11 February 2013

Creationisten juichen te vroeg over proefschrift Joris van Rossum

dr. Joris van Rossum
Het proefschrift van Joris van Rossum geeft weinig tot geen aangrijpingspunten voor een Intelligent Designer. Van Rossum erkent dat organismen evolueren en dat ze afstammen van gemeenschappelijke voorouders. Ook erkent hij in zijn proefschrift dat soorten zich aanpassen aan veranderende milieu omstandigheden en op die manier aanpassingen ('adaptations') ontstaan.
In het radioprogramma Hoezo radio vertelde van Rossum: "ik geloof in evolutie, ik geloof dat we van de apen afstammen, en dat we allemaal van één oervorm zijn geevolueerd.". Ook wordt natuurlijke selectie niet zondermeer verworpen. Van Rossum accepteert natuurlijke selectie voor zich ongeslachtelijk voortplantende organismen (1). De evolutietheorie wordt niet in zijn geheel verworpen. Ook zou van Rossum geen problemen mogen hebben met het idee dat het leven op natuurlijke wijze ontstaan is uit zichzelf replicerende moleculen ('replicators'). Immers, sexuele voortplanting speelt geen rol bij het ontstaan van het leven en Dawkins' replicator kan bij uitstek een rol spelen bij het ontstaan van het leven (bijvoorbeeld in de 'RNA-world').

Er is dan ook helemaal geen reden voor het Reformatorisch Dagblad [6], het Katholiek Nieuwsblad [7] en de Stichting De Oude Wereld [8], die de Bijbel als het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God zien, om het proefschrift als steun voor hun opvattingen te zien. Integendeel. Van Rossums opvattingen zijn niet verenigbaar met een letterlijke interpretatie van het Bijbelse scheppingsverhaal [2]. En een 6.000 jaar oude aarde is ook niet te rijmen met de opvattingen in het proefschrift. In  een interview zegt van Rossum dat hij nadenkt over een 'Designer', 'een hoger Wezen' als alternatief, maar hij wil God niet introduceren in de wetenschap:  "Ik denk echter dat het te simplistisch is om God als enige alternatief te zien, hoewel dit gebruikelijk is." [3].

Dat gemeenschappelijke afstamming ('common descent') niet wordt afgewezen lezen we al in de inleiding van het proefschrift:
"The goal of this study is to challenge the second element of the theory of natural selection. It does not call into question the first claim of the theory, evolution by common descent, and so the idea that organisms evolve, and different species can be traced back to common ancestors, is not challenged" (p. 22)
En we komen het nog een keer tegen in het laatste hoofdstuk (Discussion):
"At the same time, a breaking down of the theory of natural selection through its inability to account for sexual reproduction does not imply that we have good reasons to believe that features of living beings did not originate through an evolutionary process. As discussed in the introduction, the idea that organisms evolve and that different species can be traced back to common ancestors is not challenged in this study, nor do we question the notion that the evolutionary process is one of adaptation whereby organisms become better equipped to survive in their environments (what we did challenge were the proposed mechanisms behind that process). We will therefore continue to describe the features of living beings as ‘adaptations’." (p. 152–153)
Vooral de uitspraak dat er processen bestaan waardoor organismen zich in de loop der tijd aanpassen aan hun omgeving is in strijd met rechtstreekse schepping ('special creation') en laat weinig of helemaal geen ruimte voor incidentele ingrepen door een Intelligente Designer. Anders zou je het geen 'proces' noemen. Als er al een Intelligente Designer aan te pas gekomen zou zijn, is die niet te onderscheiden van het langzame proces van evolutie dat miljoenen, en miljarden jaren geduurd heeft. Van Rossum geeft eigenlijk toe dat hij ook niet weet wat het belangrijkste creatieve proces in de evolutie is:
"But what then really the by far most important and dominant mechanism is behind the origin of design, this study does not shed a new light on." (p. 156)
Niemand kan dus beweren dat van Rossum steun biedt aan het creationisme.  Ook klopt het niet dat van Rossum "het darwinisme op losse schroeven zet" zoals het RD [3] beweert. Integendeel, in hetzelfde artikel lezen we: "Het bestaan van een evolutionair proces dat leidde tot de afstamming van soorten lijkt mij nog steeds heel aannemelijk." [3].

Ook VU wetenschapsfilosoof Henk de Regt, die als enige negatief had geadviseerd over het proefschrift, vindt dat van Rossum zijn claim dat de theorie van natuurlijke selectie 'fundamenteel' niet in staat zou zijn om seksuele reproductie te verklaren, niet onderbouwd heeft [4]. Evolutiebioloog Nico van Straalen stelt dat seksuele reproductie "vooralsnog een nog niet goed begrepen probleem is". Een vooralsnog onbegrepen fenomeen bestempelen als fundamenteel onverklaarbaar vereist een gedegen filosofische argumentatie, die helaas ontbreekt aldus de Regt [5].

Tenslotte is er nog een andere reden waarom creationisten te vroeg gejuigt hebben: de rector van de VU oordeelde vandaag dat ondanks dat de promotie volgens VU regels is verlopen, het beter was geweest als er een evolutiebioloog als tweede promotor of als co-promotor was opgetreden [4]. Het proefschrift had er dan inhoudelijk waarschijnlijk wel iets anders uitgezien.

Conclusie (woensdag 13 feb)

Het zijn niet alleen creationisten, maar ook de Intelligent Design aanhangers en 'ietsisten', inclusief Joris van Rossum zelf, die te vroeg gejuicht hebben bij het verschijnen van dit proefschrift. De creationisten die het scheppingsverhaal in Genesis als historische gebeurtenis opvatten juichten te vroeg omdat het proefschrift de gemeenschappelijke afstamming van al het leven erkent. Maar Intelligent Design aanhangers juichten ook te vroeg omdat er feitelijk geen of zeer weinig speelruimte voor ingrepen van een Designer overblijft als je erkent dat organismen zich aanpassen aan veranderende milieu omstandigheden door evolutionaire processen.

Noten
 1. "The description of asexual reproduction is relatively straightforward; it refers to the creation of new individuals containing the same genetic material as their (single) parent". (p.153)
 2. "This in itself formed a revolutionary element in the theory of natural selection, introduced at a time when the idea still prevailed that animal species are static and independently created". (p.22)
 3. Reformatorisch Dagblad 18 jan 2013
 4. VU-Rector trekt lering uit kwestie evolutieproefschrift Ad Valvas 11 feb 2013. Ik heb deze zin aangepast om te voldoen aan de normen van objectieve berichtgeving (12 feb).
 5. Evolutieproefschrift: kritiek van wetenschapsfilosoof Henk de Regt Ad Valvas 11 feb 2013 
 6. Reformatorisch Dagblad; Creationisten lanceren website burgerinitiatief (5 feb)
 7. Katholiek Nieuwsblad 4 feb Seks en pseudowetenschap
 8. Stichting De Oude Wereld 
(dinsdag 12 feb noten 6-8 toegevoegd)

Zie voor alle referenties het vorig blog:
Joris van Rossum promoveert aan de VU op weerlegging van de Darwinistische verklaring van het ontstaan van sexuele voortplanting.

Nieuws:

12 feb Reformatorisch Dagblad Positief advies voor promotie Van Rossum is een bijzonder eenzijdige berichtgeving.

12 feb Filosofie magazine 'Evolutie van seks prima te verklaren' Filosoof Pouwel Slurink over omstreden VU-promotie evolutietheorie. (met dank aan Jan van Meerten)

77 comments:

 1. @Gert

  Wie heeft er volgens jou nu gelijk of ongelijk?

  A. Joris van Rossum met zijn “weerlegging van de Darwinistische verklaring van het ontstaan van sexuele voortplanting”
  B. Gerdien de Jong c.s. met hun kritiek op die theorie.
  C. Joris van Rossum met zijn reactie op de kritiek van Gerdien de Jong c.s.

  De reactie van Joris van Rossum is niet mals. Het is nogal wat. Ik heb geen verstand van evolutiebiologie, maar de kritiek die hij krijgt lijkt wel veel op de kritiek die George Lemaître kreeg op de theorie van de Big Bang: dat rook ook teveel naar schepping en geloof. Is jouw “vriendin” Gerdien c.s. bevooroordeeld en te hard van stapel gelopen volgen jou? Of is die kritiek terecht?

  ReplyDelete
 2. De brief van Henk de Regt aan Ad Valvas:
  http://advalvas.vu.nl/achtergrond/evolutieproefschrift-kritiek-van-wetenschapsfilosoof-henk-de-regt

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1. Joris van Rossum probeert aan te tonen dat er een eigenschap van levende wezens bestaat die fundamenteel niet verklaard kan worden door natuurlijke selectie, namelijk geslachtelijke voortplanting.

   2. Het vermoeden is dat bij Joris van Rossum (en de promotoren van de VU) Intelligent Design- achtige opvattingen een rol hebben gespeeld bij het verwerpen van het ontstaan van geslachtelijke voortplanting door natuurlijke selectie.

   3. De evolutietheorie lijkt op het eerste gezicht niet het ontstaan van geslachtelijke voortplanting te kunnen verklaren. Zij kan echter wel het voort-bestaan van dit (plezierige) verschijnsel verklaren. Geslachtelijke voortplanting leidt tot grote variatie binnen soorten, die onder omstandigheden soortreddend kan zijn. Denk hier aan de kortste omschrijving van evolutie: ‘variatie en selectie’.

   4. Maar ook het ontstaan van de geslachtelijke voortplanting kan wel begrepen/gedacht worden (geen empirisch bewijs) in evolutietermen als we uitgaan van theïstische evolutie in de vorm van procestheologie/-filosofie.
   Wanneer iemand binnen deze zienswijze (procestheologie/-filosofie) van “design” zou willen spreken dan zou dat gespecificeerd moeten worden als “tweede orde design”. Het betreft niet een idee van God die in directe zin ordonneert dat er een wereld moet komen met levende wezens en ook geslachtelijke voortplanting, of dat er dan en daar in de geschiedenis een aardbeving moet plaats vinden etc. Dat zou een “direct design” of “eerste orde design” zijn. Maar de goddelijke attractie is geen aansturen op een vast punt, maar een wens of plan dat ieder gebeuren wordt wat het gegeven de omstandigheden het “mooiste” kan worden, waarbij de concrete invulling van “wat” dat meest wenselijke is dus afhangt van de contingente omstandigheden.

   In een bepaalde periode in de evolutie bestond de mogelijkheid om de mooiste synthesemogelijkheid (geslachtelijke voortplanting) te laten ontstaan. Zoals zwaartekracht (naar we die alledaags ervaren en begrijpen, dus zonder geavanceerde 20ste eeuwse inzichten daaromtrent) permanent ernaar streeft ieder ding naar de voor dat ding op dat moment laagste toestand van potentiële energie te doen gaan, zo doet God (volgens zijn primordiale natuur) - in de visie van Whitehead- ieder gebeuren verlangen naar de voor dat gebeuren mooiste synthesemogelijkheid afhankelijk van de contingente omstandigheden. Zo voert de natuur haar naturalistische/Darwinistische evolutie uit (denk ik; “Die Gedanken sind frei”).

   Delete
  2. nand

   kortste omschrijving?

   - outbreeding your cousins.
   2 problemen:
   - dat er ueberhaupt mannetjes zijn ontstaan
   - dat er ook nog zoveel bestaan

   Dat is dus veel meer dan die 'dubbele kosten'. Wie betaalt? ;-)

   Delete
  3. @ Harry

   Het mysterie van de man:

   http://www.kennislink.nl/publicaties/het-mysterie-van-de-man

   Delete
  4. nand
   lees ik daar de oplossing volgens jou?

   er staat bijvoorbeeld helemaal niks over sex ratio, een 'intricate problem' zoals Darwin het noemde: hij kwam er zelf niet uit, maar dacht dat er in de toekomst wel een oplossing zou zijn gevonden. Is die er dan al?
   En zien biologen die red queen tegenwoordig als de definitieve verklaring voor het eerste probleem?

   Misschien dat Gerdien het kan zeggen- maar die is al weer een hoop reacties verder hier!

   Delete
  5. @ Harry

   Ik kom niet verder dan dit:

   http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher's_principle

   en dit:

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Red_Queenhypothese

   maar die kende je natuurlijk al.

   Delete
  6. nand,

   EES is het sleuteklwoord, begrijp ik. Maar er zijn wezens die het heel anders doen dan wij. Bijv, een of andere vis voor de kust van ausralie waar ze alleen een mannetje 'maken'als er weer voorgeplant moet worden.

   het hele punt is dit: (en laat gerdien maar zeggen dat het onzin is): dit klopt altijd, want de selectie druk kan altijd anders zijn. Statistiek, hoe goed ook( Fisher) biedt hier geen uitkomst.

   Soms is dit ' darwinian reasoning' ronduit rididuul. Een (zeer) recent voorbeeld:Taylor et al. (2013) Why sauropods had long necks; and why giraffes have short necks. PeerJ 1:e36 http://dx.doi.org/10.7717/peerj.36

   let vooral op het tweede punt van de verklaring, op het eind
   maar die andere, zoals de laatst mogen er ook zijn.

   ik zal kijken of de links die je geeft de toets van de kritiek - weerlegbaarheid- kunnen weerstaan. '

   kort samengevat.

   Delete
  7. @ Harry

   Ik ben geen evolutiebioloog. Het definitieve oordeel over de kwesties die jij aanhaalt (sex ratio; redqueenhypothese etc.) laat ik graag over aan de deskundigen op dat gebied. Mijn commentaar hierboven van 11 februari, 2013 15:45 (dat per ongeluk “nestend” geplaatst is) was slechts bedoeld om te laten zien dat het best wel mogelijk is (geen empirisch bewijs;in gedachten (“die gedanken sind frei)) om de evolutietheorie te koppelen aan een filosofisch/theologisch gedachtegoed (zoals in dit geval de procestheologie/-filosofie van Whitehead/Palmyre Oomen e.a ). De evolutietheorie van Darwin is zo ingrijpend geweest, dat elk weldenkend mens (dus ook gelovigen) daar serieus rekening mee moeten houden in hun levensbeschouwing. Om met Taede Smedes te spreken in zijn laatste blogpost “Schepping en evolutie”: ” De evolutietheorie, met name het aspect van de samenhang van alles, heeft voor dergelijke religieuze vragen een heel sterke theologische relevantie. Die relevantie breng je niet boven tafel door inhoudelijk-wetenschappelijk te gaan praten, maar door opnieuw een theologisch-hermeneutisch onderzoek op te starten naar de implicaties van de evolutiebiologische (en doorgetrokken: kosmologisch-evolutionaire) beschrijving van de werkelijkheid voor de theologie die dan opnieuw de bouwstenen levert voor een reflectieve formulering van en inspiratie voor het persoonlijk geloof.”

   Delete
 3. Gert,

  Waar zien het RD, DOW en Katholieke Nieuwsblad Van Rossum als ondersteuning van hun opvattingen (recente schepping)?

  ReplyDelete
 4. Gert,
  zoals Van Rossum dus denkt, over evolutie, komt behoorlijk overeen met evolutiebiologen. Mag ik dan menen, nogal een hoop gerommel om niets dus, in je vorige artikel. Had men Van Rossum wel goed begrepen? Hij "denkt aan God" maar vind dat ook wat te 'simplistisch'.
  Van Rossum ópperde alleen maar iets, hij heeft het heilig huisje van Darwin overeind laten staan. Wat was er aan de hand?

  ReplyDelete
 5. Beste vriend Leon van den Berg, "Wie heeft er volgens jou nu gelijk of ongelijk?"
  Zonder te vermelden over welke bewering/onderwerp het gaat kun je niet zeggen wie er gelijk of ongelijk heeft.
  A: volgens filosoof de Regt als je stelling A opvat als filosofische uitspraak heeft van Rossum dat niet goed onderbouwd. Evolutiebioloog Nico van Straalen stelt dat seksuele reproductie "vooralsnog een nog niet goed begrepen probleem is". Volgens de Jong e.a. zijn er verschillende oplossingen beschikbaar.
  B: "die theorie": welke theorie bedoel je precies?
  C: Wat inhoudelijk betreft, weet ik (nog) niet. Daar zouden de 4 briefschrijvers primair zelf op moeten reageren. Wel is duidelijk uit de reactie van de rector dat de promotie niet ideaal is verlopen. Lees brief van de rector in noot 4.
  In deze blog ben ik nog niet ingegaan op de wetenschappelijke inhoud van het proefschrift (de verklaring van seksuele voortplanting). Dat is niet te doen in een paar regeltjes en ook niet in een paar blogs, want het wordt algauw heel technisch. En het is een lastig karwij om dat op begrijpelijke manier aan niet-biologen uit te leggen. En ik moet er nog veel meer over lezen, want ik beheers niet de hele omvangrijke literatuur over dit onderwerp.

  ReplyDelete
 6. gert, gerdiene
  et al.

  een verwarring die ik hier al vaker meen te hebben geconstateerd: evolutie en darwinisme. Je kunt aan bepaalde darwinistische dogma's morren zoals bijv C. Woese, en toch substantiele bijdrages leveren aan de evoluitietheorie. Jerry Moran gaf 10 feb een ander voorbeeld: G. Venter.
  http://sandwalk.blogspot.nl/2013/02/craig-ventor-discusses-tree-of-life.html

  wat betreft die slotopmerking, c.q. dooddoener, van Dawkins op het eind: en uiteindelijk zijn we allemaal sterrenstof.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "een verwarring die ik hier al vaker meen te hebben geconstateerd: evolutie en darwinisme"

   Darwinisme bestaat niet, althans niet in de wetenschap. Misschien wel bij het Katholiek Nieuwblad, maar dat is niet erg interessant.

   Als wetenschapsgebied heb je evolutiebiologie, en dat is niet dogmatisch. "The early history of life looks more like a bush with many interconnecting branches due to horizontal gene transfer"- gaap, geen nieuws, staat al jaren in de leerboeken. Evolutiebiologie absorbeert al dit soort gegevens - eventueel met wat technische discussie over over hoeveel horizontal gene transfer het eigenlijk gaat. En de vraag if er desondanks een redelijke phylogenetische boom van de huidige bacterien op te stellen is. Het antwoord schijn 'ja' te zijn: goed scriptieonderwerp.

   Moran heet Larry. Coyne heet Jerry. Larry Morans opmerking dat Dawkins niet erg goed op de hoogte is kan best kloppen. Zijn laatste boek laat dat ook zien.

   Delete
  2. Morans first name is Larry,
   and Coyne's friends call him Jerry.
   But I thank the gods for Harry,
   for his scepsism makes me merry.

   ook al geeft het soms wat herrie...

   Delete
  3. Gerdien schreef "Darwinisme bestaat niet, althans niet in de wetenschap." Dat ik DAT moet lezen op 12 februari!!! Bestaat Darwin wel? Ik snap best wat je bedoelt, (we vergeten even Darwinian fitness, Darwin units, Darwin finches, etc etc) maar serieus: het is belangrijk om Darwinisme als ijkpunt, nulpunt te hebben om de revisies van de theorie in de loop van de tijd te kunnen traceren. Dat is uiterst belangrijk, anders wordt zo'n evolutie handboek een stortplaats van feiten waarbij niemand zich meer afvraagt in hoeverre is de theorie aangepast? maw: de evolutie van de evolutietheorie.

   Delete
  4. gerdien,

   ik weet ook wel dat wetenschap en dogmatisme verschillende dingen zijn. Maar toch kom ik bij lieden die zich afficheren als wetenschapper vaak tamelijk dogmatische stellingen tegen, zoals bijv bij Dawkins. Koonin heeft de belangrijkste in zijn laatste boek samengevat. Hetzijn er zeven volgens hem.
   Omgekeerd zie ik dat veel lieden die zich darwinistisch noemende mensen als C.Woese compleet negeren. Wie de schoen past trekke hem aan: 'verbaal dogmatisme' was een kwalificatie. Je ziet er dagelijks staaltjes van. Voorbeelden overbodig.

   Maar de ergste gevallen kom je natuurlijk tegen bij die zogenaamde evolutiepsychologen. Gelukkig nemen mensen die wel wat van biologie en evolutie begrijpen daar vtt fiks stelling tegen. Zoals Jerry en Larry, en PZ Myers, die het onlangs allemaal te machtig is geworden, helaas. Maar misschien vermant hij zich: als je vak zo te grabbel wordt gegooid, moet je daar toch wat tegen doen zeker als mensen als Coyne nu ook een om dreigen tegaan, dan is het de hoogste tijd!

   Moran begrijpt die halve bekering van Jerry dus niet. En ik ook niet: juist van de man die zijn onsterfelijke grap maakte over die just so stories van de EP.

   Hoewel ik dus wel degelijk verschil tussen de Jerry en Larry zie, gooide ik hun namen toch mooi door mekaar. Waarvoor excuses, al was het niet een erg storende fout, denk ik.

   En gert, ik snap wat je bedoelt, ik ken je uitstekende, informatieve 'was darwin wrong' , maar jouw 'nulpunt', 'ijkpunt', kan helemaal verkeerd , dwzz heel anders dan je bedoelt, geinterpreteerd worden!

   rob Er zitten te weinig scepsisten onder de darwinisten! Niet hier hoor, overigens ;-)

   Delete
 7. Jan 11 februari, 2013 16:25 (aub met je volledige naam reageren, want er zijn meer Jannen op dit blog!). Mag ik vragen voel je je persoonlijk aangesproken door mijn opmerkingen? Behoor jíj niet tot degenen die het proefschrift als bevestiging zagen van je eigen denkbeelden over evolutie en Darwinisme? Ik ken je achtergrond niet, er zijn zo ontzettend veel geloven en gelovigen, dat ik het niet altijd kan onderscheiden.

  ReplyDelete
 8. Theo 11 februari, 2013 16:31
  schreef "zoals Van Rossum dus denkt, over evolutie, komt behoorlijk overeen met evolutiebiologen"
  Nee, dat klopt zeker niet. Het wetenschappelijke gedeelte van zijn proefschrift heb ik niet behandeld in bovenstaand blog. "Wat was er aan de hand?" Het is een moeilijk te plaatsen proefschrift: het is niet duidelijk of het nu biologie of filosofie is (of van beide een beetje). Dat is o.a. één probleem. Verder: er wordt over getwist of van Rossum nu een genie is of een grote blunder heeft begaan.

  ReplyDelete
 9. @ Gert,

  1e: Zal voortaan met mijn eigen naam reageren, dat zal overigens niet zoveel zijn, hou me liever als lezende.

  2e: Ik behoor niet tot diegene die het proefschrift zagen als bevestiging van eigen denkbeelden over evolutie en Darwinisme. Ik heb geen mening over het proefschrift van Van Rossum, dit omdat ik mezelf niet zo acht daar uitspraken over te doen. Dat laat ik aan de biologen over. Mijn vraag is alleen: 'Waaruit leid jij af dat het RD, KN en DOW de opvatting van Van Rossum zagen als een bevestiging voor eigen opvatting (recente schepping)? m.a.w. dat ze Van Rossum voor hun eigen karretje spannen?' Een anti-argument formuleren is nog wat anders dan een pro-eigen-opvatting te creëeren.

  ReplyDelete
 10. @Gert

  Gerdien de Jong zegt dat Joris van Rossum geen bal verstand heeft van evolutiebiologie: hij begrijpt de mechanismes niet en heeft geen literatuur kennis. JvR reageert echter dat GdJ zijn proefschrift zeer onnauwkeurig heeft gelezen, en niet heeft begrepen waar zijn proefschrift over gaat.

  In het eerste geval hebben we hier te maken met een zoveelste mislukte poging van gecamoufleerde wetenschappelijker (JvR) om met een soort ID-bewijs aan te komen, in het tweede geval een mislukte vooringenomen bashing van GdJ tegen JvR én zijn promotor Réné van Woudenberg, schiet zij hier pijnlijk in haar eigen voet en geeft zij daarmee juist een aangrijpingspunt voor creationisten en ID-ers.

  Wij herinneren ons een felle discussie op het blog van Taede Smedes waar zij Réné van Woudenberg verweet niets van kenselectie te begrijpen, wij herinneren ons haar item op jouw blog over de EO –“censuur”. Is GdJ nu volgens jou wél of niet vooringenomen?

  ReplyDelete
 11. Jan van Meerten, ik heb referenties 6-8 toegevoegd. Heb je die van het KN gelezen? Hoe komt dat op jouw over? Uit al die artikelen blijkt dat ze alles wat Darwin en de evolutietheorie aanvalt, beschadigt of weerlegt zeer welkom is en media aandacht krijgt. Nogal logisch he? Van Rossum wordt voor hun karretje gespannen. Als je nog eens leest hoe het proefschrift door de VU naar buiten wordt gebracht:
  http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2012/okt-dec/11-december-j-p-van-rossum.asp
  dan ben ik nog steeds verbaasd over de ideologisch getinte bewoordingen: bijvoorbeeld:
  "De theorie van natuurlijke selectie is één van de meest succesvolle wetenschappelijke theorieën en de meeste wetenschappers accepteren deze theorie kritiekloos." kritiekloos! Wat een agressie! Is dit de site van een universiteit? of van een creationistsiche organisatie? gaat het hier om een wetenschappelijke promotie? De toon is al van begin af aan gezet. Geen wonder dat creationisten het oppikken.

  ReplyDelete
 12. Beste vriend Leon: ook nog gefeliciteerd met Darwins verjaardag! je vraag over de 4 evolutiebiologen versus de promovendus lijkt wel een vraag maar volgens mij weet je het antwoord zelf al. Als je het écht wil weten moet je het aan de briefschrijvers zelf vragen.

  ReplyDelete
 13. nand braam 11 februari, 2013 15:45
  schreef "Het vermoeden is dat bij Joris van Rossum (en de promotoren van de VU) Intelligent Design- achtige opvattingen een rol hebben gespeeld bij het verwerpen van het ontstaan van geslachtelijke voortplanting door natuurlijke selectie."
  Nand, dan ligt er de dikke suggestie dat een intelligent designer ingegrepen heeft om geslachtelijke voortplanting te introduceren op deze aarde. Zonder die ingreep zouden we een sex-loze wereld hebben!
  Jouw procestheologie/-filosofie interpretaties zijn te moeilijk voor mij, je zou dat eens aan een deskundige moeten voorleggen: taede? jan?

  ReplyDelete
 14. @ Gert

  Taede Smedes zal ik in ieder geval zinnige dingen over kunnen zeggen. Hij heeft op de Radboud-Universiteit contact gehad/samengewerkt met Palmyre Oomen, die het moeilijke gedachtegoed van Whitehead in Nederland , volgens mij, uitstekend heeft uitgewerkt en verspreid. Samen met Palmyre Oomen heeft Taede de redactie gevoerd van het zeer interessante boek “Evolutie, Cultuur en religie” met daarin o.a. het zeer interessante artikel “Evolutie en de vraag naar God” van Palmyre Oomen.

  ReplyDelete
  Replies
  1. OK, dus Taede + Palmyre zijn betrokkenen, belanghebbenden, dus je moet een onafhankelijk iemand vinden die daar over kan oordelen, tenminste als je daar prijs op stelt.

   Delete
  2. @ Gert

   Taede is geen belanghebbende in de zin die jij bedoelt. Hij heeft weliswaar dat boek “Evolutie, cultuur en religie” geredigeerd samen met Palmyre Oomen, maar hij is geen “uitdrager” van de procesfilosofie/-theologie. Dat is Palmyre Oomen wel. Juist omdat Taede het gedachtegoed van Palmyre Oomen kennelijk goed kent, maar er geen “uitdrager” van is, is hij, volgens mij, de meest aangewezen figuur om commentaar te geven.

   Delete
  3. Nand, OK. je zou het kunnen proberen (als je er behoefte aan hebt). Misschien heeft hij nu wat meer tijd.

   Delete
 15. Jan van Meerten lees dit bericht in RD: Positief advies voor promotie Van Rossum! Is dit neutrale berichtgeving of wordt hier het proefschrift ideologisch gebruikt? Zie jij hier staan dat "VU-Rector trekt lering uit kwestie evolutieproefschrift"? Krijgen de lezers van het RD dat te zien?! Is dit een eerlijke berichtgeving?

  ReplyDelete
 16. Gert,

  Je geeft geen antwoord op mijn vragen. Waar stelt RD, KN en DOW Van Rossums proefschrift als bevestiging van eigen opvatting (recente schepping)? RD verwijst overigens in de door jouw genoemde bericht wel naar de brief van Bouter: http://advalvas.vu.nl/achtergrond/brief-van-vu-rector-lex-bouter-aan-evolutiebiologen Er wordt dan toch niets achter gehouden? Door een ingezonden stuk zou je overigens kunnen reageren op de berichtgeving in het RD.

  ReplyDelete
 17. In de brief staat overigens dit:
  − het proefschrift van J. van Rossum

  − uw brief aan de rector van 14 januari 2013

  − de brief van de promotoren aan u van 15 januari 2013

  − uw reactie op de brief van de promotoren geadresseerd aan de rector van 21 januari 2013

  − de rapporten van de leden van de leescommissie

  − het VU promotiereglement


  Zijn al deze stukken ook ergens online te vinden?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jammer, ik was vooral benieuwd naar:

   − uw brief aan de rector van 14 januari 2013

   − de brief van de promotoren aan u van 15 januari 2013

   − uw reactie op de brief van de promotoren geadresseerd aan de rector van 21 januari 2013

   − de rapporten van de leden van de leescommissie

   Delete
 18. O kom op Jan, het RefDag citeert een beetje eenzijdig. Natuurlijk was er een positief advies voor de promotie van Van Rossum: hij is op 11 december 2012 gepromoveerd. Dat is geen nieuws. Het nieuws is dat de rector niet gelukkig is met de procedure en dat er 1 lid van de leescommissie afwijzend stond en dermate afwijzend dat hij het nog eens in een brief in Ad Valvas uitlegde. Voor wie niet zo bekend is met academische mores: een negatief advies door een lid van de leescommissie is hoogst uitzonderlijk.
  En Refdag, KN etc vinden alles leuk dat anti-evolutie is, zonder verder kritisch nadenken, en ook als het niet onmiddellijk YEC is.

  Over een ander onderwerp: lees Trouw van vandaag over het Bible Belt onderzoek (stond ook over in het Refdag). Met de opmerking dat de refotraditie van recente datum is, een heruitvinding van een traditie als onderdeel van de moderniteit.

  ReplyDelete
 19. Gerdien: mee eens. Jan van Meerten schrijft: "RD verwijst overigens in de door jouw genoemde bericht wel naar de brief van Bouter:". Haha! Ja, natuurlijk maar in HET RD BERICHT ZELF staat niet dat VU-Rector trekt lering uit kwestie evolutieproefschrift.!!! Integendeel: de kop is: Positief advies voor promotie Van Rossum. De boodschap is duidelijk: alles is OK! Niets aan de hand! De biologen hadden ongelijk! WAAROM zou de rector is willen leren is niet duidelijk voor RD lezers. Hij heeft toch alles goed gedaan? Huh?
  Zie je Jan, zoiets simpels als objectieve eerlijke berichtgeving: zelfs daar kunnen we het niet eens over worden. Daar begint het al! En nu vraag jij bewijs maar eens dat het iets met de levensbeschouwelijke opvatting van het RD te maken heeft? Jij ziet geen verband?

  ReplyDelete
 20. Jan van Meerten, mijn eigen formulering in bovenstaand blog was ook niet helemaal objectief, en om het goede voorbeeld te geven heb ik hem aangepast: "de rector van de VU oordeelde vandaag dat ondanks dat de promotie volgens VU regels is verlopen, het beter was geweest als er een evolutiebioloog als tweede promotor of als co-promotor was opgetreden [4]." Dit bedoel ik met eerlijke berichtgeving.

  ReplyDelete
 21. Gert,

  Is een stuk inzenden een optie? Als ik overigens de brief lees waar het RD naar verwijst dan kiest die Lex Bouter toch partij voor degene die de promotors waren en de promovendus, maar stelt wel dat dit iets anders aangepakt had kunnen worden. Nu dat is positief advies is het niet? Negatief advies is dat de promotie ongeldig verklaard werd of nog eens een keertje opnieuw door een vernieuwde leescommissie zou moeten. Dit is niet het geval. De kop klopt dan toch? Het advies van de rector pakt toch positief uit voor Van Rossum. Mijn vraag is nog steeds niet beantwoord: Waar zie jij dat KN, RD en DOW het proefschrift zien als bevestiging van eigen opvatting (recente schepping)?

  ReplyDelete
 22. Gerdien,

  Voor het eerste stuk zie mijn reactie op Gert verder:

  GdJ: "Voor wie niet zo bekend is met academische mores: een negatief advies door een lid van de leescommissie is hoogst uitzonderlijk."

  JvM: "Brief is duidelijk daarin, meerderheid telt."

  GdJ: "En Refdag, KN etc vinden alles leuk dat anti-evolutie is, zonder verder kritisch nadenken, en ook als het niet onmiddellijk YEC is."

  JvM: "Ad hominem"

  Het andere onderwerp heeft niet te maken met het proefschrift van Van Rossum, maar ben wel benieuwd naar dat onderzoek.

  ReplyDelete
 23. Gert 12 februari 16:14,

  Daar kan ik me in vinden! Vind het wel fijn dat je in het andere bericht een mooi overzicht gemaakt hebt van alles wat er verschenen is over het proefschrift (zowel de voors als de tegens).

  ReplyDelete
 24. Nog een linkje:
  http://www.filosofiemagazine.nl/nl/nieuws/20284/evolutie-van-seks-prima-te-verklaren.html

  ReplyDelete
 25. Aangezien de promotie volgens de geldende regels verlopen is, is het onmogelijk de promotie ongeldig te verklaren. Dat is een reglementair punt, niet inhoudelijk.

  De rector merkt op dat het raadzaam geweest was als er een evolutiebioloog als promotor gevraagd was, en dat het raadzaam geweest was als er een beoordeling van buiten de VU geweest was. Dat is harde kritiek op de promotoren. Het is ook harde kritiek voor de promotoren dat een lid van de leescommissie in het openbaar zegt dat het proefschrift niet aan de standaard voldeed. Lees het allemaal maar nog eens, want de wereld zit niet zo in elkaar als je hier hoopt.

  Wat je 'ad hominem' betreft, onwelkome waarheden niet willen horen helpt niet echt om de wereld te begrijpen.  ReplyDelete
 26. Gerdien,

  Waarom dergelijk op de man gespeel aan het einde van je reactie? Wat de rest betreft: Waarom zou je een promotie niet ongeldig kunnen verklaren.

  ReplyDelete
 27. Jan van Meerten, dank voor de link! is toegevoegd. Inhoudelijk vind ik het stuk nogal wat tegenvallen. De filosoof heeft het proefschrift niet gelezen...........

  ReplyDelete
 28. Gert, dank voorlopig voor de (naar mijn gevoel, met mijn beperkte, maar dankzij ook Marleen en haar blog en Gerdien (en Jan: vitalisme is geen uittocht) toch groeiende inzicht) evenwichtige weergave van jou tot nu toe. Onzeker was ik over het feit of je nog een soort wetenschappelijk 'overview' van het geheel gaat geven, zoals je ergens mogelijk suggereerde (ga het niet opzoeken). Grappen en relativisme zijn in de context van de wetenschap uiteraard niet relevant. Maar dit 'verhaal' blijft dus ook meer: niet al te grote broeken aantrekken over 'weten'. Dank voor je kritisch zijn in alle richtingen. (Zoek Darwinisme op Wiki eens op voor de aardigheid!) Alle discussie-kracht zou daar uiteindelijk moeten eindigen, de jouwe en ook die van Gerdien en Marleen, opdat we ...

  ReplyDelete
 29. @Gert

  12 februari, de geboortdag van Darwin! Ha, een echte Darwin-kenner. Op deze Aswoensdag bereid ik me juist voor op de sterfdag van Jezus ;-)

  Ik kan mijn vraag, of de brief van jouw trouwe blog-genoot (daarom ik haar jouw “vriendin”) Gerdien c.s een geval van een mislukte vooringenomen bashing tegen JvR én zijn promotor Réné van Woudenberg is, wel aan Gerdien zelf voorleggen, maar Gerdien is het natuurlijk met zichzelf eens, die vindt haar brief terecht.

  Maar jij levert, als erkend Darwin kenner, bioloog, atheïst en recensent nu hier wel flinke kritiek op creationisten en ID, maar jij hebt in jouw hoedanigheid toch ook wel een mening over de kritiek van Gerdien en het proefschrift neem ik aan. Kom op Gert!

  ReplyDelete
  Replies
  1. beste vriend Leon van den Berg en andere blogvrienden en -vriendinnen: ik ben bijna klaar met het bestuderen van het proefschrift en ga het op zijn/haar wetenschappelijke inhoud beoordelen in een volgend blog.

   Delete
 30. Ik heb zojuist een Conclusie aan mijn verhaal toegevoegd, die verrassend zal overkomen:


  Het zijn niet alleen creationisten, maar ook de Intelligent Design aanhangers en 'ietsisten', inclusief Joris van Rossum zelf, die te vroeg gejuigt hebben bij het verschijnen van dit proefschrift. De creationisten die het scheppingsverhaal in Genesis als historische gebeurtenis opvatten juichten te vroeg omdat het proefschrift de gemeenschappelijke afstamming van al het leven erkent. Maar Intelligent Design aanhangers juichen ook te vroeg omdat er feitelijk geen of zeer weinig speelruimte voor ingrepen van een Designer overblijft als je erkent dat organismen zich aanpassen aan verandere milieu omstandigheden door evolutionaire processen.

  ReplyDelete
 31. Jan van Meerten 12 februari, 2013 16:29
  "Daar kan ik me in vinden! Vind het wel fijn dat je in het andere bericht een mooi overzicht gemaakt hebt van alles wat er verschenen is over het proefschrift (zowel de voors als de tegens)."
  Dank je voor het compliment! Eigenlijk is het een kwestie van (academische en wetenschappelijke) eerlijkheid en goed gebruik dat als je een volledig overzicht van bronnen geeft dat ook je 'tegenstanders' erbij zitten. Denk je dat het RD, KN, etc ooit een link naar mijn blog zullen maken?

  ReplyDelete
  Replies
  1. gert jongen,

   heb je die Designer nou nog steeds niet door - met zijn streken?! Godswegen zijn ondoorgrondelijk. Dus het feit dat jij die ingrepen niet ziet, noch de speelruimte die Hij heeft (dwz voor zichzelf heeft geschapen!), dat zegt helemaal niks natuurlijk: zie het proefschrift van Jan.

   ;-) Die smiley zet ik er voor alle zekerheid maar even bij. En voor het geval je boos wordt, nog maar eentje ;-)

   ff serieus: Ik maak er een karikatuur van, maar het hele punt -zoals ik al vaker beweerde en niet moe word te herhalen- is dat een heleboel IDiots zoals Larry Moran ze graag noemt, echt zo denkt, dezelfde soort logica hanteert, en er, sorry jan, zelfs hele proefschriften over schrijft (grappig detail: Jan gebruikt juist het darwinistisch naturalisme als argument!).

   En ja, verdomd als het niet waar is: er bestaan inderdaad unknown unknowns (met dank aan Rumsfeld, die het overigens ook weer van een ander had, maar die naam ben ik vergeten).Nog sterker. Die bestaan per definitie
   ;-)   Delete
  2. en o ja, ik was dus helemaal niet verrast. Maar ik lees je blogs graag!

   Delete
  3. Gert,

   Een blog is maar een blog en geen wereldnieuws. Als mensen bij RD en KN alle blogs moesten gaan bijhouden hadden minsten vijf personen daar een weektaak aan. Ben benieuwd wanneer jij een ingezonden stuk plaatst. Ik denk dat ze je wel de ruimte geven om dit te doen. Reageer op het stuk van Van Rossum zou ik zeggen en verwijs daarbij naar jouw weblog.

   Delete
  4. Jan van Meerten: tsjonge, tsjonge, wat een rotsmoes! zwak!!! weet je niks beters dan dat?

   Delete
  5. Ácht je jouw blog van zo'n waarde dat veel kranten daarover schrijven? En wat maakt jouw blog dan meer dan andere blogs (die miljoen die er op de wereld zijn?)? Wat weerhoud je ervan om een stuk in te zenden?

   Delete
 32. gerdien

  zie je nou wel dat dat nesten niet werkt..
  tenminste, ik kan me nauwelijks voorstellen dat je niet meer gereageerd zou hebben- althans, gezien je andere reacties

  of heb ik wat gemist? ;-)

  ReplyDelete
 33. @HP
  Ik had gisteren andere bezigheden dan blogs (zoiets komt wel voor), maar deze ontgaat me. Ik ga niet de hele lijst teruglezen om te zien waar dit misschien bijhoort. Tijd en datum van iets?

  ReplyDelete
 34. @ Gerdien

  Ik spreek even voor Harry. Neem het me niet kwalijk, Harry
  Wat Harry, volgens mij,bedoelt is de discussie vanaf de hoofdstroom :Gerdien de Jong ,11 februari, 2013 15:35, die ik per ongeluk “nestend” beantwoord heb. Het was helemaal niet bedoeld als antwoord op jouw reactie. Harry is op mijn reactie verder gegaan met belangrijke kwesties uit de evolutiebiologie (sex ratio; redqueenhypothese etc), waar hij graag je mening over wil hebben.

  ReplyDelete
 35. nand
  bedankt
  klopt,

  intussen is er bij marleen ook een hele discussie waar ik uit op kan maken dat de red queen race nog niet gelopen is en dat die dubbele kosten misschien wel er hoog zijn. Ofwel: 'de neiging is om te focussen op de voordelige effecten van sex, maar helaas zijn er ook een heel aantal nadelige effecten die moeilijk te meten zijn'. zei Johan W februari 13, 2013 om 20:51

  en gerdien, ik begrijp uiteraard dat je regelmatig wel wat anders te doen hebt dan op blogs te kijken!

  Ik denk dat Johan W wel een punt heeft- althans: het zijn dezelfde dingen die ik me afvroeg.
  Waarom ueberhaupt mannetjes en:
  waarom (zonodig) zoveel? - althans bij een hoop soorten, zoals wij, want er zijn er ook een stel die het heel anders aanpakken zoals jij beter weet dan ik.

  ReplyDelete
 36. Onthoud dat al dit idee van 'kosten' gaat over de handhaving van seksuele voortplanting, niet over de oorsprong.

  Waarom mannetjes? Dan moet je niet zoeken bij 'de evolutie van sex' maar bij 'de evolutie van anisogamie'. Bijvoorbeeld:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Anisogamy

  PNAS 109 2012 13692-13697 DOI: 10.1073/pnas.1203495109
  TREE 27 2012 260-264 DOI: 10.1016/j.tree.2011.12.006
  Bell, 1978. Evolution of anisogamy. J theor biol 73 247-270 DOI: 10.1016/0022-5193(78)90189-3

  Waarom zoveel mannetjes? Zie: evolutie van sex ratio.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher%27s_principle

  Over de evolutie van recombinatie percentages:
  De Visser & Elena, 2007. The evolution of sex: empirical insights into the roles of epistasis and drift. Nature Reviews Genetics 8: 139

  ReplyDelete
  Replies
  1. dank gerdien
   ja uiteraard komt de vraag naar deoorsprong voor de handhaving, c.q de handhaving komnt na de oorsprong. Ik snap het verschil.
   Bedankt voor de referenties.

   Delete
  2. Het artikel van J. Arjan G. M. de Visser and Santiago F. Elena (2007) 'The evolution of sex: empirical insights into the roles of epistasis and drift' is met even googelen als pdf te vinden. het is een review artikel met definities van termen en illustraties, 144 publicaties over sex (!) in de literatuurlijst, en veel, veel te leren...
   Arjan de Visser was mede ondertekenaar van de brief aan de rector v.d. VU (zie blog 4 feb).

   Delete
  3. Gert,

   Het artikel staat in Nature Review Genetics en zit dus achter een paywall. De Pdf kan ik nergens vinden. Heb je misschien een linkje.

   Delete
  4. marleen, dat is vreemd, bij mij is het de tweede in de resultslist van google:
   personales.upv.es/sfelena/Nature%20Rev.%20Genetics%202.pdf

   Delete
  5. Gert, ik ben al de hele ochtend bezig om het te vinden. Ik dank je heel hartelijk !

   Delete
 37. @hp
  Anisogamie
  Ik heb eerder ergens (in de comments) gezegd dat alle organismen met een celkern (= eukaryoot) in principe aan seksuele voortplanting doen.
  Neem een standaard eencellige eukaryoot. De levenscyclus wisselt af tussen haploied en diploied. Sex en reproductie zijn twee verschillende zaken. Begin met een haploide cel. Deelt – dat is reproductie naar meer haploide cellen. Nog meer reproductie. Dan gaat een haploide cel over in een speciale haploide cel en versmelt (syngamie) met een andere speciale haploide cel van dezelfde soort, en maakt een diploide cel. Diploide cel kan direct delen volgens de meiotische deling in haploide cellen (met een gerecombineerd genoom), of kan een aantal keren reproduceren als vrijlevende diploide eencellige. Al met al een levenscyclus: 1 haploide reproductie; 2 syngamie; 3 diploide reproductie; 4 meiose. Met syngamie tussen identieke cellen, dus isogaam. Verzin maar varianten, de haploide reproductie en de diploide reproductie mogen alle aantallen generaties lang zijn.
  Bedenk dan dat er een speciale haploide cel voor syngamie is (of een speciale tijd van het jaar of speciale stress omstandigheden of wat). Zo’n cel moet goed door syngamie komen, vooral als de meiose zonder verdere reproductie volgt. Lekker goed in zijn voedselvoorraad zitten. Maar dan: als er cellen voor syngamie zijn die lekker goed in hun voedselvoorraad zitten, kan een slecht gevoede haploide cel daar zijn voordeel mee doen. Maw: kleine cellen voor syngamie hebben een grote nodig, en lopen wat klap. Grote cellen worden wat groter, want straks komt er misschien een klaploper langs. Klaploper krijgt het gemakkelijker (etc). Al met al: grote ‘eieren’ en kleine ‘zaadcellen’: ook bij eencelligen.
  Dan diploide reproductie uitbreiden naar meercelligheid, en haploide reproductie afschaffen.
  Heel kort, heel schetsmatig: het is een comment.

  ReplyDelete
 38. @hp
  Sex ratio
  In een grote volgens toeval parende populatie is 1:1 m:f optimaal. Als een populatie niet volgens toeval paart kun je grote afwijkingen krijgen.
  Er zijn sluipwespen die op vliegenpoppen parasiteren. Sluipswesp legt eieren in een vliegenpop, sluipwesplarven eten vliegenpop van binnenuit leeg, komen sluipwespen uit de vliegenpop. Sluipwespvrouwtje legt bevruchte eieren voor dochters en onbevruchte eieren voor zonen. Bovendien kan een vrouwtje kiezen of ze een ei bij het leggen bevrucht ja dan nee. Vrouwtjes die uitkomen uit een pop worden door mannetjes die uit dezelfde vliegenpop komen bevrucht.
  Proefjes voor cursus:
  Er zijn sluipwespstammen met rode ogen en met zwarte ogen.
  Eerste sluipwespvrouwtje krijgt ruim aanbod verse vliegenpoppen. Vrouwtje meet een pop op, legt aantal N eieren afhankelijk van de grootte van de pop, met 1 zoontje en N-1 dochters. Dat zoontje bevrucht alle dochters, dus 1 is genoeg.
  Tweede sluipwespvrouwtje (van de andere stam met andere oogkleur) krijgt vliegenpoppen die al geparasiteerd zijn door zelfde soort sluipwesp aangeboden. Als er geen verse vliegenpoppen te krijgen zijn legt ze in de al geparasiteerde poppen eieren bij. Nu legt ze ongeveer evenveel zoontjes als dochters (a haar zoontjes kunnen dan de dochters van het andere vrouwtje bevruchten ; b haar dochters hebben minder kans door het zoontje van het eerste vrouwtje bevrucht te worden).
  Je kunt hier hele rekenpartijen over de ideale strategie op uitvoeren, en het geeft een hele serie werkende proefjes voor de cursus.

  ReplyDelete
 39. gerdien
  bedankt voor deze uitleg
  het is al laat, dus ik laat het even bezinken!

  ReplyDelete
 40. Ondertussen heeft Marleen een samenvatting geschreven van het artikel van Arjan de Visser.

  ReplyDelete
 41. BioNieuws 16 feb reproduceert de open brief van van Rossum die hij ook al op de Ad Valvas website had gepubliceerd. Beetje dubbel op. Wist BioNieuws dat niet?

  ReplyDelete
 42. Gert, ik kan die brief daar niet lezen. (ik heb hem al gelezen op advalvas) Wordt hij op Bionieuws verder zonder commentaar geplaatst ?
  Het lijkt er dan op dat Bionieuws geen positie inneemt. Een beetje slap is dat eigenlijk het wel.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bionieuws geeft een verslag van wat er verder gebeurde onder de kop: "Vu-rector beaamt kritiek op promotie", en geeft commentaar in de column van de hoofdredacteur Gert van Maanen. Verder staat de brief van Van Rossum bij Brieven.
   Ik zal proberen aan pdfs te komen.

   Delete
 43. Het commentaar van hoofdredacteur Gert van Maanen van BioNieuws liegt er ook niet om: "Wat dat betreft is het prima dat juist een directe collega – VU-wetenschapsfilosoof Henk de Regt– gehakt maakt van hun werkwijze en ook vooraf een negatief advies over het proefschrift afgaf." etc. Wat dan wel weer vreemd is dat hij de brief van van Rossum die elders al gepubliceerd was in zijn geheel afdrukt in de brievenrubriek.

  ReplyDelete
 44. PS: er staat een fout in de volgende zin van het stuk Gert van Maanen: "Als de theorie van natuurlijke selectie inderdaad fundamenteel niet in staat is seksuele selectie te verklaren, mag je daarover toch een heldere, begrijpelijke analyse over verwachten."
  "seksuele selectie" moet zijn: "seksuele voortplanting".

  ReplyDelete
 45. mijn vraag is ,,hoe kan zo iemand promoveren??

  didt is gewoon onmogelijk en moet worden terug gedraaid..t zijn charlatans ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Hoe kan zo iemand promoveren?"
   Omdat de twee promotoren beiden ID aanhangers zijn. Van Rossum had dit idee, en heeft de ID aanhanger Meester (wiskunde) benaderd. Meester heeft de ID aanhanger Van Woudenberg (filosofie) benaderd. Daarna lieten ze Van Rossum promoveren in de filosofie. Er is geen enkel contact met evolutiebiologen gezocht. Er zat niemand van buiten de VU in de leescommissie. De hoogleraar dieroecologie die in de leescommissie zat was niet enthousiast (weet ik) maar wou vermoedelijk niet dwarsligggen.
   Terugdraaien is onmogelijk omdat de letter van het promotiereglement gevolgd is.

   Delete
 46. Ik zit met het probleem dat Intelligent Design aanhangers het probleem alleen maar verplaatsen. Wie heeft de Intelligent Designer dan ontworpen? Die moet toch het meest Intelligent zijn? Als de Intelligent Designer altijd bestaan zou moeten hebben, en niet ontworpen hoefde te zijn, zitten we dus nog steeds met hetzelfde probleem.

  ReplyDelete
 47. Hallo, onbekende. Klopt: je krijgt zelfs een oneindige regressie: je kunt steeds blijven vragen wie die designer dan weer geschapen heeft. Het houdt nooit op.
  Herman Finkers heeft deze waanzin komisch onder woorden gebracht:
  https://korthof.blogspot.com/2019/04/kun-je-nog-wel-een-redelijk-gesprek.html

  1 God is het begin van alles [want God heeft alles geschapen]
  2 Vóór God was er niks [behalve God zelf]
  3 Maria is Gods moeder, want Jezus en God zijn één
  4 Maria heeft Jezus gebaard
  5 Jezus heeft ook zijn moeder geschapen [want God heeft alles geschapen]

  !!!

  ReplyDelete

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.