04 May 2017

De relatie mens - ooievaar in Nederland door de eeuwen heen (1)

Ooievaarsnesten in bomen langs een zandpad in een
agrarische omgeving. In de achtergrond een paalnest.
©GK
inzoomen: ooievaar op nest in boom.
Is dit de natuurlijke nestplaats?
©GK
Ooievaar op paalnest. Niet natuurlijke nestplaats,
maar de ooievaar vindt het prima!
©GK
Ooievaarsnesten in hoge bomen langs de IJssel tussen Deventer
en Zutphen ... zoals het ooit geweest is in Nederland?
©GK
inzoomen: hoog boven de grond nestelend in overhangende takken
boven de IJssel uiterwaarden zijn tenminste 5 nesten te zien ©GK

In de jaren 1974 - 1975 was het aantal ooievaars in Nederland door het overmatig gebruik van pesticiden in de landbouw gedaald tot het absolute minimum van 1 paartje. Daarna is door herintroductie en kweekprogramma's het aantal weer langzaam gestegen tot enkele duizenden. De ooievaar is terug in Nederland!

De ooievaar is terug! Wegens succes gesloten!
bordje bij buitenstation Gorssel

 

Vroeger maakten ooievaars ook al nesten op huizen en gebouwen. Ik weet niet hoe oud het gebruik is dat er palen met wagenwielen in het landschap werden gezet. Was de ooievaar altijd al een cultuurvolger? (zoals de merel, mus, etc). Waarom was en is de ooievaar zo gewaardeerd door mensen? komt het door zijn sierlijklijkheid en witte verenkleed? Dat hij zich zo elegant voortbeweegt op de grond? Omdat het geen 'roofvogel' in de traditionele zin is, hoewel hij kikkers, insecten, etc. eet? Omdat hij nooit als schadelijk werd gezien? Omdat hij monogaam is, gezamelijk een nest bouwt, broedt, en jongen voert? Allemaal ethisch-goede eigenschappen die als voorbeeld voor de mens kunnen dienen? Is er een aaibaarheidsfactor in het spel? Of omdat hij gewoon erg mooi is?
Is hij daarom in het wapen van Den Haag terecht gekomen? In de 14e eeuw komen in grafelijke rekeningen posten voor ten behoeve van herstel van ooievaarsnesten en in de 16e eeuw toont het wapen van Den Haag de ooievaar (wikipedia).


foeragerende ooievaars op omgeploegde akker
(vanuit auto gefotografeerd)
©GK

Ooievaar zoekt nestmateriaal op de bosbodem ©GK

LinksVorige blogs

 

 

No comments:

Post a Comment

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.