces.com/) with even less errors.

ChatGPT is a milestone in the AI field of artificial language processing and production. It can read and interpret human questions and it can produce grammatically correct sentences which are real answers, not just any text with the words from the question included. And that's no small feat! Language, the ability to produce grammatically correct sentences, is considered a unique human capability. What ChatGPT does is a far greater accomplishment than what search engines are able to do so far. One can even claim that ChatGPT passes the Turing test (1). The Turing Test is a test of a machine's ability to have a natural language conversation and exhibit intelligent behaviour indistinguishable from a human. ChatGPT is precisely doing that. Truth is not part of the definition of the Turing test. But intelligence is. Recently, Scientific American published an article: I Gave ChatGPT an IQ Test. Here’s What I Discovered. What did the author find? The Verbal IQ of the ChatGPT was 155, superior to 99.9 percent of the test takers! Please note this is the same test used for humans! Read the article for the details [2].

Another revolution in the AI field: Artificial intelligence powers protein-folding predictions (Nature). Deep-learning algorithms such as AlphaFold2 and RoseTTAFold can now predict a protein’s 3D shape from its linear sequence — a huge boon to structural biologists. "Zhang considers AlphaFold2 to be a striking demonstration of the power of deep learning."


So, dismissing ChatGPT because it makes errors and fabricates data is
throwing the baby out with the bathwater. Itself a human error. Just read the Wikipedia List of scientific misconduct incidents where you learn about 75 scientists (!) that have falsified or fabricated data (intentionally) [4],[6]. Investigations suggest that, in some fields, at least one-quarter of clinical trials might be problematic or even entirely made up [5]. Do we reject science as a whole because some scientists fabricate data? Pay as much attention to scientific integrity as to ChatGPT. Fortunately, ChatGPT is not allowed to  publish in scientific journals. If you don't like ChatGPT, don't use it.

 

Stephen Wolfram very positive about ChatGPT

9-10 April 2023

"I think, is that language is at a fundamental level somehow simpler than it seems. ...  The basic concept of ChatGPT is at some level rather simple. Start from a huge sample of human-created text from the web, books, etc. Then train a neural net to generate text that’s “like this”. And in particular, make it able to start from a “prompt” and then continue with text that’s “like what it’s been trained with”. ...

But the remarkable—and unexpected—thing is that this process can produce text that’s successfully “like” what’s out there on the web, in books, etc.  ...

What does it take to produce “meaningful human language”? In the past, we might have assumed it could be nothing short of a human brain. But now we know it can be done quite respectably by the neural net of ChatGPT. ...

I think we have to view this as a—potentially surprising—scientific discovery: that somehow in a neural net like ChatGPT’s it’s possible to capture the essence of what human brains manage to do in generating language.  ...

But it’s amazing how human-like the results are.... this suggests something that’s at least scientifically very important: that human language (and the patterns of thinking behind it) are somehow simpler and more “law like” in their structure than we thought. ChatGPT has implicitly discovered it. ...

What ChatGPT does in generating text is very impressive."

From: Stephen Wolfram (2023) What Is ChatGPT Doing … and Why Does It Work? February 14, 2023 (this is an in depth analysis of ChatGPT).

Wolfram doesn't discuss the fact that ChatGPT also produces grammatically correct false statements ('hallucinations'). But I think it follows easily from his analysis. So, ChatGPT has the same difficulty in distinguishing true and false statements as humans.

(Thank you Bert Morrien for pointing out Wolfram's article.)

 

 

Further Reading

 • Hong Yang (2023) How I use ChatGPT responsibly in my teaching, Nature 12 April 2023 Quote: "... because current technology makes it difficult to detect work written by the model." ('model' is ChatGPT). That means it passed the Turing Test.
 • Gary Marcus (2023) AI Platforms like ChatGPT Are Easy to Use but Also Potentially Dangerous, Scientific American December 19, 2022
 • Large language model, is a very useful Wikipedia article which contains a List of large language models (ChatGPT is one of them). Particularly interesting are: Emergent abilities of LLMs. [added 20 April 2023]
 • How generative AI is building better antibodies, Nature, 4 May 2023. Language models similar to those behind ChatGPT have been used to improve antibody therapies against COVID-19, Ebola and other viruses. . [added 11 May 2023]
 • Elsevier’s chatbot, called Scopus AI: users ask natural-language questions; in response, the bot uses a version of the LLM GPT-3.5 to return a fluent summary paragraph about a research topic, together with cited references. However, they can make up non-existent references. Scopus AI is therefore constrained: it has been prompted to generate its answer only by reference to five or ten research abstracts. (Nature) [added 10 Aug 2023]

 


Notes

 1. It was designed by Alan Turing in 1950 (1) Turing was an English mathematician, computer scientist, logician, cryptanalyst, philosopher, and theoretical biologist. 
 2. Read for background information the Wikipedia articles: Superintelligence, ChatGPT (includes reception, limitations) and Turing Test. Read also the blog Introducing ChatGPT from the developers of ChatGPT section Limitations: "ChatGPT sometimes writes plausible-sounding but incorrect or nonsensical answers. Fixing this issue is challenging, as: (1) during RL training, there’s currently no source of truth". Precisely! If the author of the blog "ChatGPT lies..." could point out where 'the source of truth' can be found, the problem of false statements is solved for once and for all. [10 Apr 2023]
 3. Gary Marcus (2023) AI Platforms like ChatGPT Are Easy to Use but Also Potentially Dangerous, Scientific American December 19, 2022: "In technical terms, they are models of sequences of words (that is, how people use language), not models of how the world works. They are often correct because language often mirrors the world, but at the same time these systems do not actually reason about the world and how it works
 4. The latest fraud: University investigation found prominent spider biologist fabricated, falsified data, Science 11 May 2023.
 5. Medicine is plagued by untrustworthy clinical trials. How many studies are faked or flawed? Nature 18 Jul 2023 
 6. A very disturbing picture’: another retraction imminent for controversial physicist: Nature, 25 Jul 2023. Ranga Dias will have a second paper revoked. A journal’s investigation found apparent data fabrication.
 7.  Nature about ChatGPT: Role play with large language models, 8 Nov 2023. "it makes little sense to speak of an agent’s beliefs or intentions in a literal sense. So it cannot assert a falsehood in good faith, nor can it deliberately deceive the user. Neither of these concepts is directly applicable." 16 Nov 2023