01 April 2019

Afzien van kinderen is de hoogste vorm van altruisme

Nederlandse klimaatblogger Lindsey (Nieuwsuur, )

In Nieuwsuur van 24 maart een item over vrouwen die vrijwillig afzien van kinderen omdat nog meer mensen de aarde onleefbaar maken. De 27-jarige Nederlandse klimaatblogger Lindsey meent dat ze daardoor haar kind geen goede toekomst kan bieden. Een extra kind is extra vervuiling, zegt ze.

Uit evolutionair oogpunt is afzien van kinderen de hoogste vorm van altruïsme. Hoger nog dan wat standaard als altruïsme wordt gedefinieerd, nl. verwanten helpen ten koste van jezelf en ten koste van je eigen voortplanting [1]. De begunstigde is in dit geval de hele mensheid plus de hele biosfeer op aarde.

Kunstenares Tinkebell (Nieuwsuur)
De allerhoogste vorm van altruïsme heeft kunstenares Tinkebell bereikt door zichzelf te laten steriliseren.

Birth Strike oprichtster Blythe Pepino (Nieuwsuur)

Klimaatwetenschapper-blogger Bart Verheggen heeft een heel nuchtere kijk op de zaak:


Klimaatwetenschapper Bart Verheggen (Nieuwsuur)
"Geboortestaking heeft op korte termijn weinig effect. Er valt meer winst te behalen door het verduurzamen van het energiesysteem".

Maar kan hij het energiesysteem van de een op de andere dag veranderen? Nee. Natuurlijk niet. Hij kan als individu ook niets verrichten met grote effecten. Er bestaan helemaal geen maatregelen die op korte termijn een groot effect sorteren!

Zijn reactie op vrouwen die om idealistische redenen afzien van kinderen is daarom onterecht. Hij slaat de plank mis. Ik heb grote bewondering voor deze vrouwen omdat afzien van kinderen de hoogste vorm van altruïsme is. Zonnepanelen zijn een groot financieel offer. Maar, het is niet een echt financieel offer,  omdat je de investering kunt terugverdienen. Als jonge vrouwen in de vruchtbare leeftijd vrijwillig afzien van kinderen, is dat een persoonlijk offer. Het tegenovergestelde van egoïsme. Daar heeft Verheggen totaal geen oog voor. Als dat offer sterilisatie is, dan is het een onomkeerbaar offer. Het zegt iets over je persoonlijkheid en karakter.

Paradox: een vrouw die geen kinderen wil uit idealisme, zou de ideale moeder zijn om haar kinderen milieubewust op te voeden. Maar kinderen is nu juist wat ze niet wil. Als lerares of docent zou ze het goed doen.

Tenslotte: klimaatwetenschapper Bart Verheggen is niet helemaal zonder 'belangenverstrengeling': hij heeft 2 kinderen. Dat beïnvloedt zijn mening op subtiele wijze, denk ik. Iemand die geen kinderen wil vanwege het klimaat vormt dan- als het ware- een bedreiging voor zijn morele identiteit. Immers: die heeft een hogere morele waarde èn handelt er naar. (zie: Naomi Ellemers, 2019). En dus heeft hij intuïtief de neiging dat af te keuren. Ook ik ben niet geheel vrij van belangenverstrengeling: ik heb geen kinderen! Dus vrouwen die geen kinderen willen zie ik misschien juist daarom onbewust als positief?

De wet van Darwin

Ieder levend organisme bestaat omdat andere organismen zich hebben voortgeplant. De drang zich voort te planten wordt geërfd van degenen die zich hebben voortgeplant. Die voortplantingsdrang hebben wij gemeen met alle levende wezens. Volgens Dawkins zijn wij de 'vehicles' om genen door te geven. 
"We are survival machines – robot vehicles blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes." 
Op het eind van zijn beroemde boek The Selfish Gene (Het zelfzuchtige gen) schrijft Dawkins: "We, alone on earth, can rebel against the tyranny of the selfish replicators". Dat is precies de opgave waarvoor we in deze tijd van overbevolking en overexploitatie van de aarde voor staan: rebelleren tegen onze voortplantingsdrift! Dat we sex hebben en ons voortplanten hebben we gemeen met de dieren. Dat we afzien van voortplanting is iets uniek menselijks. [2].


Tragedy of the commons

De 'Tragedy of the commons' [3],[5] is het verschijnsel dat individuen de neiging hebben om meer van een gemeenschappelijk goed voor zichzelf op te eisen dan goed is voor het voortbestaan van dat gemeenschappelijke goed. Voorbeelden zijn de visserij in internationale wateren. Die vissen zijn van iedereen of van niemand. Waarom zou ik me beperken in de visvangst? Als ik me vrijwillig beperk, dan vangt mijn concurrent de vissen die ik heb laten gaan. Dus ik kan hem beter voor zijn.
Toegepast op het krijgen van kinderen: iedere ouder vindt dat jij recht heeft op kinderen en dat zijn kinderen vanzelfsprekend recht hebben op een woning, eten, drinkwater, kleding, energie (gas, elektriciteit), auto (of twee), medische zorg, onderwijs, baan, vliegvakantie, tv, smartphone, etc. Met andere woorden: ouders vergroten op egoïstische wijze hun ecologisch footprint door kinderen op de wereld te zetten [6]. Feit is dat geen mens de oorzaak is van zijn eigen bestaan, en ieder mens heeft recht op leven. Maar kinderen op de wereld zetten is een keuze. De ecologische voetafdruk van hun kinderen moet dus bij die van de ouders opgeteld worden [8]. De gemiddelde Nederlander heeft een voetafdruk van 6,2 hectare. Voor een gezin met twee kinderen zal dat dus 24,8 hectare zijn. 
Daardoor claimen zij méér van de gemeenschappelijke, eindige hulpbronnen van de aarde dan mensen met minder of nul kinderen [2]. Tenslotte is de beschikbare hoeveelheid hectares voor het verbouwen van voedsel en woningen eindig [7].

Miley Cyrus
"Zo verkondigde zangeres Miley Cyrus onlangs dat ze overwoog om geen kinderen te nemen vanwege klimaatverandering. De Britse activiste Blythe Pepino startte een beweging van birthstrikers (geboortestakers): vrouwen die vanwege de ‘klimaatcrisis’ bewust geen kinderen op de wereld zetten. De Nederlandse kunstenares Tinkebell liet zichzelf in 2013 steriliseren als statement tegen overbevolking en oprakende grondstoffen. " [4]

 

Noten

 1. Een voorbeeld van altruïsme bij dieren is dat je een broer of zus helpt met voedsel voor hun kinderen of bescherming tegen roofdieren, ten koste van je eigen kinderen, zodat jij bijvoorbeeld uiteindelijk een kind minder grootbrengt en je broer of zus een kind meer. [ toegevoegd 12 april 2019 ]
 2. toegevoegd 10 december 2019 en 29 januari 2020 aangevuld.
 3. Tragedy of the commons (wikipedia)
 4. AD citaten toegevoegd 21 jan 2020. Marc Davidson introduceert een 'leuke' paradox: we hebben kinderen nodig omdat zich onder hen knappe koppen zullen bevinden die het klimaatprobleem op kunnen lossen. Zeldzaam artikel dat over de problematiek durft na te denken. Mijn commentaar op de paradox: 1e) zonder die kinderen zou er geen klimaatprobleem zijn!  2e) onder die kinderen zullen zich ook toekomstige Trump's, klimaatsceptici, etc. bevinden! Zie ook: De Venezolaanse president Maduro roept vrouwen op veel kinderen te baren, NOS 5 mrt 2020.
 5. Zo zegt Nature het: "the pursuit of narrow self-interest leads to overuse of a resource, and disaster. (If foresters, for instance, limit the number of trees they fell every year, the forest can regenerate, to the benefit of all; if they each boost their own short-term profits by maximizing their felling, the forest ecosystem might collapse.)" 20 jan 2020.
 6. Thomas Malthus (1766–1834) schreef al in An Essay on the Principle of Population dat de bevolking onvermijdelijk toeneemt totdat ze de capaciteit om voldoende voedsel te produceren te boven gaat. [12 Feb 2020]
 7. NOS: Bouw tijdelijke woningen hapert, vooral door gebrek aan locaties, 18 feb 2020 
 8. Marc Davidson (hoogleraar milieu-ethiek): "als je een kind op de wereld zet, ben je verantwoordelijk voor de broeikasgasuitstoot van alles wat dat kind in zijn leven consumeert. En die van je kinds kinderen.
   

Bronnen:


Nieuwsuur uitzending staat op youtube: Sommige vrouwen willen geen kinderen vanwege de klimaatverandering. De commentaren op youtube zijn gruwelijk, grof, beledigend. Dat moet enorm pijnlijk voor die vrouwen zijn.

Ik heb het blog van klimaatblogger Lindsey niet gevonden. Als iemand het blog kent, even een comment hieronder aub.

4 april 2019: Inmiddels heb ik haar blog gevonden via het blog van Bart Verheggen: Lindsey: Klimaatverandering: Is het nog verstandig om kinderen te krijgen?

Blog van Bart Verheggen : Klimaatverandering, Kinderen en Bevolkingsgroei 25 maart 2019

Naomi Ellemers (2019) 'Morality and the Regulation of Social Behavior. Groups as Moral Anchors'.

Verder lezen


Is het nog wel verantwoord een kind op de wereld te zetten? Nee, zegt filosoof David Benatar, Trouw 6 april 2019

Comments:

Ik heb moderatie en woordverificatie voor comments op dit blog uitgezet. Desondanks moet U plaatjes beoordelen bij het inzenden van comments. Ik kan dat niet uitzetten. Google dwingt dat af. Zie het als 'betaling'  voor een gratis blog. Wordt U daar gek van, stuur het comment dan per email en dan plaats ik het.

15 comments:

 1. per email binnengekomen comment van Harry:
  ____________________________________________
  ...de auteurs van Empty Planet . The Shock of Global Population Decline over modellen....

  the UN forecasting model inputs three things: fertility rates, migration rates, and death rates. It doesn’t take into account the expansion of education for females or the speed of urbanization (which are in some ways linked). The UN says they’re already baked into the numbers. But when I went and interviewed [the demographer] Wolfgang Lutz in Vienna, which was one of the first things we did, he walked me through his projections, and I walked out of the room gobsmacked. All he was doing was adding one new variable to the forecast: the level of improvement in female education. And he comes up with a much lower number for global population in 2100, somewhere between 8 billion and 9 billion.

  THE WORLD MIGHT ACTUALLY RUN OUT OF PEOPLE,
  wired.com

  ReplyDelete
 2. Maar Harry, dit ondersteunt de actie van de vrouwen van de Birth Strike movement:
  "All he was doing was adding one new variable to the forecast: the level of improvement in female education.".
  en dit:
  "the single biggest effect on fertility is the education of women. "
  Meer opleiding, minder kinderen.
  Dat is precies wat die vrouwen doen.
  Bedoelde je dat het niet nodig is om van kinderen af te zien, omdat de populatiegroei minder is dan voorspeld? Dan zit je er naast. Populatiegroei is minder door deze nadenkende vrouwen.

  ReplyDelete
 3. Gert,

  je hebt het precies over het verschil tussen 'omvolken' en ontvolken, waar we het laatst over hadden
  - een punt dat overigens ook al speelde in de tijd van Darwin- zie DoM. De differentiële reproductie verliep toen ook al niet conform zijn idee van fitness, zeg maar.

  Het aardige van het boek dat ik noemde is dat de auteurs laten zien dat er nu in Afrika ook al 'nadenkende vrouwen" zijn en dat de voorspellingen van de UN daarom niet uitkomen als ze met de factor opleiding (voor vrouwen dus) rekening houden.

  Dat is het punt- van dit boek.

  ReplyDelete
 4. Harry, ik snap het punt van het boek. De beroemde Hans Rosling had in een van zijn vele presentaties dat idee ook al naar voren gebracht.
  Maar ik was iet zeker wat je bedoeling was. Misschien wilde je aantonen dat we ons niet druk hoeven te maken, omdat de wereldbevolking langzamer groeit dan we dachten.

  THE WORLD MIGHT ACTUALLY RUN OUT OF PEOPLE: het zou een zegen zijn voor de andere dieren en planten. En een beetje snel aub. Anders is het te laat. Eenmaal uitgestorven dieren haal je nooit meer terug.

  ReplyDelete
 5. Beste Gert,

  Je schildert mij hier vrij negatief af. Dat is je goed recht natuurlijk, maar het is niet helemaal terecht denk ik.
  Zo keur ik de keuze die deze vrouwen absoluut niet af. Ik gaf juist aan dat dit een hoogstpersoonlijke beslissing is, en dat ik niet oordeel over de keuze die mensen hierin voor zichzelf maken. (zie https://klimaatverandering.wordpress.com/2019/03/25/klimaatverandering-kinderen-en-bevolkingsgroei/)

  Wel probeerde ik het beeld enigszins te nuanceren door aan te geven dat om onder de twee graden opwarming te blijven de energietransitie het belangrijkste is. Maar natuurlijk maakt het wel degelijk fors uit voor toekomstige emissies (en andere vormen van druk op natuurlijke hulpbronnen) als het aantal mensen niet al te fors toeneemt.

  Over mijn zogenaamde belangenverstrengeling: dat vind ik wat vergezocht. Ik voel mezelf niet aangevallen puur en alleen door moreel gedrag van anderen (al weet ik dat die tendens wel kan bestaan). Zoals ik schreef in mijn PS:

  Klimaatverandering speelde bij mij geen rol bij de beslissing om kinderen te willen krijgen. Maar het was wel een belangrijke reden om niet meer dan twee kinderen te willen. Steady state.

  Interessante paradox snijdt je aan! Dat kwam in het interview ook ter sprake, maar dat heeft de uitzending niet gehaald. Zoals Jos ook schreef in een comment op onze blog: "Naar mijn bescheiden mening hebben we zulke aardbewoners juist nodig."

  ReplyDelete
 6. Bart Verheggen: na mijn eerste comment op jouw blog kan ik geen tweede meer doen: terwijl ik onder google account ben ingelogd verschijnt:
  "FOUT: vul de vereiste velden in (naam, e-mail)."
  Maar die velden zijn niet zichtbaar, en ik ben nog steeds ingelogd in google accont. (2x geprobeerd)
  Wil je Marco even bedanken voor zijn info? Dank.

  Beste Bart, bedankt voor je comment. Ik moet eerlijk zeggen, dat je in de Nieuwsuur uitzending op mij nogal kritisch over kwam ten aanzien van de vrouwen die afzien van kinderen. Toen jij voor het eerst aan het woord kwam ("Geboortestaking heeft op korte termijn weinig effect. Er valt meer winst te behalen door het verduurzamen van het energiesysteem".) kwam dat nogal over als een koude douche. Dat heeft mijn beeld bepaald. Het kan zijn dat je andere opmerkingen niet uitgezonden zijn, en dat er wat gemonteerd en geknipt is. Maar die opmerkingen kwamen op mij over als dat je het kinderloos zijn tbv het klimaat maar peanuts vond, zet geen zoden aan de dijk. Dat je als wetenschapper aan maatregelen met grote effecten dacht. Ik beluisterde geen sympathie voor de actie van de vrouwen. Ten tweede, bekijk ik die actie uit evolutionair oogpunt. Dus, die twee dingen triggerden mijn blog.

  Ik wilde niet een negatief beeld van jou schetsen, maar wilde daar mijn mening tegenoverstellen. En je hebt niet weerlegd dat "Er bestaan helemaal geen maatregelen die op korte termijn een groot effect sorteren!" zeker niet als 1 individu iets doet.
  Tot zover eventjes.

  ReplyDelete
 7. Daar heb je gelijk in: "Er bestaan helemaal geen maatregelen die op korte termijn een groot effect sorteren!"

  Maar ik bekijk het even vanuit het oogpunt vd doelstellingen van Parijs willen halen. Om dat te bereiken moeten de emissies over een aantal decennia op (netto) nul zijn. Geboortebeperking heeft vnl op de langere termijn effect. Maar inderdaad, ik kan me voorstellen dat het wat al te negatief overkwam. Voor een deel kan ik daar wel in meegaan.

  Ik zal kijken hoe dat zit met de comments. Heb je geprobeerd om eerst uit te loggen uit je google account?

  ReplyDelete
 8. Gert,

  "THE WORLD MIGHT ACTUALLY RUN OUT OF PEOPLE: het zou een zegen zijn voor de andere dieren en planten. "

  Waarop baseer je je kennis van goed en kwaad als het om planten en dieren gaat?

  Overigens zullen we uitgestorven dieren best terug kunnen halen- we hebben er in ieder geval al een woord voor: de-extinctie. Als wij als soort nog even tijd van leven hebben, en tijd van nadenken, halen we alle soorten waar we nog een beetje intact dna van kunnen vinden, terug, zelfs a zijn ze niet door ons toedoen uitgestorven zoals de mammoeten :-)

  ReplyDelete
 9. Harry: je vraagt naar de basis, de fundering van de moraal!? slim!
  niemand kan daar een afdoend antwoord opgeven. dat is juist het probleem. daarom misdragen zoveel mensen zich.(?)

  Kinderen nemen is dat altruisme of egoisme?
  1. altruisme omdat je er zoveel tijd aan kwijt bent, die je niet aan jezelf kunt besteden. Maar genetisch-evolutionair gezien zijn jouw kinderen voor de helft jouw DNA, de andere helft is van een vreemde (je sexuele partner). Maar voor seksueel obligaat voortplantende dieren zoals de mens is dit de enige methode om jouw DNA te vermenigvuldigen. Dus voor 50% egoistisch en 50% altruistisch.

  2. egoisme: als je geen kinderen neemt, ben je er ook geen tijd aan kwijt, en kun je al je tijd aan jezelf besteden. = egoisme. Evolutionair ben je dan uitgespeeld, tel je niet meer mee. Maar, je kunt je tijd en geld aan goede doelen geven: dat is de hoogste vorm van altruisme.

  In het dierenrijk kunnen individuen hun tijd besteden aan kinderen van naaste verwanten. Dat is evolutionair zinnig.

  Bij mensen zou je co-ouderschap met de kinderen van je broer of zus kunnen overwegen. Net zoals grootouders oppassen op hun kleinkinderen.

  ReplyDelete
 10. Harry, uitgestorven dieren via hun DNA weer tot leven wekken???
  In feite heb ik de hopeloosheid daarvan al aangetoond in mijn WDW review over Senapathy! Die zit nl met hetzelfde probleem!

  http://wasdarwinwrong.com/korthof58.htm#diploid

  ReplyDelete
 11. gert,

  dank voor je verwijzing. of misschien terechtwijzing? want het was te lang geleden dat ik je WDW naslag/referentie/ideeënboek had ingekeken, er op nageslagen! Vóór ik weer eens iets roep zal ik eerst mijn huiswerk doen!

  Ik doelde overigens op G.Churh (Harvard) die al in Regenesis (2012) roept dat hij de mammoet wil de-extincten! (je noemt Church in WDW maar één keer: is te weinig en ook onvolledig!

  Die olifant in de kamer is interessant: ..."They all depend critically on the presence of the complete transcription and translation machinery which cannot be assumed at the origin of life. That's the elephant in the room! "

  Het is dus niet: Darwin all the way down, maar: circles all the way down! Mijn idee...;-)

  ReplyDelete
 12. Harry, G. Church spreekt me niet zo aan. Ik leer niet veel van hem. En beweringen over wat er in de toekomst mogelijk zou zijn, spreken me al helemaal niet aan. Ik wil gewoon feiten.

  ReplyDelete
 13. ok, we zullen zien wanneer Church zijn mammoet klaar heeft!

  "beweringen over wat er in de toekomst mogelijk zou zijn' die spreken jou niet aan?? Kijk eens om je heen, zou ik zeggen, of gewoon alleen maar even op je scherm...

  ReplyDelete

Commentaar bij posts ouder dan een maand wordt gemodereerd. Safari werkt niet, gebruik Firefox of Chrome.