18 February 2013

God, sex en evolutie

In 1993, dus bijna 20 jaar eerder, had creationist Walter ReMine al gedaan wat Joris van Rossum in zijn proefschrift in december 2012 deed, nl. de moeilijke verklaarbaarheid van seksuele voortplanting gebruiken cq misbruiken ten behoeve van creationisme of Intelligent Design. Joris van Rossum is dus helemaal niet de eerste [1]. In zijn boek The Biotic Message behandelde ReMine het probleem 'The Origin of Sex' in 10 paginas (pag. 196–206). Méér dan wat je doorgaans bij creationisten ziet. Hij schetst daar een glashelder maar pessimistisch beeld van de wetenschappelijke literatuur van dat moment met vele citaten van vooraanstaande evolutiebiologen als J. F. Crow, G. Bell, G. C. Williams, Michod and Levin, John Maynard Smith en Richard Dawkins. ReMine benadrukt dat het probleem van het ontstaan van sex één van de grootste onopgeloste vraagstukken in de biologie is. Dit baseert hij op de meest pessimistische citaten die hij kan vinden: Graham Bell (1982) The Masterpiece of Nature: The Evolution and Genetics of Sexuality: "Sex ... does not reduce fitness, but halves it". Dit citaat heb ik gecontroleerd; het is correct. Ook een dramatisch citaat van George C. Williams (1975) Sex and Evolution, pag. 11, dat ReMine aanhaalt, is correct. Toevallig citeert Joris van Rossum van dezelfde pagina van het hetzelfde boek van Williams (toevallig?). Het citaat afkomstig van John Maynard Smith (1986) The Problems of Biology, p. 35: "The origin of the sexual process remains one of the most difficult problems in biology" is correct.

ReMine vertelt over de vergeefse zoektocht van evolutiebiologen naar mogelijke voordelen van sex die het nadeel moeten compenseren. Zijn overzicht lijkt een beetje op hoofdstuk 2, 'The Enigma', van Matt Ridley's The Red Queen (1993) waarin Ridley ook opeenvolgende veelbelovende verklaringen voor sex de revue laat passeren, die later niet houdbaar blijken. Het verschil is dat Ridley geen creationist is.

Het patroon is altijd hetzelfde: creationisten zoeken problemen in de wetenschappelijke literatuur en gaan deze vervolgens exploiteren voor hun eigen doelen. Voor hun eigen karretje spannen. Als ze verder niets met het resultaat weten te doen dan volstaan ze met te roepen: "Ha! er zijn problemen met de evolutietheorie!", of nog aardiger: "evolutie is gefalsifieerd!". Meestal is de conclusie: Design!

Omdat creationisten vaak de problemen niet zelf bedacht hebben, maar in de wetenschappelijke literatuur gevonden hebben, heeft het geen zin dié problemen te ontkennen. Het probleem van de verklaring van seksuele voortplanting is een authentiek evolutionair probleem waar biologen al meer dan 40 jaar aan werken. (Als creationsiten zélf problemen hebben bedacht zijn het meestal pseudo-problemen die makkelijk te herkennen zijn door even in de wetenschappelijke literatuur te gaan rondneuzen). Vergelijk dit biologsiche probleem met de 40-jarige geschiedenis van de String Theory in de natuurkunde. Skeptici zeggen daarover: string theory is a miserable failure!
 
Wat wij als wetenschappers moeten doen is dus: 1) controleren of de problemen echt zijn en of de citaten kloppen, 2) erkennen dat ze echt zijn. Ontkennen heeft weinig zin, want dan zouden wetenschappers werken aan oplossingen voor problemen die niet bestaan! Wetenschap bestaat nu eenmaal uit het oplossen van problemen. Hoe diepgaander de problemen zijn, hoe groter de uitdaging. Alleen ambitieuze wetenschappers pakken hardnekkige en fundamentele problemen aan. Dat verdient respect en bewondering. Het getuigt dan ook van totaal onbegrip van wat wetenschap is om te roepen dat er iets fundamenteel mis is met een bepaalde tak van wetenschap als er onopgeloste problemen zijn. Onzin! Integendeel! Vergelijk het probleem van dark matter en dark energy in de moderne kosmologie: "After more than two decades of hunting, why is it still so difficult to find dark matter?". Wijst dat probleem op design? Er zal vast wel een creationst rondlopen die dat beweert. Ook heb ik grote bewondering voor wiskundigen die een lijst bijhouden van onopgeloste problemen! Maar wiskundigen worden niet geplaagd door creationisten! Dat is het verschil!

Uiteindelijk concludeert ReMine:
"Creationists expect that the genetic mechanisms of sex serve some useful biological function. They intuitively viewed that function as the long-term maintenance of healthy populations. Most likely, sex serves such a function as suggested by hypotheses like Muller's ratchet. Such functions come naturally to the creationist's worldview. An unlike evolution, a designer can be "far-sighted", can see the long-term benefit of sex, and can build it into life" (p.206).
Hoe ironisch: een creationst bedenkt een functie voor seks! Wat kan een creationist anders doen? Niemand kan ontkennen dat seks in de overgrote meerderheid van de soorten voorkomt. Dat feit had ReMine zojuist tegen evolutie gebruikt. Grappig is dat de creationist vervolgens voor het volgende probleem komt te staan: als seks ontworpen is door de Designer, en dus nuttig is, waarom bestaat er überhaupt ongeslachtelijke voortplanting? Conclusie: door de hulp van God in te roepen is de wetenschap nog nooit vooruit gekomen. De alternatieven van de creationist zijn onwetenschappelijk en onnozel.

Tot nu toe het mooiste wat een creationist met het evolutionaire probleem van seksuele voortplanting heeft gedaan is het volgende:

Sexual Reproduction: A Continuing Mystery to Evolutionists (Website: Evidence for God):
"Sexual reproduction and recombination are part of God's plan, since they limit the expression of mutated genes that would have had detrimental effects upon the individual who possessed the gene. In addition, God created humans as males and females for the expressed purpose of marriage and unity within the body of Christ, as fellow servants and heirs in Him."
Is dat niet prachtig? Waarom schiep God Adam en Eva? Opdat zij sex zouden hebben! Be fruitful and multiply! En waarom moesten zij sex hebben? Recombinatie! Fantastisch: die technische termen 'recombination' en 'gene' in de context van een 3000 jaar oud mythologisch verhaal met een pratende slang: is dat niet geweldig? Het allermooiste is natuurlijk dat de auteur niet door heeft dat God éérst een probleem creëerde (mutaties) en daarna de oplossing (seksuele reproductie en recombinatie)! Je vraagt je af: Waarom mutaties in the first place? Waren Adam en Eva compleet met mutaties geschapen? Bizar. Tenslotte blijft de vraag ook hier waarom God ook ongeslachtelijke voortplanting creëerde, als sex zo goed was. Maar, is dat niet hetzelfde probleem dat evolutiebiologen ook hebben: waarom zowel geslachtelijke als ongeslachtelijke voortplanting naast elkaar bestaan? Ook hier zien we weer dat er nog nooit een wetenschappelijk probleem is opgelost door God te introduceren.

De bedoeling van deze blog is niet van Rossum weerleggen. Van Rossum is niet weerlegd omdat hij een creationist of ID-er zou zijn. Maar deze militante creationistische traditie vormt wel de historische achtergrond van zijn proefschrift. Alles wijst er op dat zijn motivatie dezelfde is als van bovengenoemde creationisten die ieder probleem in de evolutietheorie aangrijpen om iets te suggereren in de trant van: Zie je wel, de evolutietheorie deugt niet. Er moet iets anders zijn. Ik weet niet wat, maar gewoon iets anders. Joris van Rossum doet dat op zijn eigen manier. Daarover een volgende en laatste blog over deze affaire.


Noten
 1. "And why was sex never used as an argument against the theory of natural selection by its opponents?" (pag 25,26 van het proefschrift). Toegevoegd 25 feb 13.


Nieuws

Artikelen in BioNieuws 16 feb 2013:
met dank aan Gert van Maanen en Gerdien de Jong.

(*) In de zin "Als de theorie van natuurlijke selectie inderdaad fundamenteel niet in staat is seksuele selectie te verklaren,..." moet "seksuele selectie" vervangen worden door: "seksuele voortplanting".

Eerste blog over dit onderwerp:

4 feb 2013 Joris van Rossum promoveert aan de VU op weerlegging van de Darwinistische verklaring van het ontstaan van sexuele voortplanting

30 comments:


 1. Mooi en duidelijk blog weer Gert.

  Ik vind het wel jammer dat er niet duidelijk in staat dat er de laatste jaren toch wel degelijk theorien naar buiten zijn gekomen die het ontstaan en het behoud van seksuele voortplanting kunnen verklaren.
  Het hele concept van evolvability zoals ik in mijn laatste blog beschreef staat aan de basis van deze verklaring. Het is inderdaad een relatief nieuw concept maar toch ook al weer bijna tien jaar oud. Dat had van Rossum zeker mee moeten nemen in zijn proefschrift.

  Ik ben het helemaal eens met je conclusie, dat van Rossum op eigen manier de evolutietheorie aan probeert te vechten. Iets dat natuurlijk mag, maar dan moet je wel feitenkennis hebben. Er is in zijn proefschrift te lezen dat het gen zowel de uniteit van selectie als het niveau van selectie is.


  p. 51:
  The question on which level within the biological organization selection acts (which level is the unit of selection) is of pivotal importance.


  Deze verwarring maakt het proefschrift vanaf pagina 51 onleesbaar. Een detail: van Rossum spreekt voortdurend van 'the theory of natural selection'. Het is de eerste keer dat ik dat lees. Ken jij die theorie ??

  ReplyDelete
 2. Marleen, hartelijk dank! Hoe zou jij het op de juiste, niet verwarrende manier formuleren: levels en units of selection? En op welke manier ondermijnt dat zijn hoofdstelling?

  ReplyDelete

 3. In zekere zin hebben we deze discussie al eerder gehad. Van Rossum geeft deze definitie op basis van wat Dawkins zou beweren. Dawkins beweert dat ja, het gen is de uniteit van selectie, maar het niveau van selectie ligt bij het individu. Ikzelf zou zeggen bij het fenotype dat de eiwitten, cellen, organismen of groepen van individuen kunnen zijn. Van Rossum heeft Dawkins dus verkeerd gelezen.

  Als je als uitgangspunt neemt dat natuurlijke selectie op niveau van het gen werkt, iets dat dus niet klopt, dan kun je niet stellen dat natuurlijke selectie niet verantwoordelijk kan zijn voor het ontstaan van seksuele voortplanting. De definitie van natuurlijke selectie klopt niet, dus kun je natuurlijke selectie ook niet aanvechten. Ikzelf ben tot pagina 70 gekomen, maar het is werkelijk een brij aan het draaien om deze definitie waar geen einde aan lijkt te komen. Ik heb het dus opgegeven...

  ReplyDelete
 4. @Marleen
  p. 51:
  The question on which level within the biological organization selection acts (which level is the unit of selection) is of pivotal importance.

  Van Rossum heeft Dawkins dus verkeerd gelezen

  Volledig mee eens: Van Rossum verwart niveau van selectie met 'unit of selection' in de zin van Dawkins, gewoon omdat hij Dawkins verkeerd gelezen heeft. En daar is het hele proefschrift op gebaseerd.
  En dan beweren zijn promotoren:
  Van Rossum zegt slechts dat natuurlijke selectie werkend op het gen geen design boven dat gen kan verklaren. Dat lijkt ons een correcte constatering, en dr. van Rossum onderzoekt slechts wat de gevolgen van deze observatie zijn.
  Die promotoren hebben zelf nooit dat proefschrift gelezen. Zoals ook blijkt uit hun bewering:
  In de literatuurlijst is verder duidelijk te zien dat Van Rossum uitstekend op de hoogte is van de literatuur - zie over 'artikelen lezen' op Marleens blog.  ReplyDelete
  Replies
  1. Tja, dit zal dan toch uiteindelijk wel het 'precieze' bezwaar zijn: "Van Rossum verwart 'level of selection' (mag je dat zo vertalen voor niveau van selectie, hopelijk wel, ts) met 'unit of selection' in de zin van Dawkins, gewoon omdat hij Dawkins verkeerd gelezen heeft. En daar is het hele proefschrift op gebaseerd."

   Dat neem ik als meelezer (en dus niet zo goed op de precieze hoogte) als kern-bezwaar aan, wetenschappelijk gezien. De rest (niet bedoeld als specifieke reactie op de verdere reactie van Gerdien hier) lijkt me vooral visie op geldigheid van reglementen, en op 'levens-overtuigingen' die uiteraard eigenlijk nergens doorheen zouden mogen sijpelen, maar dat kennelijk toch doen, vooral in teksten zonder grafieken of tabellen, die waarnemingen representeren.

   Delete
 5. Bedankt Gert, voor de Bionieuws-artikelen en het blogartikel!

  ReplyDelete
 6. Marleen schreef: "van Rossum spreekt voortdurend van 'the theory of natural selection'. Het is de eerste keer dat ik dat lees. Ken jij die theorie ??"
  Inderdaad, dat is mij ook opgevallen dat hij dat soms doet. Het is een bizarre 'verschrijving' of 'vergissing' die een evolutiebioloog niet zal maken. Het is: de evolutietheorie die bestaat uit common descent en natuurlijke selectie, etc als mechanisme. Maar de evolutietheorie als geheel wordt nooit aangeduid als de theorie van natuurlijke selectie.

  ReplyDelete
 7. Ik vermoed dat er meer aan de hand is Gert. Er zijn allemaal 'nieuwe wetenschappen' in opkomst zoals 'nieuwe biologie', 'nieuwe fysica' en 'nieuwe geologie'. Deze nieuwe wetenschappen worden ook wel 'fair science' genoemd.
  Deze 'nieuwe wetenschappers' denken haarfijn uit te kunnen leggen waar de oude wetenschap de mist in gaat ondanks het feit dat ze zelf helemaal geen onderzoek doen. Afgezien dan van het incidenteel raadplegen van boeken en artikelen die gewone wetenschappers produceren, en die ze vluchtig en nietbegrijpend doorbladeren. De moeite om daarbij een goede leesbril op te zetten wordt over het algemeen niet genomen. (fair vision)
  Binnen de nieuwe biologie wordt evolutie niet ontkend maar wel anders gedefinieerd. Dat levert dan zomaar in combinatie met hun 'onderzoek' een geheel andere, zeg maar 'nieuwe' evolutietheorie op.
  En dan heb je er dus twee. (waarschijnlijk zijn er inmiddels al veel meer)
  Ik vermoed dat Joris deze nieuwe, mooie, alles veel beter verklarende en voor sommige gelovigen veel geruststellendere evolutietheorie wil onderscheiden van dat gepruts waar Darwin ooit de grondslag voor heeft gelegd.

  ReplyDelete
 8. Gert en Rob, het is duidelijk dat van Rossum niet inziet wat Darwin betekent en dat hij erg zelfingenomen is:
  Op p. 26:
  And in this respect, the
  theory of natural selection had a bad start with Darwin.

  En dat zeg je over de uitvinder van natuurlijke selectie. Onbegrijpelijk.

  ReplyDelete
 9. @ Gert

  Je zegt: “Het is: de evolutietheorie die bestaat uit common descent en natuurlijke selectie, etc als mechanisme.”

  Een zeer compacte definitie van evolutie las ik in een artikel van Chris Buskes. Hij geeft de evolutie in formulevorm.

  E = VSR

  Evolutie is Variatie, Selectie en Replicatie.

  Mee eens?

  ReplyDelete
 10. @Gert

  In feite is het natuurlijk raar dat iemand die géén bioloog is over zo een technisch biologisch onderwerp een proefschrift schrijft, zo iets gaat bij voorbaat fout. Vooral als er dan nog een dubbele agenda op na gehouden wordt.

  Maar waarom wordt een bioloog als Richard Dawkins of een neurowetenschapper als Sam Harris wél serieus genomen met atheïstische standpunten die buiten hun vakgebied liggen? Wanneer komt er nu eens een historicus die feilloos aantoont dat een (christelijk) religieus beleid systematisch onheil brengt? Of een socioloog die aantoont dat het christendom objectief tot egoïsme leidt? Tenzij jij over dergelijke informatie beschikt.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Een misverstand: Joris van Rossum is afgestudeerd bioloog. Filosoof was hij niet, dat is hij geworden bij de gratie van deze promotie.

   Delete
  2. Henk, dat is nieuw voor mij. In zijn profile op LinkedIn staat: Joris van Rossum studeerde filosofie aan de VU en biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Heeft hij niet filosofie gestudeerd?

   Delete
  3. Op LinkedIn staat volgens mij alleen dat hij een PhD in filosofie heeft. Daar lijkt geen eerdere studie filosofie aan vooraf te zijn gegaan. Ook in het voorwoord van zijn proefschrift wordt dat niet genoemd. Als hij enige studie in de filosofie zou hebben gedaan voorafgaand aan deze promotiestudie, dan weet hij dat goed geheim te houden. Verder is het zo dat hij deze promotiestudie in slechts drie jaar heeft gedaan naast zijn baan bij Elsevier. Dat in die tijd een gedegen filosofische scholing heeft plaatsgevonden lijkt me onwaarschijnlijk.

   Delete
  4. Is het bekend wat voor biologie Van Rossum aan de UvA gedaan heeft? Steph Menken kan hem zich niet herinneren.

   Delete
  5. Dit staat er op dit moment in zijn profile:
   ------------------------------------------
   Education

   Vrije Universiteit Amsterdam

   Doctor of Philosophy (PhD),Philosophy

   2009 – 2012

   Universiteitvan Amsterdam

   MSc, Biology

   1997
   -------------------------------------------

   Dus het lijkt alsof hij filosofie gestudeerd heeft.

   Delete
  6. @Henk en Gerdien

   Dat Joris biologie heeft gestudeerd verandert de zaak natuurlijk wel wat. Je kunt biologie gestudeerd hebben zonder deskundig te zijn in evolutie. Ik ben benieuwd of andere, deskundige evolutiebiologen hun mening gaan geven.

   Delete
  7. Gert, "Doctor of Philosophy (PhD), Philosophy 

2009 – 2012" op LinkedIn moet je lezen als 'ik ben in 2009 begonnen aan een proefschrift waarin ik in 2012 gepromoveerd ben binnen de faculteit filosofie.' Zoals Henk al zegt is dit dus geen aanwijzing dat hij voor hij met het proefschrift begon filosofie studeerde.

   Delete
  8. @leonvandenberg: Het feit dat er nog geen publicatie van Van Rossum over dit onderwerp in *Nature* of *Science* verschenen is, zegt genoeg. Dat zijn de tijdschriften waar een bioloog een deugdelijke weerlegging van de evolutietheorie als eerste naar toe stuurt!

   Delete
  9. "Maar waarom wordt een bioloog als Richard Dawkins of een neurowetenschapper als Sam Harris wél serieus genomen met atheïstische standpunten die buiten hun vakgebied liggen?"

   Voorzover ik weet zijn Dawkins noch Harris er in geslaagd hun atheïstische standpunten in een gerefereerd wetenschappelijk tijdschrift te publiceren. Waarschijnlijk hebben ze dat niet eens geprobeerd. Met andere woorden: ze worden wetenschappelijk gezien niet serieus genomen.

   "Wanneer komt er nu eens een historicus die feilloos aantoont dat een (christelijk) religieus beleid systematisch onheil brengt? Of een socioloog die aantoont dat het christendom objectief tot egoïsme leidt? "

   Die komen er niet. Er is nl. geen enkele aanwijzing dat een christelijk beleid systematisch onheil brengt, noch dat het christendom objectief tot egoïsme leidt.

   Delete
 11. Nand: dat is niet een gangbare omschrijving. De reden is dat het alleen gaat over het mechanisme van evolutie en common descent er buiten laat.
  de belangrijkste tweedeling is:
  1) de geschiedenis van het leven, het patroon van verwantschap van alle levende wezens, phylogenie (tree of life; de stamboom van het leven), common descent,
  2) alle mechanismes en processen die dat patroon geproduceerd hebben waaronder natuurlijke selectie, seksuele selectie, drift, soortvorming, uitsterven.

  Overigens is het grappig dat je Buskes noemt: een van de weinige filosofen in nederland die zich met evolutie bezighoudt. Misschien een idee voor JvR om bij te promoveren?

  ReplyDelete
 12. @ Gert

  “Overigens is het grappig dat je Buskes noemt: een van de weinige filosofen in nederland die zich met evolutie bezighoudt. Misschien een idee voor JvR om bij te promoveren?”

  Als Buskes verstandig is, neemt hij JvR alleen aan als promovendus als laatstgenoemde eerst een reguliere opleiding filosofie met goed gevolg heeft afgelegd aan een universiteit. Ik denk nl. dat dat nog niet het geval is: zie de eerdere opmerkingen van Henk de Regt en van Arno Wouters.

  ReplyDelete
 13. Gert,

  Ik ben het wel een beetje met Marleen eens(eerste reactie op dit topic) dat je je nogal aarzelend en voorzichtig opstelt m.b.t het onderhavige onderwerp.

  De eerste helft van dit blog is vooral een overzicht van de beren op de weg die door allerlei bekende evolutie biologen naar voren zijn gebracht, waarna je oproept om deze reeele problemen onder ogen te zien en ze dapper en moedig aan te pakken

  Maar ben je dan van mening dat volgens jou het ontstaan van sex niet voldoende verklaart is ? (via bijv de door Gerdien en Marleen genoemde mechanismen )  ReplyDelete
  Replies
  1. Andre, wat ik in dit blog wilde doen is er voor waken dat wetenschappers niet hun eerlijkheid over problemen in de wetenschap opgeven OMDAT er altijd creationisten op de loer liggen om misbruik van die eerlijkheid te maken. En die creationisten zijn er: ik heb er in dit blog twee behandeld. Het enige wat we kunnen doen is hun wetenschappelijk kritiseren en hun eigen alternatieven bekritiseren. Wat betreft het ontstaan van sex: ik merk dat ik veel verplichte literatuur over het onderwerp niet heb gelezen of opnieuw moet lezen. Zo ben ik weer relevante hoofdstukken in het zeer goede en boeiende boek van Mark Ridley MENDEL'S DEMON: GENE JUSTICE AND THE COMPLEXITY OF LIFE opnieuw aan het lezen. En ik heb tot mijn schrik ontdekt dat er in de PHILOSOPHY OF BIOLOGY (Sober, Ruse, Hull, etc) boeken hele discussies staan over THE UNITS OF SELECTION PROBLEM. En dan heeft gerdien nog een filosofisch boek genoemd over dit ondererp, wat ik ook niet gelezen heb. Dit zou ik allemaal moeten lezen voordat ik een oordeel kan uitspreken...

   Delete
 14. @Arno,

  Joris heeft kennelijk geen uitgebreide studie gedaan in de filosofie maar in ieder geval één wetenschappelijke publicatie over zijn onderwerp achter zijn naam, in “Rivista di Biologia”. Voorlopig geen reden om reacties in “Nature” of “Science” te verwachten, misschien dat Gert of René Fransen er iets zinnigs over gaan zeggen. Wat vind jij van zijn proefschrift?

  Dawkins en Harris worden wél door vele wetenschappers serieus genomen, dankzij hun argumenten zijn de meeste wetenschappers serieus. Zoals jij terecht reageert op mijn (retorische) vraag zijn er géén historische noch sociale argumenten tegen een (christelijke) religie. Verder, en dat wil ik er nog even aan toevoegen, blijkt wél uit wetenschappelijk onderzoek, dat gelovigen in het algemeen gezonder en gelukkiger zijn. Kortom, mijn conclusie is dat de meeste atheïstische wetenschappers nét zo vooringenomen zijn als Joris van Rossum.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Het tijdschrift 'Rivista di Biologia' is nummer 63 van de 85 tijdschriften in de categorie 'Biology' van 'Journal Citation Reports', met een citation impact factor van 0.613 in een veld dat begint met impact factor 11.451 voor PLoS Biology. De Universiteit Utrecht heeft er geen abonnement op, en volgens Picarta is het helemaal niet in Nederland verkrijgbaar.

   Delete
 15. *Rivista di Biologia* is een obscuur Italiaans tijdschrift met internationale aspiraties. Als je daar als niet-italiaan een Engelstalig artikel naar toestuurt, wordt het gemakkelijk geaccepteerd. Ze zijn hardstikke blij dat ze eens iets Engels kunnen publiceren. Als het artikel een controversiële conclusie heeft is dat helemaal mooi (hopelijk gaan er heel wat mensen tegenin, dan stijgen we op de citatieindex!)

  Ik bedoelde niet te zeggen dat ik *reacties* in Nature en Science verwacht, ik verwacht dat er van Van Rossum zelf al minstens een jaar geleden een artikel in *Nature* of *Science* verschenen zou zij en deugdelijke weerlegging van de evolutietheorie zou hebben.

  Mijn mening over het proefschrift komt er aan.

  ReplyDelete
 16. Deze Italiaanse praktijken zijn mij vanuit de geologie welbekend. Ik ga je verhaal over verhaal over Rode Haring lezen.

  ReplyDelete
 17. Ik heb toegevoegd: "Joris van Rossum is dus helemaal niet de eerste" zoals hijzelf beweert in zijn proefschrift: "And why was sex never used as an argument against the theory of natural selection by its opponents?". Dit maakt het blog sterker.

  ReplyDelete

Comments to posts older than 1 month are being moderated. Do not use Safari, but Firefox or Chrome for adding comments.