09 November 2022

De boekhandel en de elektrische auto

Ik was aanwezig bij een boekpresentatie van het boek van Geert Buelens (2022) Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972. Het boek gaat over de geschiedenis van de milieubeweging in Nederland vanaf het jaar 1972. In dat jaar verscheen het beroemde The Limits to Growth van de club van Rome. Na afloop stelde iemand een vraag. Het was eigenlijk geen vraag maar twee opmerkingen. En het onderwerp, de elektrische auto, was niet aan bod geweest in de lezing.

De 'vraag' was:

  1. "die mensen die elektrische auto's kopen doen dat alleen maar omdat het goedkoper is"
  2. "de milieukosten voor het produceren van de elektrische auto's haal je er pas over 20 jaar uit."


DENKFOUT 1: vraagsteller gaat uit van een valse tegenstelling: het is volgens haar óf-óf. Fout. Want het kan ook én-én zijn. Die mensen kunnen het zowel om het geld als om het klimaat doen. Het één sluit het ander niet uit. Een voorbeeld: besparen op energie gaat meestal samen met kostenbesparing. 


DENKFOUT 2: Als je in een elektrische auto rijdt met de verkeerde motieven dan is het slecht voor het milieu. Fout. Want, motieven kunnen niet slecht zijn voor het milieu. Wat, als die elektrische rijder het wél om het klimaat deed? Is het dan wel OK? Of zijn elektrische auto's sowieso slecht voor het milieu zoals vraag 2 suggereert? In dat geval maakt het helemaal niet uit welke motieven die mensen hebben. Motieven zijn helemaal niet relevant voor het milieu effect.


DENKFOUT 3: Alle elektrische rijders hebben dezelfde motieven. Fout. Er zijn in Nederland 300.000 elektrische personenauto’s [1]. De meerderheid van elektrische rijders laadt hun auto op met eigen zonnepanelen. En langs de Nederlandse snelwegen staan snelladers die volledig op zonne-energie werken.  Er zijn dus elektrische rijders die de juiste motieven hebben én rijden op duurzame energie.

 

DENKFOUT 4: de keuze voor de elektrische auto framen als een privé zaak. De keuze wordt dus geherdefinieerd als een zaak van persoonlijke motieven. En dan ook nog als foute motieven. Maar het bevorderen van duurzaam vervoer en het terugdringen van fossiele brandstoffen is een overheidsbeleid [2]. Denk aan subsidies voor elektrische auto's (geen wegenbelasting en aankoopbelasting).

 

NIET VERDER DOORDENKEN: de vraagstelster wordt niet aan het denken gezet door haar eigen vraag. Als elektrisch rijden goedkoper is, waarom blijft iedereen dan doorrijden in fossiele brandstof auto's? Zijn die dan beter voor het milieu? En hoe kan het eigenlijk dat elektrische auto's goedkoper zijn? (ze zijn goedkoper in gebruik, niet in aanschaf). Is het slecht om in een auto te rijden die efficiënter omgaat met energie? 


INCONSEQUENT DENKEN: omdat de milieukosten voor het produceren van de elektrische auto's 'pas na 20 jaar terugverdiend zijn', kun je beter benzine of diesel rijden. Fout: een fossiele auto stoot zijn hele leven CO2 en giftige gassen uit. Die milieuschade wordt alleen maar groter in de loop der jaren en wordt dus nooit 'terugverdiend' [3],[4].


Ik was nogal teleurgesteld door de anti elektrische auto houding van iemand die beroepshalve de hele dag tussen de boeken zit!


23 nov: laatste zin toegevoegd.

 

Noten

  1. Aantal elektrische auto’s verdrievoudigd, RAI, 22 september 2022
  2. Het is een ad hominem aanval, het gaat niet om de personen (en hun motieven) maar om Europees beleid: EU-verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2035. En: Europees Parlement: laadstations moeten om de 60 kilometer beschikbaar zijn
  3. Heeft ze zich ooit afgevraagd hoe schadelijk benzine en diesel auto's voor mens, milieu en klimaat zijn? Ooit gehoord van de sjoemeldiesel affaire? (zie: wikipedia artikel). Zie ook: Stellantis US arm pleads guilty to fraud and conspiracy in diesel emissions investigation.
  4. De terugverdientijd van een elektrische auto voor het milieu begint bij ongeveer 2,5 jaar Vereniging Zakelijke Rijders.

  

Vorige blogs

  1. Volkswagen's misdaad tegen de volksgezondheid en het milieu 25 september 2015 
  2. 5 okt 15 Greenpeace waarschuwde al in 2011 voor 'The Dark Side of Volkswagen' 
  3. In ruil voor sponsoring maakt Vogelbescherming reclame voor sjoemelsoftware fabrikant Volkswagen 29 februari 2016

 

No comments:

Post a Comment

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.