29 December 2014

GOD ZIJ MET ONS ook op de nieuwste Euro munt (4)

GOD ZIJ MET ONS. foto©GK
op rand twee Euro munt 2014
twee Euro munt 2014 foto©GK
De Koning staat op de voorgrond
(beide naar rechts kijkend)
Ook op het nieuwe twee Euro muntstuk 2014 staat weer GOD ZIJ MET ONS. Ik erger mij daar ontzettend aan. Ik zou wel eens een goede reden willen horen waarom dit nog steeds nodig is. Als je geen steekhoudende redenen kunt geven voor een gebruik, moet je er mee stoppen. Vooral als er bezwaren bestaan.

Er zijn goede redenen om dit eeuwenoude gebruik te stoppen. Ten eerste is het een overduidelijke schending van het principe van scheiding van kerk en staat. De overheid behoort niet in het openbaar religie te promoten. Zo'n tekst is prima bij gelovigen thuis aan de muur. Zet het boven je voordeur of op de deurmat. Ideaal als stikkertekst achterop je auto. Ik zie dat nooit. Of nog beter: boven de ingang van de kerk. Als het ergens thuis hoort, dan daar wel. Nu, als de spreuk zo weinig leeft onder gelovigen, dan behoort het al helemaal niet op een openbaar betaalmiddel. De Euro is voor en van iedereen. Als er toch iets op de rand moet staan, dan zou "Oranje boven!" of "Leve de Koning!" passender zijn. Hoewel ook niet mijn favoriete teksten. Maar: de Euro is een Europees betaalmiddel.

Een betaalmiddel is niet het geschikte medium om je levensovertuiging tot uiting te brengen. Psychologisch gezien komt die tekst over als het opdringen van religieuze waarden en normen aan bevolkingsgroepen die daar helemaal niets mee hebben en daar helemaal niet mee geconfronteerd willen worden. Net zo als het opdringen van 'zondagsrust', zondagwinkelsluiting en andere christelijke feestdagen aan heel Nederland. Is het gek dat ik kritiek heb als God in mijn eigen portemonnee zit? Hoe zouden christenen het vinden als er (vanuit democratisch oogpunt gezien ook) Allah op de rand van de Euro stond?

Rouvoet: God en Geld gaan goed samen
Ten tweede is het hele idee om zo'n vrome religieuze tekst GOD ZIJ MET ONS op een betaalmiddel te zetten pervers. Bedenk daarbij dat atheïsten door gelovigen routinematig materialistisch genoemd noemen [3]. Hoe hypocriet is dat als God op de Euro staat. Of is geld een religieus symbool? Behoort geld tot de christelijke normen en waarden? [4] Voor christenen is het des te meer hypocriet gezien Jezus uitspraken tegen geldzucht [5],[6].
 
GOD ZIJ MET ONS is een roep om bescherming van God en is tegenwoordig een achterhaald bijgeloof. Vroeger probeerde men zich te beschermen tegen slechte oogsten, rampen en oorlogen. Maar het werkt niet. Denk aan MH17: God was niet met ons. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, waaronder 193 Nederlanders. Volgens de theoloog Harry Kuitert bestaat God in de gedachten van mensen. In seculariserend Nederland met leeglopende kerken is het fijn voor Christenen dat God niet alleen in gedachten of verhalen bestaat, maar ook in materiële vorm aanwezig is op harde klinkende munt. God bestaat niet als een appeltaart schreef Klaas Hendrikse. Maar hij staat wel mooi op de Euro.

vergelijk met twee euro uit 2013:
Beatrix op de voorgrond
(beide naar links kijkend) ©GK


Deze blogpost heeft nut gehad als er op z'n minst een paar christenen tot de conclusie gekomen zijn: als God op de Euro in strijd is met alles wat Jezus ons in de Bijbel geleerd heeft over rijkdom, dan is het niet zo'n goed idee om God op de Euro te zetten. Misschien legt dat wel een al té direct verband tussen God en Geld. Het suggereert misschien wel iets wat we helemaal niet willen.
Alsof God de Euro zegent. 
Trouwens, wat vindt God er zelf van dat hij op de Euro staat? Zou hij echt tevreden zijn? of zou het hem een gruwel zijn?
Eigenlijk behoort geld überhaupt niet het medium te zijn om levensbeschouwelijke of religieuze opvattingen tot uitdrukking te brengen. Eigenlijk mag 'GOD ZIJ MET ONS' er wat ons betreft vanaf en moeten wij christenen ons geloof op een andere manier tot uitdrukking brengen. Als er ook maar één christen is die dat hardop zegt dan is deze post een succes.

toegevoegd 15 jan 2015:
"Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ 22 Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. Marcus 10. Zie ook: Lukas 18:20.

toegevoegd 4 april 2015:
"Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde" (Matteüs 6:19-29)

toegevoegd 25 mei 2015:
"Aartsbisschop Romero was te links om zalig te worden verklaard.
Toen Romero nog leefde, vond Rome al dat hij te dicht bij de zogenaamde bevrijdingstheologie stond. Dat was een beweging binnen het Latijns-Amerikaans katholicisme die vond dat de kerk van Jezus radicaal voor de armen moest moest kiezen." Trouw 23 mei 2015


Noten
 1. bij de aanname van de Muntwet van 28 september 1816 werd 'God zij met ons' als het officiële randschrift voor de Nederlandse gulden in gebruik genomen. In deze muntwet staat: "Gemelde stukken zullen gemunt worden in den ring met een rand van ingedrukte letters, bevattende de woorden: God zij met ons"
 2. God Zij Met Ons (wikipedia) 
 3. Taede Smedes in een blog
 4. Dit artikel CAPITALISM AND CHRISTIANITY bevat vele bijbelcitaten allemaal ten gunste van de armen en armoede en ten nadele van de rijken. Overigens levert googelen op 'Christianity and capitalism' vele interessante hits op. Dat kunt U zelf wel.
 5. Jezus: "Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver," Marcus 11:15-19
 6. "Want de wortel van alle kwaad is geldzucht". 1 Tim 6,10. "Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken." (concordantie statenvertaling) (met dank aan Andre); "For the love of money is a root of all kinds of evil." (Biblehub)

Vorige blogs over dit onderwerp:

32 comments:

 1. Gert,ik deel jouw ergernis.
  God als personificatie van het goede is op zichzelf niet zo gek.
  Zo kennen wij vrouwe Justitia, maar geen mens die goed bij zijn hoofd is zal zich afvragen of zij echt bestaat.
  God als bestaande entiteit is natuurlijk net zo'n onzin, alleen bepaalde gelovigen zijn daar niet van overtuigd. Dat zou nog niet zo erg zijn, maar zij ontlenen aan die God een autoriteit die in een extreme fundamentalistische ideologie kan ontaarden, zoals we dagelijks via de media kunnen vernemen.
  Voor Zalm was die spreuk op de munt gewoon wisselgeld, misschien dacht hij hierbij aan iets als een onschuldig 'moge het goede met ons zijn' waar niemand bezwaar tegen zal hebben.
  Speciaal in deze tijd is het zaak geen gelegenheid voorbij te laten gaan om God elke vermeende autoriteit te ontnemen, omdat daar misbruik van wordt gemaakt.
  Misschien is, filosofisch gezien, logischerwijs het bestaan van God niet te ontkennen, maar ook dan hebben we het over een God die we niet kennen en zeker niet over een God die ook maar enig gezag heeft.

  ReplyDelete
 2. Gert: Persoonlijk kan het mij niet veel schelen wat er als randschrift op de Euro staat, geen hond die daar toch naar kijkt, lijkt me, belangrijker is dat je er genoeg van hebt alhoewel geld niet gelukkig maakt maar ook weer niet ongelukkig, voor de uitgesproken tegenstanders van dit randschrift was het misschien wel aardig geweest als er een neutrale tekst op had gestaan, iets in de trant van, vrede of geluk zij met u, o.i.d.

  ReplyDelete
 3. Egbert, ik heb in het blog verschillende argumenten gegeven waarom die tekst niet thuis hoort op de Euro. Maar het lijkt wel of het je niet kan schelen of voor een bepaalde politieke beslissing goede of slecht of helemaal geen redenen worden aangevoerd. Het lijkt wel een soort principeloosheid... Ik vind dat als er ergens geen goede redenen voor zijn, dan moet je het niet doen. Die tekst op de Euro is een voorbeeld van ongelijke behandeling van bevolkingsgroepen atheisten, christenen, joden, moslims, etc. En dat hoort niet!

  ReplyDelete
 4. Gert, het heeft waarschijnlijk te maken met het in stand houden van een traditie, of misschien bevat deze tekst wel een verkapte waarschuwing dat de zucht naar geld de wortel is van al het kwaad, zover ik weet mocht elk land van de EU zijn eigen randschrift kiezen, maar vind je dit nu echt een politiek beslissing met verstrekkende consequenties, ik denk trouwens ook niet dat Joden en Moslims aanstoot aan deze tekst nemen, hoogstens de atheïsten, persoonlijk vind ik het belangrijker dat we onze eigen munteenheid net als de Denen en Engelsen niet hebben behouden, maar daar werd niet naar gevraagd, de Euro is ons d.m.v. imbeciele reclamecampagnes door de strot geduwd. Daar had ik veel meer moeite mee dan wat er op de rand van de munt staat.

  ReplyDelete
 5. Gert, zit jij tegenwoordig alleen nog maar op de bank naar de televisie te kijken en je geld te tellen?

  Wanneer ga je weer eens wat over evolutie schrijven?

  ReplyDelete
 6. Lucas: Marcus 11:15-19 "Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver,"

  ReplyDelete
 7. Gert je hebt een Januskop, nu weer zogenaamd grappig uit de bijbel citeren; het is maar net hoe het je uitkomt. Is het je opgevallen dat er problemen aan de hand zijn met een iets grotere importantie? Schrijf eens wat over de correlatie tussen milieu en evolutie. Hoever kunnen we gaan met slopen voordat de natuur ongenadig terugslaat? Of denk je nog steeds dat alles steeds beter gaat in de wereld.

  ReplyDelete
 8. Marcus 10:23-25:
  Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: "Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan."
  De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: "Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan."

  ReplyDelete
 9. Gert, chapeau! Je bent een van de meest bijbelvaste mensen die ik ken. Ook in het bekende kringetje van bloggers komt bij jou de bijbel het meest voor! (Al is Jan Riemersma er ook mee begonnen) :}. Fundamenteel!

  ReplyDelete
 10. Lucas, wat dacht je hier van:
  "The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel"--which means, "God with us." (Matthew 1:22-23, NIV)

  Volgens de wikipedia: "According to the Gospel of Matthew, Immanuel refers to Jesus.

  ReplyDelete
 11. Gert: Als ik zo lees hoe vlot jij met Bijbelteksten strooit geloof ik er niets meer van dat jij zoveel problemen met het randschrift van de Euro hebt. :-)

  Volgens mij heeft het allemaal ten diepste veel meer betrekking op je ambivalente gevoelens jegens het Christelijk geloof.

  ReplyDelete
 12. leer het nou eens gert,

  God is een ruilmiddel
  Geld is een ruilmiddel
  allebei met een hoofdletter
  zie het verband

  nb ik heb jouw naam veiligheidshalve met een kleine letter geschreven voordat de "G" er met jou vandoor gaat

  ReplyDelete
 13. Heeft iemand het interview van Twan Huys met John Cleese in College Tour gezien? Absolute aanrader! (hier)

  relevante uitspraken:

  Luke 6:20
  Looking at his disciples, he said: "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God.

  In the south of America Chritianity is identified very closely with capitalism. And that is weird because it is the opposite.

  ReplyDelete
 14. Zit je nou weer voor de teevee?! Ga toch eens wat doen man!

  ReplyDelete
 15. Lucas, je naamgenoot evangelist in de Bijbel:
  Luke 6:20New International Version (NIV)

  20 Looking at his disciples, he said:

  “Blessed are you who are poor,
  for yours is the kingdom of God.

  http://biblehub.com/luke/6-20.htm

  en deze pagina legt uit waarom kapitalisme en christendom niet samengaan:
  CAPITALISM AND CHRISTIANITY met nog vele andere citaten over rijkdom, geld, armoede.

  ReplyDelete
 16. Gert, Geen idee waarom je dit aan mij voorlegt, ik heb niks met marxistische theologie. Sterker: ik heb helemaal niets met totalitair denken. Jij speelt altijd maar de jij-bak. Heeft het christendom het kapitalisme uitgevonden? Of het milieu verpest? Dat dacht ik niet. Dat komt door de vooruitgang, dat komt doordat de wetenschap alleen maar wetenschapt voor de poen. En dan ook nog zeuren dat God zich vertoont op de zijkant.

  ReplyDelete
 17. Lucas, beweren dat de wetenschap alleen maar wetenschapt voor de poen is net zo'n onzin als
  beweren dat de religie alleen maar aangeprezen wordt voor de poen, hoewel niet ontkend kan worden dat sommige mensen daar in beide gevallen rijk van geworden zijn.
  Voorbeelden zijn sommige voorgangers van Amerikaanse kerken, hoewel coryfee van een Nederlandse religieuze omroep zijn ook geen windeieren oplevert.
  Van rijk geworden wetenschappers moet je zelf maar voorbeelden noemen, per slot van rekening ben jij hierover begonnen.

  Evengoed jij en iedereen hier een prettige jaarwisseling gewenst.

  ReplyDelete
 18. Lucas, het doel van mijn blog was dat op z'n minst er een paar christenen zouden denken: tsja, God op de Euro is eigenlijk wel in strijd met alles wat Jezus ons in de Bijbel geleerd heeft over rijkdom. Misschien is het wel ongepast om God op de Euro te zetten, want dat legt een té direct verband tussen God en Geld. Alsof God geld zegent. Eigenlijk mag GOD ZIJ MET ONS er wel vanaf en moeten wij christenen ons geloof maar op een andere manier tot uitdrukking brengen dan God op een openbaar betaalmiddel zetten. Laten we het boven de ingang van kerken zetten. Is dat niet een betere plaats? Hoeveel kerken hebben dat? Weet jij het?

  Het stuk CAPITALISM AND CHRISTIANITY noemde ik om dat daar een kennelijk volledig overzicht gegeven wordt van alle citaten in de bijbel over rijkdom, geld, armoede. Nooit worden rijken of rijkdom geprezen. Misschien is dat vergeten door moderne christenen?

  Dat was eigenlijk het doel van mijn blog. Was het echt een raadsel voor je? Was het echt zo moeilijk te snappen?

  ReplyDelete
 19. Gert, het is niet de eerste keer dat je erover zeurt, dus dat was allang duidelijk. We hebben tegenwoordig Europees geld, op de meeste euro's staat het niet. Ik kan je ook nog geruststellen: ik hecht er niet aan, ik laat me net zo graag betalen met atheïstische euro's. Mijn punt is -en daar reageer je weer eens helemaal niet op- dat er toch verdorie wel belangrijke dingen zijn om je druk over te maken.

  ReplyDelete
 20. Lucas, kan het misschien zijn dat je liever over iets anders discussieert omdat de zeer soepele en enthousiaste samenwerking, misschien zelfs innige verstrengeling tussen christendom en kapitalisme een pijnpunt is? iets waar je liever niet overnadenkt? iets wat je in verlegenheid brengt? Ik zie jouw pogingen om van onderwerp te veranderen als afleidingsmaneuvre en daarom negeerde ik het.

  Lucas: "Ik kan je ook nog geruststellen: ik hecht er niet aan". Daar ben ik blij om. Dat stelt me gerust. Het was me tot nu toe niet duidelijk hoe je er over dacht omdat je het steeds over iets anders wilde hebben.
  Meer christenen (als ik je zo mag noemen) zouden dat in het openbaar moeten zeggen. Dan hoef ik in 2015 deel 5 van de serie niet te posten!

  ReplyDelete
 21. Lucas: ", ik laat me net zo graag betalen met atheïstische euro's"
  Mijn hele punt is dat christelijke of atheistische euros net zo onzinnig zijn als atheistische stoplichten of christelijke spoorwegen of moslim busmaaatschappijen. Geld behoort überhaupt niet het medium te zijn waarmee een levensbeschouwelijke of religieuze opvattingen tot uitdrukking wordt gebracht.

  ReplyDelete
 22. Gert zei: Ik zie jouw pogingen om van onderwerp te veranderen als afleidingsmanoeuvre en daarom negeerde ik het.

  Dat is nou je hele paranoia Gert, jij zoekt overal een dubbele bodem waar die niet is. En hup flikker die die lezer maar weer in een hokje 'christenen', deurtje dicht en niet meer over lullen.

  Laatste poging: het is ongelooflijk dat een moralist als jij zich met dit soort futiliteiten bezig houdt terwijl de wereld in brand staat. Geef het maar toe Gert; je durft mijn onderwerpen niet aan. Want dan ben je kwetsbaar, stel je voor! Je bent bioloog, je weet het een ander van evolutie, je stelt je soms atheïstisch op (?) en je druipt van het moralisme. Ik vind het interessant om te weten hoe jij de wereldproblemen wil aanpakken. Of bid je stiekem toch een beetje dat het allemaal goed komt?

  ReplyDelete
 23. Er is over deze tekst goed nagedacht, hij staat er ook op om de verwevenheid van God en oranje te benadrukken, dus bepaalde machtsstructuren in stand te houden.

  ReplyDelete
 24. Een ieder verder een goede jaarwisseling toegewenst.

  ReplyDelete
 25. Lucas, helaas: dit blog gaat over God op de Euro en de achtergronden daarvan. Ik heb vaak geblogd en zal nog vaak bloggen over de onderwerpen die je noemt.

  Egbert, etc: iedereen een ongeluk-vrije en overlast-vrije jaarwisseling toegewenst.

  ReplyDelete
 26. Gert

  Ik ben het zowaar grotendeels met je eens ! Neem de tekst ivm belasting betalen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ (Marcus 12.13-17)
  Als op de rand van die munt "God zij met ons" had gestaan was dat een stuk lastiger geweest
  Pervers misbruik wordt het m.i pas als je zou zeggen God IS met ons .

  "God zij met ons" is slechts een bede , het uitspreken van een hoop en een tamelijk neutrale tekst.
  Bij veel machthebbers die afgebeeld staan op die muntstukken was/is er meer dan genoeg rede voor die bede

  Ik zou overigens prefereren als er op de rand de waarschuwingstekst zou staan: "Geldzucht is de wortel van alle kwaad ", maar dan moet je het wel erg klein schrijven.

  Geschiedenis /achtergrond van muntgeld:
  http://www.museumwarsenhoeck.nl/media/files/2002---Oud-geld,-nieuwe-euro-s-en-gewokkelde-guldens.pdf


  May the Force be with you :)

  ReplyDelete
 27. Andere, leuk om te horen dat je het grotendeels met me eens bent, op de laatste dag van het jaar!

  Andre, dit is een geweldige spreuk: "Geldzucht is de wortel van alle kwaad". Net als 'roken is dodelijk' op een pakje cigaretten! je kunt het op alle bankbiljetten zetten in alle Europese talen en dan de koppen van vorsten ed natuurlijk weg laten.

  Andre: ""God zij met ons" is slechts een bede , het uitspreken van een hoop en een tamelijk neutrale tekst. "
  Neutraal??? Nou, dan moet je het woord atheist nog maar eens in het woordenboek opzoeken!

  ReplyDelete
 28. In aansluiting op mijn reactie
  http://korthof.blogspot.com/2014/12/god-zij-met-ons-weer-op-de-nieuwste.html?showComment=1420015686623#c7995268398015170948
  proberen Emanuel Rutten en Jeroen de ridder ook weer een slaatje uit God te slaan.
  Zie
  http://geloofenwetenschap.nl/index.php/nieuws/item/568-godsgeloof-prima-te-verdedigen.html
  Dat forum C zich leent voor zo'n schaamteloze plug is misschien wel begrijpelijk, per slot van rekening zit ook ik hier mijn eigen denkbeelden te pluggen. Maak ik verdien er geen cent mee.
  Misschien had ik dit ongenoemd moeten laten vanwege het Wilders effect, maar ik neem aan dat hier weinig mensen zijn die het gewraakte boek zullen aanschaffen. Trouwens, je kunt er donder op zeggen dat de diverse actualiteitenrubrieken hier aandacht aan zullen schenken en dan niet alleen bij de EO of de NCRV.
  Overigens is dat 'God Zij Met Ons' ook niets anders dan een ordinaire plug.

  ReplyDelete
 29. Lieve lieve Gert (Hert stond er 'eerst' wegens een 'verschrijving', en je weet wat dat betekende in de geschiedenis van de 'wetenschap'. The dear hunter, veel te vroeg met pensioen, de zwarte gaten trotserend, met name dat ene. Hoe lief uitdagend gaan we de herinnering in, leiverd. Voor je dat woord alleen al 'doorgrond' hebt is de unieke foto van die appelvink, die ik alleen in de 'geest' heb, maar ooit aan jou gemeld, de beste reden om je de beste wensen 'verder' te 'gunnen' als 'rijk bevoordeelde'. Niet bevooroordeelde.

  Ik volg je graag in 2015, al was het maar dat je een 'bakermatje' was in de melée (thee-associaties, hoe schrijf je dat dan) van gedachten over 'God'. De bescheten gelaatsuitdrukking van onze André, zelfs al hij kennelijk wel een beetje moet scharrelen op TV, de waarneembare zorg op het gelaat. "Dus" een soort Christus op aarde, omdat ie weer te veel op aarde kwam.

  Niet doen God, blijven zweven boven de hoofden van de Godenzonen Maarten en Toon, opdat wij met de wel heel geprepensioneerde zoeker kunnen blijven zoeken naar de 'bittere' waarheid: God zij met ons.

  ReplyDelete
 30. Beste Theo Smit, namens het gehele redactieteam van evolutieblog (inclusief de afd. speurwerk, juridische afdeling, niet te vergeten het secreatariaat!, de afdeling opmaak en foto's, taalkundige en spellings afdeling, de afd. fatsoenlijk taalgebruik en etiquete, en ten slotte de PR afdeling) allmeaal wensen wij jou een prettige 2015 met goede gezondheid wat betreft vooral de hersenen en de nieren, want daar kunnen we niet zonder. Ook voor iedere lezer die dit leest of niet leest.

  ReplyDelete
 31. Ha Gert, maar steeds is de ironie ook nog levend, zie ik en hoop ik weer eens 'getest' te hebben. (De 'nieren' proeven buiten het domein van de medische/ biologische wetenschap.) De brains en de nieren en heel veel zaken van 'het omhulsel' van de ziel (zo ooit genoemd in bepaalde kringen) gaan gebreken vertonen. Bij mij althans, bij het vorderen van de leeftijd.

  Een 'fitness' contest zou ik met jou niet aandurven om het 'inhoudelijke' van je column. (Die niet eens gaat over je vak.)

  Jou, als toch ook een zekere collega van Frans de Waal nodigde ik van harte uit om verder iets te zeggen van het non-verbale (en uiteraard 'inhoudelijke' verbale) gedrag van André Kuipers, want die bedoelde ik, mocht het niet duidelijk zijn.

  In het 'grote' denken: de aarde heeft helemaal geen grenzen in die 'waarneming' en zo is het, in de biologie (op zich al een museumwoord als het er 'kaal' staat) is het geven van betekenis aan het leven sinds 1953 (ik was al zes!) ook al een keer of zes (wie berekent dat) helemaal 'over de kop' gegaan.

  De humanistisch realist moet ook maar enige tolerantie hebben in het besef dat 'economen' bepalen dat er ook bij de mens iets werkt als 'survival van de meest aangepaste'.

  Ik 'ervaar' als diep overtuigd agnost (een paradox op zich in taal) weinig problemen met wat ik 'ervaar' als een'wanhoopsuiting' op een munt! Juist op dat 'slijk der aarde'. Het moet er juist opstaan, zou Maarten 't Hart hebben kunnen zeggen in het gesprek met Antoine Bodard, dat ik net gezien had, en als het hem gevraagd was, en ik er daardoor aan dacht je de beste wensen te doen toekomen.

  Ik hou het erop dat we met André Kuipers moeten blijven kijken (die zeker meer hersens heeft dan ik, en toch een wat bangig gelaat vertoont (heeft, niet vertoont) dat dat "God zij met ons" wat mij betreft perfect uitstraalt: God als : ik weet het niet, maar we moeten nu wel snel in actie komen door 'onszelf' 'beperkingen' op te leggen. (Maar het zal niet gebeuren, eenmaal de aarde zelf bereizend, zo zegt hij in zijn terugkeer naar de 'aarde', heel heel veel veel te voorzichtig. Zijn aard.)

  Maar doen we wat pvd? Dus ja, ik geniet nog steeds van je 'blog', maar gun je ook 'vanuit de ruimte te kijken' naar wat maar eurocenten zijn voor de meer 'bemiddelde'.

  Groet, Theo Smit, met ook de beste wensen voor de hele redactie en wat dies te meer zij (hou het wel op één afdeling in het hoofd: Gert: de appelvink heb ik één keer in de tuin gezien: het was geen teken van God, maar je weet hoe zoiets voelt: ik heb een tuin en een bijzondere waarneming: sommigen denken dan wie weet aan een engel met veel kleuren.

  Maar goed, ik begrijp dat er een 'opstand' moet zijn tegen 'Maria' wat jou betreft. Als Allah een aanspraak gaat maken, volgens rechtsgeleerde Donner kan er veel, maar tegen die tijd ben jij al lang gehemeld en elke nazaat weet weer meer van de regels van de 'survival of the fittest'. Relax bij de agonie van het agnosticisme, Uw Prediker tegen wil en dank. (Met een glimlach ben ik blij, met een grimlach ook.)

  ReplyDelete
 32. Anoniem, En wees aub niet zo kinderachtig om anoniem te posten. Je reactie is verwijderd. En vooral vanwege de laatste zin.

  ReplyDelete

Commentaar bij posts ouder dan een maand wordt gemodereerd. Safari werkt niet, gebruik Firefox of Chrome.