03 December 2018

Prof. Cees Dekker: "Ik geloof dat de wonderen in de bijbel echt gebeurd zijn."

Prof. Cees Dekker (Kavli Institute of Nanoscience, Technische Universiteit Delft) houdt er alternatieve feiten op na. In het EO programma 'Andries en de wetenschappers' vertelde hij dat hij geloofde dat Jezus was 'opgestaan uit de doden':
"Jezus was dood, dood, en die is weer levend geworden. ...
Dat kan natuurlijk helemaal niet, want cellen vergaan, lichamen vergaan, maar ik denk dat dit gebeurd is, en dat geloof ik." (20:09 min)
Dit zijn zijn eigen woorden. Bekijkt a.u.b. dat gedeelte van de uitzending om het te controleren. Maar het blijft hier niet bij:
"Ik geloof dat de wonderen in de bijbel echt gebeurd zijn. (19:41)
Diezelfde God kan ook de dingen anders laten gebeuren, en dan noem ik het een wonder." (19:55)
Verbijsterende woorden. En alsof dit nog niet genoeg is, zegt hij dit alles in het laboratorium van de TU Delft met zijn witte labjas aan (zie screenshot). Hij is dus 'in functie'. Hij doet zijn uitspraken als wetenschapper.

"Ik geloof dat de wonderen in de bijbel echt gebeurd zijn."

Hij had dit ook thuis kunnen zeggen, om te benadrukken dat het om privé opvattingen gaat, want thuis werden er ook tv opnames gemaakt.

Wonderen zijn 'alternatieve feiten' omdat ze onwaar zijn, in dit geval kunnen ze onmogelijk waar zijn, maar zijn onderdeel van het alternatief wereldbeeld, in dit geval het bijbels-christelijke wereldbeeld. Helaas, worden beweringen niet waar omdat ze in de Bijbel staan. Tenminste, zo gaat het niet in de wetenschap. Dekker begeeft zich in het kamp van alternative facts met Trump als meest bekende representant. Tevens plaatst hij zichzelf daarmee bij de groep gelovigen die de Bijbel letterlijk leest, waaronder de zgn. Jonge Aarde Creationisten.

Wat opvalt is dat Cees Dekker totaal ongevoelig is voor strijdigheden.  Geloven tegen beter weten in. Hij weet  dat een dood mens niet levend kan worden en toch gelooft hij het. Het valt hem zelf niet op dat hij een strijdigheid verkondigt. Je hoeft geen atheïst te zijn om dat te zien. Een wetenschapper behoort niet in iets te geloven als hij er geen bewijs voor heeft. Laat staan geloven in iets dat strijdig is met de wetenschap.

Nog een strijdigheid. Prof. Dekker realiseert zich kennelijk ook niet dat als je alle wonderen in de bijbel accepteert, je daarmee ook schepping (Genesis) accepteert. In de Listing of Miracles Recorded in the Old Testament Bible staat 'Creation' als eerste wonder [1].

Hoe moet je dit alles noemen? Minachting voor de wetenschap? Maar Dekker bedrijft wetenschap op topniveau, gezien de vele nationale en internationale prijzen die hij voor zijn wetenschappelijk werk heeft gekregen. Toch zijn en blijven wonderen in strijd met wetenschappelijke kennis.

Fraude? Het verschil met Diederik Stapel is dat Dekker –voor zover bekend– niet sjoemelt met onderzoeksdata. Maar hij verkondigt alternatieve feiten als wetenschapper (in een witte jas!). Dat toont in ieder geval aan dat hij niet in staat is een onderscheid te maken tussen privé opvattingen en wetenschappelijke opvattingen.
Verwart hij academische vrijheid, godsdienstvrijheid, en vrijheid van meningsuiting met het recht om als hoogleraar alternatieve feiten te verkondigen? Alternatieve feiten worden ook wel eens leugens genoemd. Dit gedrag schaadt het aanzien van de wetenschap in het algemeen en dat van de TU Delft in het bijzonder. Waarom zou je überhaupt je nog wetenschap bedrijven als je beweringen mag geloven zonder bewijs? Nog sterker, dingen mag geloven die strijdig zijn met de wetenschappelijke kennis? Dekker schendt het vertrouwen van de samenleving en de universiteit die hem een positie als universiteitshoogleraar (een eretitel!) gegeven heeft. Hij heeft misbruik van zijn positie gemaakt. 

Misschien word je een beetje overmoedig als je 1 miljoen euro van de KNAW en vele wetenschappelijke prijzen hebt ontvangen, en je benoemd bent tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw? Er lijkt een permanente feeststemming te heersen in het lab van Cees Dekker. Dit jaar nog uitgeroepen tot de beste docent van het jaar 2018 (met cheque van 15.000 euro) staat er op de website van het Cees Dekker lab. Het lijkt er op dat hoe méér wetenschappelijke erkenning, hoe brutaler en extremer zijn verkondiging van zijn privé geloof. Hij voelt zich onaantastbaar en wordt niet gehinderd door enige terughoudend als het gaat om het verkondigen van zijn privé geloof op de werkplek. Je verwacht zelfinzicht en zelfkritiek van een hoogleraar, maar als het succes naar je hoofd stijgt is dat kennelijk verdwenen.

Gezien zijn uitlatingen is Prof. Dekker ongeschikt om op te treden als ambassadeur voor de wetenschap. In tegenstelling tot iemand als natuurkundige Robbert Dijkgraaf die zijn taak als woordvoerder van de wetenschap voortreffelijk vervult door het houden van populair wetenschappelijke lezingen zonder ideologische bijbedoelingen. Dekker daarentegen houdt zich al zijn hele carrière bezig met het promoten van zijn eigen geloof door middel van een niet ophoudende stroom boeken, lezingen, interviews en tv-optredens. De verkondiging dat wonderen bestaan is daarbij een voorlopig dieptepunt.

Drie flessen: hier wordt wetenschap bedreven
en in wonderen gelooft

In plaats van ambassadeur van de wetenschap te zijn, werkt hij mee aan de poging van de EO om met de tv serie aan te tonen dat wetenschap en geloof prima samengaan. Jaren geleden censureerde de EO evolutie. Nog niet zo lang geleden was Dekker een aanhanger van Intelligent Design, later verwierp hij dat weer in een interview [2]. Dit jaar ondertekende hij de Leidse verklaring: oproep tot vrede tussen geloof en wetenschap [4] waarin hij onder meer evolutie als wetenschappelijke theorie aanvaarde. Nu accepteert hij schepping en alle andere wonderen in de bijbel.

Na deze tv uitzending wordt het tijd dat collega-wetenschappers ophouden met beleefd zwijgen en hem op zijn gedrag gaan aanspreken. Dat zal niet makkelijk zijn als je met hem moet samenwerken. Voor de collega's en studenten van Diederik Stapel was dit een uiterst moeizaam en pijnlijk proces. Maar het is nodig. Iemand die in wonderen gelooft hoort niet thuis in een instelling voor wetenschappelijk onderzoek. Zijn opvattingen horen thuis in de kerk of een Theologische Hogeschool. Cees Dekker begeeft zich (doelbewust) op het grensvlak van wetenschap en fictie. Hij loopt het risico de TU Delft en zijn wetenschappelijke activiteiten in een verkeerd daglicht te stellen [3]. Ik denk dat Cees Dekker meer beschermengelen heeft dan Coen Vermeeren die vanwege zijn UFO belangstelling ontslagen werd [5]. Prof. Dekker kan zich heel wat meer permitteren. Zijn kinderen zullen misschien wel eens gezegd hebben: "PA! Hoe kun je nu in wonderen geloven! Ben je gek geworden? Je bent natuurkunde professor!"

Conclusie

  
 • Een uitspraak is niet waar omdat die van een bepaald persoon afkomstig is. Als de president van het machtigste land ter wereld iets beweert, is het niet per definitie waar. Als een Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw onwaarheden beweert wordt het niet waar. 
 • Een uitspraak is niet waar omdat het in een bepaald boek staat. Als een bewering in de Bijbel of de Koran staat is het niet per definitie waar.
 • Geloven in iets waarvoor je geen bewijs hebt gaat tegen fundamentele wetenschappelijke principes in.
 • Geloven in iets waarvan je weet dat het niet waar is, is het equivalent van liegen en zelfbedrog
 • Slotconclusie: deze man is knettergek

 

Postscript 3 jan 2019

Het geloof dat God de natuurwetten kan instellen en opheffen wanneer hij wil is al heel oud. Michel de Montaigne (1533 - 1592) schreef dat al in zijn Essays:
"De christenen heeft Hij laten zien dat Hij al deze regels kan overschrijden zodra Hij maar wil. Inderdaad, waarom zou hij zich in Zijn almacht door grenzen en beperkingen laten weerhouden? Ten gunste van wie zou Hij ervan afzien voor zichzelf de wet te zijn?" 

De essays,  Nederlandse. vertaling, Athenaeum-Polak, Van Gennep, 6e druk 2012. p.640. [6].

Montaigne heeft het hier over natuurwetten. We zien dat het een speculatieve redenering is waarin niets bewezen hoeft te worden.
Nota bene: als God naar eigen goeddunken een natuurwet kan opheffen, waarom heeft Hij dan niet ingegrepen toen er 6 miljoen Joden vernietigd werden? Hij kon wonderen verrichten, maar deed het niet. Het pleidooi voor wonderen keert zich tegen de Free Will Defence. Zie blog: Andries en de wetenschappers (1). Nobelprijs winnaar William D. Philips: het probleem van het kwaad is opgelost.


Postscript 10 Dec 2018

Reactie TU Delft:

(toegevoegd 6 nov 2023)


Vorige blogs over dit onderwerp:


Noten

 1. Er staan alleen al 67 wonderen in het Oude Testament en een andere bron geeft plm. 260 wonderen in totaal. Stuk voor stuk in strijd met de wetenschap. Maar uitermate boeiend om door te lezen!
 2. Sliertjes door gaatjes trekken, nrc 18 sep 2010. Hij heeft geen boek geschreven om uit te leggen wat er mis is met Intelligent Design. Wel enige boeken om uit te leggen wat er mis is met Darwinisme.
 3. Omstreden hoofd van Studium Generale opgestapt, Delta, Journalistic Platform TU Delft, 06 september 2017. Coen Vermeeren nam UFO's en complottheorieën serieus. Taede Smedes heeft over het boek van Coen Vermeeren geblogd.
 4. De tekst (punt 5): "We dienen de onderscheiden rol van wetenschap en van religie (inclusief seculiere levensbeschouwingen) te respecteren: religieuze claims moeten niet boven gevestigde wetenschappelijke conclusies worden geplaatst...". Maar dat is precies wat Dekker heeft gedaan: religieuze claims, nl. wonderen zijn echt gebeurd, boven de wetenschap geplaatst. Want wonderen zijn strijdig met de hele natuurwetenschap. Dekker handelt ook nog in strijd met de 'onderscheiden rol van wetenschap en religie' door religieuze claims te doen in een witte labjas in een gebouw van de TU Delft. [ 5 dec 2018 ]
 5. Coen Vermeeren had bezwaar tegen de uitdrukking "UFO geloof" en dat heb ik vervangen. Hij schreef:
  "Persoonlijk zou ik mijn kennis over ufo's en 911 niet tot een geloof willen bestempelen. Ik doe onderzoek en trek conclusies over aantoonbare feiten. En die deel ik vervolgens zodat 'we het erover kunnen hebben'. Daar waar de feiten afwezig zijn, of - complot - achtergehouden worden, extrapoleer ik en speculeer ik met voor mij verdedigbare argumenten.  Daarmee heb ik nooit geambieerd om bij een 'geloof' te horen. Noch doen dat de vele duizenden getuigen - getrainde waarnemers als militairen, piloten, luchtverkeersleiders en zelfs astronauten - van objecten in de lucht en in de ruimte (en als u wilt, explosies in en bij de Twin Towers)." [toegevoegd: 7 dec 2018 ]
 6. Met dank aan Susan die het 1474 pagina's tellende werk aan het lezen is en mij op de passage attendeerde. [3 jan 2019]

29 comments:

 1. gert,

  heeft de TU Delft intussen nog niet officieel gereageerd? Dan zou Kees wel eens betere viendjes kunnen hebben dan die UFO-gelovige.

  Overigens had Knevel wel even door kunnen vragen, maar ja, die was al lang blij dat een echte grote geleerde waarachtig in dezelfde kul geloofde als hij.

  Misschien dat de zeergeleerde J Riemersma ons hier verder kan helpen? ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ps

   Ik vroeg JR ooit waarom hij dan eigenlijk niet gewoon in Zeus geloofde, ook een mooi verhaal toch?

   Toen kwam hij met de onsterfelijke vondst dat geloof in de oppergod van de Grieken te zeer in strijd was met wat we dankzij de wetenschap - o.a. het Darwinisme- nu allemaal weten.

   Nou, ik kan je wel vertellen dat er nauwelijks een grotere rokkenjager is geweest dan Zeus. En zijn strapatsen kloppen ook helemaal met wat de evolutiepsychologen ons weten te vertellen. Als dát niet geloofwaardig is, weet ik het ook niet meer ;-)

   Delete
 2. Harry "heeft de TU Delft intussen nog niet officieel gereageerd? "
  Als je zoekt op
  https://www.tudelft.nl/zoeken/?q=Cees+Dekker
  dan zie je dat hij de ene na de andere wetenschappelijke prijs ontvangt. Deze had ik nog niet genoemd:
  Cees Dekker ontvangt Nanosmat Prize 2017
  Nergens is ook maar iets te vinden dat hij in wonderen gelooft.
  Maar ik ga mailen naar een contactpersoon van de TUD.

  ReplyDelete
 3. Harry, er is inmiddels een reactie binnen, maar die publiceer ik nog even niet, om het verdere verloop van de email uitwisseling niet nadelig te beïnvloeden.

  ReplyDelete
 4. Gert

  "Wonderen zijn 'alternatieve feiten' omdat ze onwaar zijn, in dit geval kunnen ze onmogelijk waar zijn,"

  Als er een God bestaat dan is er toch geen enkele reden waarom wonderen niet kunnen?
  Een wat plat voorbeeld. God stuurde engelen in onzichtbaarheidskleding , nou ja was niet eens nodig , het was zo wie zo nacht...en de volgende ochtend stonden de engelen bij het graf.

  Als er een intelligent onzichtbaar wezen is (de schepper of buitenaards leven ?) die meer kennis heeft dan wij...dan kan alles

  ReplyDelete
 5. Hoi Andre, er is wel een reden waarom wonderen niet kunnen. Dekker zegt het zelf: "Dat kan natuurlijk helemaal niet, want cellen vergaan, lichamen vergaan."

  ReplyDelete
 6. Gert

  Ja maar dat is het NATUURLIJKE proces.
  Wij zetten beesten op sterk water of vriezen ze in en dan gaan ze lang mee
  En er zijn ondernemingen die mensen invriezen in de hoop hebben dat die dan weer ter zijne tijd tot leven gewekt kunnen worden.
  We kunnen het nog niet maar ik acht de kans aanwezig dat we deze eeuw een heel eind komen .
  Als wij het kunnen hoeveel te meer een God van de schepping?

  Maar het ging om de zin
  "Wonderen zijn 'alternatieve feiten' omdat ze onwaar zijn"
  Dat is eigenlijk hetzelfde als "wonderen zijn onwaar" maar dat is een geloof stelling want dat is juist de vraag

  ReplyDelete
 7. Andre, "wonderen zijn onwaar" berust niet op een geloof of ideologie. Ik gebruikte een samenvatting, omdat ik niet alle feiten ter ondersteuning kan opsommen.
  Verouderingswetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat er 7 soorten verouderings-schade in het lichaam optreden:
  1. Mutations – in chromosomes
  2. Mutations – in mitochondria
  3. Junk – inside of cells
  4. Junk – outside of cells
  5. Cells – too few, cellular loss
  6. Cells – too many, cellular senescence
  7. Extracellular protein crosslinks
  zie:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Aubrey_de_Grey#The_seven_types_of_aging_damage

  Een levend lichaam is niet in staat deze schade in voldoende mate te repareren. Schade accumuleert in de loop van het leven. Daarom gaan we uiteindelijk allemaal dood. Als we dood zijn wordt er helemaal niets meer gerepareerd, en vallen cellen uiteen in onderdelen, losse moleculen. Dit heel in het kort om te laten zien dat "wonderen zijn onwaar" niet per definitie geldig is, maar in concrete gevallen op wetenschappelijke kennis berust.
  Als fysicus kent Dekker niet die details, maar kent de conclusies die biologen hebben getrokken.

  In tegenstelling tot de wetenschap zijn beweringen als "God kan alles" per definitie waar omdat God per definitie almachtig is. Zo hebben mensen God gedefinieerd. Definities zeggen niets over de werkelijkheid. Definities zeggen hoe je woorden moet gebruiken.

  ReplyDelete
 8. Andre (2) je pleidooi voor het bestaan van wonderen: realiseer je je dat als God echt wonderen doet/heeft gedaan, dat dan het probleem van het kwaad des te urgenter wordt? 261 wonderen in de bijbel, geen probleem, maar waarom krijgen er in Nederland jaarlijks 550 kinderen kanker? Dit komt door mutaties in hun DNA, geen willekeurige mutaties, want ieder mens krijgt in de loop van zijn leven mutaties, maar mutaties in cruciale genen.
  zie:
  https://research.prinsesmaximacentrum.nl/nl/news-events/news/gezonde-bloedstamcellen-evenveel-dna-veranderingen-als-leukemie
  Als God wonderen kan verricht en in het verleden heeft gedaan, waarom kan hij dan niet een klein wonder verrichten en zorgen dat kinderen niet die fatale mutaties in hun DNA krijgen? Of nog beter de natuurwetten zo maken dat kinderen geen kanker krijgen?

  ReplyDelete
 9. Gert

  Wat betreft natuurlijke veroudering heb ik nooit helemaal begrepen waarom eencelligen blijkbaar niet oud worden. Waarom is een nieuwe spiercel op 50 jarige leeftijd ouder dan een nieuwe spiercel op 10 jarige leeftijd ? Zo niet dan hebben we een methode om lang te leven .Worden eicellen oud? Zijn kinderen van oudere moeders minder "jong" als ze geboren worden? Zo maar wat vragen.

  Maar goed waar het mij om gaat is dat als er een God is die ingrijpt (of als je dat makkelijker kunt voorstellen een "buitenaardse alien") dat natuurlijke processen geen of in ieder geval veel minder een rol spelen.

  Het gaat dus om de vraag bestaat er een intelligente entiteit die zich aan ons oog onttrekt en die dit zou kunnen . Het gaat NIET om natuurlijke processen.

  Ik weet niet of het probleem van het kwaad urgenter wordt.
  Je kunt er vanuit verschillende hoeken tegen aan kijken. Afgelopen zondag was er nog een aflevering van Andries Knevel en nu met Larry Kwak.
  Voor hem was het lijden van de ander een keiharde motivatie om het lijden op te heffen via zijn werk.

  En ik denk dat we het hier mbt God vooral hebben over onschuldig lijden. Als mensen risico's nemen bijv met riskant hard rijden en de kinderen in de auto of mensen op straat zijn daarvan de dupe kun je dat dan aan God toeschrijven ?
  Tegenwoordig kunnen mensen gemakkelijk kiezen voor kinderen en hoeveel. Men weet van te voren dat er een zeker risico is op een groot scala van afwijkingen en ziekten . Wiens "schuld" is het nu als er wat mis gaat? Het valt onder calculated risk. Maar blijkbaar vinden ze het leven zo mooi dat ze dat risico bereid zijn te nemen

  Als je zoals Larry Kwak meent door het geloof extra motivatie zou krijgen om de situatie te verbeteren dan is die God ook weer niet zo slecht .

  ReplyDelete
 10. gert,

  ik wil nog wel een duit in het zakje doen maar ook voorkomen dat we weer in oude discussies vervallen.

  ik denk dat een zinnige discussie over de verhouding wetenschap- religie maar om één vraag draait: bestaan er natuurwetten, of is alles toeval?

  De hele kwestie, metaforisch uitgedrukt- dat deed de grote geleerde hier bewust- is door hem vervat in die ene vraag:

  had god een keuze, een alternatief, toen hij de wereld schiep?

  Natuurlijk bedoelde A. E. niet de god van de bijbel of die uit een ander verhaaltje. Maar de vraag is a: zijn er universeel geldende wetten/begrippen, en b: waar komen die dan vandaan?

  A.E wist heel goed dat je nooit je metaforen letterlijk moet nemen, zelfs al zijn ze ooit letterlijk bedoeld.

  Wat je Dekker volgens mij dus kwalijk kunt nemen is dat hij metaforen wel letterlijk neemt. Zélfs als gelovige heeft hij daarvoor geen excuus: hij had béter kúnnen en móeten na Augustinus, nota bene de belangrijkste kerkvader. Hij is dus slecht ingevoerd in zijn eigen ideologie (geldt uiteraard voor al die steile gelovigen, bijna p.d zou je zeggen!)

  De tweede grote vraag die onmiddellijk met de eerste samenhangt - en die hierboven op de achtergrond ook duidelijk mee speelt- is dan: hoe kan het dan dat wij die wetten kunnen kennen? Het simpele punt is: Daar hebben we dus totaal geen idee van. (voorspelling: en het gaat ook niet lukken met die savannen-epistemologie (op darwinistische grondslag))

  Verder denk ik dat het idee dat 'alles toeval is en toeval alles' uiteindelijk geen serieus antwoord zal blijken te zijn. Dingen gebeuren namelijk nu eenmaal wél of ze gebeuren helemaal niet.
  (overigens denk ik dat het niet toevallig is dat de meerderheid van de wiskundigen Platonist is)

  Toeval is een proxy voor onze onwetendheid - gevolg van gebrek aan data, aan adequate modellen, aan rekentijd, of een combinatie van drie.

  Het verschil is eigenlijk dat je aan toeval leuk kunt rekenen en zo (en dat doen ze tegenwoordig dan ook driftig). En aan god niet, die kun je hooguit citeren- maar zijn woorden hebben we alleen van horen zeggen!

  De overeenkomst is dat je met toeval alles (weg) kunt verklaren, net als met god

  ik zou de theologen niet graag de kost geven die uiterst spitsvondig zo bijv het probleem van het kwaad in de wereld weg wisten te poetsen- te beginnen bij Thomas van Aquino (Niet toevallig de beschermheilige van de Katholieke Universiteit. Vertel mij wat!)

  En ja, ik denk ook dat, m.m., e.e.a niet alleen geldt voor de wetenschapper Dekker.  ReplyDelete
 11. Harry P

  "ik denk dat een zinnige discussie over de verhouding wetenschap- religie maar om één vraag draait: bestaan er natuurwetten, of is alles toeval? "

  Heeft Einstein dit niet gezegd ivm de Kwantummechanica ?
  Afgezien van van 't Hoofd en sommige anderen is er sprake van beide. Ruimte zat voor God :)

  ReplyDelete
 12. Andre, ja ik heb Larry Kwak ook gezien, bijzonder interessant en nuttig onderzoek. een man met vele wetenschappelijke prijzen. Zonder meer de moeite waard om over te bloggen. Ga ik doen.

  Of bacteria verouderen? Theoretisch kan van de 2 dochtercellen er een verouderen en doodgaan, en de ander doorleven en weer delen. Maar de dochtercellen kunnen niet beide verouderen en doodgaan anders zou de soort uitsterven. Vergelijk bacteria met stamcellen, en inderdaad met eicellen en sperma.

  Hoe kun je veroudering tegengaan? Door zoveel mogelijk de 7 types Aubrey-de-Grey-schade (zie hierboven) te repareren. Geen schade, geen veroudering, geen dood.
  Daarbij komt dat een bacterie een genoom heeft dat 1000x kleiner is dan het onze, en dus makkelijker te onderhouden.

  (wordt vervolgd)

  ReplyDelete
 13. Andre
  volgens G 't Hooft (met een t)- en een heleboel anderen- valt hier niet te schipperen: of de wereld zit deterministisch in elkaar, of niet.

  Einstein hield tot het laatst toe vast aan zijn stelling dat de QM onvolledig is. 't Hooft trouwens ook, zover ik weet.

  ReplyDelete
 14. Harry

  Inderdaad , en ik had zijn boekje "bouwstenen van de schepping" nota bene voor mij liggen.
  d, t en dt het blijft een probleem. :(

  ReplyDelete
 15. Beste Gert, eergister was ik op een symposium over academische vrijheid, zie https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/news/archief2023/nieuwsberichten/1010-guf-lustrum-symposium voor wat achtergronden. Ik moest daardoor weer denken aan deze blog over Cees Dekker.

  Ik denk dat je algemene conclusie ("Dit gedrag schaadt het aanzien van de wetenschap in het algemeen en dat van de TU Delft in het bijzonder.") klopt. Op het symposium kwam duidelijk naar voren dat wetenschappers van Nederlandse universiteiten, en zeker hoogleraren, zich bij hun publieke optredens niet al te ver buiten hun eigen vakgebied mogen begeven m.b.t. tot het doen van het soort uitspraken wat Cees Dekker hier bij de EO heeft gedaan. Het is extra kwalijk dat Cees Dekker dit in het lab heeft gedaan en dat hij toen zelfs een labjas droeg. Maar ook als privépersoon kan Cees Dekker dit soort uitspraken niet doen.

  De bewuste uitspraken vallen namelijk (ver) buiten de grenzen van de academische vrijheid. Daarnaast klopt het dat deze uitspraken heel erg duidelijk totaal niet in het belang zijn van de TU Delft en van de Nederlandse wetenschap in het algemeen. Cees Dekker kan zich dus alleen maar beroepen op zijn recht op vrijheid van meningsuiting m.b.t. het doen van deze uitingen als hij er ook de consequenties van aanvaardt, namelijk per direct ontslag nemen (of op staande voet worden ontslagen door TU Delft). Met andere woorden, zijn vrijheid van meningsuiting is (wat) minder geworden, omdat hij een baan heeft aangenomen bij de TU Delft als hoogleraar in de exacte vakken. We zien hier een bekend probleem waar sommige gelovigen, waaronder Cees Dekker, niet mee om kunnen gaan: accepteren dat het inherent is aan hun functie dat ze niet langer onzin kunnen verkondigen.

  Via een omweg kun je bovendien stellen dat Cees Dekker hier in strijd heeft gehandeld met (de geest van) de normen 49 en 50 in Hoofdstuk 3 van de Gedragscode. Daarin staat: "49. Beoordeel niet als twijfel kan rijzen over de eigen onafhankelijkheid, bijvoorbeeld vanwege mogelijke zakelijke of financiële belangen. // 50. Beoordeel niet, of alleen in algemene zin, buiten het domein van de eigen deskundigheid." Op https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/integriteitsbeleid/wetenschappelijke-integriteit staat nergens dat er een uitzondering zou zijn voor Cees Dekker.

  Je schreef in je bericht van 6 december 2018: "er is inmiddels een reactie binnen, maar die publiceer ik nog even niet, om het verdere verloop van de email uitwisseling niet nadelig te beïnvloeden." Is hier nog iets uitgekomen?

  ReplyDelete
 16. Klaas van Dijk, dank voor je reactie.
  Je schrijft "De bewuste uitspraken vallen namelijk (ver) buiten de grenzen van de academische vrijheid."
  Het is goed op te merken dat er überhaupt grenzen zijn aan de academische vrijheid.
  Over die reactie die ik gehad heb van TU Delft, dat moet ik nagaan of ik die nog kan terugvinden.
  Kort samengevat: de reactie van de TU Delft was zeer teleurstellend en ze laten Cees Dekker gewoon zijn gang gaan (met niets dan zwakke smoesjes).
  Gert

  ReplyDelete
 17. Beste Gert, bedankt voor je reactie. Ik ben benieuwd of je de correspondentie met TU Delft nog kunt terugvinden. De reactie verbaast mij niets.

  Antoon de Baets https://www.rug.nl/staff/a.h.m.de.baets/ was 1 van de sprekers op dit symposium over academische vrijheid. Via https://www.concernedhistorians.org/content/about.html kun je PDF's van erg veel van zijn publicaties downloaden, bijvoorbeeld https://www.concernedhistorians.org/content_files/file/va/antoon_de_baets-academic_freedom_between_history_and_humanrights(2021).pdf

  Dit is het hoofdstuk "Academic Freedom Between History and Human Rights in a Global Context" in een dik boek uit 2021. In dit hoofdstuk staat op pagina 926:

  "Professional norms enable to draw a line between eccentric but permissible positions and unacceptable incompetence or dishonesty. Pseudoscience (Holocaust denial or creationism, for example) does not meet these norms and can be removed from the protection of academic freedom (Fish 2001).[5] Noot [5]: See also United States District Court for the District of Utah 2001, C (“free speech”). The discussion of whether knowledge is scientific or not is known as the demarcation debate. See De Baets 2009, 11–14; see also De Baets 2021. Theories which according to the scientific consensus are pseudoscientific do not meet the UN requirement of acceptability because they lack quality: see CESCR 1999, § 6c. Of course, scientific research into pseudoscientific theories is allowed."

  Antoon de Baets besprak tijdens zijn lezing de informatie op
  https://www.concernedhistorians.org/content_files/file/va/opinion8.pdf Hij besprak al deze punten en hij gaf er zijn opmerkingen bij. Ik denk dat het hoofdstuk "Academic Freedom Between History and Human Rights in a Global Context" een prima inleiding is om wat meer grip te krijgen over de grenzen van academische vrijheid.

  ReplyDelete
 18. Beste Gert, ik vond in Table 53.2 op pagina 936 van het hoofdstuk " "Academic Freedom Between History and Human Rights in a Global Context" twee belangrijke aanvullingen.

  1. Bij het onderwerp "Epistemology" staat in de kolom "Academic freedom": "Does not protect opinions or facts which after academic debate are held to be definitely unfounded (opinions) or false (facts)." Met andere woorden, gebrabbel (van Cees Dekker) over wonderen, over een drijvende kinderboerderij, over mensen die wel 600 jaar oud zijn geworden, over groene mannetjes die op Mars zouden wonen, of over een Aarde van <10.000 jaar oud, etc., valt (bij lange na) niet onder academische vrijheid.

  2. Daarnaast staat in deze tabel bij het onderwerp "Scope (expression/conduct)" in de kolom "Academic freedom": "Discipline-related facts and opinions on- and off-campus." Opnieuw vallen de bewuste uitspraken van Cees Dekker (ver) buiten de grenzen van de academische vrijheid: het gaat om uitspraken die niets te maken hebben met zijn "Discipline". Overigens dikke kans dat iemand als Cees Dekker dit zal ontkennen. De ondertussen van de UvA verwijderde docent Laurens Buijs beriep zich ook altijd op zijn vakinhoudelijke achtergronden en op zijn vakinhoudelijke deskundigheid bij het doen van de meest bizarre uitspraken over corona en over de coronavaccins.

  Het citaat "Peer review is an integral part of the scientific habit and helps guarantee objectivity and reach provisional consensus. As Thomas Haskell formulated it: “The price of participation in the community of the competent is perpetual exposure to criticism” (Haskell 1996, p. 47)" op pagina 925 is slecht nieuws voor Ronald Meester.

  ReplyDelete
 19. Beste Klaas van Dijk, de reactie van TU Delft op mijn mails staat hier:
  Reactie TU Delft op mijn blog over prof. Cees Dekker. TU Delft: een christelijke universiteit?. (heb ik toegevoegd als Postscript aan dit blog).

  Dank voor je nieuwe citaten (Antoon de Baets.) Ook volgens die maatstaven is Prof. Cees Dekker volkomen fout, corrupt moet je misschien wel zeggen.
  Leuke opsomming van wonderen: ... over een drijvende kinderboerderij ! ... Als de Ark van Noach ook tot de wonderen van de Bijbel gerekend wordt, gelooft Dekker dus ook letterlijk dat alle dieren van die tijd een onderdak kregen op de Ark. Er komt een boek over het wonder van de Ark (door bioloog Raoul Langejans).

  ReplyDelete
 20. Beste Gert, bedankt voor het uitzoeken en voor het toevoegen van de link. Daar zonet een reactie geplaatst en lezers geïnformeerd dat er hier meer opmerkingen van mij zijn te vinden.

  Ik en anderen zijn tegenwoordig regelmatig in debat met een echte jonge-aarde creationist, te weten Pieter Borger https://veranstaltungen.wort-und-wissen.org/referenten/ Als 'Peer Terborg' heeft hij erg veel gepubliceerd in het 'Journal of Creation', zie
  https://creation.com/search?q=Peer+Terborg#gsc.tab=0&gsc.q=Peer%20Terborg&gsc.page=1

  De term 'drijvende kinderboerderij' heb ik overgenomen van iemand anders, iemand die al jarenlang debatteert met Pieter Borger. Zou Cees Dekker ook geloven dat die drijvende kinderboerderij gebouwd is door een man van wel 600 jaar oud (samen met wat familieleden)? Ik ga nog eens even goed nadenken of ik alsnog een klacht hierover ga indienen bij de TU Delft.

  ReplyDelete
 21. Beste Gert, afgelopen maart was ik bij een debat in Deventer tussen de jonge-aarde creationist Pieter Borger en Bart Klink, auteur van onder andere http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/312-de-wetenschappelijke-dwaalwegen-van-een-creationistisch-bioloog Na afloop van het debat heb ik geruime tijd gesproken met Duur Aanen, de (een) initiatiefnemer van de Leiden Declaration https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Plant-Sciences/Laboratory-of-Genetics/Leiden-Declaration-on-Evolution-and-Religion.htm Uiteraard hebben we het toen uitgebreid gehad over deze Leiden Declaration. Het lijkt mij dat de gewraakte uitspraken van Cees Dekker niet in overeenstemming zijn met de tekst van deze versie van de Leiden Declaration? Is het 100% zeker dat ook Cees Dekker deze versie van de Leiden Declaration heeft ondertekend?

  ReplyDelete
 22. Klaas, Cees Dekker staat als nr 9 onder de Leiden Declaration, dat kan niet anders betekenen dan dat hij ondertekenaar is. Cees Dekker heeft op tv gezegd (25 nov 2018): ""Ik geloof dat de wonderen in de bijbel echt gebeurd zijn." (zie mijn blog daarover). Als het scheppingsverhaal in Genesis ook een wonder is (hoe kan het anders?) dan impliceert dat dat de evolutietheorie niet tegelijk waar kan zijn, en dat is in strijd met punt 1 van deLeiden Declaration:
  "the scientific theory of evolution, as it has been developed over more than one and a half centuries, currently provides the best explanation for the diversity, distribution, history and ongoing change of life on earth; ".
  Dus in die EO uitzending verkondigt hij opvattingen die lijnrecht in strijd zijn met de evolutietheorie die hij in de Leiden Declaration zegt te onderschrijven, en dat allebei in het jaar 2018.

  ReplyDelete
 23. Beste Gert, ik zie nu het tabblad waar Cees Dekker inderdaad bij nummer 9 staat. Erg pijnlijk voor de TU Delft, voor de KNAW https://www.knaw.nl/leden/dekker en voor NWO https://www.nwo.nl/prof-dr-c-cees-dekker Ronald Meester staat niet op de lijst. Wellicht was hij niet aanwezig op deze dag?

  ReplyDelete
 24. Ronals Meester was niet aanwezig op de hele bijeenkomst.

  ReplyDelete
 25. Beste Gert, ik kwam https://delta.tudelft.nl/article/vrij-van-meningsuiting tegen (gepubliceerd op 18 januari 2024) en ik moest meteen denken aan de bewuste uitspraken van Cees Dekker. Zijn er wellicht 'speciale regels' voor (uitspraken van) Cees Dekker?

  Het artikel is geschreven door Bob van Vliet ("docent bij de faculteit 3mE en gespecialiseerd in ontwerponderwijs.") en het begint als volgt:

  "Het lukt mij niet om over onderstaande een prettig leesbaar stukje te schrijven. Wat ik ook probeer, het wordt cynisch en boos. Ik heb het opgegeven. Deze maand geen lopend verhaal, maar een feitenrelaas in bulletpoints: Op 7 december 2023 zond de universiteit via een livestream de ‘TU Delft Talkshow’ uit. Het hoofd corporate communications presenteerde dit programma. Er was geen onafhankelijke presentator of redactie die met onverwachte of kritische vragen kwam. In deze volledig door henzelf gecontroleerde setting zei rector magnificus Tim van der Hagen namens het college van bestuur (cvb) dat vrijheid van meningsuiting niet thuishoort op de campus. En: “geen demonstraties, geen banners of iets dergelijks en ook geen uitspraken die mensen als kwetsend kunnen ervaren.” Hier kwam kritiek op. Intern in de vorm van bezorgde e-mails en publiek als onderdeel van een breder betoog https://delta.tudelft.nl/article/zo-verliep-de-tweede-midden-oosten-teach-op-de-tu-delft over hoe universiteitsbestuurders met dit soort uitspraken een fundamenteel onbegrip van academische waarden aan de dag leggen. Het cvb liet deze kritiek onbeantwoord. (....)."

  ReplyDelete
 26. Dank voor je bericht. Gelukkig hebben universiteitsbestuurders niet kunnen verhinderen dat Delta dit heeft kunnen publiceren.
  Het laatste bericht over Cees Dekker in Delta is uit 3 sept 2018: "Ik wil God dienen, nuttig zijn voor mijn naasten en fundamentele wetenschap bedrijven." (commentaar overbodig)
  https://delta.tudelft.nl/article/leermeester-cees-dekker-kan-niet-goed-stilzitten

  ReplyDelete

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.