22 June 2015

Cees Dekker: "Dat evolutie zich voltrekt heb ik nooit in twijfel getrokken." (echt waar?)

In de BioNieuws van 20 juni 2015 zegt Cees Dekker in een interview: "Dat evolutie zich voltrekt heb ik nooit in twijfel getrokken." Echt waar? Dat is een wel erg handig gekozen uitdrukking om te verdoezelen dat je jarenlang alle mogelijke kritiek had op de evolutietheorie en door de publicatie van een aantal veelbesproken boeken Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? (2005), En God beschikte een worm (2006), 'Geleerd en gelovig' (2008) de boodschap gaf aan de Nederlandse gelovigen dat er een heleboel niet deugde aan Darwin's evolutietheorie, dat er veel wetenschappelijke kritiek op het Darwinisme was, dat Intelligent Design een goed alternatief of aanvulling was, en dat een goede wetenschapper best in God kan geloven en christelijk kan zijn.


Dekker twijfelde wel degelijk aan  bijna alle aspecten van de evolutietheorie. Waarom ga je anders op zoek naar 'sporen van ontwerp'? Ontwerp is toch niet te rijmen met een natuurlijk evolutieproces? 

In de BioNieuws column refereert hoofdredacteur Gert van Maanen aan de oratie van Cees Dekker in 2000 waarin Dekker zeer naïeve, vage Intelligent Design argumenten verdedigde:

Dit is wat prof. Dekker zijn publiek durfde voor te houden:
"Een nauwkeurige beschouwing van de microscopische details toont aan dat zulke systemen onmogelijk door de combinatie van mutaties en natuurlijke selectie kunnen zijn geëvolueerd, zelfs niet in het ontzagwekkende tijdsbestek van vier miljard jaar." (p.19)
En dan beweren "dat evolutie zich voltrekt heb ik nooit in twijfel getrokken."!

Cees Dekker is ook op het KNAW-symposium 'Op jacht naar de minimale cel' van a.s. woensdag 24 juni uitgenodigd om een inleiding te geven. De beroemde Origin of Life onderzoeker en Nobelprijswinnaar Jack Szostak is daar de hoofdspreker. Ik vraag me af of Szostak weet van het Intelligent Design verleden van Cees Dekker. 'Verleden', want in hetzelfde interview neemt Cees Dekker afstand van ID: 
"Wat ik wel geleerd heb is dat Ontwerp geen zinvolle natuurwetenschappelijke ingang biedt. Het levert geen gereedschap op om tot meer begrip te komen en dat is waar het in de wetenschap juist om draait." (BioNieuws, 20 juni 2015, p.2)
Dat is mooi, maar ondertussen heeft Cees Dekker enorm veel schade aangericht aan de evolutiebiologie in Nederland. Hij heeft veel mensen op het verkeerde been gezet. Excuses zouden daarom wel op zijn plaats zijn.

 


Op 25 mei reageerde Leonardo da Gioiella in een gastbijdrage op het blog van Marleen op het nieuws dat Cees Dekker 1 miljoen euro had ontvangen voor onderzoek naar celdeling.

14 comments:

 1. Artikel in de Volkskrant:
  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/delftse-wetenschapper-dwingt-bacterien-zich-in-bochten-te-dwingen~a4086242/?akamaiType=FREE

  ReplyDelete
 2. Ik denk dat je dit dan ook niet moet lezen als Cees Dekker die afstand neemt van zijn Intelligent Design ideeën. Het is immers vrij standaard voor ID aanhangers om te beweren dat ze evolutie accepteren, maar tegelijkertijd geloven dat het ontoereikend is om alle kenmerken van leven te verklaren - en zodoende dus ruimte zien voor een Schepper/Designer. Dit is natuurlijk nog steeds onwetenschappelijk, maar het stelt ze wel in staat redelijk over te komen bij het gros van het publiek. En volgens mij beweert Cees Dekker dit al jaren. Dus ik zou niet te snel zijn met geloven dat Cees Dekker zijn leven op dit punt gebeterd heeft.

  ReplyDelete
 3. DEEN: Misschien. Maar, de ironie is dat Cees Dekker met die miljoen subsidie een bijdrage gaat leveren aan het ontstaan van het leven, want daar komt het wel of neer. Maar dat op een volledig naturalistische wijze uiteraard, want het onderzoek moet in het lab uitgevoerd worden...

  ReplyDelete
 4. Cees Dekker geïntervieuwd in de VPRO-gids van 4-10 april 2015:


  “Superieur vind ik een verkeerd woord” zegt Dekker, “maar voor mij staat vast dat de mens wezenlijk anders is dan elke andere diersoort. Het unieke van de mens is zijn religieuze besef”

  Dekker ziet wel wat in de visie van bioloog Conway Morris, die stelt dat de evolutie convergentie vertoond; er zijn ontwikkelingen die telkens terugkeren. Maar als het ontstaan van de mens met bewustzijn en religie was voorbestemd, wie of wat heeft dan zitten morrelen aan de mutaties waar de evolutie op drijft?
  Dekker: “Daar kan ik als wetenschapper niet veel van zeggen. En heel vreemd is dat niet, want er zijn zo veel vragen.
  Ik geloof bijvoorbeeld ook dat mijn eigen geest inwerkt op mijn lichaam, terwijl ik geen idee heb hoe dat werkt.”  Nog even en Dekker doet met zijn zelfstandige geest mee aan uittreden en astraal reizen.

  Roeland

  ReplyDelete
 5. Roeland,

  Als je in de geneeskunde merkt dat de geest inwerkt op het lichaam, noem je dat psychosomatiek.

  ReplyDelete
 6. Trouwe Lezeres,

  Dekker zal naar mijn vermoeden niet jouw psychosomatiek op het oog hebben gehad.
  Het gaat in de aangehaalde tekst over het wezenlijk anders zijn dan andere dieren, waarvoor geen enkele aanwijzing bestaat. Integendeel.

  Het woord "psychosomatiek" suggereert overigens ook een onbestaande scheiding tussen lichaam en geest. Dat wel.

  Roeland

  ReplyDelete
 7. @Trouwe Lezeres, stress gerelateerde, (functionele klachten) kunnen prima neurologisch in beeld gebracht worden, ik denk dat conform Dekkers visie het woord geest meer betrekking heeft op het immateriële aspect van de mens.

  ReplyDelete
 8. Roeland, TT, Egbert,
  "maar voor mij staat vast dat de mens wezenlijk anders is dan elke andere diersoort."
  Inderdaad: ik ken geen enkele andere diersoort die er in geslaagd is een aantal individuen op de maan te laten rondlopen en weer elvend naar de aarde terug laat keren en waar tegelijk een groot aantal individuen van die soort gelooft in zaken zoals opstanding uit de dood, etc. die strijdig zijn met dezelfde wetenschappelijke verworvenheden die de maanreizen hebben voortgebracht.

  ReplyDelete
 9. Gert,

  Dekker heeft het over mensen in het algemeen, inclusief jou en mij.
  Dan is zijn manier van categoriseren onjuist en zou moeten worden bijgesteld naar bijvoorbeeld:

  "Voor mij staat vast dat religieuze mensen anders zijn dan welke andere diersoort ook".
  Onder die andere diersoorten zou ik dan vallen. Jij denk ik ook. Riemersma niet, Atsou-Pier ook niet en Rene Fransen evenmin.

  Ergens lijkt er echt iets bijzonders te kunnen voorkomen in het gemeenschappelijk afstammen.
  Tenzij reli-geloven toch een vorm van cultuur moet worden genoemd. Net als het gulzig-geloven in homeopathie, quantum-genezing of magneettherapie.

  Discussies hierover zijn er legio, maar een enkelvoudige uitleg heeft mijn voorkeur, bijvoorbeeld:
  http://www.openculture.com/2014/12/robert-sapolsky-explains-the-biological-basis-of-religiosity.html


  Roeland

  ReplyDelete
 10. Egbert,

  Misschien begrijp ik je niet goed, maar de geest ís toch het immateriële aspect van de mens?

  Roeland, Gert,

  Wat het wezenlijke verschil is tussen mens en dier, daar waag ik mij niet aan. Het hangt er ook erg van af met welke diersoort je de mens vergelijkt lijkt me. En wat weten we van de geest van dieren, er kunnen steeds alleen maar voorlopige conclusies getrokken worden, er worden nog steeds nieuwe ontdekkingen gedaan over wat de geest of het bewustzijn van een dier vermag.

  ReplyDelete
 11. ....."
  "Voor mij staat vast dat religieuze mensen anders zijn dan welke andere diersoort ook"....

  Stel dat je dit als zodanig aanneemt, dan dient wel onmiddellijk de volgende vraag aan de orde te komen:
  "Wat wordt er verstaan onder ' religieus' zijn ? ;-)

  Overigens nóg een bedenkelijk gevolg van deze uitspraak is het je 'levensgevaarlijke' superieur voelen c.q. denken te zijn t.o.v. je 'mede dieren.';-)

  ( zomaar even een "losse flodder bijdrage " van een geïnteresseerde leek.)
  Carla

  ReplyDelete
 12. @Trouwe Lezeres: Ik schreef dat "conform Dekkers visie" het woord geest meer betrekking heeft op het immateriële aspect van de mens.

  Ziel en geest zijn in wezen ietwat schimmige termen die zich voor een vrij brede interpretatie lenen, afhankelijk van in welke (religieuze)
  levensbeschouwelijke tradities ze gehanteerd worden.

  @Carla, Hoewel we in fysiek opzicht in veel opzichten de mindere van het dier zijn wordt onze superioriteit bepaald door een hoog niveau van abstract denken en mentale complexiteit wat op zijn beurt zeer zeker morele verplichtingen t.a.v. het dier schept, zoals het zorgdragen voor dierenwelzijn en het in acht nemen van de dierenrechten.

  ReplyDelete
 13. Egbert als ik dit soort uitspraken zie: "wordt onze superioriteit bepaald door een hoog niveau van abstract denken en mentale complexiteit" dan houd ik mijn hart vast op wat er op volgt, maar jij trekt de conclusie daaruit: "morele verplichtingen t.a.v. het dier schept, zoals het zorgdragen voor dierenwelzijn en het in acht nemen van de dierenrechten." : daar bent ik het helemaal mee eens! Trok iedereen maar die conclusie!

  " een hoog niveau van abstract denken en mentale complexiteit ":
  daar ontbreekt het bij premier Rutte duidelijk aan. Gisteravond op het 8 uur journaal maakte hij zich reuze boos over vernielingen in Den Haag, en gaf hij waarschuwingen dat dit niet kon, etc,. Maar hij 'vergat' de hoofdzaak: 5 agenten hadden een onschuldige ongewapende burger die helemaal niets misdaan had gewurgd. Dood dus. Als Rutte daar nu bovenop gesprongen was en geëist had, en er persoonlijk op toe gaat zien dat agenten een betere opleiding krijgen, of nog beter: dat agenten op 'een hoog niveau van abstract denken en mentale complexiteit' getest worden voordat ze toegelaten worden tot de opleiding politieman.
  Een man is vermoord door de politie en Rutte wordt boos over gebroken ruiten!!! Mijn lieve God, kan die man geen prioriteiten stellen?

  ReplyDelete
 14. Gert: Ik heb het ook gezien, met vijf man (of beter gesteld ongeleide projectielen) bovenop iemand springen en het slachtoffer daarbij nog eens in een wurggreep nemen, wat een overkill, geen wonder dat daar ongelukken bij gebeuren, vervolgens daar nog eens het stupide commentaar van Rutten overheen die blijkbaar nog niet eens in staat is in deze zaak de juiste prioriteiten aan te kunnen geven, werkelijk onvoorstelbaar.

  ReplyDelete

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.