Nieuws

28 juli: Vroeger was alles anders deel 1, deel 2
24 juli: Science goede recensie van: How to Clone a Mammoth: The Science of De-Extinction van Beth Shapiro
21 juli: Biologist Ann Gauger on How Life Is Sculpted by Death. (Discovery Institute).
"Apoptosis is vital to life. Life is formed by death." Is dat niet erg Darwiniaans: struggle for life? zie blog 27 juli!
12 juli Three year old kid explains why he doesn´t want to eat meat (filmpje) aanbevolen! ontroerend! verbazingwekkend slim ventje!

*) zie hier. [ Archief Actualiteiten ]

29 juli 2015

Vreemd insect, Sansevieria nectar, koolmees jong, vrouwtje merel, blogvakantie

Een onbekend insect in mijn tuin: leek op wesp, maar had geen wespentaille, had ook iets sprinkhaan-achtigs vanwege de poten. Eenmaal op waarneming.nl geplaatst als onbekend insect, suggereerde een vriendelijke bezoekster eens te zoeken tussen de boktorren. Op het Nederlands soortenregister kun je door de afbeeldingen van 112 boktorren bladeren. Kom je in de buurt dan kun je met de functie 'gelijkende soorten' bepalen welke soort het meest op jouw exemplaar lijkt. Gelukkig is het patroon van gele vlekken uniek en niet verwarren met een andere soort. Het is een Kleine wespenboktor. Dat is een enorm schadelijke (:-) boktor, zit in hout.

Bloeiende Sansevieria met nectar druppels

Sansevieria met nectar druppels
Ik heb de Sansevieria nooit zien bloeien zolang hij bij ons in de vensterbank stond. En omdat hij verschillende verhuizingen heeft meegemaakt kan hij best eens 30 jaar oud zijn. Toen hij eenmaal begon met bloemen te vormen, zag ik tamelijk grote druppels hangen. Dat moet nectar zijn. Ook dat heb ik nooit eerder gezien. Het schijnt zoet te smaken, maar ik aarzel om het zelf te proeven. Als je de plant buiten zet, komen er wespen op af, die zijn er niet bij weg te slaan.

merelvrouwtje met witte bef. 21 juli 2015
Ons nieuwe merelvrouwtje 2015 is duidelijk te herkennen aan de witte borstvlek, zo ongeveer als een beflijster, en een lichte streep boven de ogen, die bij veel vogels voorkomt, maar niet echt bij merels. Ze moet nog wennen aan fotograferen.

koolmeesjong 2015
Koolmees jong, niet hier geboren. Alleen maar op visitie.


zonnebadende heggemus, 11 juli 2015
Het ziet er heel vreemd uit: een zonnebadende heggemus: vleugel omhoog, staart gespreid, kop zijwaarts naar de zon gedraaid. Ik had dit niet eerder gezien bij de heggemus, wel bij onze vorige merel:
zonnebadende merel, 8 april 2011

Tenslotte: de maand augustus is blogvakantie.

27 juli 2015

Geprogrammeerde Cel Dood (Apoptosis) is in overeenstemming met Christelijke normen en waarden. Echt waar?

Biologist Ann Gauger on How Life is Sculpted by Death

Het begon met een onopvallend populair-wetenschappelijk artikel in Christianity Today over een-ver-van-mijn-bed-show Apoptosis, oftewel: geprogrammeerde celdood. Wat moet zo'n specialistisch biologisch onderwerp in hemelsnaam in Christianity Today? Wat is er zo Christelijk aan? Het zat achter een betaalmuur, dus heeft het een beperkt lezerspubliek. Maar Intelligent-Design aanhanger David Klinghoffer schreef een enthousiaste aanbeveling: Biologist Ann Gauger on How Life is Sculpted by Death. Het verscheen op een Intelligent Design blog met de misleidende naam 'Evolution News and Views' dat niet gerund wordt door evolutiebiologen zoals je zou verwachten, maar door ID-ers. Let op: Klinghoffer plaatste het 'nieuws' in de categorie 'Faith and Science News'! Apoptosis is nieuws! En het gaat over geloof! Sorry, meneer Klinghoffer, biologen kennen Apoptosis al sinds 1972. Wat heeft dat met geloof te maken? Kom ik zo op.

Maar wie is Ann Gauger? Zij is bioloog en heeft ooit in 1985 een artikel in Nature geschreven. Wat ze daarna allemaal heeft uitgespookt is mij niet duidelijk [4]. Nu is zij openlijk ID-er. Zij was dus ooit een echte wetenschapper.

Ann Gauger 'Greater Love Has No Cell'
Haar artikel lijkt niet veel beter dan dat van Klinghoffer: 'Greater Love Has No Cell' met de samenvatting: 'The biblical allegory written into our bodies.' Lieve help! Is dat biologie? Zij heeft er dus zélf een religie-wetenschap-smoothie van gemaakt. Bijbelse wijsheid in onze cellen. Het tijdschrift Behemoth (een uitgave van Christianity Today) is te vergelijken met het Nederlandse christelijke-wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine

Het artikel valt in een genre dat vooral beoefend werd in de 18e eeuw toen er  geen onderscheid bestond tussen theologie en natuurwetenschap [1]. Hoezo Christianity Today...?!

Wat is er nu zo Christelijk aan Apoptosis? Bij Apotposis offeren sommige cellen zich op voor het grotere geheel dat lichaam heet, altruïstische opoffering dus, en dat blijkt gebaseerd op deze bijbeltekst:
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends. John 15:13
Is dat niet mooi? Het leven wordt gevormd door de dood. De dood is helemaal niet iets ergs. De redactie van Behemoth heeft het over 'de spirituele en morele wetten die de Schepper in zijn schepping heeft ingebouwd':
"We naturally think of death as something awful—a scourge to be dreaded and put off for as long as possible. But biological death has its positive side. 
"Cell death sculpts our hands and feet, ears and eyes, and our nervous system. ...
Apoptosis is vital to life. Life is formed by death. How did that happen?"
Christelijke wetenschap is een niche, een levend fossiel die ontsnapt is aan uitsterven sinds de natuurwetenschap zich heeft weten te ontworstelen uit de wurggreep van de theologie.

Charles Darwin

Maar wacht even! Ik ken die Life-is-formed-by-death metafoor ook ergens van. Ik ken hem van Charles Darwin:
"Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, directly follows. There is grandeur in this view of life..." (Slot van de Origin of Species, 1859, F373)
"As natural selection acts by life and death,—by the preservation of individuals with any favourable variation, and by the destruction of those with any unfavourable deviation of structure... F373
"... we can perhaps understand how it is that the use of the sting should so often cause the insect's own death: for if on the whole the power of stinging be useful to the community, it will fulfil all the requirements of natural selection, though it may cause the death of some few members." F373
Intelligent Designers herontdekken dus een Darwiniaans principe! Zonder het te weten. Darwin kende weliswaar geen Apoptosis, maar wel de metafoor van het nut van de dood voor het leven. M.a.w.: natuurlijke selectie; de één zijn dood is de ander zijn brood. Eten of gegeten worden. Maar, wacht even... waarom hebben die christenen dan nog bezwaar tegen de Darwiniaanse 'struggle for life'...? de strijd op leven en dood?

'Heiligheid van het Leven'

Behalve het feit dat ID-ers Darwin hebben herondekt zonder het te weten, is de altruïstische dood een schending van het fundamentele christelijk principe van de heiligheid van het leven, in het Engels: Sanctity of Life (!), de Culture of Life (!), pro-Life (!). Het principe vormt het morele fundament voor het verwerpen van o.a. abortus, euthanasie, zelfmoord, stamcel onderzoek, prenataal onderzoek. Dat het leven heilig is en dat God zelf het leven heilig vindt kunnen bovengenoemde christenen niet meer volhouden als ze in de Wijsheid van apoptosis geloven. Natuurlijk kun je nog steeds blijven geloven in de heiligheid van het leven, maar het is strijdig met de Wijsheid van Geprogrammeerde Cel Dood.
Hier is nog veel meer over te zeggen [2]. Mijn conclusie tot zover: in moreel opzicht moet je de natuur nooit heilig verklaren! Zeker niet dat alles wat je aantreft in de natuur door God bedacht is! Dat leidt tot rampzalige gevolgen. Ik zal zelf nooit natuurlijke selectie tot moreel principe verheffen. Het is verdorie een wetenschappelijke theorie!

Klinghoffer, Gauger, ed. zijn een uitstekend voorbeeld van waartoe een 1 op 1 christelijke interpretatie van natuurverschijnselen leidt: slijmen met God en Jezus en inconsequent redeneren. Slijmen met God is het verschijnsel dat zelfs de dood wordt omgetoverd tot bewijs van de wijsheid en liefde van God. De inconsequentheid in redeneren wordt duidelijk wanneer onaangename zaken als spontane abortus en kanker 'vergeten' worden als voorbeeld van Gods wijsheid en liefde. Vergeten wordt dat die prachtige peregrin falcon een door God geschapen moordmachine is die eveneens door God geschapen duiven grijpt [3].

Inconsequent redeneren blijkt ook uit het feit dat als Darwin zegt dat dood bij het leven hoort (natuurlijke selectie) dan is dat een filosofie van dood en egoïsme [2], en als een ID-er als Ann Gauger het zegt, is apoptosis een bewijs voor de wijsheid van de Schepper.
Het toont tevens aan, dat ID helemaal geen wetenschappelijke theorie is maar 18e en 19e eeuwse [1] christelijke religie verpakt in 20e en 21e eeuwse biologische termen.


Noten
  1. Eric Jorink (2006) : 'Boeck der Natuere' Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping. 1575-1715. Dit genre, een levend fossiel wordt nog door een kleine groep 'christen-wetenschappers' beoefend bijvoorbeeld: Gerald Schroeder (1997) The Science of God: The convergence of Scientific and Biblical Wisdom. En onze eigen Cees Dekkers.
  2. Bijvoorbeeld: Richard Weikart die een kruistocht houdt tegen het Darwinisme, sociaal Darwinisme. (zie mijn review)
  3. Zie dit ontroerende verhaal in Christianity Today
  4. Later kwam ik een anti-evolutie boek tegen dat zij redigeerde: Science and Human Origins (2012). Daar houdt zij zich dus mee bezig! David Klinghoffer is duidelijk ID en Christelijk en tegen mainstream science: The Unofficial Guide to Cosmos: Fact and Fiction in Neil DeGrasse Tyson’s Landmark Science Series (2014) en meer ID boeken! [toegevoegd: 13 aug]

20 juli 2015

EO blijft moeite hebben met evolutie

De EO blijft moeite hebben met de evolutietheorie. In een EO uitzending op vrijdag 26 juni NPO2 Natuur op 2 over roofvogels: 'The Wonder of Animals: Roofvogels', hoorde ik teksten die vermoedelijk een 'vrije EO vertaling' van het BBC origineel zijn. Aangezien ik de originele Engelstalige uitzending (nog) niet heb kunnen traceren, weet ik het niet 100% zeker. Het Engels commentaar is vervangen door een Nederlandse stem (dus geen ondertiteling). Maar ik laat de teksten hieronder volgen samen met wat beelden zodat U de beelden misschien herkent:

slechtvalk
Nederlandse tekst:
"Ze hebben dus een andere geleidelijke ontwikkeling gevolgd dat tot aparte adaptaties heeft geleid." (00:58 in mijn opname)
Dat klinkt als een vertaling van: "they evolved in a different way".

close-up in flight!
En verderop:
 "Valken hebben daar volgens de evolutietheorie al miljoenen jaren een natuurlijke oplossing voor." (4:04 in mijn opname)
Dat klinkt mij vreemd in de oren: "volgens de evolutietheorie". Dat is net zo iets als: volgens de heliocentrische theorie dat de aarde een bol is en om de zon draait. Hun vertaling geeft associaties met de beruchte kreet: "it's only a theory!', het is maar een theorie! Die kan fout zijn! En volgens de scheppingstheorie heeft God alles geschapen. Goed, het is al heel wat dat er geen schepping staat, of dat de hele zin niet gecensureerd is, maar het blijft een verdachte EO-vertaling.

slechtvalk grijpt duif (detail)
Ik heb gezocht naar het origineel in mijn eigen archief van BBC dvd's maar die zijn allemaal veel ouder dan 2014 en bevatten niet bovenstaande opnames. Er bestaan opnames van roofvogels in oudere documentaires, maar die zijn niet zo geavanceerd als in deze uitzending. Een slechtvalk filmen in duikvlucht is technisch wel zo ongeveer het moeilijkste wat er is. 

slechtvalk in duikvlucht
In 'uitzending gemist' (NPO) is de aflevering niet te vinden, en dat is sowieso niet het Engelse origineel. Vermoedelijk is de originele titel "Birds of prey" (BBC website) want die voldoet aan de beschrijving:
"New research reveals how pop-up feathers on the peregrine falcon's back act like pits on a golf ball to reduce drag - allowing it to reach 220mph." ( peregrin falcon = slechtvalk, 220 mph = 354 km/u )
De BBC shop geeft een verwarrende hoeveelheid DVDs en DVD Collections zonder exacte gegevens als jaar van productie, inhoud, etc.

een toevalstreffer!
Als iemand de originele uitzending/dvd kent of in zijn bezit heeft dan hoor ik graag wat de originele teksten zijn. De documentaire is overigens zeer de moeite waard en het is uitstekend dat de EO / NPO dat uitzend. Dat wel, natuurlijk.


Postscript 22 juli 2015
(Met dank aan Bert Morrien):

De eerste tekst is:

"Research by American ornithologists, however, found that falcons come from an entirely diferent branch of the family tree to their other raptor cousins. Their closest relative is in fact the parrot". (23'38'')
This different evolutionary path has led to some novel adaptations which allow the falcon to fly faster than all other birds. (24'03'')
EO-vertaling:
"Ze hebben dus een andere geleidelijke ontwikkeling gevolgd dat tot aparte adaptaties heeft geleid."

Dus: het woord evolutie is vervangen door 'geleidelijke ontwikkeling'.

De tweede tekst is:
"Falcons, however, have had their own natural solution for millions of years."(27'10'')
EO-vertaling:
"Valken hebben daar volgens de evolutietheorie al miljoenen jaren een natuurlijke oplossing voor."

Dus: merkwaardig, hier heeft de EO 'natural solution' vervangen door: 'volgens de evolutietheorie' alsof ze willen zeggen: het is maar een theorie, er zijn meerdere theorieën.

Conclusie
De EO is nog steeds bang voor evolutie. Miljoenen jaren worden niet meer gecensureerd ('6000 jaar' is verleden tijd). 'Schepping' of 'ontwerp' worden niet meer toegevoegd. Maar het blijft zielig dat hun geloof niet bestand is tegen de wetenschappelijke stand van zaken en dat je de kijkers een ideologisch aangepaste vertaling voorschotelt.Vorig blog over dit onderwerp:

Is de EO nu definitief gestopt met het censureren van evolutie? 16 feb 2015