13 December 2018

Andries en de wetenschappers (4) Larry Kwak: geniaal wetenschapper en Intelligent Design aanhanger

In de 4e aflevering van Andries en de wetenschappers staat arts-medisch onderzoeker Larry Kwak (City of Hope hospital) centraal. Hij verricht baanbrekend werk op het gebied van kanker-immunotherapie [6] en heeft daarmee succes geboekt. In het begin waren de meeste wetenschappers sceptisch over de mogelijkheid om het menselijk immuunsysteem te gebruiken om kanker te bestrijden. De reden was, denk ik, dat het bestaan van kanker bewees dat het immuunsysteem faalde om kankercellen op te ruimen. Daarom haalt Larry Kwak een paar immuuncellen uit het lichaam van de patiënt en modificeert ze genetisch en brengt ze weer terug in de patiënt. Hij vertelt een succesverhaal van een patiënte die al was opgegeven door haar behandelend arts, maar die hij heeft gered. Er wordt helaas niet verteld wat hij precies heeft gemodificeerd en waarom het werkte. Dat zou ik heel graag willen weten.

Larry Kwak: patiëntencellen genetisch gemodificeerd
Tot zover niets dan lof, en diep respect voor Larry Kwak als wetenschapper. Maar de bedoeling van de serie is om aan te tonen dat wetenschap en christelijk geloof probleemloos samengaan. Gaat dat? Ja en Nee. Ja: kennelijk gaat het samen in de persoon van Larry Kwak. Nee, dit gaat niet samen want:
 1. selectief data shoppen (cherry picking)
 2. anekdotisch bewijs: een kanker patiënt die hij op het nippertje heeft gered is een bewijs voor het ingrijpen van God
 3. negeren overduidelijke strijdigheden
 4. Compartmentalization: psychologisch mechanisme om cognitieve dissonantie te vermijden
 5. achterhaalde ideeën, smoesjes, onjuistheden, onnauwkeurigheden

fine-tuning

Laat ik beginnen met de meest verbazingwekkende uitspraak:
"Als de aarde 5 Mile (= 8 km)  dichter of verder weg van de zon had gestaan, dan zou er geen leven mogelijk zijn op aarde." [12:20]
Dit is een blunder omdat de afstand aarde-zon varieert van 147 en 152 miljoen km vanwege de elliptische baan die de aarde rond de zon aflegt (bron), (bron). Een jaarlijkse variatie van 5 miljoen km. De berekende 'bewoonbare' zone rond onze zon ligt tussen 0,95 en 2,4 x de afstand aarde-zon (bron). Dat is dus tussen de 142 en 360 miljoen km. De zone is 218 miljoen km breed. Als we toegeeflijk zijn, vergeven we hem deze fout, want hij had het verhaal lange tijd geleden gehoord. Maar, hij had kunnen vermoeden dat 5 km wel erg onwaarschijnlijk is en de getallen moeten controleren. Voor een wetenschapper is het altijd fataal om slordig te zijn met data. Vooral als je iets heel belangrijks wilt bewijzen.
Hij concludeert uit die 5 km: "De kans daarop door toeval is zo klein dat het méér geloof vereist dan dat er een schepper was die dit had ontworpen" [12:42]. Hij ziet niet in dat het een statistisch probleem is. Naar schatting zijn er 95–180 miljard bewoonbare planeten in ons Melkweg stelsel [1]. Daar moeten op statische gronden vele planeten bijzitten die geschikt zijn voor leven (bron).
Maar Kwak blundert niet alleen, hij haalt zijn informatie uit onwetenschappelijke bronnen als Institute of Creation Research (ICR). Zo succesvol als hij is op zijn eigen vakgebied, zo rampzalig is hij op dit terrein.

Larry Kwak: Gods hand in actie

probleem van het lijden


Vragensteller: "Als God bestaat waarom staat God het dan toe dat kinderen lijden en sterven?"
Kwak: (15:05) "We begrijpen niet waarom er lijden bestaat. Ik worstel daar zelf niet zo mee. Ik bid voor meer inzicht in de geheimen die er in de reageerbuis verborgen zitten  ... om uiteindelijke patiënten beter te maken."

Ik ben het met hem eens dat het een goed idee is om patiënten beter te maken. Maar, hij schakelt kennelijk zijn verstand uit, als het gaat om zijn geloof in God en het probleem van het lijden. Hij geeft er de voorkeur aan om het hele probleem van het kwaad te negeren. Hij weigert dus over dit probleem na te denken. Dat lossen theologen wel op! [4]. 

In de wetenschap is het niet verstandig om een probleem met je theorie te negeren. Geloof is kennelijk een totaal andere tak van sport. Maar als je problemen met je geloof uit de weg gaat, dan is het inconsequent om wel waarde te hechten aan 'ondersteunend bewijs' voor je geloof. Bijvoorbeeld als je Gods hand ziet wanneer jouw patiënt op het laatste nippertje goed reageert op jouw therapie. Hij ziet alleen 'bevestigingen' van zijn geloof. Dus: selectief data shoppen ('cherry picking').

Moraliteit


Kwak (22:28): "Evolutietheorie kan het ontstaan van moraal niet verklaren", "moraliteit is een universeel menselijke eigenschap".

Dit is een achterhaalde uitspraak. Veel diergedrag studies tonen aan dat er voorlopers zijn van moraal (o.a. Frans de Waal).  Hij maakt nota bene dezelfde fout die Francis Collins 12 jaar eerder heeft gemaakt! Dat standpunt heb ik gedetailleerd weerlegd.

Intelligent Design

Larry Kwak [22:49]: bewijs voor intelligent design
Kwak [22:53]: "Eén van de 'footprints' van God is het feit er back-up systemen zijn in de cel die de functie overnemen als er een is uitgevallen." "soms zijn er 5 of 6 back-up systemen voor ieder 'pathway'. En dat kun je niet verklaren door 'random chance' [5]. Dit is het bewijs dat ze geschapen zijn". 
Deze gedachte is typerend voor Intelligent Design. Hij vertelt niet om welke systemen het gaat, hij geeft geen namen, maar het klinkt als wat je vaker ziet in evolutie dat er gen-duplicaties hebben plaatsvinden. Die ziet hij aan voor backup-up systemen. [7]

Probleem met dit idee: waarom is er dan geen goed, waterdicht back-up systeem om kanker te voorkomen? Larry Kwak werkt zijn hele leven aan kanker, en dàt ziet hij niet! Kennelijk is zijn God vergeten om het menselijk genoom te voorzien van extra kanker-suppressor genen [2]. Andere langlevende dieren hebben een goed backup systeem om te voorkomen dat er kanker ontstaat. En dàt weet Kwak niet. Hij is hier opvallend selectief in zijn denken. Het is inconsequent om het probleem van het kwaad aan theologen over te laten, maar wel 'Gods hand' te zien in back-up systemen de cel. Hier maakt hij zichzelf belachelijk. Hij denkt als een Intelligent Design aanhanger in plaats van als een evolutiebioloog. Hij heeft wel in het interview gezegd dat hij evolutie niet verwerpt, maar ook dat evolutie nog niet 100% bewezen is. Hij zou zich eerst eens goed moeten verdiepen in de evolutietheorie.Conclusie


Hoe kan een succesvol wetenschapper tegelijk een onwetenschappelijke gelovige zijn?

Ten eerste: Ik vermoed dat top-wetenschappers zo'n groot deel van hun tijd in hun werk stoppen, dat ze geen tijd meer hebben om andere literatuur buiten hun eigen vakgebied (evolutietheorie, astronomie, etc.) te lezen.

Ten tweede: Kwak heeft er geen belang bij om voor- en tegen van zijn alternatief wereldbeeld te onderzoeken. Dat is ook niet het doel van geloof. Hij denkt onkritisch. Geen bijstelling van het wereldbeeld door strijdige waarnemingen, maar die feiten juist negeren. Hij denkt niet zelf na, maar laat sommige problemen over aan theologen, zegt op andere vragen het antwoord niet te weten, en gedraagt zich als een creationist/intelligent design aanhanger.

Ten derde: in zijn geloof gelden kennelijk andere regels, zijn geloof heeft een alternatieve waarheid, en gebruikt een poëtische taal. In het geloof mag alles wat in de wetenschap verboden is.

Wetenschappers hebben óók vooroordelen. Maar de wetenschap heeft een systeem ontwikkeld dat er op gericht is fouten te elimineren. Religie heeft andere doelstellingen; is niet gericht op waarheid. Helaas is het gevolg van dit alles een incoherent wereldbeeld.

Larry Kwak zei in ander verband: "I am able to compartimentalize things". Inderdaad. Hij realiseert zich niet dat hij wetenschap en geloof gecompartimentaliseerd heeft. Dat is een term uit de psychologie [3].
In het geloofs-compartiment in zijn hoofd bidt hij tot zijn God om hem te helpen bij het vinden van een kanker therapie en hij meent dat zijn God hem geholpen heeft. In het wetenschappelijk compartiment gebruikt hij uitsluitend de wetenschappelijke methode om kanker immunotherapie te ontwikkelen. Hij komt niet op het idee dat God altijd al heeft geweten hoe je kanker moet genezen. Hij wist hoe je back-up systemen in de cel moest maken. Waarom vertelt God Zijn geheim niet wanneer hij aan het bidden is om hulp bij het vinden van een kanker vaccin?

Het was beter geweest als Larry Kwak zich 100% aan zijn buitengewoon nuttig onderzoek zou wijden en zou afzien van creationistische, intelligent design speculaties.


vrijdag 14 dec: 'Intelligent Design' en 'Conclusie' verbeterd, en andere kleine verbeteringen.
zaterdag 15 dec: titel verandert in: 'Larry Kwak: geniaal wetenschapper en Intelligent Design aanhanger'.

Noten

 1. Naar schatting zijn er 95–180 miljard bewoonbare planeten in ons Melkweg stelsel: Als de schepper zo precies de afstand aarde-zon had gefinetuned, waarom schiep hij dan ook nog miljarden sterren en planeten? Als versiering? Mislukte probeersels? Het gevolg van een incoherent wereldbeeld. 
 2. "Their analysis showed that the giant tortoise lineages had genetic variants linked to DNA repair, inflammation control and cancer resistance." "there are more tumour-suppressor genes in giant tortoises than in vertebrates in general."  "Likewise, duplications of genes involved in DNA repair have been noted as related to longevity in several species."". Bron: Nature, The secrets of Lonesome George, Research Highlight, 03 December 2018 
 3. Compartmentalization is a subconscious psychological defense mechanism used to avoid cognitive dissonance, or the mental discomfort and anxiety caused by a person's having conflicting values, cognitions, emotions, beliefs, etc. within themselves". 
 4. Zo'n ontwijkend antwoord is begrijpelijk. Voor atheïsten is het probleem van het kwaad al een serieus probleem. Voor een theïst die in een goede en liefhebbende God gelooft wordt het probleem alleen maar groter. Dat levert zoveel stress op dat je het hele probleem beter kunt negeren. 
 5. 'Random chance': volgens mij is staat 'chance' al gelijk aan een toevals proces, dus 'random chance' is dubbelop. Een merkwaardige opvatting voor een wetenschapper. 'Random chance' is de oorzaak van kanker.
 6. Recentelijk verscheen het boek 'The Breakthrough: Immunotherapy and the Race to Cure Cancer', Charles Graeber, 2018. 320 pp. Een uitstekende review verscheen in Science, 14 dec 2018. Dit boek geeft een actueel overzicht over een snel groeiend onderzoeksveld. Het blijkt dat Kwak kanker immunotherapie niet heeft uitgevonden, dat verschillende pioniers hem voor waren, de naam 'Kwak' niet eens in het boek voorkomt. Maar in de Acknowledgments zegt hij: "Most of the people responsible for cancer immunotherapy are missing from this book."  Er zitten nu al 2000 nieuwe kanker immunotherapie geneesmiddelen in de pijplijn.
 7. "Die ziet hij aan voor backup-up systemen". Het tegenovergestelde zou wel eens waar kunnen zijn: redundante systemen zijn een aanwijzing voor evolutie zoals Niall Shanks en Karl Joplin (1999) betogen in: 'Redundant Complexity: A Critical Analysis of Intelligent Design in Biochemistry'. Wat hij ook kan bedoelen is: cytokine redundancy.

4 comments:

 1. Paar vragen aan u, als het mag.

  U zegt: " Er wordt helaas niet verteld wat hij precies heeft gemodificeerd en waarom het werkte. Dat zou ik heel graag willen weten." Is dit dan relevant voor uw pleidooi? Want dan raad ik aan alle studies over immunotherapie na te lezen daar dit juist uitvoerig beschrijft hoe/wat ze modificeren.

  "Hij geeft er de voorkeur aan om het hele probleem van het kwaad te negeren. Hij weigert dus over dit probleem na te denken. Dat lossen theologen wel op! [4]. " Wij zien enkel de compilatie van de makers natuurlijk en ik weet niet of het heel anders zou klinken mocht al het ruwe materiaal uitgezonden geweest. Wel is hij niet de enige topwetenschapper die deze vraag in deze televisieserie voorgeschoteld kreeg. Die anderen waarnaar ik hier "verwijs", antwoorden met de realiteit. Er is geen zwart-wit-antwoord. Een deel van het lijden komt logischerwijs voort uit keuzes die mensen maken (keuzes waarbij christenen geloven dat we die krijgen, want zonder vrije wil zou het leven doelloos zijn, we zouden slechts levende robotten). Wat sommige ziektes en kanker betreft, is het antwoord (als dat er al is) een pak genuanceerder. Zijn bepaalde mutaties opgetreden door veranderde leefomstandigheden of eetpatronen of... waar wij geen weet van hebben welk een bepaalde invloed uitoefenen op cellen/moleculen/wisselwerkingen in het lichaam? Geen idee. Dat wordt ook niet echt felgespreid aangehangen in christendom, select clubje. Maar in theorie kan dat wel, je kan duizenden jaren niet reconstrueren op dat vlak omdat er geen wetenschappelijke data is in deze. Wel mag duidelijk zijn dat Kwak evolutie niet afzweert. Veelgemaakte fout van atheïsten is dat ze christenen toeschrijven 0,0 in evolutie:degeneratie te geloven, maar het kan perfect dat iets geschapen is en dat er iets is als evolutie of degeneratie. Hoe dat precies ingevuld/vormgegeven wordt, verschilt dan weer wel. U beweert dat er wel bewijs is voor de evolutietheorie, maar zodra een theorie bewezen is, is het geen theorie meer. Niet voor niets dat de term evolutietheorie behouden blijft. Zoals Kwak terecht aangeeft, mensen zijn er nog niet in geslaagd om zelf leven te creëren. Er is ook niet bewezen dat een bepaalde "knal" leven creëert.
  "Religie heeft andere doelstellingen; is niet gericht op waarheid." Religie is daar wel op gericht, u mag dan ongelovig zijn en denken dat het gebaseerd is op onwaarheden, maar het streeft wel naar waarheid voor internen.

  "Hij denkt onkritisch. Geen bijstelling van het wereldbeeld door strijdige waarnemingen, maar die feiten juist negeren. Hij denkt niet zelf na, maar laat sommige problemen over aan theologen, zegt op andere vragen het antwoord niet te weten, en gedraagt zich als een creationist/intelligent design aanhanger." Welke strijdige waarnemingen??? Kan u ze bij naam noemen?
  En geloof je dat nu echt? Dat christenen zoals Kwak nooit kritisch denken als het over hun geloof??? Keep on dreaming. Het is niet omdat hij de antwoorden die theologisch gezien correct zijn wilt overlaten aan theologen, omdat dit hun vakgebied is, dat hij er niet over nadenkt. Dat zegt hij niet; integendeel! Hij heeft er zijn mening of beeld van, zegt die ook zelf, en geloof mij, daar gaat heus wel denkwerk aan voor. Het beeld dat christenen alles klakkeloos aanvaarden wat hen voorgekauwd is, is helaas een hardnekkig vooroordeel vanwege atheïsten dat niet gemakkelijk uit te roeien is spijtig genoeg. Ze denken vanuit hun overtuiging ipv de christenen, iets wat al niet kan. Andersom evenmin, christenen kunnen zich heel moeilijk inleven in redenaties van atheïsten (heb het nu niet over wetenschappelijke feiten, die staan op zich en vallen niet te betwisten uiteraard) als het gaat om geloof in de oerknal.

  ReplyDelete
 2. Kathleen, excuses voor de late plaatsing van je commentaar. Ik viste het vanochtend uit de moderatiewachtlijst waar in terecht kwam omdat het blog meer dan een maand oud is. De moderatie is bedoeld om spam te vangen.

  Ik probeer je te begrijpen.

  ReplyDelete
 3. Kathleen, If I understand you right, you are (and all Christians should) giving humans full responsibility for their own health (and well-being and the environment). So when somebody has a disease (cancer), then that is caused by the food one has eaten. So, cancer is not God's fault, but humans choose the wrong diet (for example red meat). Ultimately, following this logic to the end, that would mean that Christians do everything in their power to have a healthy (say vegetarian or vegan) diet, avoid air-pollution by driving electric cars or take the train, and install solar panels on their roofs, invest in wind power, etc. and avoid flying. If this all would be the consequence of what you are saying, then that would be a very good result.

  About scientific theories in general: they cannot be proven in the same way as mathematical proofs. Mathematical proof are forever. But theories in the natural sciences, specifically, the theory of evolution are supported gradually by more and more facts. So, if you have facts that support the common descent of birds and dinosaurs, you have not yet supported the common descent of -say- all mammals or of all life. You have to add evidence specific to that question. etc.

  I did not touch everything you said, you said so much, but I will wait first for your reply. Have a nice day!

  ReplyDelete
 4. Kathleen, you wrote "Zijn bepaalde mutaties opgetreden door veranderde leefomstandigheden of eetpatronen of... waar wij geen weet van hebben welk een bepaalde invloed uitoefenen op cellen/moleculen/wisselwerkingen in het lichaam? Geen idee. "

  If cancers are caused by lifestyle and food choices, then those unfortunate children with cancer are to blame for their cancer! It is their own fault! That is really a terrible harsh judgement! That is really merciless and only adds to their misery. Sorry, but is the inevitable consequence of your suggestion.

  ReplyDelete

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.