22 April 2013

Heeft Wallace een Tree of Life getekend?

Tree of Life
zoals te zien in BBC documentaire
'Bill Bailey's jungle hero'

In de BBC documentaire Bill Bailey's jungle hero die gisteravond 21 april werd uitgezonden, werd bovenstaande 'Tree of Life' getoond met de sterke suggestie dat die afkomstig was van Alfred Russel Wallace, samen met Chares Darwin de mede-ontdekker van evolutie door natuurlijke selectie. Het vergeelde papier, de achtergrond van de tekening (Wallace's notebook?) en het commentaar suggereren dat het een originele tekening van Wallace is.

Dit komt mij hoogst onwaarschijnlijk voor. Het is waar dat volgens Theodore W. Pietsch, de expert op het gebied van alle Trees of Life die ooit gepubliceerd zijn, dat Wallace in 1855 al de Tree of Life metafoor gebruikte (in woorden!), maar in zijn encyclopedisch werk 'Trees of Life. A visual history of Evolution' van Pietsch komt er géén tekening voor die ook maar enigszins lijkt op bovenstaande afbeelding. Daarom komt het mij hoogst onwaarschijnlijk voor dat die Tree of Life in de documentaire authentiek is. En dan nóg staan er maar een dozijn vogels in de tekening. En dat is nog wel wat anders dan het idee dat al het leven verbonden is door gemeenschappelijke afstamming. Het zal een 'dichterlijke vrijheid' zijn die dient om het idee op een visueel aantrekkelijke, maar anachronistische manier te illustreren. Ik heb professor Pietsch gevraagd naar zijn mening. Zodra ik antwoord heb, zal ik hierover berichten op dit blog. 

Theodore Pietsch (2012)
Trees of Life
Het zou uiterst fascinerend zijn als de tekening en de redenering er achter, écht van Wallace zou zijn. Wallace zou dan niet alleen de mede-ontdekker van natuurlijke selectie zijn, maar ook van de gemeenschappelijke afstamming van het leven!

De BBC documentaire is zeer de moeite waard. Deel 2 zal waarschijnlijk zondag 28 april uitgezonden worden.

Blog van de producer van de documentaire.

Vorige blogs:

Darwin heeft de evolutietheorie van Wallace gestolen, 15 maart 2010 
Tree of Life ouder dan die van Darwin ontdekt, 10 okt 2009
Dit lag bij de post vanochtend, 26 juni 2008
Darwin fanclub contra Wallace fanclub, 1 maart 2008
Darwin of Lamarck? 5 feb 2007

22 comments:

 1. Forum C (een website die de dialoog over geloof en wetenschap wil stimuleren door "het bieden van informatie en het creëren van een platform voor debat") kende afgelopen zaterdag de Reijer Hooykaasprijs 2013 toe aan René van Woudenberg. Ene mij onbekende 'Peter' reageerde hierop met het volgend commentaar:

  "René van Woudenberg is een aanhanger van Intelligent Design. René van Woudenberg heeft misbruik gemaakt van zijn promotierecht door een onsamenhangend kletsverhaal als proefschrift te accepteren. Het was tegen het ‘Darwinisme’, en dan is alles geoorloofd, toch? René van Woudenberg heeft een ‘Science beyond Scientism’ project dat onverbloemd antiwetenschapelijk is. OK: René van Woudenberg heeft 4 miljoen in de wacht gesleept. Is dat in de huidige wetenschap een kriterium? Het kan erger: René van Woudenberg zou rector magnificus van de VU kunnen worden."

  Dit commentaar werd door de moderator verwijdert "reactie voldeed niet aan de huisregels".

  Redacteur "Gert-Jan van Heugten" daarentegen mag in het commentaar op zijn Het 'Bijbelse model' is zo gek nog niet"evolutionisten" er echter vrijelijk van beschuldigen dat zij de duivel dienen:

  "Al vanaf het allereerste begin heeft de satan alles in het werk gesteld om Gods woorden te verdraaien en mensen bij Hem weg te houden. [...] Begrijp me niet verkeerd, ik zal zeker niet stellen dat alle evolutionisten duivelsaanbidders zijn, maar het bedroeft me wel dat zoveel christenen alles in het werk lijken te stellen om God's woorden te ontkennen en te verdraaien op dezelfde manier als de duivel dat al die jaren geleden al deed. Misschien is het evolutie-geloof door de satan geïnspireerd, misschien ook niet. Hij maakt er hoe dan ook gretig gebruik van!"

  Het is godsgeklaagd.

  ReplyDelete
 2. Arno, als het goed is kun jij als comment auteur een overbodig comment zelf deleten. Je zou een trash symbool moeten zien bij het comment.

  ReplyDelete
 3. "Arno, als het goed is kun jij als comment auteur een overbodig comment zelf deleten. Je zou een trash symbool moeten zien bij het comment."

  Helaas, zie ik nergens een trash symbool. Met bestaande commentaren kan ik niks. Bij nieuwe reacties kan ik om een voorbeeld vragen, maar in dat voorbeeld neemt elke alinea een hele (lange) regel in beslag, zodat het weinig aanknoopingspunten bied om te zien of het goed is en zo niet wat er mis is.

  ReplyDelete
 4. Gert-jan van Heugten is voorzover ik weet geen redacteur van de ForumC website. Zowel de inhoud van zijn bijdrage als het feit dat deze geplaatst mocht, en wat hij in de comments beweert, zijn redelijk aanleiding om de buik vol te hebben van ForumC.

  ReplyDelete
 5. Gerdien, iedereen die een blik op "het 'Bijbelse model'" werpt zal onmiddellijk begrijpen dat je je er je buik vol van hebt. Het is onvoorstelbaar wat jij en een aantal anderen (waaronder Leon van de Berg) allemaal naar hun hoofd gesmeten krijgen: pseudo-wetenschappers, dienaars van de duivel, leugenaars, lafaards (de evolutietheorie wordt volgens De heer Van Heugten door evolutiebiologen mede niet bekritiseerd omdat degenen die dat doen hun baan dreigen te verliezen), atheïst, iemand die niet weet waarover ze praat. Ik noem maar wat.

  En dat terwijl huisregel 2 van die site toch duidelijk stelt 'Verdachtmakingen en beledigingen zijn niet toegestaan, evenmin als het onjuist weergeven van wat iemand heeft gezegd of geschreven.'

  "Gert-jan van Heugten is voorzover ik weet geen redacteur van de ForumC website."

  Dat zou kunnen. Ik vond in het colofon van die site alleen de namen van de hoofdredacteuren en daar ik verder geen informatie vond over de werkwijze heb ik aangenomen dat de auteurs van artikelen die niet specifiek als gastbijdrage ofzo geïntroduceerd worden door redacteuren geschreven zouden zijn. Vermoedelijk dus ten onrechte.

  Dat neemt niet weg dat de hoofdredactie een artikel vol onzin geplaatst heeft van iemand die op die site al enige jaren de ene onwaarheid na andere debiteert doorgaans vergezelt van bovengenoemde verdachtmakingen. Dat blijft godsgeklaagd.

  ReplyDelete
 6. Soory Gert, voor de off-topic.
  Wallace is inderdaad interessanter!

  ReplyDelete
 7. Gerdien, Arno, geeft niet hoor!
  Theodore W. Pietsch is erg geinteresseerd, maar heeft de uitzending niet gezien. Hij is morgen in London in the library of The Natural History Museum en gaat daar op zoek naar de eventuele Tree of Life van Wallace. Hij heeft niet gezegd of het waarschijnlijk is of niet. Maar zei wel: I find it all tremendously interesting!

  ReplyDelete
 8. Wow, ForumC heeft de reactie van Peter herplaatst en Van Heugtens verwijzing naar de duivel verwijdert. Dat getuigt van inkeer en van moed. Ik neem er mijn pet voor af!

  Maar Van Heugten laat zich niet zo gemakkelijk aan banden leggen en slaat terug met een vermakelijke oproep om evolutiebiologen met een molensteen om hun nek in zee te werpen.

  Over naar Wallace .....

  ReplyDelete
 9. Arno, staat er echt 'evolutiebiologen', of: Darwinisten?

  ReplyDelete
 10. Inderdaad Gert het gaat om een veel grotere categorie dan evolutiebiologen, zelfs om een grotere categorie dan 'Darwinisten". Van Heugen citeert Matheus 18:16: "Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken." Uit de voorafgaande discussie blijkt dat de verzameling van wie een of meer gelovigen van de goede weg afgebracht hebben ondermeer de volgende personen en groepen omvat: degenen die geloven "wat (vaak atheïstische of anti-theïstische) geologen beweren", "de meeste wetenschappers", "evolutionisten", "Gerdien en Leon", en "theïstische evolutionisten".

  De oproep wordt gedaan in een reactie op Joost, dus die is zeker niet veilig. Ook Nand Braam, Johannes, Herman, en Ernst moeten gezien de manier waarop Van Heugten ze benaderd oppassen. Marcel en Kees daarentegen hebben niets te vrezen. ;-)

  ReplyDelete
 11. Arno, advies aan een ieder die een Darwinistische website of publicatie onder ogen krijgt:

  "Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Je kunt beter met één oog het leven ingaan dan met twee ogen in het hellevuur gegooid worden."

  ReplyDelete
 12. Gevonden! Marcus 9:47.

  Je weergave van deze prachtige tekst is echter nogal misleidend. Er staat:

  'En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar één oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden'.

  In tegenstelling wat jij suggereert gaat het hier overduidelijk om een advies geen creationistische nonsense te lezen. Dat is immers hetgeen waar mijn oog zich aan ergert.

  ReplyDelete
 13. Matteüs 18:9.
  Arno, het geldt uitsluitend voor degenen die de Bijbel letterlijk geloven!!! (aangezien je naar de bron vraagt behoor je kennelijk niet tot de doelgroep van dit advies)

  "If your eye causes you to lose your faith, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into hellfire."

  ReplyDelete
 14. "het geldt uitsluitend voor degenen die de Bijbel letterlijk geloven"

  Nu snap ik waarom Gert-Jan nooit ingaat op wat zijn opponenten zeggen. Hij heeft het advies natuurlijk opgevolgd en kan derhalve niet meer lezen.

  ReplyDelete
 15. Lieve mensen, ik vind het prima dat je het niet eens bent met mij, mijn waarschuwingen of mijn argumenten, maar ik wil jullie er graag op wijzen dat het niet erg christelijk is om over je broeders te roddelen.

  En als je dan in de toekomst toch besluit mij het onderwerp van je gesprek te maken, neem dan in elk geval de moeite mijn naam goed te schrijven :-)

  Gert-Jan van Heugten  ReplyDelete
 16. Gert-Jan van Heugten, is dat verhaal van de molensteen om de nek van je vijand etc niet in strijd met de aanbeveling van Jesus Heb Uw vijanden lief?

  ReplyDelete
 17. Hoi Gert,

  De tekst uit Mattheüs 18 spreekt niet over vijanden, maar over dwaalleraren - zij die een kind bij Jezus vandaan houden. In die context weet ik uit eigen ervaring dat evolutie kinderen en volwassenen bij Jezus vandaan houdt. Dit is niet een verwensing naar mijn vijanden, zoals jij dat interpreteert, maar een waarschuwing voor mijn broeders en zusters.

  -Gert-Jan

  ReplyDelete
 18. Als het al zo is dat een goed begrip van de evolutietheorie kinderen en volwassenen bij Jezus vandaan houdt zou ik dat een gunstig bijeffect willen noemen. Elke geïnstitutionaliseerde en door traditie gevoede misvatting over het leven op aarde is er immers één te veel.

  ReplyDelete
 19. Gert-Jan van Heugten, er zijn twee logische mogelijkheden:
  1) Jezus heeft een echte tegenstelling geconstrueerd óf
  2) het is een valse tegenstelling toen hij zei:
  "You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy.' But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you," (Matthew 5:38-39, 43-44)

  1) Als het een echte tegenstelling is, dan bevat de Bijbel dus tegenstrijdige morele instructies. De vraag is dan waarom God dit deed (als hij moreel perfect is)? En welk gebod een Christen en/of Jood moet navolgen?
  2) Als het géén echte tegenstelling is, waarom gebruikte Jezus dan het woord but (maar)? En je moet uitleggen in dat geval waarom het gebod om wraak te nemen niet in strijd is om degene die je kwaad heeft aangedaan lief te hebben.

  (dit is een gewijzigde versie van mijn reactie van 12 mei, 2013 13:17)

  ReplyDelete
 20. Gert-Jan van Heugten is allang de weg kwijt

  ReplyDelete

Commentaar wordt gemodereerd bij posts ouder dan 30 dagen.