03 December 2012

NRC journalist Steven de Jong gelooft in de creationistische Darwin-Hitler propaganda


NRC-journalist Steven de Jong schreef naar aanleiding van het verschijnen van het boek Darwin: Portrait of a Genius van de historicus Paul Johnson, een artikel onder de afgrijselijke titel Darwin hielp ‘natuurlijke selectie’ een handje. Geen wonder dat Holocaust volgde [1]. Het lijkt meer op de bekende ID-creationistsche 'Darwin-Hitler-connection' propaganda, dan op een boekbespreking. De nrc heeft er een juridische disclaimer bijgezet: "Dat is persoonlijk en niet het standpunt van nrc.nl, laat staan de krant." Heel fijn! Ik neem aan dat de nrc hem betaalt. Ik ben nu psychologisch eventjes niet meer in staat om geld te geven aan het nrc. En ik stond op het punt een digitaal jaarabonnement te nemen.

Ik blog hier met tegenzin over. Ik heb al verschillende keren geblogd [2-5] over de zogenaamde 'Darwin-Hitler connection'. Ik zal hier de ergste beweringen van Steven de Jong van kort kommentaar voorzien.

Steven de Jong: "Darwin hielp ‘natuurlijke selectie’ een handje. Geen wonder dat Holocaust volgde".
Oorspronkelijk was de titel:
"Darwin hielp ‘natuurlijke selectie’ een handje. Logisch dat Holocaust volgde" (nrc dagoverzicht 27 november: het beste van het web).
De Jong heeft dus zitten editen ná publicatie zonder dat duidelijk te maken op de nrc website [6].
'Geen wonder' of 'logsich' klinkt als een excuus. Een excuus voor de nazi's die ter verantwoording werden geroepen tijdens de Neurenberger processen (zoals U weet zijn de nazi's toen veroordeeld). Waarom? Als de holocaust echt logisch volgt uit Darwin, dan mag je dat aanvoeren als oorzaak van je handelen, of op zijn minst als verzachtende omstandigheden. Mogelijke Nazi redenering: "Ik kon er niets aan doen, ik ben niet verantwoordelijk: Darwin made me do it! Weg vrije wil en eigen verantwoordelijkheid. Zou de Jong deze logische consequentie van zijn gedachtengang durven trekken? Als hij consequent door redeneert, zou hij alle nazis moeten vrijspreken. Ze zijn onschuldig. Darwin is schuldig. Als hij die conseqeuntie niet durft te trekken, dan moet hij ook niet roepen: "Logisch dat de Holocaust volgt!"

Steven de Jong: "Onder aanhangers van de evolutietheorie is het not done om de grondlegger ervan verantwoordelijk te houden voor mensonterende toepassingen als de Holocaust."
'Not done'? 'Aanhangers'? [7]  
Maar aan het eind van zijn blog schrijft de Jong: "Darwins theorie is misbruikt zoals een dna-databank misbruikt kan worden. Het kwaad zit hem echter niet in de theorie of de techniek, maar in de toepassing ervan."
Kennelijk is de Jong aan het eind van zijn artikel tot de conclusie gekomen dat niemand de grondlegger van de evolutietheorie verantwoordelijk kan houden voor de mensonterende toepassingen als de Holocaust, in tegenstelling tot het begin. De Jong gaat pas gaan nadenken als het artikel (bijna) af is?

Steven de Jong: "Voor de eerste aanwijzing hoeven we niet ver te zoeken, aldus de Britse historicus Paul Johnson in ..."
Was het misschien verstandiger geweest om éérst even te googelen naar recensies van het boek van Paul Johnson? Dan had hij gezien dat Johnson een zeer controversieel boek had geschreven [8-9], dat Johnson een conservatief katholiek was, en dat je niet zomaar onkritisch een boek als basis voor een artikel kunt nemen. Zeker als je geen deskundige bent op het gebied van de uitgebreide Darwin literatuur, antisemitisme, de historische oorzaken van het nazisme en WO2, Het charisma van Adolf Hitler, etc.

Steven de Jong begaat een eindeloze hoeveelheid fouten doordat hij steeds onkritisch anti-Darwin bronnen voor waar aanneemt. Keer op keer citeert hij Johnson alsof het een Darwin-expert was. Verder illustreert de Jong zijn 'betoog' met youtube filmpjes met o.a. Intelligent Designer en historicus Richard Weikart erin (interessant!). Als de Jong wat had gegoogeld dan had hij gezien dat zelfs Christen, ID-er en historicus Weikart, degene die de zogenaamde 'Darwin-Hitler-connection' heeft uitgevonden, verrassend kritisch schreef over het boek van zijn collega historicus Paul Johnson [10-11]. Weikart ontdekte vele historische fouten en onnauwkeurigheden in het boek van Johnson:
"Critics of Darwinism should beware of Johnson's biography. Some elements of it are alluring, but it contains so much misinformation that it damages the cause of the truth. Anyone relying on it will be leaning on a broken reed." [15]
Steven de Jong:  "De auteur kan Hitlers autobiografie en politiek program Mein Kampf (mijn strijd) daarom niet los zien van Darwins struggle for life. ... Darwins invloed op Hitler komt het best tot uiting in ..."
De grootste fout die de Jong begaat (net als Paul Johnson) is wel het gigantisch anachronisme: woorden als ‘selectie’, ‘strijd’, ‘begunstigde’ uit de titel [12] van een 19e eeuws boek interpreteren op een na-oorlogse, 21e eeuwse manier! [13]. de oorlog, de holocaust, het dagboek van Anne Frank, de Neurenberger processen waarin nazis veroordeeld werden, ooggetuigeverslagen en films over concentratiekampen en gaskamers, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, kunnen wij zeggen dat 'strijd', 'ras' en 'selectie' zeer beladen woorden zijn! Maar dat waren ze niet (zeker niet op dezelfde manier) in Darwin's tijd. Dat is een ding dat zeker is.

Darwin was fout in de oorlog
Met de kennis van nu, oordelen over mensen in het verleden: dat heet anachronisme. Nota bene, Steven de Jong krijgt het voor elkaar om te schrijven: "Adolf Hitler was een kind van zijn tijd", alsof Charles Darwin geen kind van zijn tijd was!  

Tip
Als U een boek wil schrijven, zorg er dan voor dat woorden in de titel over 150 jaar geen andere betekenis kunnen hebben.

Noten
 1. Met dank aan Gerdien de Jong, die mij op het artikel attent maakte.
 2. Het demoniseren van Darwin 20 december 2006
 3. Weikart’s misbruik van de term ‘evolutionaire ethiek’ 25 juni 2010
 4. Darwin, Hitler, God 1 november 2010
 5. God, Hitler and the Free Will Defense 2 november 2010
 6. als je googelt op de oorspronkelijke titel zie je die terug op vele plaatsen
 7. 'aanhangers van de evolutietheorie' is net zo onzinnig als: 'de aanhangers van Einstein' of: "de aanhangers van Mendelev".
 8. Ludicrous biography attempts to link Darwin to Hitler, New Scientist  15 Oct 2012
 9. 'Darwin, That Genius, Was Responsible for Hitler, Stalin, and Pol Pot' (Slate 11 Oct 12).
 10. Richard Weikart: From Paul Johnson, a Contrarian Portrait of Darwin, (deel 1) is een review van Paul Johnson's boek door Richard Weikart (23 november 2012).
 11. Richard Weikart: Paul Johnson on Social Darwinism (deel 2) 24 november 2012
 12. Steven de Jong kon de titel van zijn blog nog veranderen, maar Darwin kan dat niet meer.
 13. Men kan terecht opmerken dat Darwin teveel nadruk legde op 'strijd' en 'concurrentie' in zijn 'Origin of Species' (en dat hebben deskundigen ook gedaan [14]). Maar corrigeer je mening als blijkt dat Darwin ook wees op samenwerking tussen individuen.
 14. Paul Ekman (2010) Darwin's Compassionate View of Human Nature
 15. vertaling: "Critici van het Darwinisme moeten dus oppassen. Sommige delen zijn aaantrekkelijk, maar het boek bevat zoveel misleidende informatie dat het de waarheid geweld aandoet. Iedereen die zich er op baseert, baseert zich op een onbetrouwbare bron." (NB: broken reed is bijbelse tekst!)
dinsdag 4 dec: typefout ('creationistsiche') in titel verbeterd.

45 comments:

nand braam said...

Het slot van het atikel zegt: “Darwins theorie is misbruikt zoals een dna-databank misbruikt kan worden. Het kwaad zit hem echter niet in de theorie of de techniek, maar in de toepassing ervan.”

De moderne atoomtheorie is misbruikt door een atoomwapenarsenaal op te bouwen waarmee het leven op aarde bijkans vernietigd kan worden.

Het Christendom is in de Middeleeuwen misbruikt door kruistochten te gaan houden tegen de moslims.

De Islam wordt misbruikt als er opgeroepen wordt tot een uiterlijke jihad tegen ongelovigen.

De wetenschap wordt misbruikt door onderzoekers die fraude plegen door onderzoeksgegeven te verzinnen of onjuist te verwerken.

Etc. Etc. Etc. Weinig nieuws onder de zon dus.

gert korthof said...

Nand, als de conclusie van het artikel is "Darwins theorie is misbruikt", waarom is de titel dan: "Darwin hielp ‘natuurlijke selectie’ een handje. Logisch dat Holocaust volgde"? De conclusie zegt dat Darwin er ook niets aan kon doen, de titel en het hele artikel zegt dat Darwin schuldig is. Hoe is dat te rijmen? Nogal strijdig he? ......om maar eventjes 1 ding te noemen.......

nand braam said...

@ Gert

Omdat de slotzin volledig in strijd is met de titel van het stuk, trek ik voor mezelf de voorzichtige conclusie dat de schrijver in de war is. Of hij ook een warhoofd is, kan ik niet beoordelen, want ik ken de beste man verder niet.

gert korthof said...

Nand, OK. Ik denk dat het probleem met Steven de Jong is dat hij zcih stort in een probleem dat nieuw voor hem is, een probleem waarvan hij de complexiteit niet ziet, dat te groot voor hem is. Nog erger: zich baseert op onbetrouwbare bronnen en heeft nagelaten om maar iets over de betrouwbaarheid van zijn bronnen te weten te komen. En dan red je het niet met een 'conclusie' die volkomen uit de lcuht komt vallen. Dat noem ik een slecht journalist. En de nrc kan wel een disclaimer neerzetten, maar ze betalen hem wel, en geven zijn column staat op nrc.nl en dat is schadelijk voor het imago van de nrc. Daarom wil ik geen geld geven aan een krant die dit soort journalisten betaalt.

A. Atsou-Pier said...

Beste heer Korthof,

De titel van uw blog bevat een typfout. Maar aangezien een blogtitel niet mag worden gewijzigd ...

harry pinxteren said...

gert,

je argument van 'gigantisch anachronisme' is zeer merkwaardig: zoals je met je opsomming suggereert, impliceert het dat je nooit iets 'met de kennis van nu' kunt beweren. Dan kunnen alle historici wel naar huis. Maar dan had Galilei ook zijn mond moeten houden, want die gebruikte toen toch ook 'de kennis van nu', al was dat, inderdaad, toen! ;-)

het probleem zit 'm natuurlijk niet daar, maar in de interpretatie van de termen strijd etc.

Overigens, in DoM , dus nb als hij zijn theorie op de mens toepast, lijkt het soms alsof Darwin natuurlijke selectie en struggle for existence zowat helemaal heeft afgezworen. Daar lees ik - ook bij dit soort kritieken- opvallend weinig over. Opvallend. Of beter: dat lijkt me een grote fout.

gert korthof said...

Beste mevr A. Atsou-Pier,
hartelijk dank voor de melding van de typefout! is (traceerbaar) gecorrigeerd!
"Maar aangezien een blogtitel niet mag worden gewijzigd ...": U heeft een grappig gevoel voor humor! :-)
Maar nu serieus: heeft U behalve typefouten, ook inhoudelijke denkfouten gevonden? Graag zelfs!

gert korthof said...

harry, "het probleem zit 'm natuurlijk niet daar, maar in de interpretatie van de termen strijd etc. " inderdaad, natuurlijk! dat betoog ik ook in mijn blog! Er bestaat geen groter dieptepunt in de westerse beschaving dan het nazisme. Als je denkt dat na WO2 de begrippen 'selectie', 'strijd om het bestaan', 'ras' dezelfde emotionele betekenis hebben als 150 jaar geleden, is men de zaak moedwillig en kwaadwillig aan het belazeren.

Je verwijzing naar Descent of Man is intrigerend. Kun je iets specifieker zijn?

harry pinxteren said...

gert,
ok, maar even voor de duidelijkheid: een interpretatie-fout is heel wat anders dan een anachronisme (fout). Maar goed.

Ja, intrigerend. Kun je wel zeggen. Ik ben met 'text exegese' bezig (zie eerdere posts hier en ook marleens blog vandaag), maar het kan wel even duren, want ik lees liever andere dingen dan DoM, al blijkt dat hard nodig, want een heleboel mensen hebben dat kennelijk nooit gedaan:
zoals ik al eerder meldde heeft Darwin nooit de kritiek van Wallace en van Greg kunnen pareren. En die stelling staat nog steeds.

gert korthof said...

Harry schreef: "je argument van 'gigantisch anachronisme' is zeer merkwaardig: zoals je met je opsomming suggereert, impliceert het dat je nooit iets 'met de kennis van nu' kunt beweren. Dan kunnen alle historici wel naar huis."

Nee, natuurlijk niet! Als er uberhaupt mensen bestaan die diep doordrongen zijn van de onjuistheid van anachronisme dan zijn het wel historici! Dus het is onzin dat alle historici dan wel naar huis kunnen! Integendeel! Historisch inzicht is hard nodig. Het is onzinnig en inderdaad anachronistisch om Darwin te veroordelen om iets wat hij nooit heeft geweten, nooit kon weten, nooit heeft gewild. Dat historisch inzicht ontbreekt juist bij die nrc journalist en al die Darwin-Hitler-creationisten! Dus ik begrijp het hele punt niet wat je wilt maken.

harry p said...

Dus het is onzin dat alle historici dan wel naar huis kunnen! Integendeel! " Heb ik iets anders beweerd dan? Historisch inzicht is hard nodig, inderdaad. Vertel mij wat.

Maar je zult tegenwoordig maar weinig historisten vinden: je kunt namelijk niet negeren dat we historische feiten nu eenmaal alleen kunnen interpreteren met de kennis van nu. We doen alles met de kennis van nu – tenminste, dat mag ik hopen. En die kennis is dus ALTIJD achteraf, Gert. Het vak heet niet voor niks geschiedenis!

Kortom, de kreet anachronisme is irrelevant. Dat geldt ook omgekeerd, om vermeende beschuldigingen aan het adres van (een onwetende) Darwin te ontzenuwen. Natuurlijk betekenden begrippen als ras en vooral 'strijd om het bestaan' toen iets anders dan nu. Dat geldt voor ALLE begrippen zowat. Maar we weten nu dus ook dat er in Darwins tijd ook heel andere geluiden waren, al kende Darwin die toen ook niet: bijvoorbeeld Godwin of Caritat (critici van Malthus (en Hobbes)).

Dit is dus het antwoord op je laatste opmerking: het valt me steeds op dat als het om kritiek op Darwin gaat, jij vaak met merkwaardige argumentatie reageert. Enfin, zo kan een flutartikeltje toch nog interessant worden! ;-)

gert korthof said...

Harry, nu ga je echt te ver. Als je niet in staat bent om serieus te reageren op de inhoud en niets beters weet te verzinnen dan persoonlijke beledigingen, dan ik heb liever helemaal geen reactie.

Marleen said...

Gert en Nand,

Het lijkt mij niet dat de auteur van het artikel in de war is. Het lijkt er eerder op dat hij een verslag geeft van wat er in het boek staat. Vooral aan het begin staat er vaak: 'volgens Johnson' 'vervolgt Johnson', 'leert Johnson' en dergelijke. Dus als je het goed leest dan valt het misschien nog wel mee.

In de laatste alinea neemt de journalist afstand van de biografie. Wat je als kritiek op hem zou kunnen aanvoeren is dat hij niet duidelijker een grotere afstand neemt van wat er in het boek geschreven staat. Het zou natuurlijk met alle kracht veroordeeld moeten worden hoe er steeds maar weer verband gelegd wordt tussen Darwin en Hitler. Aangezien hij dat niet doet betekent wellicht dat hij zich jammer genoeg heeft laten beïnvloeden door het boek.

Het is geen opiniestukje maar een kritiekloze boekbespreking. Inderdaad een slechte journalist.

gert korthof said...

Marleen, bedankt voor je reactie.

Ik heb het stuk nog een keer gelezen. Inderdaad staat er vaak 'volgens Johnson'. Maar er zijn ook paragrafen die niet tussen quotes staan en waar niet 'volgens Johnson' staat, maar die lijken wel degelijk het standpunt van Johnson weer te geven, zoals deze paragraaf:
"Het is inmiddels redelijk bekend dat de zin ‘the survival of the fittest’, ..."

Een hele paragraaf (inclusief 3 deelparagrafen) lijkt overgeschreven uit J of samenvatting van J:
"Koloniseren en steriliseren onder de vlag van Darwin"
Wat daar in staat kan hij onmogelijk zelf bedacht hebben.

En van wie is de uitspraak "Het gaat te ver om Darwin de Holocaust in de schoenen te schuiven." van Johnson of de Jong?
Is het een conclusie van Johnson of de Jong? is de Jong het met Johnson eens? Is de Jong het überhaupt met iets oneens wat Johnson schrijft? Waar verschilt de Jong van mening met Johnson?

Van wie is de uitspraak: "En dat terwijl de evolutietheorie ook heel anders uitgelegd had kunnen worden." Zijn we nu bij de conclusies van de Jong aangekomen of is dit nog steeds Johnson?
En die laatste paragraaf: van wie is die? Eventjes daarvoor staat er nog "leert Johnson".
Jij schrijft "In de laatste alinea neemt de journalist afstand van de biografie." maar er staat nergens het woordje 'ik', dus je weet het niet. Waarschijnlijk is het wel van de Jong, maar die conclusie komt dan wel totaal uit de lucht vallen, gezien al eht voorgaande.

Dat de Jong zich "heeft laten beïnvloeden door het boek" lijkt me dan ook een understatement. Vergeet niet dat ook de youtube filmpjes van de ID-beweging afkomstig zijn (15/20 Blueprint for Global Enslavement).

En wat vindt je van de openingszin: "Onder aanhangers van de evolutietheorie ..."
Ben jij een aanhanger van de evolutietheorie?

Trouwens als je die eerste paragraaf van de Jong nog eens aandachtig leest barst het van de slordigheden en redeneerfouten (afgezien van dat hij de afkeer van Darwin overgenomen heeft van Johnson.). Die hele eerste paragraaf zou eens door een filosoof als Riemersma onder de loupe genomen moeten worden om logica, argumentatie en woordgebruik te analyseren.

theo said...

Ik vind het wel opvallend, wanneer je het vergelijk neemt, dat atheïsten met name de holocaust graag toeschrijven aan het christelijk getinte nazi-Duitsland, die de Joden
vermoordde uit christelijke, religieuze overwegingen. De gelovige keert het om en stelt de aanhangers van evolutie verantwoordelijk. Misschien speelde beide wel een rol, in de motieven der nazi's. Volgens een aangrijpend artikel wordt de (Duitse) psychiatrie als verantwoordelijk beschouwd, in hun waanbeelden over "superieure" en "inferieure" mensebeelden, wat leidde tot de holocaust.

gert korthof said...

PS: ik ben 'een aanhanger van de relativiteits theorie' hoewel het onder de aanhangers not done is om te zeggen dat Einstein zijn vrouw slecht heeft behandeld.
Volgens woordenboek: aanhanger = acoliet, adept, conformist, discipel, epigoon, medestander, volgeling, voorstander, iemand die gelooft in een bepaald idee, of die een bepaalde groep of persoon steunt.

Het lijkt er sterk op dat de vreemde uitdrukking 'Onder aanhangers van de evolutietheorie' overgenomen is van zijn ID-bronnen, het is een manier van praten gebruikelijk in ID-kringen: ze willen evolutiebiologen wegzetten als gelovigen, volgelingen van Darwin.

gert korthof said...

Theo (7 dec)
we moeten eens ophouden theorieën verantwoordelijk te stellen voor misdaden. Personen zijn de schuldigen, personen zijn verantwoordelijk en personen moeten gestraft worden.

theo said...

Ik ben het daar met je eens,
maar je kunt niet ontkennen dat vooral misdaden op grond van rassen, die worden beschouwd als inferieur, een oorzaak moeten hebben. Nog recenter voorbeeld is Joegoslavië. Racisme en mensbeelden spelen wel degelijk een rol bij genocide (ik vrees dat dit nog niet voorbij is). Reeds voor nazi's aan de macht kwamen bestonden reeds programma's binnen de psychiatrie, in het toepassen van ongewilde euthanisie. Wilde fantasieën, ja misschien, of toch niet.

Als je wilt, bekijk volgende artikel:

http://www.zielenknijper.nl/psychiater-hitlers-holocaust-was-het-resultaat-van-een-psychiatrische-ideologie.html


gert korthof said...

Theo (13:30), bedankt voor de link. Weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan een verhaal dat op zich al triest genoeg was, en nu nog triester is geworden. Ik hoop dat al deze psychiaters zich hebben moeten verantwoorden voor de rechter.

harry p said...

gert,

persoonlijke beledigingen?

waar speel ik dan op de man en niet op de bal? Omdat ik je er op wijs dat je met een argument van de historist aankomt en de term anachronisme niet relevant is? Omdat ik constateer dat er al tijdens Darwins leven heel andere geluiden waren?

Of omdat ik opmerk dat ik een flutartikeltje - van een jorunalist die ik verder niet ken - door jouw redenering toch nog interessant vind worden?

Waar zit de belediging? Ben werkelijk benieuwd.

Anonymous said...

@Marleen "Het zou natuurlijk met alle kracht veroordeeld moeten worden hoe er steeds maar weer verband gelegd wordt tussen Darwin en Hitler."

Het onderwerp is ingewikkelder dan de ongeïnformeerde zwart-wit discussie op dit forum suggereert. Het nazisme en de holocaust zijn uiteraard niet door de evolutietheorie veroorzaakt. Aan de andere kant heeft het sociaaldarwinisme wel degelijk een rol gespeeld bij de nazi ideeën over hoe om te gaan met criminelen, zwervers, alcoholici, mensen met downsyndroom en psychiatrische patienten. Wie dat niet gelooft of wil (!) geloven, moet maar eens "From Darwin to Hitler" van Weikart lezen. Het sociaal darwinisme werd al als voor de hand liggende conclusie uit de evolutietheorie getrokken nog voordat de inkt van Origin of Species droog was. Dat is geen toeval. De mens is slechts één van de vele biologische soorten, wat wel iets anders is dan Kroon van de Schepping. Een grotere revolutie in het beeld van de Mens is niet denkbaar. In geschiedenisboeken over de opkomst etc. van het nazisme wordt steevast het sociaaldarwinisme als een relevante factor genoemd. Dat kun je niet zomaar wegpoetsen, net zo min als het euthanasie programma van de nazis.

Als Gert schrijft "zelfs Christen, ID-er en historicus Weikart, degene die de zogenaamde 'Darwin-Hitler-connection' heeft uitgevonden, verrassend kritisch schreef over het boek van zijn collega historicus Paul Johnson" dan is dat toch wel een belediging aan het adres van een professionele historicus. Hoezo "zelfs"? Hoezo "uitgevonden"? Weikart heeft gedegen onderzoek verricht, en weet heel goed dat het onstaan van het duitse nationalisme en nazisme etc. heel wat complexer is dan alleen maar een idee van "survival of the fittest". B.v. de strijd over "van wie" oost-Pruisen was gaat veel verder terug. Alleen kwam het idee van "survival of the fittest" uiteraard wel goed aan bij wie zijn eigen superioriteit een wetenschappelijk klinkende basis wilde verschaffen. En het idee dat "slechte genen" een gevaar zijn voor de Volksgezondheid ligt natuurlijk ook voor de hand - dat hoor je tegenwoordig ook nog wel eens. Ideeën hebben nu eenmaal invloed op het maatschappelijke klimaat. Ik snap niet dat dat zo moeilijk te begrijpen is - tenzij het onwil is. Natuurwetenschappers zouden misschien ook wel eens wat geschiedenis kunnen lezen?

Martin

gert korthof said...

Martin, welcome back.
Je citeert één zin over Weikart uit mijn betoog dat tegen het blog van nrc journalist Steven de Jong was gericht en gaat daar op door. En de context van mijn opmerking was dat Weikart kritisch was ten aanzien de 'Darwin-biografie' van collega historicus Johnson.

Natuurlijk is Weikart historicus van beroep, maar een populair-wetenschappelijk boek met de demoniserende, demagogische titel 'From Darwin to Hitler' kan ik geen professioneel wetenschappelijk boek noemen. Je schrijft zelf: "Het nazisme en de holocaust zijn uiteraard niet door de evolutietheorie veroorzaakt" en: " weet heel goed dat het onstaan van het duitse nationalisme en nazisme etc. heel wat complexer is". Hoe kun je dan zo'n volsterkt simplistische, onwetenschappelijke en onprofessionele titel aan je boek meegeven? Een professional doet dat niet, en Weikart richt zich met zijn boek tot het grote publiek in plaats van tot zijn vakgenoten in de vaktijdschriften (precies zoals de hele ID-beweging. Dat hij een populair boek met een demoniserende titel uitbrengt, zelf christen is en banden met de ID beweging heeft (Discovery Institute) is niet echt bevorderlijk voor een neutrale, objectieve geschiedschrijving.
Hij heeft duidelijk een christelijke agenda, zoals ook weer blijkt uit de youtube opname 'Revealing The "Survival of The Fittest" Origins' (waarnaar de nrc journalist gelinkt heeft) en waar Weikart het heeft over
"The Judeo-Christian conception of death is an enemy that is to be overcome, and hopefully will be overcome by Christ.
But the Darwinian vision is .. ".
Hoezo objectief neutrale geschiedschrijving? Weikart ziet alles als een ideologische strijd van het christelijk geloof tegen "the Darwinian vision". Die christelijke agenda bepaalt het hele denken, doelstelling en motivatie van Weikart's werk.

gert korthof said...

Ter aanvulling van Weikart over de functie van de dood, het complete citaat uit de youtube:
"One of the most important ways Darwinism revolutionized thinking about morality, ..., by introducing a new idea of what death is.
The Judeo-Christian conception of death is an enemy that is to be overcome, and hopefully will be overcome by Christ.
But the Darwinian vision is that death is a positive force that brings progress. And in fact, the more death, the more progress.
More people are born, gives more possibilities for good variations."

Dus volgens Weikart is de christelijke visie dat de dood iets slechts is en de 'Darwiniaanse vision' dat de dood iets goeds is. Dat Weikart die twee visies op deze manier tegenoverelkaar stelt is nogal hypocriet:
1e de 'Darwinian vision' getuigt van onbegrip,
2e het idee dat in de christelijke visie de dood slechts is, is niet te rijmen met de kern van het christelijke geloof (in tegenstelling tot joodse geloof en de islam): nl dat de dood van Jezus een zeer positief effect heeft: nl het 'heeft ons van onze zonden verlost'. Het nuttig effect van de dood van één persoon staat dus centraal in het christendom. Het is de basis van het christelijke geloof. Weikart vergeet dat. En dat is niet een kleine omissie.

A. Atsou-Pier said...

Wellicht overdrijft Weikart iets ten aanzien van de Darwiniaanse visie op de dood, ik ken tenminste weinig “aanhangers” waarvan ik mij kan voorstellen dat ze als het moment daar is blijmoedig de geest geven tot meerdere glorie van evolutie en natuurlijke selectie. Dawkins c.s. acht ik daar echter wel toe in staat.

Uw tweede punt echter, daar klopt in het geheel niets van. Natuurlijk vergeet een gelovig man van het formaat van Weikart niets en laat hij niets weg. Ziekte, dood en verdere ellende behoren bij een in zonde gevallen wereld en dat blijft zo tot de wederkomst van Christus (een theoloog moet mij maar verbeteren als dit niet klopt). De dood is iets slechts, dat is in jodendom en islam voor zover ik weet ook zo.
Weet u zeker dat u de begrippen dood en hiernamaals niet door elkaar haalt ? Anders kan ik uw theologische kronkel niet verklaren.

gert korthof said...

A. Atsou-Pier, het moet U toch bekend voorkomen dat het kruis waaraan Jezus is gestorven het belangrijkste symbool is van het christelijke geloof: God heeft Zijn zoon Jezus naar onze wereld gestuurd om voor onze zonden te sterven. - Jesus died to save you from your sins. Dat heb ik wel uit mijn christelijke opvoeding onthouden. Even googlen en je hebt het weer paraat.

Over de 'Darwiniaanse vision' op de dood kan ik op verzoek wel iets vertellen, als daar behoefte aan is.

nand braam said...

@ Gert

Je zegt:“Over de 'Darwiniaanse vision' op de dood kan ik op verzoek wel iets vertellen, als daar behoefte aan is.”

Naast de Darwiniaanse visie op de dood ben ik ook geïnteresseerd in de visie van Darwin op de dood? Ik dacht dat dat niet hetzelfde was. In beide visies ben ik geïnteresseerd.

Anonymous said...

Gert, aangezien je blijkbaar nagenoeg geheel onbekend bent met het "hele denken" van Weikart, zou je misschien eens kunnen kijken naar http://www.csustan.edu/history/faculty/weikart/Progress-through-Racial-Extermination.pdf

Uit dat essay kun je misschien begrijpen waarom Weikart zo in de culturele implicaties van het Darwinisme is geïnteresseerd.

De dissertatie van Weikart, "Socialist Darwinism" is op http://www.csustan.edu/history/faculty/weikart/sd-toc.htm te lezen.

Misschien kun je die bronnen eerst lezen voordat je weer tegen Weikart van leer trekt. Lijkt mij intellectueel gezien wel aan te raden.

Martin

Anonymous said...

Toeval: http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a26053/l2/l0/F.html#featuredEntry

Bij de 3e foto: "...Ota Benga (2. von links) und die anderen Batwa-Pygmäen ausgestellt wie Schauobjekte. Ziel der von Darwinismus und Rassismus durchdrungenen Ausstellungsmacher war es, eine Art kulturelle Evolution aufzuzeigen - von der untersten Entwicklungsstufe (zu der laut der damals vorherrschenden Auffassung die Pygmäen zählten) bis hin zur Krone der Zivilisation - den "Weißen"."


Ik zeg er maar bij dat hieruit dus niet volgt dat Johnson gelijk zou hebben ...

Martin

A. Atsou-Pier said...

@ Martin

GK heeft al eerder over Weikart geblogd : "God, Hitler, and the free will defense". Staat ook bij de noten vermeld.

gert korthof said...

Martin, als je betrouwbaar en wetenschappelijk wilt overkomen is het niet voldoende om weer een paar links naar artikelen van dezelfde auteur te geven maar zul je het probleem van belangenverstrengeling en bias moeten onderkennen en analyseren, ipv het te negeren, en de andere kant uit te kijken als ik je erop wijs.

Kun je mij een goede reden geven waarom zou ik Weikart lezen? hij is biased, en het gaat over geschiedenis. Sociaal Darwinism behoort niet tot actuele wereldproblemen. De Amerikaanse economie staat op instorten, het is hopeloos verdeeld in twee kampen en incapabel om tot een oplossing te komen. Verder Amerikanen hebben een obsessie met jagen = het doden van dieren (zie artikel Hoe een kind een haas vangt' in de bijlage volkskrant afgelopen weekend). Amerika is in de greep van de wapenlobby The National Rifle Association NRA, die Washington conroleert en steeds weer voorkomt dat guncontrol wetgeving aangescherpt wordt nadat er weer een dodelijke shooting heeft plaatsgevonden, het recht van iedere Amerikaan om te schieten op een inbreker, etc etc. Dat zijn de problemen waar christelijk ! Amerika mee te maken heeft. Niet met sociaal Darwinisme. Hoe hypocriet is het van Weikart om in zo'n situatie te praten over Judeo-Christelijke normen en waarden die bedreigd worden door het sociaal Darwinisme! De bedreiging voor een humane samenleving komt van binnenuit dit christelijk land. Waarom maakt hij zich daar geen zorgen over?

gert korthof said...

Nand, de functie van de dood in de evolutietheorie: als organismen nooit dood zouden gaan, zou er geen evolutie kunnen plaatsvinden, dwz geen evolutionaire aanpassing want de minder goed aan veranderde omstandigheden aangepaste individuen zouden blijjven bestaan temidden van de meer aangepaste individuen. Evolutie vindt alleen plaats als generaties elkaar opvolgen en zodoende de genetische samenstelling van een populatie kan veranderen.
NB: Weikart is geen bioloog!
Wat Darwin persoonlijk betreft: de dood van zijn lievelings dochter Annie op 10 jarige leeftijd was een grote slag voor Darwin. Volgens zijn eigen theorie had hij kunnen weten dat doodgaan nu eenmaal een onderdeel is van natuurlijke selectie, maar dat maakte zijn verdriet er niet minder om.

nand braam said...

@ Gert

“Wat Darwin persoonlijk betreft: de dood van zijn lievelings dochter Annie op 10 jarige leeftijd was een grote slag voor Darwin. Volgens zijn eigen theorie had hij kunnen weten dat doodgaan nu eenmaal een onderdeel is van natuurlijke selectie, maar dat maakte zijn verdriet er niet minder om.”

Hier raken we, denk ik, de kern van de zaak. Het is alleszins begrijpelijk dat gelovigen verder proberen te kijken dan het biologische feit dat “doodgaan nu eenmaal onderdeel is van natuurlijke selectie”. De gelovige zoekt zingeving/betekenis/troost voorbij de biologische feiten. Metafysica (misschien in dit kader beter te spreken van metabiologica (voorbij de biologie)) is voor de gelovige belangrijk.

Trouwe Lezeres said...

Gert:'.........als organismen nooit dood zouden gaan, zou er geen evolutie kunnen plaatsvinden,...........'

Tjonge, als ik daar even over nadenk....Stel je echt eens voor: geen organisme dat dood gaat, dus geen geboorte, geen eten en gegeten worden (en geen evolutie). Geen geboorte, waar zouden dan alle levende wezens ooit vandaan moeten zijn gekomen?
Als er geen doodgaan was, zou je ook niet van leven kunnen spreken!
'..........als organismen nooit dood zouden gaan.......', daar staat mijn verstand bij stil, mijn voorstellingsvermogen ook....
Dat lijkt toch wel ingenieus in elkaar te zitten, het systeem van geboren worden en weer dood gaan. Toeval? Wie bedenkt zoiets?

gert korthof said...

Nand, een deel van het verdriet van Darwin zat hem in het feit dat hij niet snapte en waarschijnlijk niet kon accepteren dat God zijn lievelingsdochter liet sterven. Daardoor vroeg hij zich af of er wel een liefdevolle God bestond.

gert korthof said...

Trouwe Lezeres,
als organisms steeds blijven leven EN niet verouderen EN op hoge leeftijd nog steeds kinderen kunnen krijgen, wat in principe niet onmogelijk is, dan zouden er nog wel steeds kinderen geboren worden. Die kinderen zouden dan ouders, grootouders, grootgrootouders, etc etc hebben!

Schildpadden kunnen een leeftijd bereiken van 177 jaar, een walvissensoort 211 jaar, en een soort mossel kan 400 jaar worden.
"Als er geen doodgaan was, zou je ook niet van leven kunnen spreken!" dat ben ik niet met je eens!

"Wie bedenkt zoiets?" Het lijkt mij niet 'bedacht'. Wie bedenkt dat nou: levende wezens scheppen, die verouderen en doodgaan en het bewustzijn te geven (zoals bij de mens) dat ze van te voren weten dat ze doodgaan en in onzekerheid laten wat er daarna gebeurt en vaak/meestal op bepaald onaangename manieren laten verouderen en sterven? en rondom iedereen vrienden, partners en geliefden laten sterven?
Nee, het is geen prettige gedachte dat iemand dat bedacht zou hebben! Maar evolutionair gezien is het wel begrijpelijk: wij zouden er niet zijn, als miljoenen organismen, onze voorouders en voorlopers zich niet hadden voortgeplant en dood gegaan waren. Want evolutie werkt niet zonder geboorte en dood.

A. Atsou-Pier said...

Wat Weikart betreft, als u hem van een bias verdenkt vanwege zijn geloof, dan zult u zelf moeten aangeven welke beweringen van hem niet kloppen. Ik heb niet alles gecheckt, maar twijfel er niet aan dat zijn beweringen kloppen. Ik heb namelijk wel het een en ander gelezen over dit en aanverwante onderwerpen, en degelijk onderwijs gehad.
Zie ook Wikipedia onder sociaal darwinisme, zou dat ook allemaal fout zijn ?
Volgens mij lijdt u aan religiestress (ik zag u elders al suggereren dat de christelijke visie op de mens tot de Shoa leidde, ipv de nazistische), waar nog geen therapie voor schijnt te zijn bedacht.

U zegt dat het sociaal darwinisme niet tot de actuele wereldproblemen behoort. In plaats van naar Amerika kijk ik nu even naar Nederland waar sinds de val van de Muur het dominante discours bepaald wordt door a) het rechts extremisme van de PVV, gericht tegen al degenen waarvan de wieg of de wieg van hun voorouders tot in het zoveelste geslacht elders stond, en b) het neoliberalisme van VVD en PvdA, gericht tegen al degenen die niet behoren tot de groep van hardwerkende (lees : goed verdienende) Nederlanders, zoals daar zijn : werklozen (Trouw : “Stok effectiever dan wortel om mensen aan het werk te helpen” ; de mens is dus niet meer dan een ezel), gehandicapten, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden, AOW-ers met alleen AOW (of een AOW-gat) maar wel een door zuinigheid bijeengespaard eigen huis, zzp-ers waarvan 60 % beneden uitkeringsniveau leeft ipv een beroep te zoen op de bijstand, asielzoekers, etc. etc. Terwijl het halve land plat ligt als twee keer modaal 400 euro per maand extra moet betalen.
Dit doet toch minstens aan een opleving van het sociaal darwinisme denken, nietwaar ?

A. Atsou-Pier said...

Zoen moet zijn : doen. Freudiaanse vergissing.

Trouwe Lezeres said...

Gert,

Stel ik ben een ruimtereiziger, ik kom uit een verre hoek van het heelal. Ik kom langs al die planeten, en ik neem ook een kijkje van dichtbij. Op een gegeven moment ontdek ik de Aarde, ik zie die voor het eerst. Wat zie ik dan..... Ik zie allerlei kleuren, ik zie hoogtes en dieptes, ik zie zon en schaduw, ik zie land en water, ik zie planten en dieren in alle geuren en kleuren en vormen, in alle diversiteit. Ik zie al die wezens met elkaar communiceren, op elkaar reageren, van de grootste walvis tot de bij en de mier!
Als ik zie wat er elke seconde allemaal gebeurt op onze planeet, tussen plant en dier, tussen dier en mens, tussen mens en mens, zowel op macro als op micro niveau, wereldwijd, dan ben ik sprakeloos van verwondering!

Wij zijn er aan gewend dat het leven op onze planeet eruit ziet zoals het eruit ziet, wij groeien erin op, wij zijn er zelfs deel van, het is ons natuurlijk (uit)zicht.
We zouden de term 'leven' niet gebruiken als 'dood' niet zou bestaan. We spreken van 'licht' omdat er 'donker' bestaat, we spreken van groot en klein.
Wij willen dit wel, maar dat niet. *Ik* wil dit wel, maar dat niet. Ik wil de liefde wel, maar het verdriet niet, ik wil het leven wel, maar de dood niet. Wij stellen onze grenzen, op materieel en immaterieel gebied. Wij leven voortdurend in een gevoel van tegenstellingen en (af)gescheidenheid. Dat is de beperktheid van ons denken en waarnemen.
Er is een ander perspectief mogelijk, de ervaring van eenheid met de Bron, dan overstijgen we de (af)gescheidenheid der dingen in ons bestaan, kunnen we ons overgeven aan de dynamiek van het leven.
Iemand die dat allemaal beter kan verwoorden, is b.v. Welmoed Vlieger. Misschien heb je gezien dat ik die link ook bij Jan geplaatst heb: http://meditatiemystiek.blogspot.nl/2012/12/leven-zonder-waarom.html#more

gert korthof said...

A. Atsou-Pier, e.a. vanavond op het nieuws: 27 doden op basisschool VS door schietpartij. De zoveelste. Ik durf zondermeer te voorspellen dat er helemaal niets aan de wetgeving op de verkoop, bezit, etc van wapens in Amerika verandert, omdat dat nl nog nooit gebeurd is. De reden: de National Rifle Association NRA die zo machtig is dat geen enkel wetsvoorstel het haalt en geen enkele president het voor elkaar krijgt om ook maar iets aan wapenbezit in te perken. Dit is allemaal niets nieuws. Amerika is een christelijk land dat niet in staat is wapenbezit aan banden te leggen wat er ook gebeurt, hoeveel doden er ook vallen. Wapenbezit is heilig in Amerika. Wat doet Weikart? en christelijke collegas? praten over de Darwiniaanse visie op de dood! en die tegenover de Judeo-Christelijke levensvisie plaatsen! en een boek publiceren From Darwin to Hitler! Dat helpt Amerika er weer bovenop.

gert korthof said...

A. Atsou-Pier, ik blogde op 17 mei 2010
Goddeloos Amerika of: is God een kapitalist?
waarin ik schreef dat volgens Discovery Institute: "De gevaren van het Darwinisme zijn: materialisme, strijd om het bestaan, concurrentiestrijd en de devaluatie van het menselijk leven. Al deze kwalen werden aan het Darwinisme toegeschreven." Maar dat is precies zoals Amerika haar samenleving heeft ingericht. We noemen dat kapitalisme en vrije markt economie, en zo min mogelijk overheidsregels. Op Wall Street geldt het recht van de sterkste, ‘dog-eat-dog‘, net als in de jungle. Er is niemand in Amerika die dat wil opheffen, zelfs niet na een economische crisis. In plaats van dat onder ogen te zien, gaan ze Darwin bestrijden! In plaats daarvan schrijft Richard Weikart: ‘Does Darwinism Devalue Human Life?’ Welnu: het Amerikaanse systeem devalues human life! Niemand wil dat zien. Liever geven ze Darwin de schuld.

Anonymous said...

@gert "Kun je mij een goede reden geven waarom zou ik Weikart lezen? hij is biased, en het gaat over geschiedenis. Sociaal Darwinism behoort niet tot actuele wereldproblemen."

Dat boek van Johnson soms wel?

Als je je echt voor dit onderwerp interesseert, dan moet je Weikart lezen, zo simpel is het. Wat ik van hem gelezen heb is helemaal niet biased. Je lijkt wel bang van Weikart ...

Martin

gert korthof said...

Martin, kijk naar de video op trouw van de toespraak van Obama nav de shooting gisteren: veel tranen, emoties, we shall pray, may god bless the memory of the victims, I love my wife and children, etc, MAAR GEEN WOORD over aanscherping van de wapenwetten. Hoe kan dat? Als je zoveel van je kinderen houdt dan wil je toch dat de wapens waarmee ze doodgeschoten werden verboden worden? Amerika wordt gegijzeld door wapenfabrikanten en wapenlobby. Zelfs de president kan of wil er niets aan doen. Tragisch.

De schietende 20 jarige schooljongen had 4 wapens bij zich! waaronder een Glock en een Sig Sauer. Kijk eens 'voor de grap' naar de reclame van wapenfabrikant Glock: een compleet assoritiment voor elk wat wils: law enforcement, military, enthousiast (!), sport shooting, personal defense, first time buyer, women (!), hunting. Daar mag de wapenfabrikant openlijk reclame voor maken.
En zoals we in de Volksrkant 8 dec hebben gelezen doen kinderen er aan mee. Traditionele eekhoornjacht! Als kinderen al van jongsaf aan vertrouwd zijn met wapens, vind je het dan gek dat ze op school als gekken op zich heen gaan schieten?

Wat doen religieuze Amerikanen? Ze bestrijden evolutie! Ze willen evolutie uit het onderwijs! of anders equal time voor creationism. Wat doet een gelovig historicus als Weikart? Hij schrijft een essay ‘Does Darwinism Devalue Human Life?’! en een boek 'From Darwin to Hitler' Zeer relevant he Martin?
Voor de rest zie: mijn blog Goddeloos Amerika of: is God een kapitalist?.

Anonymous said...

Anyway, relevant of niet: BBCFour documentaire "for educational purposes" over "Scientific Racism: the Eugenics of Social Darwinism". Dit gaat NIET over de vraag of wat Darwin zegt waar is, maar over survival of the fittest toegepast op de verschillende menselijke rassen:

http://www.youtube.com/watch?v=-eX5T68TQIo

Zeer boeiend.

Een interessante voordracht van Weikart himself:

http://www.youtube.com/watch?v=4gukfKLP4ZQ

Ook in deze voordracht zegt Weikart _nergens_ dat Darwin geen gelijk zou hebben gehad. En als je luistert naar wat Weikart zegt dan begrijp je ook waarom hij het niet met Johnson eens is.

Meer heb ik over dit onderwerp niet te melden.

Prettige Kerst

Martin

Anonymous said...

Dag Gert,
ik weet dat het kruis belangrijk was, maar belangrijker is voor mij het lege graf : na Goede Vrijdag is er de Paasmorgen gekomen. Daardoor is het middel (kruis) tot een succes geworden. Zonder een leeg graf zou het kruis nu zonder waarde zijn.
Zo is kerst ook alleen maar van waarde als er straks een wederkomst is..........

Een gezegend A.D.2013 toegewenst
paul robert

gert korthof said...

Dank je Paul Robert. OOk een gelukkig 2013.