12 March 2011

Rutte: van alle theorieën is die van Darwin nog de beste!

Mark Rutte: van alle theorieën die er zijn is die van Darwin nog de beste!
Hoe zijn we geschapen, meneer Rutte?
Dat houd ik even voor me zelf. Maar wat ik, uh, uh, uh, uh
Maar daar kunt U toch wel antwoord op geven? daar ben ik benieuwd naar, hoe zijn we geschapen, meneer Rutte, dat is toch een normale vraag?
Van alle theorieën die er zijn is die van Darwin nog de beste.

Dit is de letterlijke weergave van het interview met Mark Rutte, dat uitgezonden werd op 10 maart 2011. De video is te zien op DWDD jakhalzen.

Zie ook: Jan Peter Balkenende: God of Darwin? 17 okt 2007 op evolutie.blog.com

30 comments:

krautsjo said...

Het is beter een bok te schieten dan in je eigen voet.

gert korthof said...

Rutte deed geen van beide! Hij werd alleen overgehaald om iets te zeggen wat hij eigenlijk voor zich wilde houden. Maar dat is het vakmanschap van de jakhalzen.

Arno Wouters said...

IJzersterk! Bedankt voor de link, Gert! Toch schiet Rutte wel een beetje in zijn eigen voet ......

gert korthof said...

Arno, Waarom?

Arno Wouters said...

Gert, ten eerste omdat zeggen dat de evolutietheorie de beste verklaring voor het leven is niet de beste manier is om de SGP te vriend te houden (wat Rutte overduidelijk wel wil) en ten tweede omdat zeggen dat SGPers nadenkende mensen zijn en vervolgens laten blijken dat je het totaal niet eens bent met wat ze denken het vertrouwen dat de mensen in je hebben (een vertrouwen dat je als premier hard nodig hebt) ondermijnt.

gert korthof said...

OK. Het was dus een strikvraag van de jakhalzen! Toch vind ik het leuk om zoiets van zo'n natuurvijandige mp te horen! Ik heb van die onsterfelijke uitspraak het motto van mijn blog gemaakt!

Arno Wouters said...

Gert, jazeker! Ik kiijk zelden TV en had nog nooit van dit programma gehoord. ik heb via je link nog wat uitzendingen bekeken. Wat een meesterschap in het doorprikken van hypocrisie! Nogmaals bedankt!

Gerdien de Jong said...

Rutte mag zijn borst nog wel nat maken als de Stichting De Oude Wereld 40000 handtekeningen bij elkaar krijgt voor hun 'Fair Science' - dan moet de Tweede Kamer zelfs over de SGP versie van wetenschap discussieeren.

http://www.oude-wereld.nl/
Kijk op hun home page en onder Fair Science, en voor de brieven, onder Onderwijs.

Taede A. Smedes said...

Gerdien,

Als dat initiatief ooit van de grond komt. Om het initiatief te steunen, moet je een "intekenformulier" van de website downloaden. Ik heb daar net eens gekeken. Het staat sinds 31/01/2011 online. En het is 373 keer gedownload. En ze hebben 40.000 nodig? Lachertje lijkt me.

Gerdien de Jong said...

Je kunt ook direct online tekenen, zonder die lijst. Maar je hebt gelijk, 373 keer gedownload laat niet veel animo zien.
Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar hoeveel handtekeningen ze krijgen, net als naar de verkoopcijfers van WEET, en de verkoopcijfers van de twee door de stichting DOW uitgegeven boeken.

elisha van der vegt said...

Ik heb de petitie getekend en je hebt de downloads niet nodig, dus dat zegt niks, veel te omslachtig en ik heb de link ook doorgestuurd per mail. ik vind het een goed initiatief. Als de juf in de bioklas de mens als de wreedste diersoort ziet, moet ze ook niet mopperen als de klas weer eens vervelend doet.

En even voor de duidelijkheid. Rutte praat over theorie en niet over leer. Hij kan nog steeds alle kanten op!

gert korthof said...

Elisha, die juf is dom. Kijk naar de mieren, bijen, stokstaartjes, m.a.w. alle sociaal levende dieren, kijk naar alle moederdieren die belangeloos hun jongen ter wereld brengen en verzorgen, zonder moederzorg (soms vaderzorg zoals bij zeepaardjes) zou er nooit een volgende generatie ontstaan zijn.
Zie ook mijn blogs over Frans de Waal die juist samenwerking, altruisme, empathie benadrukken, alles binnen een evolutionair kader.
Hier staat bespreking boek van Bas Haring.

gert korthof said...

En: Frans de Waal (2005) Van nature goed (de titel zegt het al)

gert korthof said...

Elisha: besproken in Nature vandaag: Martin A. Nowak (2011) SuperCooperators: Altruism, Evolution, and Why We Need Each Other to Succeed: "Leading evolutionary theorist Martin Nowak sees cooperation as the master architect of evolution. He believes that next to mutation and selection, cooperation is the driving force at every level, from the primordial soup to cells, organisms, societies and even galaxies. Without cooperation, he says, our predecessors would still be RNA molecules."

Taede A. Smedes said...

Elisha,

Gert raadde je in een reactie op mijn blog aan om het boek van Bas Haring te gaan lezen. Jij reageerde daarop door te zeggen dat je van de evolutietheorie voldoende afwist. Als je die petitie van die creationistische idioten hebt getekend, dan vraag ik me af of je werkelijk wel weet waar het in de evolutietheorie om draait.

Gerdien de Jong said...

@Elisha van der Vegt March 16, 2011 11:10 PM
Rutte praat over theorie en niet over leer.
Er is de evolutietheorie, een verklarend kader voor alle biologie. Een evolutieleer bestaat niet.
De Stichting De Oude Wereld die die petitie begonnen is heeft geen blijk gegeven van enige kennis.

Elisha van der Vegt said...

Taede,

Als jij me als een idioot (IQ van 0 tot 20)beschouwt waar maak jij je dan in vredesnaam druk om. en als ik dat boek gelezen heb ben ik om?
Trouwens je bracht me zelf op het idee om er te kijken.
Vice versa voor die laatste zin.
En je bent nog steeds geweldig!

Taede A. Smedes said...

Elisha,

Je bezoekt mijn blog al lang genoeg om te weten dat ik geen hoge pet op heb van creationisten, en al helemaal niet van militante kortzichtige fundamentalistische gekken zoals van de Stichting Oude Wereld, die onze samenleving liefst zouden willen hervormen naar theocratisch model waarin hun moraal de boventoon voert. De gasten van die Stichting hebben geen benul van biologie en nog minder van theologie. Ze geloven niet eens echt, omdat ze menen dat hun geloof door de feiten gestaafd moet worden - dat is de drijfveer achter hun creationisme. Voor dat soort lui heb ik inderdaad net zo weinig respect als zij voor de rest van de samenleving, wetenschap, en theologie hebben. Als je mijn blogbijdragen (ook die ik al lange tijd geleden geschreven heb) goed had gelezen, dan had je dat geweten.

gert korthof said...

Elisha, kun je zo goed en nauwkeurig mogelijk onder woorden brengen waarom je die petitie tekent?

makita said...

Een domme vraag. Waar staat SGP voor?

gert korthof said...

Hallo Makita, SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij. Maar je kunt natuurlijk ook op www.sgp.nl gaan kijken, bij voorkeur op zondag. Dan krijg je meteen een goede indruk wat voor soort mensen het zijn.

Elisha van der Vegt said...

Gert,

ik heb die petitie getekend omdat ik er achter sta wat ze zeggen en dat hoeft van mij niet perfect te zijn of volkomen sluitend o.i.d.
Mensen die hun nek durven uitsteken / tegen de stroom in durven gaan gaan daar heb ik respect voor.
Ik ben zelf creationist.

De mens is goed;
Je haalt voorbeelden van dieren aan om te laten zien dat mensen goed zijn. Dieren doen het in dat opzicht beter dan de mens(alhoewel dieren zwakke dieren afstoten) maar de mens… als ik een kleine blik op de wereld werp dan zie ik niet veel goeds, werkelijk walgelijk wangedrag (kinderprostitutie etc.) .

aan de andere kant de mens is ook in staat om boven dierlijk gedrag uit te stijgen (o.a.geneeskunde) en juist zwakke en zieken te verzorgen.
Wat ik zie is dat de mens de keuze heeft om goed of slecht te doen.(al dan niet beïnvloed door allerlei factoren, al dan niet alle gevolgen overziend)

Arno Wouters said...

Elisha schrijft: “Ik ben zelf creationist.”

Elisha, in 1973 schreef Theodosius Dobzhansky, een toegewijd Christen en één van de grondleggers van de moderne evolutiebiologie, in een
beroemd geworden artikel "I am a creationist and an evolutionist." In hetzelfde artikel noemt hij anti-evolutionistisch creationisme een vorm van godslastering.

Kun je je daar in vinden?

Arno Wouters said...

Elisha, in je eerste reactie hierboven geef je aan dat je de petitie voor het onderwijzen van anti-evolutionistisch creationisme in de biologieles getekend hebt omdat de juf op school vertelt dat de mens de wreedste diersoort is. Ik neem aan dat je toen dacht dat dat wat de juf zei de evolutiebiologische opvatting is of dat de juf dat zo gezegd heeft. Als dat zo is kan ik je reactie begrijpen.

Gert heeft je erop gewezen dat de stelling van de juf echter niet uit de evolutietheorie volgt en evenmin de heersende opvatting onder evolutiebiologen is en gaf twee referenties ter ondersteuning van die stelling.

In je laatste reactie zet je je eigen opvatting over de goedheid van mensen en dieren uiteen (dieren doen het soms beter dan mensen, maar hebben ook hun slechte kanten; mensen doen het gemiddeld best aardig, maar maken er soms een puinhoop van; mensen kunnen kiezen wat ze doen, al dan niet beïnvloed door allerlei factoren, al dan niet alle consequenties overziend). Die opvatting komt min of meer overeen met die van Gert en met de literatuur waar hij naar verwijst.

Wat is je conclusie m.b.t. de evolutietheorie?

Arno Wouters said...

Elisha, in je eerste reactie geef je aan de petitie voor het onderwijzen van creationisme in de biologieles te ondersteunen omdat de juf de mens als de wreedste diersoort ziet. Als de juf zegt dat dit de evolutiebiologische opvatting is (of als je dat zelf denkt) kan ik je steun begrijpen.

Gert heeft je er inmiddels op gewezen dat die stelling van de juf niet uit de evolutiebiologie volgt en dat er veel evolutiebiologen zijn die die stelling niet delen.

Wat is je conclusie m.b.t. de evolutiebiologie? En wat m.b.t. de petitie?

gert korthof said...

Elisha, ik kan je niet helemaal volgen. Het lijkt wel of je 1) moraal, dus wat een mens moet doen; dus wat goed en slecht is, vermengd met: 2) wat de stand van zaken in de natuur is: hoe dieren zich gedragen, hoe mensen zich gedragen, het bewijsmateriaal voor evolutie. Moraal kun je niet dwingend afleiden uit de feitelijke stand van zaken in de natuur. Ik kan je niet volgen, omdat het lijkt alsof je moraal en feiten door elkaar haalt.

e van der vegt said...

Gert,

Als bioloog probeert men al het menselijk handelen te verklaren vanuit de natuur. 'De mens is goed' is dat een feit?
Als ik zo verschillende artikelen lees op dit blog e.d. zit daar ook een stukje moraal in verweven, in de zin van, wat de wetenschapper als wenselijk ziet, dat komt er als conclusie uit. Het lijkt of hier allerlei stappen worden overgeslagen.
Met het feit dat er nooit een stoffelijk overschot van Jezus christus is gevonden is men tot heel uiteenlopende conclusies gekomen.
Hoe bouw je op zo'n feit verder.

gert korthof said...

Elisha, om iets meer over je te weten te komen: ben je tegen GM-food (Genetically Modified foods) vanwege risico dat je DNA binnen krijgt? of tegen vaccinatie vanwege risico op autisme? geloof je in een 6000 jaar oude aarde? of is de cosmos 13,7 miljard jaar oud? Ik heb nog meer vragen, maar als je deze zou kunnen beantwoorden, dat zou al heel behulpzaam zijn.

Anonymous said...

Taede, gezien jouw reacties lijk je niet zo'n idioot. Reageer inhoudelijk op creationistische theorieën, want zo ben jij je (simplistische) dr. titel niet waardig. Je maakt je wel erg druk, bang dat het genoeg stemmen krijgt? Waar ben je dan zo bang voor? Dat jouw theorie niet de ware is, omdat er ook tegengeluid is? Jij stelt dat ze geen verstand hebben van theologie, jij evenmin! Dat is immers te lezen, overal waar jij onzinnige dingen stelt. Als zij niets van biologie weten, toon dan eens wat aan! Je kunt veel roepen, maar kom met feiten. Je bijdrage voegt nu niets toe, en is daarmee naar mijn mening compleet irrelevant.

Anonymous said...

Gelijk heb je. Ik ben al jaren weg uit Nederland en weet niet wie Mark Rutte is, maar ik weet nog wel genoeg om een ding te voorspellen: een eerlijk man als hij houdt nooit lang stand in de Hollandse politiek.

Hugo van den Berg