29 December 2014

GOD ZIJ MET ONS ook op de nieuwste Euro munt (4)

GOD ZIJ MET ONS. foto©GK
op rand twee Euro munt 2014
 

twee Euro munt 2014 foto©GK
De Koning staat op de voorgrond
(beide naar rechts kijkend)

Ook op het nieuwe twee Euro muntstuk 2014 staat weer: 
GOD * ZIJ * MET * ONS *
Ik erger mij daar ontzettend aan. Ik zou wel eens een goede reden willen horen waarom dit nog steeds nodig is. Als je geen steekhoudende redenen kunt geven voor een gebruik, moet je er mee stoppen. Vooral als er bezwaren bestaan.

Er zijn goede redenen om dit eeuwenoude gebruik te stoppen. Ten eerste is het een overduidelijke schending van het principe van scheiding van kerk en staat. De overheid behoort niet in het openbaar religie te promoten. Zo'n tekst is prima bij gelovigen thuis aan de muur. Zet het boven je voordeur of op de deurmat. Ideaal als stikkertekst achterop je auto. Ik zie dat nooit. Of nog beter: boven de ingang van de kerk. Als het ergens thuis hoort, dan daar wel. Nu, als de spreuk zo weinig leeft onder gelovigen, dan behoort het al helemaal niet op een openbaar betaalmiddel. De Euro is voor en van iedereen. Als er toch iets op de rand moet staan, wat dacht U van: "Oranje boven!", "Je maintiendrai", "
Luctor et Emergo". Of voor Nederlanders met een moslim achtergrond: "ALLAHU AKBAR."

Een betaalmiddel is niet het geschikte medium om je levensovertuiging tot uiting te brengen. Psychologisch gezien komt die tekst over als het opdringen van religieuze waarden en normen aan bevolkingsgroepen die daar helemaal niet mee geconfronteerd willen worden. Net zo als het opdringen van 'zondagsrust', zondagswinkelsluiting en de kerkklokken luiden op zondagochtend. Is het gek dat ik kritiek heb als God in mijn eigen portemonnee zit? Hoe zouden christenen het vinden als er (vanuit democratisch oogpunt gezien ook) Allah op de rand van de Euro stond?


Rouvoet: God en Geld gaan goed samen
 

Materialistisch

Ten tweede is het hele idee om zo'n vrome religieuze tekst GOD ZIJ MET ONS op een betaalmiddel te zetten pervers. Bedenk daarbij dat atheïsten door gelovigen routinematig materialistisch genoemd noemen [3]. Hoe hypocriet is dat als God op de Euro staat. Of is geld een religieus symbool? Behoort geld tot de christelijke normen en waarden? [4] Voor christenen is het des te meer hypocriet gezien Jezus uitspraken tegen geldzucht (zie hier beneden).
 
GOD ZIJ MET ONS is een roep om bescherming van God of een strijdkreet. Het is tegenwoordig een achterhaald bijgeloof. Vroeger probeerde men zich te beschermen tegen slechte oogsten, rampen en oorlogen. Maar het werkt niet. Denk aan MH17: God was niet met ons. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, waaronder 193 Nederlanders. Denk ook aan de tweede wereldoorlog: God was niet met ons. 
Volgens de theoloog Harry Kuitert bestaat God in de gedachten van mensen. In seculariserend Nederland met leeglopende kerken is het fijn voor christenen dat God niet alleen in gedachten of verhalen bestaat, maar ook in materiële vorm aanwezig is op harde klinkende munt. God bestaat niet als een appeltaart schreef de atheïstische dominee Klaas Hendrikse. Maar hij staat wel mooi op de Euro.
 

Andere landen

Nederland en Letland zijn de enige twee EURO landen die GOD op de rand van het 2 euro muntstuk hebben staan. Heel grappig is de tekst op de Letlandse 2 euro munt: DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU (God zegene Letland). Vaticaanstad heeft ook een eigen EURO munt. Nota bene: God staat niet op de rand! In plaats daarvan het saaie '2*', zes maal herhaald, afwisselend rechtop en ondersteboven. De meeste andere EURO landen hebben dat ook [6].

vergelijk met twee euro uit 2013:
Beatrix op de voorgrond
(beide naar links kijkend)
©GK


Wat zegt Jezus?

"Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ 22 Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. Marcus 10. Zie ook: Lukas 18:20.
"Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde" (Matteüs 6:19-29)

"Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver," Marcus 11:15-19

"Want de wortel van alle kwaad is geldzucht". 1 Tim 6,10.

"Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken." (concordantie statenvertaling)

"Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat."(Matteüs 19:24)

"Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon." Matteüs 6:24

Dus, een ieder die GOD op een muntstuk zet pleegt verraad aan Jezus.

 

GOTT MIT UNS

GOTT MIT UNS en deze (let op hakenkruis!)
Noten

 1. Bij de aanname van de Muntwet van 28 september 1816 werd 'God zij met ons' als het officiële randschrift voor de Nederlandse gulden in gebruik genomen. In deze muntwet staat: "Gemelde stukken zullen gemunt worden in den ring met een rand van ingedrukte letters, bevattende de woorden: God zij met ons"
 2. God Zij Met Ons (wikipedia) 
 3. Taede Smedes in een blog
 4. Dit artikel CAPITALISM AND CHRISTIANITY bevat vele bijbelcitaten allemaal ten gunste van de armen en armoede en ten nadele van de rijken. Overigens levert googelen op 'Christianity and capitalism' vele interessante hits op. Dat kunt U zelf wel.
 5. "Aartsbisschop Romero was te links om zalig te worden verklaard. Toen Romero nog leefde, vond Rome al dat hij te dicht bij de zogenaamde bevrijdingstheologie stond. Dat was een beweging binnen het Latijns-Amerikaans katholicisme die vond dat de kerk van Jezus radicaal voor de armen moest moest kiezen." Trouw 23 mei 2015
 6. Europese  Centrale Bank. Opschriften, randschriften van alle Europese EURO munten. [21 Sep 2022 toegevoegd]

 

Postscript 10 okt 2022

Over God, geld en Jezus wordt al eeuwen gediscussieerd. Zie:

Funding Jesus: Who bankrolled Christ’s ministry? (hoe kwam Jezus aan geld?)


Vorige blogs over dit onderwerp

 1. God op de euro  22 november 2011
 2. Leve de Koningin! God op de euro.  31 januari 2013
 3. God op de nieuwe Euro: Jullie kunnen niet God én de Mammon dienen, 21 mei 2013

33 comments:

 1. Gert: Persoonlijk kan het mij niet veel schelen wat er als randschrift op de Euro staat, geen hond die daar toch naar kijkt, lijkt me, belangrijker is dat je er genoeg van hebt alhoewel geld niet gelukkig maakt maar ook weer niet ongelukkig, voor de uitgesproken tegenstanders van dit randschrift was het misschien wel aardig geweest als er een neutrale tekst op had gestaan, iets in de trant van, vrede of geluk zij met u, o.i.d.

  ReplyDelete
 2. Egbert, ik heb in het blog verschillende argumenten gegeven waarom die tekst niet thuis hoort op de Euro. Maar het lijkt wel of het je niet kan schelen of voor een bepaalde politieke beslissing goede of slecht of helemaal geen redenen worden aangevoerd. Het lijkt wel een soort principeloosheid... Ik vind dat als er ergens geen goede redenen voor zijn, dan moet je het niet doen. Die tekst op de Euro is een voorbeeld van ongelijke behandeling van bevolkingsgroepen atheisten, christenen, joden, moslims, etc. En dat hoort niet!

  ReplyDelete
 3. Gert, het heeft waarschijnlijk te maken met het in stand houden van een traditie, of misschien bevat deze tekst wel een verkapte waarschuwing dat de zucht naar geld de wortel is van al het kwaad, zover ik weet mocht elk land van de EU zijn eigen randschrift kiezen, maar vind je dit nu echt een politiek beslissing met verstrekkende consequenties, ik denk trouwens ook niet dat Joden en Moslims aanstoot aan deze tekst nemen, hoogstens de atheïsten, persoonlijk vind ik het belangrijker dat we onze eigen munteenheid net als de Denen en Engelsen niet hebben behouden, maar daar werd niet naar gevraagd, de Euro is ons d.m.v. imbeciele reclamecampagnes door de strot geduwd. Daar had ik veel meer moeite mee dan wat er op de rand van de munt staat.

  ReplyDelete
 4. Gert, zit jij tegenwoordig alleen nog maar op de bank naar de televisie te kijken en je geld te tellen?

  Wanneer ga je weer eens wat over evolutie schrijven?

  ReplyDelete
 5. Lucas: Marcus 11:15-19 "Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver,"

  ReplyDelete
 6. Gert je hebt een Januskop, nu weer zogenaamd grappig uit de bijbel citeren; het is maar net hoe het je uitkomt. Is het je opgevallen dat er problemen aan de hand zijn met een iets grotere importantie? Schrijf eens wat over de correlatie tussen milieu en evolutie. Hoever kunnen we gaan met slopen voordat de natuur ongenadig terugslaat? Of denk je nog steeds dat alles steeds beter gaat in de wereld.

  ReplyDelete
 7. Marcus 10:23-25:
  Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: "Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan."
  De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: "Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan."

  ReplyDelete
 8. Gert, chapeau! Je bent een van de meest bijbelvaste mensen die ik ken. Ook in het bekende kringetje van bloggers komt bij jou de bijbel het meest voor! (Al is Jan Riemersma er ook mee begonnen) :}. Fundamenteel!

  ReplyDelete
 9. Lucas, wat dacht je hier van:
  "The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel"--which means, "God with us." (Matthew 1:22-23, NIV)

  Volgens de wikipedia: "According to the Gospel of Matthew, Immanuel refers to Jesus.

  ReplyDelete
 10. Gert: Als ik zo lees hoe vlot jij met Bijbelteksten strooit geloof ik er niets meer van dat jij zoveel problemen met het randschrift van de Euro hebt. :-)

  Volgens mij heeft het allemaal ten diepste veel meer betrekking op je ambivalente gevoelens jegens het Christelijk geloof.

  ReplyDelete
 11. leer het nou eens gert,

  God is een ruilmiddel
  Geld is een ruilmiddel
  allebei met een hoofdletter
  zie het verband

  nb ik heb jouw naam veiligheidshalve met een kleine letter geschreven voordat de "G" er met jou vandoor gaat

  ReplyDelete
 12. Heeft iemand het interview van Twan Huys met John Cleese in College Tour gezien? Absolute aanrader! (hier)

  relevante uitspraken:

  Luke 6:20
  Looking at his disciples, he said: "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God.

  In the south of America Chritianity is identified very closely with capitalism. And that is weird because it is the opposite.

  ReplyDelete
 13. Zit je nou weer voor de teevee?! Ga toch eens wat doen man!

  ReplyDelete
 14. Lucas, je naamgenoot evangelist in de Bijbel:
  Luke 6:20New International Version (NIV)

  20 Looking at his disciples, he said:

  “Blessed are you who are poor,
  for yours is the kingdom of God.

  http://biblehub.com/luke/6-20.htm

  en deze pagina legt uit waarom kapitalisme en christendom niet samengaan:
  CAPITALISM AND CHRISTIANITY met nog vele andere citaten over rijkdom, geld, armoede.

  ReplyDelete
 15. Gert, Geen idee waarom je dit aan mij voorlegt, ik heb niks met marxistische theologie. Sterker: ik heb helemaal niets met totalitair denken. Jij speelt altijd maar de jij-bak. Heeft het christendom het kapitalisme uitgevonden? Of het milieu verpest? Dat dacht ik niet. Dat komt door de vooruitgang, dat komt doordat de wetenschap alleen maar wetenschapt voor de poen. En dan ook nog zeuren dat God zich vertoont op de zijkant.

  ReplyDelete
 16. Lucas, het doel van mijn blog was dat op z'n minst er een paar christenen zouden denken: tsja, God op de Euro is eigenlijk wel in strijd met alles wat Jezus ons in de Bijbel geleerd heeft over rijkdom. Misschien is het wel ongepast om God op de Euro te zetten, want dat legt een té direct verband tussen God en Geld. Alsof God geld zegent. Eigenlijk mag GOD ZIJ MET ONS er wel vanaf en moeten wij christenen ons geloof maar op een andere manier tot uitdrukking brengen dan God op een openbaar betaalmiddel zetten. Laten we het boven de ingang van kerken zetten. Is dat niet een betere plaats? Hoeveel kerken hebben dat? Weet jij het?

  Het stuk CAPITALISM AND CHRISTIANITY noemde ik om dat daar een kennelijk volledig overzicht gegeven wordt van alle citaten in de bijbel over rijkdom, geld, armoede. Nooit worden rijken of rijkdom geprezen. Misschien is dat vergeten door moderne christenen?

  Dat was eigenlijk het doel van mijn blog. Was het echt een raadsel voor je? Was het echt zo moeilijk te snappen?

  ReplyDelete
 17. Gert, het is niet de eerste keer dat je erover zeurt, dus dat was allang duidelijk. We hebben tegenwoordig Europees geld, op de meeste euro's staat het niet. Ik kan je ook nog geruststellen: ik hecht er niet aan, ik laat me net zo graag betalen met atheïstische euro's. Mijn punt is -en daar reageer je weer eens helemaal niet op- dat er toch verdorie wel belangrijke dingen zijn om je druk over te maken.

  ReplyDelete
 18. Lucas, kan het misschien zijn dat je liever over iets anders discussieert omdat de zeer soepele en enthousiaste samenwerking, misschien zelfs innige verstrengeling tussen christendom en kapitalisme een pijnpunt is? iets waar je liever niet overnadenkt? iets wat je in verlegenheid brengt? Ik zie jouw pogingen om van onderwerp te veranderen als afleidingsmaneuvre en daarom negeerde ik het.

  Lucas: "Ik kan je ook nog geruststellen: ik hecht er niet aan". Daar ben ik blij om. Dat stelt me gerust. Het was me tot nu toe niet duidelijk hoe je er over dacht omdat je het steeds over iets anders wilde hebben.
  Meer christenen (als ik je zo mag noemen) zouden dat in het openbaar moeten zeggen. Dan hoef ik in 2015 deel 5 van de serie niet te posten!

  ReplyDelete
 19. Lucas: ", ik laat me net zo graag betalen met atheïstische euro's"
  Mijn hele punt is dat christelijke of atheistische euros net zo onzinnig zijn als atheistische stoplichten of christelijke spoorwegen of moslim busmaaatschappijen. Geld behoort überhaupt niet het medium te zijn waarmee een levensbeschouwelijke of religieuze opvattingen tot uitdrukking wordt gebracht.

  ReplyDelete
 20. Gert zei: Ik zie jouw pogingen om van onderwerp te veranderen als afleidingsmanoeuvre en daarom negeerde ik het.

  Dat is nou je hele paranoia Gert, jij zoekt overal een dubbele bodem waar die niet is. En hup flikker die die lezer maar weer in een hokje 'christenen', deurtje dicht en niet meer over lullen.

  Laatste poging: het is ongelooflijk dat een moralist als jij zich met dit soort futiliteiten bezig houdt terwijl de wereld in brand staat. Geef het maar toe Gert; je durft mijn onderwerpen niet aan. Want dan ben je kwetsbaar, stel je voor! Je bent bioloog, je weet het een ander van evolutie, je stelt je soms atheïstisch op (?) en je druipt van het moralisme. Ik vind het interessant om te weten hoe jij de wereldproblemen wil aanpakken. Of bid je stiekem toch een beetje dat het allemaal goed komt?

  ReplyDelete
 21. Er is over deze tekst goed nagedacht, hij staat er ook op om de verwevenheid van God en oranje te benadrukken, dus bepaalde machtsstructuren in stand te houden.

  ReplyDelete
 22. Een ieder verder een goede jaarwisseling toegewenst.

  ReplyDelete
 23. Lucas, helaas: dit blog gaat over God op de Euro en de achtergronden daarvan. Ik heb vaak geblogd en zal nog vaak bloggen over de onderwerpen die je noemt.

  Egbert, etc: iedereen een ongeluk-vrije en overlast-vrije jaarwisseling toegewenst.

  ReplyDelete
 24. Gert

  Ik ben het zowaar grotendeels met je eens ! Neem de tekst ivm belasting betalen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ (Marcus 12.13-17)
  Als op de rand van die munt "God zij met ons" had gestaan was dat een stuk lastiger geweest
  Pervers misbruik wordt het m.i pas als je zou zeggen God IS met ons .

  "God zij met ons" is slechts een bede , het uitspreken van een hoop en een tamelijk neutrale tekst.
  Bij veel machthebbers die afgebeeld staan op die muntstukken was/is er meer dan genoeg rede voor die bede

  Ik zou overigens prefereren als er op de rand de waarschuwingstekst zou staan: "Geldzucht is de wortel van alle kwaad ", maar dan moet je het wel erg klein schrijven.

  Geschiedenis /achtergrond van muntgeld:
  http://www.museumwarsenhoeck.nl/media/files/2002---Oud-geld,-nieuwe-euro-s-en-gewokkelde-guldens.pdf


  May the Force be with you :)

  ReplyDelete
 25. Andere, leuk om te horen dat je het grotendeels met me eens bent, op de laatste dag van het jaar!

  Andre, dit is een geweldige spreuk: "Geldzucht is de wortel van alle kwaad". Net als 'roken is dodelijk' op een pakje cigaretten! je kunt het op alle bankbiljetten zetten in alle Europese talen en dan de koppen van vorsten ed natuurlijk weg laten.

  Andre: ""God zij met ons" is slechts een bede , het uitspreken van een hoop en een tamelijk neutrale tekst. "
  Neutraal??? Nou, dan moet je het woord atheist nog maar eens in het woordenboek opzoeken!

  ReplyDelete
 26. Lieve lieve Gert (Hert stond er 'eerst' wegens een 'verschrijving', en je weet wat dat betekende in de geschiedenis van de 'wetenschap'. The dear hunter, veel te vroeg met pensioen, de zwarte gaten trotserend, met name dat ene. Hoe lief uitdagend gaan we de herinnering in, leiverd. Voor je dat woord alleen al 'doorgrond' hebt is de unieke foto van die appelvink, die ik alleen in de 'geest' heb, maar ooit aan jou gemeld, de beste reden om je de beste wensen 'verder' te 'gunnen' als 'rijk bevoordeelde'. Niet bevooroordeelde.

  Ik volg je graag in 2015, al was het maar dat je een 'bakermatje' was in de melée (thee-associaties, hoe schrijf je dat dan) van gedachten over 'God'. De bescheten gelaatsuitdrukking van onze André, zelfs al hij kennelijk wel een beetje moet scharrelen op TV, de waarneembare zorg op het gelaat. "Dus" een soort Christus op aarde, omdat ie weer te veel op aarde kwam.

  Niet doen God, blijven zweven boven de hoofden van de Godenzonen Maarten en Toon, opdat wij met de wel heel geprepensioneerde zoeker kunnen blijven zoeken naar de 'bittere' waarheid: God zij met ons.

  ReplyDelete
 27. Beste Theo Smit, namens het gehele redactieteam van evolutieblog (inclusief de afd. speurwerk, juridische afdeling, niet te vergeten het secreatariaat!, de afdeling opmaak en foto's, taalkundige en spellings afdeling, de afd. fatsoenlijk taalgebruik en etiquete, en ten slotte de PR afdeling) allmeaal wensen wij jou een prettige 2015 met goede gezondheid wat betreft vooral de hersenen en de nieren, want daar kunnen we niet zonder. Ook voor iedere lezer die dit leest of niet leest.

  ReplyDelete
 28. Ha Gert, maar steeds is de ironie ook nog levend, zie ik en hoop ik weer eens 'getest' te hebben. (De 'nieren' proeven buiten het domein van de medische/ biologische wetenschap.) De brains en de nieren en heel veel zaken van 'het omhulsel' van de ziel (zo ooit genoemd in bepaalde kringen) gaan gebreken vertonen. Bij mij althans, bij het vorderen van de leeftijd.

  Een 'fitness' contest zou ik met jou niet aandurven om het 'inhoudelijke' van je column. (Die niet eens gaat over je vak.)

  Jou, als toch ook een zekere collega van Frans de Waal nodigde ik van harte uit om verder iets te zeggen van het non-verbale (en uiteraard 'inhoudelijke' verbale) gedrag van André Kuipers, want die bedoelde ik, mocht het niet duidelijk zijn.

  In het 'grote' denken: de aarde heeft helemaal geen grenzen in die 'waarneming' en zo is het, in de biologie (op zich al een museumwoord als het er 'kaal' staat) is het geven van betekenis aan het leven sinds 1953 (ik was al zes!) ook al een keer of zes (wie berekent dat) helemaal 'over de kop' gegaan.

  De humanistisch realist moet ook maar enige tolerantie hebben in het besef dat 'economen' bepalen dat er ook bij de mens iets werkt als 'survival van de meest aangepaste'.

  Ik 'ervaar' als diep overtuigd agnost (een paradox op zich in taal) weinig problemen met wat ik 'ervaar' als een'wanhoopsuiting' op een munt! Juist op dat 'slijk der aarde'. Het moet er juist opstaan, zou Maarten 't Hart hebben kunnen zeggen in het gesprek met Antoine Bodard, dat ik net gezien had, en als het hem gevraagd was, en ik er daardoor aan dacht je de beste wensen te doen toekomen.

  Ik hou het erop dat we met André Kuipers moeten blijven kijken (die zeker meer hersens heeft dan ik, en toch een wat bangig gelaat vertoont (heeft, niet vertoont) dat dat "God zij met ons" wat mij betreft perfect uitstraalt: God als : ik weet het niet, maar we moeten nu wel snel in actie komen door 'onszelf' 'beperkingen' op te leggen. (Maar het zal niet gebeuren, eenmaal de aarde zelf bereizend, zo zegt hij in zijn terugkeer naar de 'aarde', heel heel veel veel te voorzichtig. Zijn aard.)

  Maar doen we wat pvd? Dus ja, ik geniet nog steeds van je 'blog', maar gun je ook 'vanuit de ruimte te kijken' naar wat maar eurocenten zijn voor de meer 'bemiddelde'.

  Groet, Theo Smit, met ook de beste wensen voor de hele redactie en wat dies te meer zij (hou het wel op één afdeling in het hoofd: Gert: de appelvink heb ik één keer in de tuin gezien: het was geen teken van God, maar je weet hoe zoiets voelt: ik heb een tuin en een bijzondere waarneming: sommigen denken dan wie weet aan een engel met veel kleuren.

  Maar goed, ik begrijp dat er een 'opstand' moet zijn tegen 'Maria' wat jou betreft. Als Allah een aanspraak gaat maken, volgens rechtsgeleerde Donner kan er veel, maar tegen die tijd ben jij al lang gehemeld en elke nazaat weet weer meer van de regels van de 'survival of the fittest'. Relax bij de agonie van het agnosticisme, Uw Prediker tegen wil en dank. (Met een glimlach ben ik blij, met een grimlach ook.)

  ReplyDelete
 29. Anoniem, En wees aub niet zo kinderachtig om anoniem te posten. Je reactie is verwijderd. En vooral vanwege de laatste zin.

  ReplyDelete
 30. I'm so sad for that atheist's statement: "God was niet met ons" or "God wasn't with us"
  Because God's existence and presence isn't depend on your belief
  I just pray may God realise your heart and your mind and make you His children, because no salvation without Jesus Christ
  God bless you all 🙏

  ReplyDelete
 31. Anonymous aid "Because God's existence and presence isn't depend on your belief."
  Scientific truths (such as Big Bang, The Theory of Evolution, etc) are truths independent of your belief.

  ReplyDelete
 32. Beste meneer Gert, (ik ben guus schilder, te vinden op Facebook, bijv.) wellicht is er hierboven al meer dan genoeg over gezegd. Maar als ik mijn god-zij-met-ons duit in het zakje mag toevoegen:
  Er is een verschil tussen God als realiteit en god als concept. Uw ergernis betreft de god als concept. En dan hebt u gelijk, als het gaat over de scheiding tussen kerk en staat enzovoort. Maar de God als realiteit valt niet weg te poetsen of weg te praten, en dan vind ik 'm juist wel mooi staan op de zijkant, want: wij leven met hoofd en hart, met denken en voelen, met .... Bewustzijn en materie. En die zijn goed te begrijpen als twee zijden van één munt. En God? De God als realiteit? Die zit tussen die twee. Noch het een, noch het ander, danwel: zowel het een àls het ander. En daardoor ook het gemakkelijkst te kennen voor of door hen, die leven in een harmonieus samengaan, van geest en lichaam.
  En de zegen van díe God, laat ik graag rusten, op m'n geld. Op m'n inkomsten en uitgaven.
  Met vriendelijke groet, guus

  ReplyDelete
 33. Hallo Guus, bedankt voor je commentaar.
  Ben jij Guus Schilder die op facebook staat als Uitbater bij Het Vegetarisch Restaurant?
  groet,
  Gert

  ReplyDelete

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.