17 January 2022

Ronald Meester gebruikt drogreden om de SARS-CoV-2 pandemie te bagatelliseren.

Corona update #40

Hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester, VU, Amsterdam,  gebruikt een bekende drogreden om de SARS-CoV-2 pandemie te bagatelliseren. 

 

  (zie ook mijn vorige blog over Ronald Meester) 

In zijn LinkedIn post 'Code zwart op de IC koste wat kost vermijden? We accepteren veel vermijdbare sterfgevallen in veel andere situaties' [1] stelt hij dat er veel ergere dingen zijn dan covid-19. Bijvoorbeeld:

"We nemen als maatschappij en als individuen in ons alledaagse gedrag veel vermijdbare risico’s, die vaak groter zijn dan de risico’s van een Covid-19 besmetting. ... Er sterven per jaar ongeveer 12.000 mensen voortijdig als gevolg van luchtverontreiniging ... Ongeveer 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes ... Er zijn jaarlijks meer dan 600 verkeersdoden in Nederland ... [1].

In totaal somt hij zeven dingen op die erger zijn dan covid-19. Maar 'er zijn veel ergere dingen' is precies de What-about-isme drogreden uit het boekje van Paula Steenwinkel:

Paula Steenwinkel (2021)
Drogredenen herkennen en weerleggen
.

Paula Steenwinkel:

"Met whatabouttisme doe je alsof je het alleen maar over andere misstanden mag hebben die ook erg, of nóg erger zijn." (p.194)

 

Whatabouttisme, Paula Steenwinkel (Fokke en Sukke).

Deze drogreden wordt ook wel de Argumentum ad horrendum drogreden genoemd. Het lijkt op cherry picking als je één misstand belicht en andere niet. Maar: het advies van Paula Steenwinkel is: wijs erop dat als je alleen maar het allerergste mag bespreken, je nooit aan andere onderwerpen toekomt; er is namelijk altijd wel een urgenter of belangrijker probleem te bedenken (p.196).

Hoe krankzinnig! We zitten midden in een pandemie ... en hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester vraagt aandacht voor ... de gevaren luchtverontreiniging! diabetes! verkeersdoden! en nog veel meer! Zijn die zaken dan onbelangrijk? Nee, natuurlijk niet! Het punt is: waarom leidt hij de aandacht af van het bestrijden van de pandemie? Moeten we afzien van preventieve maatregelen als vaccinaties, mondkapjes, lockdowns, sluiten van luchthavens, anderhalve meter en QR-codes? Hij zegt het niet, maar suggereert het wel. Wat is anders de bedoeling om over andere zaken te beginnen? Aandacht afleiden. Meester kijkt de ander kant uit. In Godsnaam: waarom?


Een verkeersongeluk is niet besmettelijk!

Ronald Meester: 

"Wat is er zo bijzonder aan sterfte door Covid-19 dat deze koste wat kost vermeden moet worden, terwijl we al die andere vermijdbare sterfgevallen en risico’s gewoon accepteren? Vragen waarop ik het antwoord eigenlijk niet weet." [1].

Nee, Ronald! Je stelt de verkeerde vragen! Het bijzondere is dat covid-19 een besmettelijke ziekte is! Een besmettelijke ziekte die zich met de snelheid van een Boeing-737 over de wereld verspreid! Het is namelijk een pandemie!

! Verkeersdoden zijn niet besmettelijk. Verkeersongelukken veroorzaken niet een kettingreactie van nieuwe verkeersongelukken. Die op hun beurt weer nieuwe besmettingen veroorzaken. Verkeersongelukken hebben géén Reproductie getal (R-getal) [3],[4].

! Verkeersongelukken verspreiden zich niet met de snelheid van een Boeing-737 over de wereld. Verkeersongelukken importeren of exporteren we niet uit of naar het buitenland.We hoeven de grenzen niet te sluiten.

! Artsen en verplegend personeel van verkeersslachtoffers hoeven geen mondkapjes te dragen. Niemand hoeft het contact met verkeersslachtoffers te mijden. Er is geen lockdown nodig. Verkeersongelukken hebben géén ernstige gevolgen voor bewoners van verzorgingstehuizen en hun verzorgers.

! Er is geen plotselinge toename van verkeersslachtoffers die de nationale ziekenhuiscapaciteit ver te boven gaat. Verkeersongelukken komen niet in golven. Patiënten hoeven niet ondergebracht worden in buitenlandse ziekenhuizen [5]. Hartoperaties en andere urgente operaties hoeven niet uitgesteld te worden [6].

! Verkeersongelukken evolueren niet. Er ontstaan géén nieuwe varianten (Delta, Omicron) die bestaande medische technieken minder efficiënt maken en waar de medische wereld nog geen antwoord op heeft. 

! Er ontstaat géén wereldwijd tekort aan medische hulpmiddelen door verkeersslachtoffers.

! We hoeven en kunnen niet de hele bevolking 'vaccineren' tegen verkeersongelukken. De rest van de samenleving kan gewoon door gaan met de economie draaiende te houden.

Meester probeert nog het eens: "Waarom is het inperken van vrijheden wel geoorloofd tegen Covid-19 maar niet tegen diabetes?". Nee, Ronald, diabetes is géén besmettelijke ziekte!


Conclusie

Hoogleraar Ronald Meester negeert de essentie van een  besmettelijke ziekte. Hij gebruikt een drogreden om de pandemie te bagatelliseren. In Godsnaam: Waarom? Hoe gaat hij een pandemie bestrijden als hij de minister van Volksgezondheid was?

Noten

  1. Ronald Meester  Code zwart op de IC koste wat kost vermijden? We accepteren veel vermijdbare sterfgevallen in veel andere situaties, Gepubliceerd op 4 mei 2021.
  2. Paula Steenwinkel (2021) Drogredenen herkennen en weerleggen.
  3. Reproductiegetal ( R-getal): "Het reproductiegetal van een infectieziekte is een indicator, die het gemiddeld aantal secundaire besmettingen aangeeft die veroorzaakt worden door een primair geval in een populatie zonder immuniteit en in afwezigheid van profylactische maatregelen, zoals bijvoorbeeld vaccinatie" (wikipedia).
  4. Ronald Meester: 'Het R-getal is niet nuttig', gepubliceerd op 12 apr. 2021 op LinkedIn. 
  5. Eerste coronapatiënten vanuit Rotterdam overgeplaatst naar Duitse ziekenhuizen,  23-11-21
  6. Schatting inhaalopgave: 170 tot 210 duizend operaties, 27-08-2021


Bronnen

  • Whataboutism (Engelse wikipedia): "which attempts to discredit an opponent's position by charging hypocrisy without directly refuting or disproving the argument"
  • Whataboutism (Nederlandse wikipedia): ", is een drogreden waarmee iemand de beschuldiging van een misstand niet weerlegt, maar zijn of haar opponent er met een retorische vraag What about ...? van beticht schuldig te zijn aan een andere ernstige misstand."

 

Vorige blogs over Ronald Meester

No comments:

Post a Comment

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.