01 November 2010

Darwin, Hitler, God

In de Studium Generale colleges in 2008 behandelde professor Herman Philipse ook het boek From Darwin To Hitler van Richard Weikart. Hij vond het boek een historisch betrouwbare werk, hoewel vanuit een christelijk perspectief geschreven. Ik heb daar over geblogd op 17 maart 2008 (Herman Philipse over Richard Weikart) en 25 maart 2008 (Een aanbeveling met stevige kritiek. Philipse over Weikart (2)). Ik had het boek van Weikart toen niet gelezen (alleen internet bronnen). En dat werd mij verweten. Na aanbeveling van Philipse zelf, en ook van de vaste blogbezoeker Martin, heb ik het boek toch maar gelezen. Daar heb ik over geblogd op 25 juni 2010 (Weikart’s misbruik van de term ‘evolutionaire ethiek’). In 2006 had ik al geblogd over Het demoniseren van Darwin waar Weikart ook in voorkomt.

Van de zomer heb ik het boek The Problem of Evil & The Problem of God van de filosoof/theoloog D. Z. Phillips gelezen. Ik had het gekocht op aanraden van Taede Smedes, maar had het na enige pogingen om het te lezen weer in mijn boekenkast teruggezet. Na het lezen van Weikart, vroeg ik mij af of er iets over de Holocaust gezegd werd. Het boek ging tenslotte over het theodicee probleem. Toen ik tot mijn verrassing de woorden 'Hitler' en 'Holocaust' in de index vond, ben ik het boek gaan lezen. Toen zag ik plotseling de relevantie voor het boek van Weikart dat immers Hitler als thema had. Ik ben toen aan een klad versie begonnen van een post over het verband tussen Weikart en theodicee. Ik zal dat binnenkort op dit blog in het Engels publiceren, omdat de Amerikaanse Intelligent Design beweging en de anti-ID beweging (met als thuisbasis Panda's Thumb) er dan ook kennis van kunnen nemen. Dan schrikt U niet zo als er plotseling een Engels stuk verschijnt...

PS (di, woe) 
Het artikel Evolutie als Gods vrijpleiter? van Bart Klink gaat ook over theodicee. Maar dit is natuurlijk de meest grondige en toch leesbare uiteenzetting van het theodicee probleem: Het leed in de wereld en Gods bestaan (22 mei 2009). (aanbevolen, zeer goed, encyclopedisch overzicht). Bart gebruikt het argument, zoals gebruikelijk is, als bewijs tegen het bestaan van God, ik wijs erop dat mensen in zo'n God willen geloven, en het brutaliserend effect wat het op mensen heeft.

No comments:

Post a Comment

Commentaar bij posts ouder dan een maand wordt gemodereerd.