11 December 2017

Een onverwacht fascinerende en leerzame wetenschappelijke geschiedenis van sex en voortplanting. The Seeds of Life van Edward Dolnick

Volken van alle tijden en culturen kennen het verband tussen sex en zwangerschap. Een uitzondering is het volk Trobianders, een volk dat op de Kiriwina eilanden ten Oosten van Nieuw Guinea woont. Ze geloven dat een vrouw zwanger wordt door de geest van een voorouder en hebben -gezien vanuit hun visie- een kloppende verklaringen voor sex en de rol van de man. 

Een andere uitzondering zou je het christelijke geloof kunnen noemen: "Behold, a virgin shall conceive and bear a Son" [Bijbel]. De overbekende tekst over de 'maagd' Maria die een zoon baarde. Dit is om biologisch redenen onmogelijk omdat een maagd niet zwanger kan worden en al helemaal niet van een zoon. Omdat Maria 'bevrucht' is door de 'Heilige Geest' is dit wonderlijk verhaal vergelijkbaar met dat van de Trobianders. Hopelijk zagen toenmalige gelovigen en zien hedendaagse christenen deze gebeurtenis als een 'eenmalige uitzondering' [1].

Onan and Tamar painting by Alexandre Cabanel (1892)

De ervaringsregel was: geen zwangerschap zonder seks. Dat bewijst bijvoorbeeld het verhaal van Onan in Genesis. Over Onan werd geschreven dat hij coitus interruptus of masturbatie ('onanie'!) [2] toepaste met de bedoeling zwangerschap te voorkomen. Dus, het moest toen algemeen bekend zijn dat vaginale seks nodig is om zwangerschap te veroorzaken, anders zou de Onan-methode onbegrijpelijk zijn geweest. Het positieve verband tussen sex en zwangerschap blijkt uit het verhaal van koning David en Betseba. Men begreep toen dat een zwangere vrouw binnen 9 maanden daarvoor tenminste één keer sex gehad moet hebben met een man, en als haar man een jaar of meer van huis was, moet ze dus vreemd gegaan zijn.

Waarom deze verhalen? De aanleiding is het voortreffelijke boek van Edward Dolnick (2017) The Seeds of Life: From Aristotle to da Vinci, from Sharks' Teeth to Frogs' Pants, the Long and Strange Quest to Discover Where Babies Come From.


Edward Dolnick (2017) The Seeds of Life
website van de auteur

Het boek staat boordevol verrassende inzichten over hoe men in de loop der eeuwen heeft 'geworsteld' met verklaringen over voortplanting. Er is zoveel over te vertellen dat ik het niet in één blog gestopt krijg. Er komt dus nog een tweede deel. 

Enige lessen die we kunnen leren uit het boek: de grootste wetenschappers zoals Hippocrates, Aristoteles, Leonardo da Vinci konden het raadsel niet oplossen. Da Vinci is bekend om zijn zeer gedetailleerde anatomische tekeningen van bijv. een vrouwenlichaam, maar niet algemeen bekend is dat het ovarium ontbrak (!) en hij tekende hij een niet bestaande verbinding (!) tussen de baarmoeder en de tepels. Ook achteraf lijkt mij dat onvergefelijk. Hij werd op dit punt beïnvloed door het medisch dogma van zijn tijd en tekende het zonder het gezien te hebben. Ondanks zijn genialiteit had hij ook niet door dat het hart een pomp was.

De beroemde anatoom Andreas Vesalius kon het onderzoek naar voortplanting ook niet verder brengen. William Harvey (ontdekker van de bloedsomloop) volgde Aristoteles (!) die meende dat mannelijke zaad equivalent was met vrouwelijk menstruatiebloed. Maar waar menstruatiebloed goed voor was, was onduidelijk. Allemaal fascinerende redeneringen! Harvey deed veel anatomisch onderzoek, en is de auteur van de beroemde stelling Ex ovo ominia (All life comes from an egg), maar hij had nog nooit een eicel gezien (dat is ook lastig!), en miskende de rol van ovariums en geloofde dat eicellen in de uterus ontstonden. Je verwacht het gewoon niet van zijn groot wetenschapper.

Harvey faalde op het eind, hij gaf het eerlijk toe, hoewel hij enige vooruitgang had geboekt. De Nederlandse anatoom Reinier de Graaf beschreef de vrouwelijke follikels als het orgaan dat eicellen produceerde. Maar een eicel is nauwelijks met het blote oog te zien, hij postuleerde dat daar eicellen in moesten zitten. Hij was de eerste die dat claimde. Hij moest vele vooroordelen overwinnen. Maar de exacte rol van mannelijk zaad bleef onduidelijk. Hij kon geen zaad terugvinden in het lichaam van pas bevruchte dieren. Wat gebeurde er met het zaad? Waar bleef het? [4]

Les 1 is dus: vooruitgang in kennis is keihard werken en vele mislukkingen en doodlopende straten incasseren! [5].
Waarom konden topwetenschappers in de 17e eeuw het raadsel van de voortplanting niet oplossen? Mannelijke voortplantingsorganen zijn makkelijk zichtbaar aan de buitenkant van het lichaam, penis en zaadballen hangen buiten het lichaam, vrouwelijk reproductieve organen ovarium en baarmoeder zijn verstopt in het lichaam, onzichtbaar. En als je moeilijk aan lijken kan komen vanwege het verbod menselijke lijken open te snijden, schiet het ook niet echt op. In in die tijd waren er nog geen microscopen. Dus eicellen en sperma waren niet te zien. Vandaar onbewijsbare theorieën en mythes.


Les 2:
Wat me opvalt is hoe veel tijd geleerden inruimden voor kritiek, zeg maar uitschelden, van concurrenten en hun opvattingen. In plaats van helder feiten vast te stellen en onzekerheden, en een programma opstellen wat er nog onderzocht moest worden. Dit geldt ook voor Leeuwenhoek.

Les 3:
Antonie van Leeuwenhoek (wiki pagina bevat geen afbeelding van sperma!) zag als eerste bewegende, levende spermatozoa in zijn microscoop, MAAR: interpreteerde ze als microscopisch kleine diertjes. Hij had die hij ook in allerlei lichaamsvloeistoffen gezien. En dat ze géén rol speelden in de voortplanting! Op de een of andere manier doet de 'zaadvloeistof' al het werk. Later gaf hij ze een beslissende rol in de voortplanting. Toen 'zag' hij zelfs hoofdjes, etc. in de spermatozoa (dus kleine mensjes!). En hij ging nog verder: een mens ontstaat uitsluitend uit spermatozoa. Een eicel heeft er niets mee te maken! [4]Salpingoeca rosetta (simpelste eukaryoot)

Dat van Leeuwenhoek spermatozoa voor diertjes aanzag is niet zo verwonderlijk als je bovenstaande foto van een simpele eukaryoot ziet. Lijkt sprekend op spermatozoa! Het woord spermato-zoa betekent letterlijk sperma diertjes!


Noten

 1. Maar christenen zijn ook goed in inconsistent denken: een uitzondering maken op een fundamentele biologische wetmatigheid? Dan snap je uiteindelijk toch niet hoe biologie werkt.
 2. Natuurlijk niet meer te achterhalen wat hij het precies deed!
 3. Edward Dolnick (2017) The Seeds of Life: From Aristotle to da Vinci, from Sharks' Teeth to Frogs' Pants, the Long and Strange Quest to Discover Where Babies Come From. Basic Books. (ebook); website van de auteur
 4. Het woord zaad (Engels semen) is misleidend. Want het is niet vergelijkbaar met zaad van een plant of boom die je in de grond stopt en er komt een nieuwe plant of boom uit. Dat 'zaad' is een embryo. Die vergelijking met mannelijke zaad gaat mank omdat de vrouw geen akker is, ze voedt het embryo weliswaar, dat is de enige overeenkomst. Zoals we nu weten draagt ze genetisch 50% bij aan het kind. Ook is het gebruik van het woord 'sperma' (Engels: sperm) vóór de ontdekking van van Leeuwenhoek onjuist omdat dat woord een spermacel impliceert en dat er cellen in de zaadvloeistof zaten kon men toen niet weten!
 5. Daarom is het nonsense om dingen te beweren als "Ben Hobrink betoogt dat de Bijbel z’n tijd 3500 jaar vooruit was." (blog René Franzen) . Tevens weerlegt de vooruitgang van de wetenschap bekende uitspraken als: "Er is niets nieuws onder de zon." (Prediker) die te pas en te onpas en onnadenkend door gelovigen geciteerd wordt. [toegevoegd 15 dec 17]

16 comments:

 1. Prachtig, zo'n boek.

  Maar ik betwijfel of de Trobianders echt niet wisten dat sex tot zwangerschap kan leiden. Ik vermoed dat zij een dubbele verklaring hanteerden, een natuurlijke en een bovennatuurlijke. Wellicht moeten we op internet grasduinen om hier helderheid over te krijgen.

  Die maagdelijke geboorte van Jezus is gebaseerd op de Septuagint, de Griekse vertaling van het OT, het Oude Testament. In de Joodse versie stond (waarschijnlijk) geen "maagd" maar "jonge vrouw". Jezus en de nieuwtestamentische bijbelschrijvers kenden de Griekse versie beter dan de Joodse.

  Jezus, de zoon van David. Maar wel via Josef. Alsof Josef toch zijn biologische vader was en God zijn geestelijke vader.

  ReplyDelete
 2. RV, dank voor je comment. De onderzoeker van de Trobianders heeft de grootste moeite gehad om helder te krijgen wat ze nu eigenlijk geloofden. Hij heeft vele interviews gehouden en er waren natuurlijk taalproblemen. Maar hoe dan ook: zeer fascinerende stof. Thinking out of the box! Een oefening om te denken volgens een ander wereldbeeld. Dat moet je sowieso als je de geschiedenis induikt. Zie vervolg blog!

  Wat is nu de juiste vertaling van die passage in de bijbel? Hoe dan ook: de meeste gelovigen zullen er toch geen moeite mee hebben te geloven dat God een uitzondering kan maken op biologische wetten die Hijzelf heeft gemaakt? De katholieken spreken toch nog steeds over de maagd Maria?

  ReplyDelete
 3. gert

  volgens de katholieke leer bleef Maria heel haar leven maagd

  protestanten denken daar anders over, begrijp ik, omdat zulks niet expliciet in de bijbel staat: en wat niet in de bijbels staat, moet je natuurlijk niet geloven ;-)

  ReplyDelete
 4. Harry: dat heet: Perpetual virginity of Mary, dwz dat ze na Jezus nooit andere kinderen heeft gehad.
  Ook protestanten zitten natuurlijk met het onverteerbaar idee dat Jezus, zoon van God, ontstaan zou zijn door ordinaire seks, en dan notabene in haar verlovingstijd, dus ongetrouwd! zonde! Jezus: een onwettig kind?

  Maria zelf wist dat ze niet zwanger kon worden zonder seks:
  "How will this be," Mary asked the angel, "since I am a virgin?" (Luke 1:34)
  Misschien heeft ze zelf het verhaal in de wereld geholpen dat ze voor haar trouwdag geen seks gehad had, maar door de Holy Spirit bevrucht was. ?

  ReplyDelete
 5. gert

  die engelse zin betekent niet veel meer dan dat maria inderdaad heel haar leven maagd bleef. dus ik begrijp je mededeling niet zo.

  overigens heb ik wel eens gehoord dat er protestanten zijn die geloven dat jezus broers had- jacobus bijvoorbeeld
  bleef ze dus toch niet eeuwig maagd !

  het lijkt me interessanter in te gaan op de dingen die we nu nog steeds niet begrijpen van seksuele voortplanting. Doet Dolnick dat niet? Zij alle vragen al beantwoord?

  tot slot: string theorie is geen 'theorie', maar pure wiskunde die de degenen die zich er mee bezig houden nog steeds voor verrassende inzichten brengt- zeggen ze. Enfin, dat is wat anders dan D vertelt, volgens mij.

  ReplyDelete
 6. Harry, er bestaan dus mensen die een wikipedia pagina maken over het onderwerp Perpetual virginity of Mary! Dat is toch humor! dat dat bestaat! Dat van die broers van Jezus is zeker een aardig 'feitje' in dit verband.

  H: "het lijkt me interessanter in te gaan op de dingen die we nu nog steeds niet begrijpen van
  seksuele voortplanting. Doet Dolnick dat niet? Zij alle vragen al beantwoord? "
  Goede vraag. De 'essentie' is bekend (mitose, meiose, bevruchting, etc) maar details van vooral de evolutionaire oorsprong en het evolutionaire voordeel zijn nog niet geheel duidelijk. Toevallig lees ik vandaag in Science een artikel 'Complex regulation of plant sex by peptides'. Dus de details van regulatie en timing worden nog bestudeerd en daar vallen nog nieuwe dingen te ontdekken.

  Maar wat ik nog steeds mind-blowing vind (zie laatste blog) dat men nog niet zo lang geleden (een paar eeuwen!) totaal geen notie had dat man en vrouw genetisch evenveel bijdragen aan een kind! Dat we dat nu weten is een solide bewijs van de vooruitgang van de wetenschap. Dat zijn die permanente toevoegingen aan onze kennis die niet terug te draaien zijn. Onomkeerbare inzichten.

  Je kunt Dolnick niet verwijten dat hij ook nog de open vragen behandelt, hij heeft voortreffelijk werk afgeleverd met de beschrijving van de geschiedenis.

  De verwijzing naar string 'theorie' vond ik informatief en behulpzaam juist vanwege het speculatieve en abstracte en onverifieerbare. Zo kun je iets beter begrijpen waarom top geleerden van die tijd Preformatisme ('Matroesjka poppen theorie') zo serieus namen. Ondanks alles.

  ReplyDelete
 7. gert

  ja, ik las trouwens vandaag dat Paul Verhoeven - die al jaren werkt aan een script over een Jesusfilm- het op grond van historische bronnen aannemelijk acht dat Jesus een bastaard zou kunnen zijn. Maria verkracht door een romeinse soldaat!

  bedankt voor je referentie

  ik probeer het een beetje te volgen, maar inderdaad timing en regulatie die essentieel zijn bij het hele proces, een soort resetten tot één cel, etc, voor een nieuw begin, het is een groot wonder. Als je niet beter wist, zou je er weer gelovig van worden!

  Wel grappig vind ik, dat na al die jaren het nog niet gelukt is om er de evolutionaire voordelen van te verzinnen (al beweert Desai van Harvard dat wel te hebben gedaan voor bacteriën: die claimt een bevestiging van de Red Queen zeg maar).

  Interessant allemaal. Neem nou ook die placebo. Dat voordeel van die bacteriën, haalden ze dus helemaal zonder placebo! Zit er dan nog een extra voordeel aan die moederkoek? Of alleen een voordeel voor pakweg gewervelden of alleen voor nog wat hoger in de boom...? Trouwens, hoe moet ik me bij die placenta een gradualistische evolutie voorstellen: klinkt dat niet te veel als 'een beetje zwanger' zijn :-)

  Piet Borst had het - toen hij nog in de NRC schreef- ooit over een soort 'infectie', een (retro) virus 'invasie'. Heb ik vaker gehoord. In ons genoom zit ook behoorlijk wat viraal dna toch? Wat zegt Dolnick er over?

  ik had je nog geen prettige kerstdagen toegewenst en een goed 2018, met heel veel blogs en, uiteraard, heel veel ander goeds. Bij dezen.

  de evolutie van de placenta is ook een fraai voorbeeld

  ReplyDelete
 8. H: "Trouwens, hoe moet ik me bij die placenta een gradualistische evolutie voorstellen: klinkt dat niet te veel als 'een beetje zwanger' zijn :-)"

  Een beetje zwanger: Levendbarendheid (https://en.wikipedia.org/wiki/Viviparity) is zo'n tiental keer onafhankelijk in de gewervelden ge-evolueerd. dwz het embryo ontwikkelt zich in het moederlichaam en wordt op de een of andere manier gevoed. Er zijn allerlei tussenvormen, want dit komt voor in salamanders, kikkers, slangen, vissen.
  Creationisten vinden dat zoiets ingewikkelds als de placenta niet gradualistisch kan ontstaan. Ooit (20 jaar geleden) ben ik een Nederlandse website begonnen omdat de farmacoloog Dr. F. Paesi in het kerstnummer van het VU blad een anti-evolutionistisch artikel mocht publiceren. Volgens Paesi kent de placenta bij zoogdieren geen voorstadia. Ik had een tegen- artikel ingezonden, maar het werd niet geplaatst! ook niet na heen en weer gediscussieer. Daar was ik zo verontwaardigd over dat ik het artikel op een website geplaatst heb die ik speciaal daarvoor gecreëerd had. De rest is history zeggen ze dan.

  Harry, dank je, en iedere lezer: het allerbeste de komende dagen en de rest van je leven (waarom zou je iemand alleen deze dagen goede wensen toewensen? en de rest dan?). Bij ons wordt het met de kerst drie verschillende bereidingen van aardperen. Expres, omdat we ongelovig zijn!

  De Kerst quiz: bestond Jezus als zoon van God al vóórdat hij op aarde geboren was of pas bij de conceptie in de maagd Maria? De vraag is dus of God altijd al een Zoon had of pas in het jaar nul? Is zijn ziel uit de hemel neergedaald in de maagd Maria net zoals hij na zijn dood ten hemel is gevaren? Maar als Jezus al bestond, waarom zou hij op zo'n buitengewone ingewikkelde manier op aarde terecht moeten komen? zijn leven beginnen als embryo in een ongetrouwde maagd die op reis was? Had hij niet als volwassen man op aarde kunnen verschijnen? Jezus kon tenslotte ook na zijn dood nog aan zijn discipelen verschijnen. Dus niets is onmogelijk. Dus, waarom zou God zelf niet naar de Aarde kunnen komen om zijn boodschap te brengen???

  ReplyDelete

 9. Gert,

  geniet van je aardperen, zoals ik geniet van jouw bijdragen- als niet gelovige

  dus ik ga, volgend jaar, achter die tussenvormen van je aan!

  wat betreft die andere wonderlijke geboorte: "waarom zou hij op zo'n buitengewone ingewikkelde manier op aarde terecht moeten komen?"

  de vraag lijkt me eerder: waarom vonden mensen uit die tijd, pakweg 2500 ya, het nodig dit soort ingewikkelde verhalen te verzinnen over (de geboorte) van hun god(en)- die grieken konden er ook al wat van hoor!

  -het heeft uiteraard alles te maken met hun gebrekkige kennis, en tegelijk met de behoefte om die leemte op te vullen.

  - vergeet ons gevoel voor symboliek ook niet: het kerstkind staat, ook nu nog, natuurlijk vooral voor: nieuw leven, dus voor hoop, voortzetting van de soort etc. (Zeven ballen en een piek, jongens jongens wat een symboliek, zongen Bram en Freek)

  -geen fantasieverhaal zonder inconsistenties, onlogische eindjes: en dat geven, althans de katholieken, nog steeds grif toe: 'de mysteriën van het geloof'. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk- inderdaad, net als onze vermogen tot fantaseren (creativiteit)!

  - zover ik weet, is er geen maffer oorsprong verhaal dan dat van een God die mens wordt via Zijn zoon die Hij vervolgens door diezelfde mens laat vermoorden om ze zo voor altijd- nou ja tot in de hemel- bij Hem in het krijt (schuld) te laten staan- met alle gevolgen van dien (het woord penitentie kom wel TIG keer voor in de stellingen van Luther, om maar een detail te noemen).

  - van die dingen dus: natuurlijk klopt er geen hol van het hele verhaal. De vraag is dus veel meer hoe het dan toch mogelijk is dat ze dat al meer dan 2000 jaar zo kunnen verkopen- dus als méér dan alleen maar een verhaal, meer dan alleen literatuur, poezie

  - en met alle gevolgen van dien.

  - dat vind ik echt intrigerend, want die verhalen over Zeus en die hele soap op de Olympus, waren veel realistischer, menselijker: zeus was natuurlijk een groot klein burgermannetje met zijn buien, zijn geilheid (waar meer dan 90 lachwekkende verhalen over bestaan) die altijd betrapt werd door zijn vrouw die veel slimmer was en dus ook de broek aan had thuis. En de Grieken wisten dat zelf ook allemaal, want ze hadden het zelf verzonnen. Misschien dat al die verhalen daarom uiteindelijk geen indruk meer maakten en niet beklijfden..?

  Zoiets?  ReplyDelete
 10. Harry, sorry voor de delay, we waren gisteren in Amsterdam om veganistische schoenen te kopen! Als je dat ook altijd gewild had: ze hebben ook een webshop: https://www.vega-life.nl/
  Tot zover de idealistische reclame.

  Harry: "de vraag lijkt me eerder: waarom vonden mensen uit die tijd, pakweg 2500 ya, het nodig dit soort ingewikkelde verhalen te verzinnen..."
  Niemand zou zo'n onnodig ingewikkeld verhaal verzinnen out of the blue. Het is ingewikkeld en geforceerd omdat het een krampachtige poging is van de volgelingen van Jezus in die tijd en door de eeuwen heen om zijn tragische dood een positieve wending te geven. (FLeon Festingers beroemde cognitive dissonance).

  penitentie: ik als grefo ben niet opgegroeid met penitentie, het zegt me niks. typisch katholiek?

  H: "dus ik ga, volgend jaar, achter die tussenvormen van je aan! "
  Evolutionary Perspectives on Pregnancy van John C. Avise (2013)
  https://cup.columbia.edu/book/evolutionary-perspectives-on-pregnancy/9780231160605
  this book provides a biology-rich survey of the natural history, ecology, genetics, and evolution of pregnancy-like phenomena. From mammals and other live-bearing organisms to viviparous reptiles, male-pregnant fishes, larval-brooding worms, crabs, sea cucumbers, and corals, the world's various species display pregnancy and other forms of parental devotion in surprisingly multifaceted ways.
  Gaat dus niet uitsluitend over zoogdieren!!!
  Staat op mijn lijstje!

  - onderwijs: ipv altijd alleen maar de bijbel zou evenveel aandacht voor andere religies en mythes besteed moeten worden.

  - Wat ik nog verder moet uitzoeken: wat begreep Darwin in dit verband van sex? In hoeverre had zijn gebrek aan kennis invloed op zijn theorie? We weten al dat het gebrek aan kennis van de erfelijkheid hem danig in de weg zat, maar toch was de invloed daarvan op zijn theorie beperkt. Denk ik. Moet uitgediepd worden in 2018.

  ReplyDelete
 11. gert
  "Niemand zou zo'n onnodig ingewikkeld verhaal verzinnen out of the blue."

  Ik beweer ook niet dat die verhalen 'out of the blue verzonnen" zijn. In tegendeel, ik benadrukte juist dat er een hele traditie van verhalenverzinnen bestond in die tijd. Ook niet vergeten: de uiteindelijke versie van de bijbel zoals wij die kennen, de canon, is tot stand gekomen over een periode van zo'n jaar of 4-500- als het het OT er bij neemt zelfs nog langer. En inderdaad, speelden bij de uiteindelijke keuze door de verenigde redactie, de editors- ic het concilie van nicea, 325 oif daaromtrent- allerlei belangen. En uiteraard ook cognitieve dissonantie (waar speelt dat niet?).

  Maar dat verklaart niet waarom een betrekkelijke obscure figuur als Jezus (er zijn maar twee, zeer korte historische vermeldingen bekend. Eén regeltje bij Tacitus, die zowat over alles schreef, zelfs over Nijmegen dat in de fik is gestoken!). Een een van Flavius. Dat is weinig, er moest nog heel wat gehypet worden dus. Natuurlijk heeft keizer Constantijn daar het nodige aan bij gedragen.

  Er moet vooral meer aandacht besteed worden aan verhalen uit die tijd: homerus, herodotus, hesiodus etc. Om te laten zien hoe maf die waren en vooral: het waren dus allemaal verhalen. Er werd me wat afverzonnen in die tijd!  penitentie; Nee er is toch ook een heel groot verschil tussen Luther en al die anderen. Penitentie bestond ook bij de katholieken. Die wisten daar wel raad mee: de biecht! Dus klein bier vergeleken bij Luther.

  mooi dat je nog over zwangerschap en wat daar op lijkt gaat bloggen.
  Ben benieuwd hoe het zit met die virusinfectie, invasie, van Piet Borst!

  En interessant punt over het gebrek aan kennis over seks van Darwin. Straks kun je dat proefschrift van van Rossum nog overdoen! ;-)  ReplyDelete
 12. WAT BEDOEL JE MET " die virusinfectie, invasie, van Piet Borst!"?

  ReplyDelete
 13. gert
  zie eerder:

  "Piet Borst had het - toen hij nog in de NRC schreef- ooit over een soort 'infectie', een (retro) virus 'invasie'. Heb ik vaker gehoord. In ons genoom zit ook behoorlijk wat viraal dna toch? Wat zegt Dolnick er over?"


  Het viel me op dat Borst daar toen expliciet op wees: de placenta is evolutionair een redelijk raadsel. En de rol van virussen (en bacterien) in onze evolutie nog steeds redelijk onderschat.

  Vandaar mijn vraag wat Dolnick er over zei.  ReplyDelete
 14. Harry, hier vind je een aardig en recent overzichtsartikel over de rol van virussen in de (menselijke) evolutie:
  The Viruses That Made Us Human
  De titel is iets te sensationeel want je kunt niet concluderen dat één virus infectie en integratie ons tot 'mens' heeft gemaakt.
  Dat we enige eigenschap aan een virus infectie te danken hebben wil niet zeggen dat er geen zoogdieren zouden zijn geweest zonder die virus infectie, want levendbarendheid is vele malen onafhankelijk ontstaan in de evolutie .
  Virus integratie is vele malen gebeurd:
  1) At numerous points in mammalian evolution, symbiotic retroviruses entered the genome and steered different groups of mammals along different evolutionary paths
  2) Nor was syncytin the only driver.
  3) HERV-K speelt een cruciale rol in de eerste dagen na bevructhing van de mens en is een relatief jong insertie (200.000 jaar) maar ook HERV-H speelt een rol
  4) evolutie nooit van één virus afhankelijk want: " tens of thousands of viruses embedded in our genomes"

  Watin virus integratie verschillend maakt van standaard neo-Darwinistische evolutie door puntmutaties is:
  DNA sequence of syncytin, they found that it was nearly identical to a viral protein called env ...
  An important step in mammalian evolution was accomplished by capturing this viral envelope gene ...
  dus een compleet nieuw gen en dus geen puntmuaties....

  ReplyDelete
 15. ok gert

  hartelijk dank!

  zijn we nu klaar met seksuele reproductie, de 'Queen of Problems in Biology'? ;-)

  ReplyDelete

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.