02 April 2013

Evolutiehandboeken beoordeeld vanuit het Big History perspectief. Tien miljard jaar in de prullenbak?

Big History probeert, zoals ik heb laten zien in mijn vorige blog, kosmologische, biologische en culturele evolutie te integreren. Hoe doen de evolutiehandboeken het bezien vanuit dat perspectief? Brengen ze een kosmologisch perspectief aan? Ik bekijk een aantal recente handboeken.

Zimmer, Emlen (2012)
Zimmer, Emlen (2012) heeft een handige horizontale tijdschaal aan de binnenkant van het kaft die begint bij 4,5 miljard jaar geleden, het ontstaan van ons zonnestelsel en doorloopt tot het uitsterven de Neanderthalers. Er wordt verwezen naar de geologische tijdschaal die ook niet verder gaat dan 4 miljard jaar geleden. Op zich is de tijdschaal grafisch fraai uitgevoerd. Hoofdstuk 3 What the Rocks Say behandelt geologisch bewijsmateriaal voor het vroegste leven. Niets van een cosmologische tijdschaal. Jammer.
Bergstrom,Dugatkin, 2012
In Bergstrom, Dugatkin (2012) vinden we in hoofdstuk 11: The Origin and Evolution of Early Life een grafische tijdschaal (fig 11.2) die begint bij de vorming van ons zonnestelsel 4,5 miljard jaar geleden. Dat is beter dan niets, maar waarom nu niet de tijdschaal beginnen bij het begin, het ontstaan van ons heelal 13,7 miljard jaar geleden? Jammer.


Lieberman, Kaesler, 2010
Lieberman, Kaesler (2010) Prehistoric Life, Evolution and the Fossil Record is een enigszins afwijkend evolutie handboek: de nadruk ligt op de fossil record. Vanuit Big History perspectief bezien zijn er twee interessante hoofdstukken: Are We Alone in the Universe? (Ch. 17) en Humanity: Origins and Prospects (Ch. 18). De geologische geschiedenis van de planeet aarde komt aan bod in Hoofdstuk 10 over Plate Tectonics en H.11: Life, Climate and Geology. Gezien het karakter van het boek zou je een kosmologische context verwachten, maar die is er niet.

Strickberger 4th ed. (2008)
Strickberger Fourth edition (2008) geeft een historische introductie: hoe mensen vroeger over biologische soorten dachten. Aardig. Part 2 geeft de meest perfecte Big History die maar denkbaar is in een evolutiestudieboek. Hoofdstuk 4: The Origins of Cosmic Structures and Chemical Elements, Ch. 5: Origin of Earth. In Part 6 is Evolution and Society: Past, Present and Future; Society and Religion (met twee hoofdstukken). Dus zowel de cosmologische als culture evolutie van de mens is aanwezig. Uitstekend! Kernachtig citaat:
"Without these [galaxies, stars] there would be no atoms, no molecules, no solar systems, no Earth and thus no life as we know it." (p.62)

 Freeman, Herron 2007
Freeman, Herron (2007) is een uitstekend evolutie studie boek, maar met planetaire, geologische, klimatologische of kosmologische context van de evolutie van het leven hebben de auteurs niets. Het komt er niet in voor. Jammer. Al zou het maar een paragraaf zijn of een handige time scale. Detail: de omslag van het boek bevat o.a. een foto van de aarde vanuit de ruimte gezien. Dat is een hint! Daar moeten we het mee doen.

Barton, etc 2007

Barton, et al (2007) begin met een mooie grafische tijdschaal die begint bij 4,5 miljard jaar geleden en eindigt bij het nu met enige cultuurhistorische mijlpalen. Opvallend detail: de beroemde Earthrise foto (1968) staat bij de Preface afgebeeld zonder onderschrift, zonder enige toelichting! Evolutiebiologie wordt gedefinieerd als de beschrijving van 'The History of Life' en de verklaring waarom organismes zijn zoals ze zijn. Dat verklaart het ontbreken van een  kosmologische context (?). Methodes om de leeftijd van de aarde te bepalen worden vermeld in hoofdstuk 4: The Origin of Life. Maar dat is alles. Er is wel een hoofdstuk over menselijke evolutie, maar culturele evolutie hoort daar niet bij.

 


Stearns,Hoekstra 2005
In Ch 16 van Stearns, Hoekstra (2005) staat een tabel die begint met de Big Bang 13,5 miljard jaar geleden (p. 377). Dat is het. Verder in het hoofdstuk zien we de geologische geschiedenis van de planeet. Het boek eindigt met menselijke evolutie inclusief moderne medische problemen maar geen culturele mijlpalen.

Zimmer, 2001

Prachtig geillustreerd overzichtswerk over evolutie voor niet-biologen door de bekende wetenschapsjournalist Carl Zimmer. In hoofdstuk 3 dat grappig genoeg 'Deep Time Discovered'  heet, staat een tijdbalk over de breedte van 2 pagina's die begint bij 4,55 miljard jaar geleden en als bijschrift heeft: 'a timeline of life's 4-billion history' (p. 70-71). Als je toch een tijdbalk weergeeft, waarom dan niet de complete tijdbalk? Deep Time! [1]
Voorlopige conclusie: alleen Strickberger Fourth edition (2008) geeft een Big History perspectief. Natuurlijk: het is allemaal begrijpelijk: evolutiebiologie is een waanzinnig uitgebreid vak, en de studenten moeten enorm veel leren over moleculaire en populatie genetica, natuurlijke selectie, adaptatie en de fossil record. En de meeste handboeken doen hun best om menselijke evolutie uit te leggen. Maar het hoeft maar een paar pagina's te kosten om de kosmologische context aan te brengen. Dit zou voor de hand liggen bijvoorbeeld in het hoofdstuk The Origin of Life. Tenslotte: als je het weglaat, gooi je de eerste 10 miljard jaar van de kosmos in de prullenbak! Bovendien zouden de kosmologische context en de menselijke culturele evolutie ook bijzonder nuttig zijn om het zgn. Creation-Evolution debate in historisch perspectief te zetten.

 

Noten

 1. Grappig detail: volgens wiki is Deep Time "the concept of geologic time" staat voor de ouderdom van de aarde (4,5 miljard jaar). Het concept is afkomstig van geoloog James Hutton (1726–1797). Het begrip verwijst dus niet naar de ouderdom van het universum, tenminste oorspronkelijk niet!

Vorig blog over Big History


Big History: een synthese van kosmologie, evolutie, en cultuurgeschiedenis 26 maart 2013.

Over de evolutiehandboeken zie: mijn website.

Nota Bene: er zijn boeken met 'World History' of 'Global History' in de titel, maar die boeken gaan alleen over de planeet Aarde!

45 comments:

 1. gert

  historici hebben het ook geprobeerd: David Christian, Maps of Time: an introduction to Big History, 2004

  Volgens Christian moeten we beschaving en vooruitgang niet gelijk stellen. Hij keert zich ook tegen Spencer, en baseert zich daarbij o.a. op de anthropoloog Marshall Sahlins dat primitieve Stone Agers relatief comfortabel leefden en misschien wel meer vrije tijd hadden dan wij… Thus ‘Humans collectively have got better and better at extracting resources from the environment, but we cannot automatically equate this change with ‘betterment’ or ‘progress’ (p 187)
  What complex structures do is to handle huge flows of energy and, in the process, dissipate large amounts of free energy... Though they appear to reduce entropy momentarily and locally, they in fact generate entropy more effectively than simple structures'.. (p 509)

  Denk aan die big mac index!

  Sahlins is overigens een Lévi- Strauss adept

  ReplyDelete
 2. Ja! Goede opmerking! Ik ken de titel, maar heb het boek niet. Fred Spier kent hem uiteraard ook, en noemt hem een aantal keren. David Christian heeft zelfs de term BIG HISTORY geintroduceerd!
  Het toenemend gebruik van energie is voor Fred Spier ook een belangrijk thema, en correleert dat met complexiteit. wat je citeert is helemaal in de lijn van Fred Spier.
  Zie review of Maps of Time: "The main focus of the book is what I like to call “The Story” — the Modern Creation Myth, the narrative history of the universe, life, and humanity."
  Geweldig toch, Paul Robert?

  ReplyDelete
 3. "Bovendien zouden de kosmologische context en de menselijke culturele evolutie ook bijzonder nuttig zijn om het zgn. Creation-Evolution debate in historisch perspectief te zetten."

  Oei, daar betrap ik je op een denkfout Gert. Je vergeet dat creationisten al een 'Big History'-boek hebben. En daar staat ALLES al overduidelijk in.

  ReplyDelete
 4. Rob! ALLES??? Nu betrap ik jou op een denkfout! Uitlsuitend op interne Bijbelse gronden is de Bijbel incompleet: hoe kon Cain, de zoon van Adam en Eva een vrouw trouwen die niet door God geschapen was en die geen dochter van Adam en Eva was? Incompleet dus, op intern Bijbelse gronden. En dat is maar 1 voorbeeld. De Bijbel is dus niet compleet. Er staat dus niet ALLES in.

  ReplyDelete
 5. gert, rob:

  gij zijt (sterren)stof en tot (sterrens)tof zult gij vergaan...

  zoiets? ;-)

  Paul Robert...?

  ReplyDelete
 6. Harry,

  Leuk citaat hé, ik gebruikte het al onder mijn reactie bij de atheïst d.d. 29 juli 2010.

  Cor.

  ReplyDelete
 7. harry, de juiste tekst is:
  “En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde”
  Sterrenstof is een brug te ver voor de bijbel, het is veel en veel te modern.!@

  ReplyDelete
 8. Gert,

  Natuurlijk is het een prachtig idee een brede kijk te hebbenx op onze afkomst, inclusief de kosmische evolutie. Je doet voorkomen of het feit dat de biologische evolutie een voortvloeisel is van de kosmologische evolutie een geheel nieuw idee is. Niets is minder waar. Je vindt dat het begrip Big History meer onder de aandacht moet worden gebracht, ook bij biologen. Blijkbaar maak je zelf voor het eerst van je leven met Big History kennis, en nu wil je alle waardevolle boeken over evolutie in de prullenbak laten verdwijnen, meen je dat in alle ernst? Ik denk dat je collega-evolutiebiologen, inclusief Gerdien je dat niet in dank zullen afnemen.
  Biologische evolutie begon nu eenmaal zo’n 4 miljard jaar geleden, een lange tijd na de Big Bang, waarvan men nu denkt dat deze 13,8 miljard jaargeleden heeft plaats gevonden. Denk je echt dat een inleidend kosmologisch overzicht vooraf, ons meer inzicht zou geven in ons bestaan? Wij weten dat de evolutieleer op zich slechts door een deel van de bevolking wordt aanvaard, het betreft hier zowel gelovigen als niet-gelovigen, helaas. Ik moet jammer genoeg ook vaststellen dat de biologische wereld in het Darwin jaar een grote kans heeft laten liggen, terwijl wij overspoeld werden met christelijke kul, inclusief plastic poppetjes.
  Je wilt graag een breed overzicht, je weet als (evolutie?) bioloog dat zich in de loop van de jaren veel andere wetenschappelijke specialismen bij de evolutie hebben gevoegd. Mendels genetica theorie bereikte Darwin net niet, en moest herontdekt worden. Eerst was het een aparte wetenschappelijke tak, zij bestreden elkaar zelfs, tot men op het lumineuze idee kwam deze verschillende specialismen samen te voegen en ze sloten naadloos in elkaar. Het zelfde gebeurde met de paleontologie, biogeografie en als laatste de embryologie, Evo Devo. Als dat geen Big History is, dan weet ik het niet.

  ReplyDelete
 9. Cor, eerst even dit:
  wat ik schreef is: "Tenslotte: als je het [=de cosmologische context] weglaat, gooi je 10 miljard jaar in de prullebak!" Daarmee bedoel ik dat als je je verhaal begint bij 3,5 miljard jaar geleden, je toch een slordige 10 miljard jaar weglaat omdat het heelal 13,7 miljard jaar oud is. ... ...

  ReplyDelete
 10. Gert, Harry

  Ik denk dat jullie op zoek zijn naar deze tekst uit de bijbel.
  Gen 3: 19 Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’

  Gert,
  ik heb nooit beweerd dat de bijbel de gehele BIG HISTORY vertelt, dat pretendeert de bijbel ook niet. Zo is de bijbel zeker geen wetenschappelijk boek. Het beschrijft ook niet de historie, zoals wij nu geschiedschrijving (behoren te) doen (de zussen van Kain en al zijn ander broers worden inderdaad niet genoemd).
  Het vertelt wel alles wat we moeten weten over begin, zondeval en verlossing, oorsprong, doel/zin en toekomst............. Genoeg stof :-) om over na te denken.

  paul robert

  ReplyDelete
 11. Cor schreef: _ Blijkbaar maak je zelf voor het eerst van je leven met Big History kennis_
  Had jij al eerder een Big History boek gelezen? Ik had er wel van gehoord, en ik heb het wel voorbij zien komen, maar pas toen ik colleges BH gevolgd heb en het boek van Fred SPier gelezen heb, is het pas goed tot mij doorgedrongen!
  En ben ik enthousiast geworden!

  Ik moet tot mijn schrik cosntateren dat je helemaal het nut van BH niet ziet! Je vind het niet nodig om op te nemen in evolutiehandboeken! Tsjonge! Dat is schrikken!
  Vergeet niet dat een boek als Barton et al 2007 een kleine 800 pagina's telt! en daar zouden onmogelijk 10 paginas aan de cosmologisch context besteed kunnen worden!!! Dat kun je niet menen. Het bewijs dat het wel kan wordt geleverd door Strickberger Fourth edition (2008) (670 pagina's!). Dus: hoezo kan het niet? Het is gewoon de instelling van de auteurs en waarschijnlijk de onbekendheid met het BH perspectief. En dat hoeft absoluut niet ten koste te gaan van alle andere onderwerpen die je noemt (genetica, evo-devo,e tc)! Ik ben toch teleurgesteld in jouw reactie gezien je eerdere enthousiasme op mijn eerste blog over BH: :"Het is zeer belangrijk dat niet wetenschappers die de wetenschap zeker willen volgen het overzicht behouden over onderwerpen als cosmologie en biologische evolutie op deze planeet...."

  ReplyDelete
 12. PaulRobert, er staat nog een reactie voor jou onder het blog: Frans de Waal houdt lezing in een uitverkocht Paradiso. (ik weet niet of je het gezien hebt)

  ReplyDelete
 13. lastig gert, als je twee blogs tegelijk aan hetzelfde onderwerp besteedt. Want dan moet ik altijd maar raden of je mijn repliek(en)gewoon gemist hebt of dat je ze niet de moeite waard vond!

  Maar in beide gevallen is het jammer want als je wel had gelezen wat ik je bijvoorbeeld in dat andere blog heb proberen uit te leggen, had je jouw repliek van 03 april, 2013 09:32 'Cor schreef'...toch wat meer inhoud, body, dan wel kloten kunnen geven ;-)

  Het belang van Big history begint natuurlijk bij de big question! En ja, dat kunnen we intussen wel constateren daarvoor moet je niet bij biologen zijn - laat staan in bij biologen die liefst in dierentuinen vertoeven, zelfs niet al verwijzen ze naar Hume ;-)


  ReplyDelete
 14. ps Cor Haagsma paulrobertwebsite

  en die verwijzing naar (sterren)stof, dat is natuurlijk gewoon de 'tweede wet' of tweede Hoofdwet, met hoofdletter die inderdaad op verschillende manieren geformuleerd kan worden - heeft niks met de bijbel te maken :-)

  ReplyDelete
 15. harry 03 april, 2013 13:54 ik ben bang voor je! je bent zo intimiderend! wat heb ik nu weer fout gedaan! en tegelijk verwarrend! Waar refereer je nu weer naar? Die discussie over (sterren)stof loopt op sterrenstof.info. Als je dat had gelezen, had je hier niet het een en ander hoeven herhalen. En verder bedankt voor de complimenten! Dus: soms geef je nuttige tips, maar dat compenseer je net zo vaak met arrogant gedrag waar ik dan weer een :-) bij moet denken?

  ReplyDelete
 16. gert,

  zoals wel vaker: laten we het vooral bij de inhoud houden.

  Dus: ik had het over die andere blog van jou over BH, en niet over de blog van Rene. En als je mijn opmerkingen had gelezen, had je kunnen zien dat ik Rene ook niet zit te herhalen.

  Enfin, wat voor mij de echte Grote Vragen zijn die bij Big History horen, of die daar uit volgen, dat ga ik ook niet herhalen. Maar het antwoord op die vragen, vind je dus niet in de dierentuin, al noemt FdW dat bottom up en citeert hij Hume - en Darwin uiteraard!

  :-)

  ReplyDelete
 17. Gert,

  Wees gerust ik deel je enthousiasme als het over B.H. gaat Een leuke afkorting overigens. Kan ook Black Hole betekenen Maar ik word altijd een beetje huiverig als een idee of een boek tot een soort van paradigma wordt verheven.
  Mocht mijn reactie leiden tot de veronderstelling dat ik tegen een inleidende Big History zou zijn in evolutieboeken dan heb ik mij slecht uitgedrukt. Daar het evolutie verhaal nu eenmaal aanvangt nadat leven op deze aarde was ontstaan, lijkt het mij zinnig dat het verhaal ook daar begint. Zo heb ik bijvoorbeeld een boekje,”The Origin and Evolution of Mammals” van T,S.Kemp in huis. Door publicatie gooit de auteur de voorgaande evolutie toch niet over boord?

  Al hoewel het mij zeer moeilijk lijkt om 9 miljard jaar kosmische evolutie in een paar bladzijden te stoppen is het idee mogelijk uitvoerbaar, wie zet dit aan de gang? Maar ik blijf het betwijfelen of dit tot een beter inzicht in het evoluerend leven op onze aarde zou leiden. De student die dit vak op een universiteit gaat volgen, is toch geïnteresseerd in evolutie of biologie en heeft zijn handen daar vol aan, zoals je zeker zult weten en ook vertelde.

  Wat ik zeker teleurstellend vind en misschien jij ook dat B.H. in het Engels verschenen is. Natuurlijk is het Engels taalgebied veel groter en dus voor publicatie lucratiever, mag ik vaststellen dat B.H het moest afleggen tegen B.B. Big Business? De schrijver is een Nederlander en verbonden aan een Nederlandse universiteit. Beiden worden gedeeltelijk van onze belasting bijdrage betaald, mogen wij daarvoor wat terug verlangen?


  Je vraag of ik B.H. heb gelezen kan ik met ja beantwoorden, hoewel deze boeken niet alszo danig worden omschreven. Ik moet vaststellen dat boeken over kosmologie, er is op de Anglo-Amerikaanse markt veel aanbod op dit gebied, het meest aan B.H. beantwoorden. Wetenschappelijke onderzoekers zijn natuurlijk niet in de kosmos geïnteresseerd omdat het zo leuk of ingewikkeld is De grote opdracht achter dit alles is om achter de oorsprong van het leven te komen, dus ook van het leven hier op aarde. Dan ontkomt de lezer niet om met het moeilijke onderwerp kwantum mechanica kennis te maken. CERN. zal ook in deze ontwikkeling zeker zijn steentje bijdragen. Zoals de wetenschappers nu al schrijven dat de mensheid aan het begin van een nieuw tijdperk staat. Het verhaal over CERN over zijn ontstaan en bouw en de internationale samenwerking is een B.H op zich. Twee indrukwekkende boeken zijn; “Knocking on Havens´s Door van Lisa Randall gevolg door een kleine aanvulling na het ontdekken van het Higs Boson, “Higs Discovery”. En het andere boek The Particle At The End Of The Universe” van Sean Carroll. Beiden zijn theoretische physici en boeiende vertellers en nauw met CERN verbonden.
  Zo staat er in mijn computer een afscheidscollege van prof. Lamers. In 2006 sprak hij in deze rede op enthousiaste wijze over B.H. Ik wil je deze graag toezenden maar zie zonder adres daar geen mogelijkheid toe,heb je nog een voorstel?

  Dit was tot nu toe mijn antwoord, tot mijn echtgenote iets moois op het internet ontdekte en al het voorgaande van deze mail deed verbleken.

  Er blijft echter nog een klein verwijt aan jou, waarom heb je niet de volledige gegevens van Big History vermeld of wist je evenals als wij hier niets van?
  Onder IBHA, International Big History Association komt men alles aan de weet over de organisatie, inclusief een TED talk gepresenteerd door David Christian, die jij wel vermeldde.
  Cor

  ReplyDelete
 18. Cor, is een duidelijk afgebakend onderwerp, dan is het logisch dat je geen tijd besteedt aan het voorafgaande.

  "Al hoewel het mij zeer moeilijk lijkt om 9 miljard jaar kosmische evolutie in een paar bladzijden te stoppen is het idee mogelijk uitvoerbaar, wie zet dit aan de gang?"
  Zoals ik schreef: het kan, want Strickberger Fourth edition (2008) geeft een Big History perspectief!

  "Maar ik blijf het betwijfelen of dit tot een beter inzicht in het evoluerend leven op onze aarde zou leiden. De student die dit vak op een universiteit gaat volgen, is toch geïnteresseerd in evolutie of biologie en heeft zijn handen daar vol aan, "
  Hoe meer je weglaat, hoe onbegrijpelijker evolutie wordt. Evolutie vindt niet in een vacuum plaats!

  "Wat ik zeker teleurstellend vind en misschien jij ook dat B.H. in het Engels verschenen is. "
  Cor, je schreef dat je een Engelstalig boek "The Origin and Evolution of Mammals" in huis had!
  Zoals ik schreef in Noot 1: "Christopher Lloyd (2012) Van oerknal tot nu. Het complete verhaal van onze geschiedenis, Nieuw Amsterdam, hardback 479 pag. Dit is een luxe, kleurrijk coffee table book uitgave. Nadruk op menselijke cultuur. 'Big History and the Future of Humanity' van Fred Spier is in het Engels en is niet vertaald, maar er is een vertaling van een ouder werk: Fred Spier 'Geschiedenis in het groot. Een alomvattende visie' (1999). Een ander Nederlandstalig boek is: Cynthia Stokes Brown (2009) 'Big History · Van de oerknal tot vandaag', hier ligt de nadruk op culture evolutie van de mens."
  Tenslotte: het zijn uitgevers die bepalen of een boek wordt uitgegeven, niet de auteur!

  AUB even geen documenten toesturen, heb meer dan genoeg literatuur in huis die ik nog moet lezen.

  Cor schreef "Er blijft echter nog een klein verwijt aan jou, waarom heb je niet de volledige gegevens van Big History vermeld of wist je evenals als wij hier niets van? Onder IBHA, International Big History Association ... "
  Maar, Cor, dat staat genoemd onder 'Verdere informatie over Big History:'
  -De International Big History Association heeft een website met een indrukwekkende lijst van Big History literatuur.
  AUB eerst even controleren of het klopt voordat je kleine verwijten gaat maken!
  groeten, Gert

  ReplyDelete
 19. Gert,
  Er zijn geen grote en kleine verwijten meer, sorry
  Cor.

  ReplyDelete
 20. Cor, is goed hoor! Als je nog meer tips heb, laten maar weten.

  ReplyDelete
 21. Big History: The missing link tussen geografie en biologie?
  Cor.

  newscient ist .co m
  http://www.newscientist.co m/article/mg21829114.800-meteo rites-co uld-have-been-so urce-o f-lifes-batteries.html
  Meteorites could have been source of life's batteries
  THE first life on Earth might have acquired its "batteries" from an alien source. Rocks that crashed to Earth could have supplied early organisms with essential molecules that allowed them to store energy, ensuring that they could go on to give rise to all terrestrial life we see today.
  Every organism has built-in batteries in the form of molecules that store energy from food until needed.
  These storage molecules are all based on phosphorus. But early life needed meteorites to supply it in a
  useful form because terrestrial phosphorus would have been locked away in minerals.
  Today the most common energy store is adenosine triphosphate (ATP), used by millions of complex
  organisms. But how did these battery molecules first evolve? It takes enzymes to make ATP and to release its energy, but the first organisms wouldn't have been sophisticated enough to make them. So researchers think a simpler storage molecule must have preceded ATP.
  According to Terry Kee of the University of Leeds in the UK, the first energy store could have been a molecule called pyrophosphite that contains phosphorus, oxygen and hydrogen. It has many of the same chemical properties as ATP but is more reactive so no enzymes would be needed.
  To see whether pyrophosphite could have formed when meteorites landed on early Earth, Kee's team
  studied a Siberian meteorite that contained a lot of phosphorus. They incubated fragments of the meteorite
  in acidic water collected from volcanic ponds in Iceland, thought to be chemically similar to the water on primordial Earth. After four days in the water, the meteorite samples had released large quantities of
  phosphite. When this was dried out, it transformed into pyrophosphite (Geochimica et Cosmochimica Acta,
  doi.org/kzc). "We have shown that it's very easy to form," Kee says.
  His idea is bolstered by the discovery in 2009 that geothermal pools in California contain lots of phosphite.
  These pools resemble the primordial environment, suggesting that early Earth was also rich in the material.
  However, the notion of pyrophosphite as the first energy store has divided those researching the origin of
  life. The biggest problem is that all modern organisms use phosphates to store energy, not phosphites,
  says William Martin of Heinrich Heine University in Düsseldorf , Germany. Animals and plants use ATP and most microbes opt for pyrophosphate. "My hunch is that it was always that way," Martin says.For this reason, many researchers think that pyrophosphate is the most promising ancient energy store. But there are problems. It would have to form from phosphates, but they are very reactive so any that were present on Earth's surf ace wouldn't have hung around for long. Pyrophosphate also reacts with water rather than dissolving in it as pyrophosphite does. "The community has favoured pyrophosphate because it is the
  simplest thing," says Steven Benner of the Foundation for Applied Molecular Evolution in Gainesville, Florida.
  There is "no other reason" to believe it was the first energy store.
  Kee thinks pyrophosphite could have been a precursor to pyrophosphate, used until life had the molecular equipment it needed to work with phosphates. His latest work backs this up: in as-yet-unpublished
  experiments, his team is finding that pyrophosphite can be easily converted into pyrophosphate. This
  suggests that life could indeed have switched quickly from one to the other.

  ReplyDelete
 22. bedankt Cor, de intacte link is:
  http://www.newscientist.com/article/mg21829114.800-meteorites-could-have-been-source-of-lifes-batteries.html

  (er waren spaties in terecht gekomen)

  ReplyDelete
 23. De boeken over evolutiebiologie ontbreekt het wellicht aan een kosmisch uitgangspunt, maar van de andere kant lijkt het me wel onwaarschijnlijk dat Big History een duidelijk en volledig verhaal kan weergeven van de talrijke boeken over (evolutie)biologie. Het is voor iemand die zelf alle details van (evolutie)biologie kent waarschijnlijk erg mooi om zo'n panorama te hebben over de kosmische tijdschaal, maar voor iemand die niets van (evolutie)biologie weet is dat deel wellicht erg vereenvoudigd en onderbelicht ten opzichte van het grote belang van biologische evolutie.

  Misschien komt het boek van Neil Shubin, The Universe Within, enigszins in de buurt van Big History. Neil Shubin is een paleontoloog en evolutiebioloog die 'The Inner Fish' schreef en die in dit boek teruggaat tot de oorsprong van het universum en vertelt over het ontstaan van de eerste atomen tot en met de evolutie van het leven. (Ik zou dit boek binnenkort willen gaan lezen).

  http://www.guardian.co.uk/books/2013/feb/01/universe-within-neil-shubin-review

  http://www.kirkusreviews.com/book-reviews/neil-shubin/the-universe-within/

  ReplyDelete
 24. Toevallig over gestruikeld:

  http://www.freescience.info/go.php?pagename=books&id=2846

  "The Beginning and the End: The Meaning of Life in a Cosmological Perspective"

  Recent filosofisch proefschrift VU Brussel. Voor wie in Weltanschauung geïnteresseerd is.

  ReplyDelete


 25. Marleen,
  Erg bedankt voor de hint over het boek van Neil Shubin "The Universe Within" Zijn eerste boek was geweldig en beschreef de spannende ontdekking van Tiktaalik. In de revieuws lees ik dezelfde kritiek als op "Big History" dat het vrij oppervlakkig is. Dat kan misschien niet anders, daar het een langdurige geschiedenis moet omvatten.
  Cor.

  ReplyDelete
 26. Marleen, ik verbaas me over de skepsis en aarzeling of zelfs weerstand tegen Big History en dan nota bene mensen die in biologische evolutie geinteresseerd zijn. Het lijkt wel op de weerstand die gelovigen hebben of hadden die geloofden in de 6 daagse scheppingsweek (!) en een 6000 jaar oude aarde (!), de weerstand tegen de miljoenen jaren die in Darwins tijd werden voorgesteld en later miljarden jaren. Als iemand het belangrijk zou vinden de correcte tijdschaal aan te brengen dan zou het wel evolutiebiologen moeten zijn.! Het is toch wel oogkleppen werk en tunnelvisie om te weigeren de juiste tijdschaal aan te brengen! Het is het een of het ander: of je gelooft in een 6000 jaar oude aarde, of in de juiste tijdsduur!

  Tenslotte: ik heb zelf een belangrijke omissie in mijn blog: de toekomst van het heelal is veel en veel langer dan het verleden, en ik heb uitsluitend over een verleden van 13 miljard gesproken, terwijl ik de toekomst van het heelal niet heb aangegeven. En die toekomst is zo zeker als 1+1=2. Ik heb daar op het moment niet de juiste literatuur bij de hand.

  ReplyDelete
 27. martin: wat een verbazingwekkend toeval:

  Where does it all come from? Where are we going? Are we alone in the universe? What is good and what is evil? The scientific narrative of cosmic evolution demands that we tackle such big questions with a cosmological perspective.

  In Chapters 1-3, I elaborate the concept of worldview and argue that we should aim at constructing comprehensive and coherent worldviews.

  Precies: dat is het!
  Dank!

  ReplyDelete
 28. Een wel heel andere visie op de evolutie en haar voortgang kwam ik hier tegen

  http://www.elektoor.com/archief/jaargang-5-2012/gouden-visie-54-oktober-2012/het-nieuwe-wezen.aspx

  ReplyDelete
 29. Gert,

  Je hebt vast en zeker gelijk wat betreft de afwezigheid van een correcte tijdschaal. Maar wat niet klopt is dat ik weerstand zou hebben tegen Big History alsof ik tegen 'nieuwe' dingen zou zijn. Wat ik bedoel is dat een cultureel antropoloog als Fred Spier waarschijnlijk een mooi panorama kan schetsen van de kosmische evolutie waarin de chemische en biologische ingebed zijn, maar ik kan niet me niet voorstellen dat hij erg diep op biologische evolutie zelf in kan gaan. Daar zijn aparte boeken voor nodig lijkt mij.

  ReplyDelete
 30. Marleen schreef [Je hebt vast en zeker gelijk wat betreft de afwezigheid van een correcte tijdschaal.] OK! dan zijn we het daar over eens!
  Fred Spier is niet alleen cultureel antropoloog maar ook biochemicus! Hij heeft sowieso al een bredere interesse.

  Marleen schreef "maar ik kan niet me niet voorstellen dat hij erg diep op biologische evolutie zelf in kan gaan. Daar zijn aparte boeken voor nodig lijkt mij."
  Uiteraard zijn daar aparte boeken voor nodig! En die zijn er natuurlijk ook! Maar die aparte boeken verhinderen juist het uitzicht op het grote geheel. Het is toch ironisch dat er evolutie boeken zijn met in de titel 'Deep Time' (Henry Gee: In search of deep time) en Carl Zimmer heeft een hoofdstuk 'Deep Time Discovered' in zijn populaire evolutieboek Evolution, maar zgn. Deep Time blijft steken bij de leeftijd van de aarde (en dat is in vele opzichten relevant omdat bv fossielen niet ouder zijn dan de leeftijd van de aarde), maar de echte deep time is de leeftijd van het heelal.

  Er zijn een aantal boeken die het wel doen: Strickberger Fourth edition (2008) en in een populair boek van Neil Shubin (2013) "The Universe Within" met name hooofdstuk 2 Blast from the past is een uitstekend voorbeeld van Big History! Zie jE? Het kan dus wel! Beter laat dan nooit!
  Vooral de evolutie studieboeken die ik hier boven besprak zijn voor studenten, en juist voor studenten is het extreem belangrijk dat ze het totaalplaatje zien, want later in hun carriere worden ze detailisten en superspecialisten...!

  ReplyDelete
 31. Gert,

  Inderdaad beter laat dan nooit. Toch zijn er al oudere boeken die ook een mooie tijdschaal geven van zowel de cosmos als het leven, bijv. 'Atom' van Krauss, dat alweer wat ouder is (2002).

  Het boek "The Universe within" van Neil Shubin, noemde ik al eerder in mijn eerste reactie.

  ReplyDelete
 32. Marleen 'Atom' van Krauss kende ik niet, maar ziet er inderdaad Big History achtig uit.

  "The Universe within": klopt. Volgens mij is H2 dus bij uitstek Big History, en mischien het hoofdstuk over de interne biologische klok die immers op ons zonnestelsel is afgesteld. Als je nog meer Big History tegenkomt laat maar horen!

  ReplyDelete
 33. Gert,

  Het door Marleen aangehaalde boek,”Atom” van Lawrence Kraus is uitgegeven in 2002. Zij noemde het terecht een van de ouder boeken. Dit onderstreept een eerdere opmerking van mij dat Big History niet tot de laatste ontdekkingen behoort. Juist als niet wetenschapper heb ik de mogelijkheid van alle ontwikkelingen op allerlei gebied te “snoepen”. Zonder op mijn borst te kloppen heb, ik denk ik, meer kijk op de laatste ontdekkingen op het gebied van de kosmos dan jij. Op het gebied van de biologie moet ik het natuurlijk af laten weten. Geld dit ook voor evolutiebiologie? Een toch heel ander aspect over biologische ontwikkeling op Terra Nostra.? Hoewel niet aan mijn gericht voelde ik mij betrokken bij je opmerking over tunnelvisie en oogkleppen. Meen je echt dat evolutiebiologen degenen zijn die een correcte tijdschaal zullen moeten en kunnen aanleggen? Ben je zelf niet een beetje bezig, met alle respect, Big History tot een soort religie te verheffen?
  De oplossing is volgens mij heel simpel en ik denk dat het ook door de organisatie van Big History daar mee bezig is; zij maakt een soort folder of boekje over Big History in vele talen die bij het begin van het school of universiteits jaar wordt uitgegeven en als verplicht vak wordt gegeven. Ik meen dat het reeds gebeurt op middelbare scholen in Californië. Geen kostbare leerboek aanpassingen . Aan het einde van TED talk neemt David Christans zijn kleinkind in de armen. Voor de volgende generatie is dit allemaal bedoeld, deze generatie is voor het grootste gedeelte verloren.

  Nog even over Lawrence Krauss, zijn laatste boek, geen Big History, heet “A Universe From Nothing” “Why there is something rather than nothing”. Natuurlijk de titel maar ook de inhoud strijkt vele christenen tegen de haren in, wat zij ook duidelijk laten weten. Maar het is heel interessant om met de gedachten van deze theoretische kosmoloog kennis te nemen.

  Cor

  ReplyDelete
 34. Cor, bedankt voor je uitgebreide commentaar.
  Doet Lawrence Kraus ook aan culturele geschiedenis van de mens? plm de laatste 10.000 jaar. Dat is een vast onderdeel van Big History.
  Cor schreef "Dit onderstreept een eerdere opmerking van mij dat Big History niet tot de laatste ontdekkingen behoort":
  Ik had al in noot 1 vermeldt: dat Fred Spier al in 1999 een boek gepubliceerd had: 'Geschiedenis in het groot. Een alomvattende visie'. Een ander Nederlandstalig boek is: Cynthia Stokes Brown (2009) Big History · Van de oerknal tot vandaag, (4 jaar geleden).
  Cor, de opmerking over tunnelvisie en oogkleppen was helaas iets te sterk uitgedrukt, maar de bedoeling was mij duidelijk en krachtig uit te drukken! Het gaat immers om een state of mind.

  Cor vroeg: "Meen je echt dat evolutiebiologen degenen zijn die een correcte tijdschaal zullen moeten en kunnen aanleggen?" Ja! natuurlijk, wil je dat ze een incorrecte tijdschaal onderwijzen? Dat doen young-earth-creationisten al!

  Cor: "...Big History tot een soort religie te verheffen?"
  Dat is een belediging voor: Neil Shubin "The Universe within"; en Strickberger Fourth edition (2008); en David Deamer (2011) 'First Life. Discovering the Connections between Stars, Cells, and How Life Began'. etc. etc.

  Cor, als ik me niet vergis wordt Big History in ieder geval facultatief gegeven voor alle eerste jaars aan de universiteit Amsterdam UvA, mogelijk verplicht voor een bepaalde groep, weet ik niet zeker.

  ReplyDelete
 35. Cor schreef [ Zonder op mijn borst te kloppen heb, ik denk ik, meer kijk op de laatste ontdekkingen op het gebied van de kosmos dan jij.]
  Dan heb je vast wel gelezen Fred Adams, Greg Laughlin The Five Ages of the Universe: Inside the Physics of Eternity. Dat wordt omschreven als: "In The Five Ages of the Universe, Adams and Laughlin demonstrate that we can now understand the complete life story of the cosmos from beginning to end. ".
  ?

  ReplyDelete
 36. PS: Cor schreef [Dit onderstreept een eerdere opmerking van mij dat Big History niet tot de laatste ontdekkingen behoort.]
  Ik was in 2007 op een internationaal symposium over Bigh History "Does History Evolve?" in Naturalis, Leiden. Indertijd heeft niet zo veel indruk op mij gemaakt. Ik kan me er niet veel meer van herinneren. Maar er hangt nog steeds een poster aan de muur. Daarom weet ik het nog. En ik ontdekte net dat er recentelijk video opnames op youtube gezet zijn (helaas slechte geluidskwaliteit). Maar, nu, nadat ik een inspirerende serie colleges over gevolgd heb, het boek van Fred Spier heb gelezen, internetsites heb bekeken, ben ik veel enthousiaster geworden. (ik hoop dat dat is toegestaan). Dus het hangt er vanaf HOE je er mee kennis maakt...

  ReplyDelete

 37. @ Gert

  Je vraagt je een aantal dingen af zoals:” het heeft 9 miljard jaar geduurd voordat ons zonnestelsel en de aarde gevormd zijn: is die tijd noodzakelijk of had het ook korter gekund? wat is het vroegste moment dat er zonnestelsels als de onze gevormd hadden kunnen worden?”

  Vervolgens wek je de suggestie dat (ik chargeer wat) God eigenlijk een knoeier is: “ Dus: had het korter gekund dan was het een inefficient proces, had het niet korter gekund dan is het ook een zeer inefficient proces om een bewoonbare planeet (de aarde) te creëren. Het universum is al net zo verkwistend als biologische evolutie. Daar kun je niet om heen.”

  Uitgaande van de AAA-God uit het orthodox/traditioneel christendom lijkt die veronderstelling hout te snijden. Daarentegen is in de procesfilosofie/-theologie, ontwikkeld door Whitehead, bovengenoemd scenario (simpel gezegd: een zeer lange tijd nodig voor evolutie van de kosmos via een inefficiënt proces) aannemelijk te maken via het concept van de immanentie van de natuurwetten. Ik heb hier maar weinig ruimte dus ik moet het heel kort, compact uitleggen, met het gevaar van missverstanden
  Whitehead verwerpt de visie van natuurwet als “imposed law”, maar opteert voor de immanentieopvatting zonder te vervallen tot pantheïsme. De immanentie-interpretatie van de natuurwet houdt in, dat de orde der natuur uitdrukking is van het karakter van de natuurcomponenten. Deze interpretatie maakt het mogelijk dat wetenschappers verklaringen nastreven en niet enkel beschrijvingen van hun observaties, en dat er een beperkt vertrouwen in inductie te verdedigen is. De visie dat de natuurwetmatigheid immanent is, maakt- in tegenstelling tot de impositie-opvatting- ook de opvatting mogelijk dat die wetmatigheid een statistische is, dat wil zeggen particuliere afwijkingen toelaat, hetgeen strookt met de moderne bevindingen in de natuurwetenschap.

  Wordt vervolgd

  ReplyDelete
 38. Waarom de immanentieopvatting onvolledig is- de aan God toegedachte rol.

  1. Interactiegebeurtenissen (occurences) hebben niet een onmiddellijke voorganger die te reproduceren is, maar meerdere gegevenheden moeten gecombineerd worden tot een synthese. Maar wat de beste synthesemogelijkheid is, kan nochzomaar aan de afzonderlijke gegeven elementen ontleend worden (want het is geen loutere reproductie), noch kan de nieuwe gebeurtenis dat aan zichzelf ontlenen. Whitehead ziet zich daarom genoodzaakt een concretiseringprincipe te introduceren als datgene dat de beste synthese voor die situatie als particulier doel verschaft en dit concretiseringprincipe verwijst naar God.
  2. Ten aanzien van de endurences, ketens van reproducties, komt wederom het functioneren van God ten aanzien van de natuur in het spel. Gods lokken moet- zelfs in het geval van massieve reproductie- meebedacht worden, wil het immanente antwoord ( omdat dat de grootste ervaringsintensiteit geeft) als antwoord kunnen functioneren. God moet dus ook gedacht worden als mogelijkheidscoorwaarde voor ketens van reproducties, voor endurences, dat zijn the true and real things which endure.
  3. God maakt door de meest wenselijke interactie als doel te concretiseren, een feitelijke interactie mogelijk. Dat impliceeert dat God daarmee indirect ook een recurrence van dergelijke interactiepatronen (de natuurwetten dus) mogelijk maakt. Maar voor het feitelijk recurrent zijn van dergelijke patronen is meer nodig. Daarvoor is een permanentie of stabiliteit van Gods primordiale natuur vereist, Dat wil zeggen dat Gods-relatieve ordening van alle mogelijkheden onveranderlijk moet zijn, en een dusdanige interne samenhang moet vertonen, dat het veelal zo zal zijn, dat in gelijksoortige situatie gelijksoortige interactiemogelijkheden als beste worden gevoeld.
  4. Spreken over orde impliceert bij Whitehead volstrekt niet een ontkennen of secundair verklaren van conflictueuze wanorde. Beide zijn in zijn visie gelijkelijk fundamenteel. Maar hoe kan het dan, dat deze allemaal particulier gericht doelstrevingen toch tot een wereld leiden? De door de wereldlijke entiteiten gevoelde particuliere doelen, zijn (in hun initieel stadium) de geprehendeerde conceptuele gevoelens van Gods primordiale natuur. Op deze wijze is het denkbaar dat de veelheid van doelstrevingen, ondanks hun particuliere gerichtheid, toch een onderlinge samenhang kent, die samenhangt met Gods eenheid. Daardoor kunnen ook de erdoor geconstitueerde gebeurtenissen ondanks hun pluraliteit samen één kosmos vormen.

  ReplyDelete
 39. Nand, wat een taalgebruik! Dat is niet alledaags Nederlands! Is dit werkelijk in jouw eigen woorden: "De door de wereldlijke entiteiten gevoelde particuliere doelen, zijn (in hun initieel stadium) de geprehendeerde conceptuele gevoelens van Gods primordiale natuur. "
  ???

  ReplyDelete
 40. @ Gert

  Het lijkt moeilijk, omdat jij er niet mee vertrouwd bent. Echte evolutiebiologietaal is voor een niet-specialist ook niet altijd even gemakkelijk. Neem eens het proefschrift van Joris van Rossum. Leg de leek maar eens kort uit wat de essentie is.

  ReplyDelete
 41. Gert,
  Het boek van Krauss is onderweg, dus daar kan ik nog geen nog antwoord op geven. Ik begreep echter dat Marleen het boek heeft, mogelijk kan zij jouw vraag alvast beantwoorden?
  Over het tot reigie verheffen van Big History heb ik mij verkeerd uitgedrukt, daar is helemaal niets mis mee, gloof mij. Ik bedoelde meer de manier waaop Big History op dit blog wordt behandeld. Cor

  ReplyDelete
 42. I read this piece of writing fully about the comparison of latest and earlier technologies, it's awesome article.

  ReplyDelete

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.