27 July 2015

Geprogrammeerde Cel Dood (Apoptosis) is in overeenstemming met Christelijke normen en waarden. Echt waar?

Biologist Ann Gauger on How Life is Sculpted by Death

Het begon met een onopvallend populair-wetenschappelijk artikel in Christianity Today over een-ver-van-mijn-bed-show Apoptosis, oftewel: geprogrammeerde celdood. Wat moet zo'n specialistisch biologisch onderwerp in hemelsnaam in Christianity Today? Wat is er zo Christelijk aan? Het zat achter een betaalmuur, dus heeft het een beperkt lezerspubliek. Maar Intelligent-Design aanhanger David Klinghoffer schreef een enthousiaste aanbeveling: Biologist Ann Gauger on How Life is Sculpted by Death. Het verscheen op een Intelligent Design blog met de misleidende naam 'Evolution News and Views' dat niet gerund wordt door evolutiebiologen zoals je zou verwachten, maar door ID-ers. Let op: Klinghoffer plaatste het 'nieuws' in de categorie 'Faith and Science News'! Apoptosis is nieuws! En het gaat over geloof! Sorry, meneer Klinghoffer, biologen kennen Apoptosis al sinds 1972. Wat heeft dat met geloof te maken? Kom ik zo op.

Maar wie is Ann Gauger? Zij is bioloog en heeft ooit in 1985 een artikel in Nature geschreven. Wat ze daarna allemaal heeft uitgespookt is mij niet duidelijk [4]. Nu is zij openlijk ID-er. Zij was dus ooit een echte wetenschapper.

Ann Gauger 'Greater Love Has No Cell'
Haar artikel lijkt niet veel beter dan dat van Klinghoffer: 'Greater Love Has No Cell' met de samenvatting: 'The biblical allegory written into our bodies.' Lieve help! Is dat biologie? Zij heeft er dus zélf een religie-wetenschap-smoothie van gemaakt. Bijbelse wijsheid in onze cellen. Het tijdschrift Behemoth (een uitgave van Christianity Today) is te vergelijken met het Nederlandse christelijke-wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine

Het artikel valt in een genre dat vooral beoefend werd in de 18e eeuw toen er  geen onderscheid bestond tussen theologie en natuurwetenschap [1]. Hoezo Christianity Today...?!

Wat is er nu zo Christelijk aan Apoptosis? Bij Apotposis offeren sommige cellen zich op voor het grotere geheel dat lichaam heet, altruïstische opoffering dus, en dat blijkt gebaseerd op deze bijbeltekst:
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends. John 15:13
Is dat niet mooi? Het leven wordt gevormd door de dood. De dood is helemaal niet iets ergs. De redactie van Behemoth heeft het over 'de spirituele en morele wetten die de Schepper in zijn schepping heeft ingebouwd':
"We naturally think of death as something awful—a scourge to be dreaded and put off for as long as possible. But biological death has its positive side. 
"Cell death sculpts our hands and feet, ears and eyes, and our nervous system. ...
Apoptosis is vital to life. Life is formed by death. How did that happen?"
Christelijke wetenschap is een niche, een levend fossiel die ontsnapt is aan uitsterven sinds de natuurwetenschap zich heeft weten te ontworstelen uit de wurggreep van de theologie.

Charles Darwin

Maar wacht even! Ik ken die Life-is-formed-by-death metafoor ook ergens van. Ik ken hem van Charles Darwin:
"Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, directly follows. There is grandeur in this view of life..." (Slot van de Origin of Species, 1859, F373)
"As natural selection acts by life and death,—by the preservation of individuals with any favourable variation, and by the destruction of those with any unfavourable deviation of structure... F373
"... we can perhaps understand how it is that the use of the sting should so often cause the insect's own death: for if on the whole the power of stinging be useful to the community, it will fulfil all the requirements of natural selection, though it may cause the death of some few members." F373
Intelligent Designers herontdekken dus een Darwiniaans principe! Zonder het te weten. Darwin kende weliswaar geen Apoptosis, maar wel de metafoor van het nut van de dood voor het leven. M.a.w.: natuurlijke selectie; de één zijn dood is de ander zijn brood. Eten of gegeten worden. Maar, wacht even... waarom hebben die christenen dan nog bezwaar tegen de Darwiniaanse 'struggle for life'...? de strijd op leven en dood?

'Heiligheid van het Leven'

Behalve het feit dat ID-ers Darwin hebben herondekt zonder het te weten, is de altruïstische dood een schending van het fundamentele christelijk principe van de heiligheid van het leven, in het Engels: Sanctity of Life (!), de Culture of Life (!), pro-Life (!). Het principe vormt het morele fundament voor het verwerpen van o.a. abortus, euthanasie, zelfmoord, stamcel onderzoek, prenataal onderzoek. Dat het leven heilig is en dat God zelf het leven heilig vindt kunnen bovengenoemde christenen niet meer volhouden als ze in de Wijsheid van apoptosis geloven. Natuurlijk kun je nog steeds blijven geloven in de heiligheid van het leven, maar het is strijdig met de Wijsheid van Geprogrammeerde Cel Dood.
Hier is nog veel meer over te zeggen [2]. Mijn conclusie tot zover: in moreel opzicht moet je de natuur nooit heilig verklaren! Zeker niet dat alles wat je aantreft in de natuur door God bedacht is! Dat leidt tot rampzalige gevolgen. Ik zal zelf nooit natuurlijke selectie tot moreel principe verheffen. Het is verdorie een wetenschappelijke theorie!

Klinghoffer, Gauger, ed. zijn een uitstekend voorbeeld van waartoe een 1 op 1 christelijke interpretatie van natuurverschijnselen leidt: slijmen met God en Jezus en inconsequent redeneren. Slijmen met God is het verschijnsel dat zelfs de dood wordt omgetoverd tot bewijs van de wijsheid en liefde van God. De inconsequentheid in redeneren wordt duidelijk wanneer onaangename zaken als spontane abortus en kanker 'vergeten' worden als voorbeeld van Gods wijsheid en liefde. Vergeten wordt dat die prachtige peregrin falcon een door God geschapen moordmachine is die eveneens door God geschapen duiven grijpt [3].

Inconsequent redeneren blijkt ook uit het feit dat als Darwin zegt dat dood bij het leven hoort (natuurlijke selectie) dan is dat een filosofie van dood en egoïsme [2], en als een ID-er als Ann Gauger het zegt, is apoptosis een bewijs voor de wijsheid van de Schepper.
Het toont tevens aan, dat ID helemaal geen wetenschappelijke theorie is maar 18e en 19e eeuwse [1] christelijke religie verpakt in 20e en 21e eeuwse biologische termen.


Noten
 1. Eric Jorink (2006) : 'Boeck der Natuere' Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping. 1575-1715. Dit genre, een levend fossiel wordt nog door een kleine groep 'christen-wetenschappers' beoefend bijvoorbeeld: Gerald Schroeder (1997) The Science of God: The convergence of Scientific and Biblical Wisdom. En onze eigen Cees Dekkers.
 2. Bijvoorbeeld: Richard Weikart die een kruistocht houdt tegen het Darwinisme, sociaal Darwinisme. (zie mijn review)
 3. Zie dit ontroerende verhaal in Christianity Today
 4. Later kwam ik een anti-evolutie boek tegen dat zij redigeerde: Science and Human Origins (2012). Daar houdt zij zich dus mee bezig! David Klinghoffer is duidelijk ID en Christelijk en tegen mainstream science: The Unofficial Guide to Cosmos: Fact and Fiction in Neil DeGrasse Tyson’s Landmark Science Series (2014) en meer ID boeken! [toegevoegd: 13 aug]

8 comments:

 1. Gert,

  Puur ter illustratie de film "Death by Design", ruim een uur, die nu gratis valt te bekijken.
  https://www.youtube.com/watch?v=4NytzTLnyKM

  ""Death by Design" is a 1995 science documentary directed by Peter Friedman and Jean-François Brunet of the Ecole Normale Supériere in Paris which focuses on Cell biology, with an emphasis on cell death and why our lives depend on it.

  Featured are prominent biologists such as Nobel prize laureate, Rita Levi-Montalcini (along with her artist twin sister Paola Levi-Montalcini), Martin Raff, Polly Matzinger, Pierre Goldstein, Nobel Laureate Roert Horvitz, among others. ""

  R.

  ReplyDelete
 2. Roeland,

  Bij het nalezen kwam ik, met het schaamrood op mijn kaken, tot de conclusie dat ik je bijdrage over snelheden verkeerd gelezen had, sorry.

  Cor.

  ReplyDelete
 3. Nu staat mijn reactie ook nog op de verkeerde plaats

  ReplyDelete
 4. Roeland, dank voor de tip. "Death by Design"! Design! leuke dubbelzinnigheid: Intelligent Design! 1995! enigzins traag verlopende film, men neemt de tijd! er is geen haast! je moet er even voor gaan zitten, maar is beslist de moeite waard als introductie tot apoptosis. Leuk al die film fragmenten ter illustratie. Ook het voorbeeld van een vlies tussen de vingers dat opgeruimd wordt in de embryonale ontwikkeling komt voorbij (gebruikt door Ann Gauger).

  Ik vraag me af of apoptosis noodzakelijk is om de vingers van een hand of voet te vormen. Het lijkt mij niet efficient om eerst cellen te maken en die later te laten afsterven. Dat moet toch anders kunnen? Bijvoorbeeld: schedel heeft openingen voor de ogen, oren, neus, ... ontstaan die openingen ook door apoptosis?
  Misschien zijn dit soort zaken een evolutionaire erfenis. Vergelijk zemvliezen tussen tenen...

  37e minuut: apoptosis kan alleen verklaard worden doordat een organisme niet ontworpen is van grond af aan, maar een evolutionaire erfenis is...
  Dat hebben Klinghoffer en Ann Gauger ons niet verteld!
  millions of spermatozoa!!! die allemaal sterven....
  we zien dood nu ook als iets positiefs zegt Italiaanse Nobelprize winner
  ditmaal zonder religieuze prietpraat...

  ReplyDelete
 5. [quote="Gert"] Ik vraag me af of apoptosis noodzakelijk is om de vingers van een hand of voet te vormen. Het lijkt mij niet efficient om eerst cellen te maken en die later te laten afsterven. Dat moet toch anders kunnen?[/unquote]

  Gert,

  Alweer lang geleden werd de film op de NL-TV vertoond en gelukkig heb ik die toen opgenomen. Alleen op apparatuur die nu alweer antiek is.
  Jouw crea-commentaar bracht me onmiddellijk op de titelgelijkenis en dus op zoektocht naar een DVD of zo.

  Jouw suggestie hierboven van wat in feite "Inteligent Redesign" inhoudt, lijkt me overigens net zo een onspeelbare kaart als "Intelligent Design" zelf.

  Je vraag over bot-apoptose kwam ook bij me op en ik heb geen bevredigend antwoord kunnen vinden.
  Geen wonder, want ik weet geen fluit van embryologie.
  Botafbraak bij ouderen is daarbij niet wat je dan zoekt.

  Voor iemand die verder wil vlooien een beginnetje op:
  >>>> genetica_van_de_ontwikkeling_van_schedel_en_aangezicht.pdf <<<<<<

  R.

  ReplyDelete
 6. Ja, apoptosis is nodig om losse vingers en tenen te krijgen. Bij nalaten van apoptosis krijg je zwemvliezen of vleermuisvleugels. http://www.chronolab.com/atlas/embryo/limbs.htm
  http://evolutiebiologie.blogspot.nl/2011/07/vleermuisvleugel.html
  Dat krijg je als je begint met een uitstulping.

  ReplyDelete
 7. Gerdien, ik snap dat door apoptosis van weefsel tussen de vingers je losse vingers krijgt. Maar: bij de vleermuis loopt het vlies niet alleen tussen de vingers maar het verbindt de achterpoten en de staart van de vleermuis... Ik neem aan dat dat bij andere zoogdieren embryologisch afwezig is?

  Je zegt "... als je begint met een uitstulping. ..."
  je kunt wel beginnen met 1 uitstulping voor de arm of poot maar je zou dan op het einde daarvan gewoon 5 kleine uitstulpingen kunnen maken, dus zonder tussenvlies, toch? Het gebeurt nu niet, maar dat zou technisch toch kunnen?
  Als de bij alle zoogdieren behalve vleermuizen het vlies tussen voor en achterpoten totaal afwezig is zonder enige embryologische problemen, dan zou het vlies tussen de vingers ook embryologisch-technisch niet noodzakelijk hoeven zijn..., toch?
  Vindt er ook apoptosis plaats tussen de vingerkootjes van een vinger? zo niet dat is het embryologisch systeem in staat om zo'n patroon te vormen zonder tussenweefsel...
  in het algemeen: is er een evolutionaire verklaring voor het werken met tussenvliezen? had het niet anders kunnen lopen?

  ReplyDelete
 8. @Gert
  vijf kleine uitstulpingen Gezien de embryologie en het regulatiesysteem denk ik niet dat dat zou kunnen. Verdichtingen is veel makkelijker, een soort staande golf in het regulatie activator / inhibitor systeem (zie Meinhardt model). Een hand ontwikkelen als een handplaat met latere differentiatie lijkt het meest eenvoudig.
  Het zijvlies tussen voor en achterpoot begint met een uitstulping aan de voorpoot en een uitstulping aan de achterpoot. Die uitstulpingen zijn uniek voor vleermuizen. Er is een embryologische beschrijving van (eentje).

  ReplyDelete

Commentaar wordt gemodereerd bij posts ouder dan 30 dagen.