26 May 2014

Cosmos (9) de rusteloze aarde en massa uitstervingen

In de 9e uitzending van Cosmos (11 mei 2014) zien we de rusteloze en steeds veranderende aarde en de atmosfeer, met een aantal bijbehorende massa uitstervingen van het leven op aarde. We maken kennis met een aantal onorthodoxe wetenschappers die een revolutie teweeg brachten in de kennis van onze aarde.

Tyson bij een fossiele boom
Gedurende het Carboon was er twee maal zoveel zuurstof in de atmosfeer dan nu [1]. Er zijn fossielen gevonden van reuzen insecten, waaronder de beroemde reuze libellen.
Waar komt al die zuurstof vandaan? Waarom was de zuurstofconcentratie toen zo hoog? Die zuurstof was afkomstig van bomen. Bomen werden mogelijk gemaakt door lignine dat de nodige stevigheid gaf om groot en hoog te worden. Tot dan toe waren er voornamelijk kruidachtige planten (?). Het 'nadeel' van lignine is dat het moeilijk verteerbaar is! [2]
Bacterien en schimmels konden lignine niet verteren, en termieten zouden pas over 100 miljoen jaar evolueren.
Dode onverteerbare bomen hoopten zich op in de grond, er ontstaan wereldwijd 'begraven bossen'.
 Bomen (net als alle planten) bestaan dankzij fotosynthese:
fotosynthese: zonlicht + water + CO2 ➞ glucose + zuurstof
verbranding: glucose + zuurstof ➞ water + CO2 + chemische energie
Verbranding is in feite fotosynthese in de omgekeerde richting: zuurstof wordt verbruikt en CO2 komt weer in de lucht. Het vergaan van dood plantmateriaal is verbinden met zuurstof. Maar, als bomen begraven worden zonder dat ze afgebroken worden (vergaan), dan verdwijnen de koolstofverbindingen (bijv. lignine, cellulose) in de bodem. En omdat er daarbij géén zuurstof verbruikt wordt, hoopt zuurstof zich op in de atmosfeer. Dat is volgens Tyson de verklaring dat 300 miljoen jaar geleden het zuurstofgehalte in de atmosfeer steeg. Zo had ik er nog niet tegenaan gekeken.
Deze berg is ontstaan door het leven dat floreerde in het Perm
Na het Carboon kwam het  Perm. In Siberie vonden lava erupties plaats gedurende honderden miljoenen jaren; de grootste en langdurigste vulkaan uitbarstingen allertijden. Dat stootte enorme hoeveelheden van het broeikasgas CO2 uit met als gevolg klimaat opwarming (zie gastbijdrage serie van Nand Braam over Herman Philipse!).
Bomen waren ondertussen verandert in steenkoolafzettingen. De lava die vrijkwam bij de vulkaan erupties in Siberie verhitte de steenkool en dreef methaan en zwavelgas de grond uit. Er ontstond smog. Zwavelgas blokkeerde het zonlicht en verduisterde de planeet. Ongunstig voor plant en dier. Perioden van koude werden afgewisseld met hete jaren (broeikas). Dit waren té sterke klimaat schommelingen voor veel soorten. Bovendien begon methaanrijk ijs op de bodem van de oceaan te smelten. Het methaangas kwam vrij en kwam in de atmosfeer terecht. Het methaangehalte in atmosfeer begon te stijgen. Methaangas is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het klimaat werd nog warmer. Bovendien tastte methaan de ozonlaag  aan waardoor meer voor het leven schadelijk UV licht de aarde bereikte.
Er ontstond zuurstofgebrek in de zee, bijna alle soorten vissen stierven uit. Bacteriën floreerden en produceerden dodelijk waterstofsulfide (rotte eieren lucht!). Dit doodde bijna alle land- planten en dieren! Dit was de 'Great Dying' (Permian–Triassic extinction event). Het scheelde niet veel of al het leven op aarde was uitgestorven [3]. Het duurde lang voordat het leven zich hersteld had. In die tijd was de aarde de Planet of the Death.


220 miljoen jaar geleden bestond er een supercontinent, er was geen Atlantische oceaan die Amerika en Europa-Afrika scheiden [4]. Het ontstaan van de Atlantische oceaan was een ingrijpende verandering voor de aarde en het leven. Grappig is de opmerking dat de mensheid duizenden jaren niets geweten heeft van dat hele verhaal, omdat de sporen diep op de bodem van de oceaan verborgen lagen. Onwetende mensheid! 

In 1570 maakte de Vlaming Abraham Ortelius
de eerste moderne wereldatlas
In 1570 maakte de Vlaming Abraham Ortelius de eerste moderne wereldatlas. Het viel hem op dat de continenten aan beide kanten van de Atlantische oceaan in elkaar pasten, en suggereerde dat de continenten door aardbevingen en overstromingen uit elkaar zijn gedreven. Dat werd vergeten.

Alfred Wegener pakte de draad weer op.
Alfred Wegener had de overeenkomst van fossiele planten aan beide kanten van de Atlantische oceaan opgemerkt in de literatuur:

Het verbaase Wegener dat fossielen van een fossiele varen
aan beide kanten van de Atlantische Oceaan gevonden waren.
Nog opvallender was de vondst van identieke dinosauriers aan beide kanten.
Dit soort informatie werd door geologen verklaard door het aannemen van landbruggen waar de dieren over heen trokken (kennelijk in twee richtingen):

Begin 20e eeuw legden geologen de oversteek over
de oceanen uit door landbruggen
en die daarna weer verdwenen! Maar, dacht Wegener, waarom zou een bergketen doorlopen op een ander continent? En waarom zou je dezelfde aardlagen terugvinden in Brazilië en Zuid-Afrika? En: hoe konden tropische planten gebloeid hebben op de bevroren vlakten in het Noordpoolgebied? Wegener's verklaring was dat er ooit één supercontinent was geweest: Pangea. De meeste geologen maakten zijn theorie belachelijk. Hoe konden continenten door de soliede bodem van de oceaanbodem bewegen? Daar had Wegener geen antwoord op. Hij werd een excentriekeling (eccentric person, oddball, crackpot) op wetenschappelijke congressen. Hij verdween tijdens een Noordpool expeditie (zie het boeiende wikipedia verhaal). Hij heeft nooit geweten dat hij erkend zou worden als de grootste geoloog in de geschiedenis. 
"Wetenschappers zijn mensen met blinde vlekken en vooroordelen"
Marie Tharp, een vrouwelijke geologe werkte geduldig aan het in kaart brengen van de bodem van de Atlantische oceaan, maar werd niet voor vol aangezien door haar college's. Zij ontdekte de Mid-Atlantic Ridge. Later bleek dat de locaties van aardbevingen op de oceaanbodem samen te vallen met de MA-ridge. De smoking gun van Wegener's continental drift. Een nieuwe wereld atlas kon gemaakt worden, nu inclusief de oceaanbodem. 

Dit is een boeiende en belangrijke uitzending, boordevol belangrijke inzichten die overduidelijk alles met evolutie te maken hebben. Maar ik ben nog maar op de helft! Morgen verder!
 
Noten

 1. "The atmospheric content of oxygen also reached their highest levels in history during the period, 35% compared with 21% today." (wikipedia) dat is dus minder dan 2x zo hoog.
 2. de vraag is: nadelig voor wie? kennelijk niet voor de bomen zelf! Als er een stof is die in het milieu terecht komt en niet verteerd kan worden door bv micro-organismen, dan is dat per definitie milieuverontreiniging! Lignine is dus het plastic van die tijd! Gisteren verscheen er een nieuwsbericht: The old adage in the pulp industry has been that one can make anything from lignin except money.". Dus: de industrie heeft nog steeds moeite met lignine! [27 mei 2014]
 3. Dit weinig bekende gegeven weerlegt het idee van Gaia (Lovelock), dat het systeem aarde zichzelf in leven houdt en het klimaat binnen levensvriendelijke grenzen zou houden. En het is in strijd met creationisme, Intelligent Design en Theistische Evolutie.
 4. Zie deze animatie van het uiteengaan van N-Z-Amerika en Europa-Afrika. 

Vorige blogs over Cosmos:
 1. 14 april 2014 Cosmos: A Spacetime Odyssey (1) Neil deGrasse Tyson
 2. 22 april 2014 Cosmos: A Spacetime Odyssey (2) Evolutie
 3. 29 april 2014 Cosmos (3): Newton en Halley. De opkomst van de natuurwetenschap
 4. 30 april 2014 Cosmos (4) De ontdekking van het licht (Mozi, Ibn al-Haytham, Herschel, Fraunhofer)
 5. 1 mei 2014 Cosmos (5) een telescoop is een tijdmachine (Michell, Herschel, Faraday, Maxwell, Einstein)
 6. 2 mei 2014 Cosmos (6) The planet of the tardigrades
 7. 20 mei 2014 Cosmos (7) Clair Patterson's zoektocht naar de leeftijd van de aarde en lood in ons milieu
 8. 21 mei 2014 Cosmos (8) het classificeren van de sterren: Annie Jump Cannon, Henrietta Swan Leavitt, Cecilia Payne
De data zijn blog datums, de titels van de afleveringen zijn van mij.

52 comments:

 1. Gert,

  Zoals je had beloofd, heb je weer je best gedaan met het becommentariëren van deze Cosmos.
  Ik heb de afleveringen van het blog tot nu toe geprint, als wij de DVD´s krijgen dan kan ik controleren of je inderdaad je best hebt gedaan. Maar het is weer Big Historie!

  Cor.

  ReplyDelete
 2. "wetenschappers zijn mensen met blinde vlekken en vooroordelen"

  Als ik het goed inschat is dit citaat ongeveer zo bedoelt:

  De algemene heersende opvatting binnen de geologie accepteerden de opvatting over de continental drift van Alfred Wegener niet, zij waren bevooroordeeld en hadden een blinde vlek.

  Het veroorzakende mechanisme van continental drift was toen (1910)nog onbekend dus zo onredelijk vind ik het niet deze veronderstelling als dubieus te zien.

  Alle mensen hebben denk ik blinde vlekken en vooroordelen maar wetenschappers moeten juist extra alert zijn hierop.  ReplyDelete
 3. Jos, ik denk dat het verschil van vooroordelen in de wetenschap en racistische, religieuze en politieke vooroordelen daarin ligt dat wetenschappelijke vooroordelen gebaseerd zijn op feiten en theorieën en racistische etc op emoties. Emoties laten zich niet corrigeren door feiten. Een politiek rechts persoon laat zich niet door feiten overtuigen om links te worden, het hoort bij zijn/haar karakter om rechts (of links) te zijn. Maar als je vooroordeel gebaseerd is op feiten en theorien dan laten die zich ook door feiten en theorie corrigeren, en dat is ook precies wat er bij continental drift is gebeurd. Die is geaccepteerd ten slotte. Niet dat daar geen emoties bij te pas kwamen. Maar als het er om gaat hoe de wereld in elkaar zit, dan zijn feiten de enige weg vooruit. dat snapt iedere betrokkene.

  ReplyDelete
 4. Gert: Als je je als wetenschaper beroept op empirische controleerbare feiten, zou de evolutie theorie dan nog wel echt hard te maken zijn.

  Ik was niet echt doelgericht op het web aan het surfen en stuitte toevallig op deze link.

  http://www.verzwegenwetenschap.nl/


  ReplyDelete
 5. Gert,

  Ik begrijp je uitleg maar volgens van Dale is een vooroordeel een oordeel dat niet gebaseerd is op kennis of een redenering maar op een neiging of traditie.

  Een wetenschappelijk vooroordeel zou dan een contradictie zijn want een wetenschapper mag zich alleen op feiten baseren.

  Egbert,

  die site waar jij mee aankomt vind ik echt onzin. Kent Hovind is een bewezen fraudeur.

  ReplyDelete
 6. Door te zeggen dat Kent Hovind niet serieus genomen kan worden omdat het een fraudeur is zou een ad hominum argument zijn en dat is natuurlijk niet toegestaan.

  Maar deze man is er van overtuigd dat de dinosauriers meegingen op de Ark van Noach , hoe zat het ook al weer met buitengewone beweringen? Nee geen volwassen maar baby dinos natuurlijk.

  Verder komt verzewegen wetenschap met een figuur als Ben Hobrink voor mij echt tenenkrommend hij vindt dat evolutie geen feit is maar filosofische voorkeur.

  Egbert, met deze site aan komen zetten is als met een spel "mens erger je niet" aan komen zetten op een schaak tournooi.

  Gert,ik heb al je Cosmos blogs gelezen incl. de links ik ben zeer onder de indruk, ik heb zelf geen tv dus ik heb de afleveringen niet gezien.
  ReplyDelete
 7. Jos,je hebt absoluut gelijk hoor, een jonge aarde creationist, ik was weer veel te snel.

  ReplyDelete
 8. Egbert,

  Moet ik uit je laatste reactie opmaken dat je niet achter de evolutietheorie staat? Ik vind dit echt jammer daar ik onlangs aan je vroeg het over dit onderwerp eens te hebben.

  Cor.

  ReplyDelete
 9. Beste mensen, door de plotselinge toestroom van commentaren op meerdere posts, kan ik niet meer iedereen persoonlijk antwoorden.
  Ik probeer te berichten over actualiteiten op dit blog en dat zou anders in het gedrang komen.

  ReplyDelete
 10. Cor,

  Of de evolutie theorie een waterdicht concept is weet ik niet, maar het is in ieder geval wel een theorie waar je beslist niet meer omheen kunt. Zelfs veel moderne theologen kunnen zich er goed in vinden, veel van wat over de evolutie ontdekt is, is prima te rijmen met de Bijbel, (oude aarde creationisme) zolang Darwin maar buiten schot blijft. Vanuit de Christelijke visie wel begrijpelijk natuurlijk.

  Maar ik zal zodra ik tijd heb de Cosmos blogs van Gert nog eens grondig doorlezen.

  Gr,

  ReplyDelete


 11. Egbert,

  Ik probeer je twee laatste berichten ook die van de andere draad van 20 mei in een keer te beantwoorden.
  Allereerst moet ik vaststellen dat je (nog) niets begrepen hebt hoe evolutie werkt. Ondanks er veel literatuur over deze tak van wetenschap bestaat en die zeker breed wetenschappelijk is aangenomen, blijft een groot deel van de mensheid, jij bent echt niet de enige, ver achter in opvattingen over de herkomst van al het leven, waartoe jij en ik behoren, op deze planeet.
  Je eerste vraag wat leven uiteindelijk aanstuurt werd in 1953 door de Engelsman Francis Crick en de Amerikaan James Watson ontdekt. Het leven op aarde blijkt opgebouwd uit suiker fosfaatstrengen die gedraaid om hun gezamenlijke as een dubbelspiraal vormen. Deze is (maar) uit vier basen opgebouwd te weten A,C,G,T. Waar deze letters voor staan kun je op zoeken, mijn ruimte is beperkt.
  Vóór deze ontdekking was het “leven ook een raadsel en sprak men van een immateriële levenskracht .De ontdekking van dit DNA wees op een oorspronkelijke gemeenschappelijke oorsprong van het leven op aarde.
  Je tweede vraag hoe leven ooit is ontstaan valt niet onder de evolutietheorie.
  Je stelling dat er geen consensus onder wetenschappers zou bestaan over de afkomst van de mens moet ik ten stelligste tegenspreken.

  Egbert, in de wetenschap is het uiteraard nooit mogelijk iets te bewijzen, maar evolutie is zeker toetsbaar en dat gebeurt aan de hand van onderzoek van fossielen en moleculaire data en nog veel meer.
  Ik weet dat moderne theologen zich goed kunnen vinden in de evolutie theorie maar of het prima te rijmen valt met de bijbel dat weet ik niet, heb ik geen verstand van.

  Het is een misvatting dat met het lezen van de recensies van Gert over Cosmos je op het spoot kan komen van de evolutieleer. Ik zou eerder met iets eenvoudiger beginnen.

  Ik begrijp je uitspraak niet dat Darwin vanuit een christelijke visie maar buiten schot moet blijven. Uit je reacties op dit blog maak ik op dat je christelijk bent, niets mis mee hoor, moet Darwin ook in jouw visie buiten schot blijven, waarom?. Dat zou hetzelfde zijn als de uitvinder van de gloeilamp, Edison, uit de geschiedenis te schrappen.

  Cor.

  ReplyDelete
 12. Gert

  Ook op deze aflevering ben je behoorlijk kritisch . (te? weinig feiten genoemd)

  Ik heb de aflevering niet gezien , maar een paar opmerkingen :

  Het verhaal van de lignine die niet afgebroken kan worden lijkt mij twijfelachtig.
  Een groot deel van het bos gaat gewoon verloren door bos-branden , daar heb je niet perse schimmels voor nodig
  Wat betreft methaan is dat inderdaad een sterk broeikasgas, maar wel in tegenstelling tot CO2 een instabiel gas met een halfwaardetijd van meen ik 10 jaar of zo.
  In een paar honderd jaar ben je er weer vanaf

  Dat onder de korst de aarde een vloeibare hete massa zou zijn is ook discutabel. De mantel (paar duizend kilometer dik) is grotendeels gekristaliseerd en dus op zijn best zeeer stroperig.
  De binnen kern zou zelfs vast zijn.  ReplyDelete
 13. Andre zei "Ook op deze aflevering ben je behoorlijk kritisch". Dat valt wel mee. Of je bedoelt noot 1? dat valt ook nog wel mee. en met zo'n correctie blijft de boodschap van de uitzending overeind.

  Andre: "Een groot deel van het bos gaat gewoon verloren door bos-branden , daar heb je niet perse schimmels voor nodig"
  Dat moet je wel op feiten baseren.
  Als die bomen in een moeras achtige omgeving groeien en die bomen vallen in het water, en kunnen ze niet verbranden. Het lijkt me toch onwaarschijnlijk dat alles verbrand zou zijn: dan zouden alle bomen uitgestorven moeten zijn; en dat zou precies het tegenovergestelde effect opleveren wat waargenomen is: de zuurstof concentratie was in het Carboon juist veel hoger dan 21%. Ik vond het belangrijk om het mechanisme te snappen van die 'begraven bossen' en heb daarom die twee regeltjes reactievergelijkingen fotosynthese en 'verbranding' toegevoegd. Het is een fascinerend mechanisme!

  "In een paar honderd jaar ben je er weer vanaf". Niet als methaan weer aangevuld wordt.

  De laatste opmerking over de korst: hoe de geologische details ook zijn, de boodschap van deze uitzending is dat de rusteloze aarde het lot van het leven op aarde bepaald heeft (met vele voorbeelden in de uitzending) en dat is belangrijk en die boodschap blijft staan. Zie ook het vervolg van deel 9.

  ReplyDelete
 14. Gert

  Wat betreft de kritiek bedoelde ik jouw tweede blog over aflevering 9. Je geeft zelf aan dat het verhaal zo weinig details geeft. (je kunt het op deze manier niet eens zelf nazoeken)

  Bijv:
  -Plaatje : Een van onze voorouders gedurende het Trias (geen naam)

  -Op het einde van het Trias is er weer een massa uitsterven (maar niet zo groot als vorige). Oorzaak (?): meteoriet inslag (Tyson noemt geen naam)

  -Tyson is niet duidelijk in benamingen van perioden, een plaatje van een tijdlijn zou geholpen hebben)

  Wat betreft het verhaal over de erupties in Siberie , die duurde volgens wiki geen honderden miljoenen jaren , maar een miljoen jaar
  http://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_Traps

  En wat betreft bosbranden : Zondag avond op BBC: "wildfires 2014 :inside the inferno" gezien?
  Een blikseminslag in een eucaliptus boom kan de boom maanden lang in een smeulende toestand brengen.
  In Australie zijn ze vol continue bezig met behulp van luchtsurvey te ontdekken welke bomen mogelijk aan het branden zijn . Alleen al in New South Wales zijn er 1,5 milj blikseminslagen per jaar.

  Wat het methaan betreft , als de methaan vooral afkomstig was uit het Siberie over een periode van een miljoen jaar (vulkanisme) dan was er gemiddeld nauwelijks methaan verhoging merkbaar..

  Maar goed ik las bij PZ Meyers dat we space time odysse niet als wetenschap moeten zien. Waar gaat het dan om? Het gaat om een gevoel van ontzag voor wetenschap (en daarmee ontzag voor de priesters van deze tijd?)
  PZ MYers:
  " This is not at all a show for scientists, but to bring a little bit of the awe and wonder of science to everyone."

  ReplyDelete
 15. Andre, ik denk niet dat het zin heeft om gedetailleerd op al je punten in te gaan. Belangrijker is de attitude waarmee je naar de serie kijkt. Op de een of andere manier wil je de serie onderuit halen, kleineren, negatief neerzetten. Zonde van jouw en mijn tijd! Als je dat doet begrijp je niets van de bedoeling van de makers. De serie is een integrale aanpak van wetenschap over de vakgrenzen heen. Iets wat je nergens ziet aan universiteiten. behalve in de colleges Big History van Fred Spier gegeven worden in Amsterdam.
  Je ziet in Cosmos de integratie van wetenschappelijk denken en de effecten op de maatschappij, je ziet hoe individuele personen grote bijdragen hebben geleverd, revoluties hebben ontketend in de wetenschap, vaak ondanks oppositie en minachting van hun collegas of maatschappij; je ziet hoe men vroeger worstelde met dezelfde problemen die we nu nog steeds herkennen of ervaren maar die we nu opgelost hebben dankzij de ge-accumuleerde kennis van vele generaties. Plus de verwondering over de natuur, de cosmos. Plus verwondering over de mogelijkheden van het menselijk verstand om die natuur te begrijpen, stukje bij stukje. Steeds beter. Dat we de afgelopen duizenden jaren sinds de uitvinding van het schrift er op vooruit gegaan zijn in kennis en begrip. Dat allemaal en nog veel meer. Dat maakt de serie zo belangrijk dat ik iedere aflevering blog. En dat legt heel wat beslag op mijn tijd. Maar ik vind het absoluut de moeite waard.

  ReplyDelete
 16. Andre, voor degenen die daar behoefte aan hebben zou er een begeleidend boek uitgebracht kunnen worden waarin wat meer details en alle literatuurverwijzingen staan. Die combinatie van tv documentaire + boek zou perfect zijn. De voordelen en de mogelijkheden van het medium tv worden dan ten volle uitgebuit en de beperkingen (voor wie dat zo voelt) kunnen opgevangen worden in een boek, evt. website. het hele project wordt dan nog wel ietsje duurder, als je daar geen bezwaar tegen hebt!

  ReplyDelete
 17. André,

  Je zegt: 'Dat onder de korst de aarde een vloeibare hete massa zou zijn is ook discutabel. De mantel (paar duizend kilometer dik) is grotendeels gekristaliseerd en dus op zijn best zeeer stroperig.
  De binnen kern zou zelfs vast zijn.'

  Dat vind ik erg interessant! Is er ergens meer (liefst begrijpelijk voor een niet-wetenschapper) informatie over? Of kun je zelf iets meer vertellen over hoe men tot dit nieuwe denkbeeld gekomen is?

  ReplyDelete
 18. Trouwe Lezeres,

  Allereerst kun je natuurlijk met de "trouwe" wiki beginnen
  http://en.wikipedia.org/wiki/Structure_of_the_Earth


  Voor zover ik het gevolgd heb zijn de veranderde ideeen m.i vooral aan drie zaken te danken
  -Hele diepe aardbevingen , > 600km
  -Dat de kern vast is, is de uitkomst van seismografie, waarbij golven door de kern niet altijd het zelfde plaatje geven op verschillende plaatsen van de aarde
  - hoge druk proeven met diamant-anvil :
  http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_anvil_cell
  Hiermee kunnen drukken zoals in de buurt van de kern van de aarde nagebootst worden. Hiermee blijkt o.a dat het smeltpunt van ijzer bij een bepaalde zeer hoge druk sterk stijgt.

  Voor mantel samenstelling (< 3000km )
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mantle_(geology)
  Hieruit blijkt tevens dat de kristalstructuur van olivijn verandert op pakweg 400 km waardoor ook de dichtheid verandert.
  Dit heeft b.v invloed op zinkende aardschollen.

  ReplyDelete
 19. De kern is, er is geen enkel bewijs voor evolutie, of abiogenese.

  Er is geen bewijs, niet één, en dat na 160 jaar Darwin tjonge.
  Darwin voorspelde miljoenen overgangsfossielen, we vinden er niet één.
  Mutaties in DNA zouden verantwoordelijk zijn voor Macro-evolutie, wetenschapper Jay Seegert heeft bewezen dat DNA zo complex is, dat iedere mutatie schadelijk is.
  Embryo's van verschillende gewervelde dieren lijken op elkaar in een vroeg stadium? Fraude van Ernst Haeckel, nota bene 135 jaar geleden werd hij hiervoor door zijn eigen universiteit Jena veroordeeld.

  ReplyDelete
 20. Anoniem (!):
  Jay Seegert? Dat is geen bioloog, maar ingenieur, fysicus. Alweer een ingenieur die evolutie weerlegt.

  Ernst Haeckel? 135 jaar geleden! De wetenschap staat niet stil! Lees eens een modern boek over evo-devo: Günter P. Wagner (2014) Homology, Genes, and Evolutionary Innovation, Princeton University Press, 2014. 494 pp. dan ben je op de hoogte van de huidige stand van zaken in de evolutionaire ontwikkelingsbiologie.

  Je loopt een beetje achter Anoniem: Emanuel Rutten (VU, christen) accepteert het spontaan ontstaan van leven op aarde, en de hele evolutie tot en met de mens.

  ReplyDelete
 21. Anoniem zei "... heeft bewezen dat DNA zo complex is, dat iedere mutatie schadelijk is."
  Als je daarover nadenkt: waarom zijn er eigenlijk mutaties? Waarom heeft de Schepper iets prachtigs geschapen compleet met mutaties die dat moois vervolgens weer afbreken? Klinkt niet echt logisch.

  Genetische onderzoekers hebben gevonden dat iedere baby 50 - 100 nieuwe mutaties in zich draagt waarvan er ongeveer 6 op de een of andere manier schadelijk zijn. De rest is neutraal of positief.
  Als ieder mutatie schadelijk zou zijn, dan zouden we allemaal ernstige erfelijke ziektes hebben, en onze kinderen zouden er nog erger aan toe zijn.
  Zie voor wetenschappelijke literatuur: http://wasdarwinwrong.com/korthof97.htm#mutation

  Ik denk zeker dat het mogelijk is de mutatiefrequentie omlaag te brengen door toxische invloeden uit onze omgeving en ons lichaam te bannen en (in de toekomst) het DNA-reparatiemechanisme te verbeteren o.a. simpelweg door het meer tijd te geven reparaties uit te voeren (waardoor de celdeling langzamer wordt en we langzamer zouden groeien en ons langzamer zouden voortplanten).

  ReplyDelete
 22. Lees een paleontologieboek, Anoniem, daar kun je je hart ophalen aan 'overgangsfossielen'.

  Wat me blijft verbazen is dat mensen dergelijke verhalen blijven vertellen, terwijl alleen al op Wikipedia kijken duidelijk maakt dat het kul is. Haeckel is nooit veroordeelt voor zijn embryotekeningen door de Universiteit van Jena.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Haeckel#Controversy
  While it has been widely claimed that Haeckel was charged with fraud by five professors and convicted by a university court at Jena, there does not appear to be an independently verifiable source for this claim.[28] Recent analyses (Richardson 1998, Richardson and Keuck 2002) have found that some of the criticisms of Haeckel's embryo drawings were legitimate, but others were unfounded.[29][30] There were multiple versions of the embryo drawings, and Haeckel rejected the claims of fraud. It was later said that "there is evidence of sleight of hand" on both sides of the feud between Haeckel and Wilhelm His.[31] Robert J. Richards, in a paper published in 2008, defends the case for Haeckel, shedding doubt against the fraud accusations based on the material used for comparison with what Haeckel could access at the time.[32]

  Richards (2005):
  Haeckel put in evidence a series of obsequious letters from Hamman, in which the supplicant referred to his former teacher as a god whom he revered. The court concluded that Haeckel did slightly slander Hamann and fined him 200 marks; the judge also levied a fine of 30 marks against Hamann. Both were enjoined not to speak of the conflict again, and Haeckel complied by expunging his remarks from subsequent editions of his Monismus. Most on-lookers thought that Haeckel had won the moral victory, or so an anonymous account of the case reported.19 This trial is probably the source of the rumor, one still bubbling around in the heads of many creationists, that Haeckel had been brought before a “university court” by five of his colleagues where he was judged guilty of having committed scientific fraud

  De embryo's zijn zoals Haeckel ze tekende. Makkelijk genoeg om foto's te vinden.  ReplyDelete
 23. Annoniem zei "De kern is, er is geen enkel bewijs voor evolutie, of abiogenese. Er is geen bewijs, niet één, en dat na 160 jaar Darwin tjonge."

  Tsjonge! wat bent U slecht geinformeerd! Deze boeken staan vol bewijzen:
  Richard Dawkins (2009) "The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution", Bantam Press
  of:
  Jerry A. Coyne (2009) "Why Evolution Is True", Viking, 304 pp. / Oxford University Press
  (die laatste heeft mijn voorkeur).
  Maar ja, als je ze niet leest, dan ken je de bewijzen niet. U bewijst Uw eigen onwetendheid.
  En dat zijn nog maar twee voorbeelden.
  En dan zijn er talloze inleidingen in de evolutietheorie voor beginners die niet zo veel tijd hebben:
  zie hier:
  http://wasdarwinwrong.com/korthof.htm#introductions

  Heeft U problemen met de Engelse taal en leest U liever Nederlandse boeken?

  http://wasdarwinwrong.com/kortho21.htm

  ReplyDelete
 24. L.S.

  Als niet wetenschapper sluit ik mij van harte bij de laatste commentaren van Gerdien en Gert aan. Mensen ga lezen en lezen en lezen het gaat verdomme om je eigen afkomst. Het is belangrijkere stof dan het lezen van de bijbel. Er is geen mooier onderwerp te bedenken en er is de laatste jaren zoveel ontdekt, het ligt allemaal netjes ingepakt in de boekhandel verkrijgbaar.

  Cor.

  ReplyDelete
 25. André,

  Dank je zeer!
  Ik durf het bijna niet te bekennen maar ik kom er nu pas achter dat hoewel ik werkelijk goede docenten gehad heb, het zich op de één of andere manier toch in mijn geheugen had vastgezet dat de héle aardkern vloeibaar was....
  Omdat ik dat als een vast gegeven beschouwde, was mijn verbazing dus extra groot!:-)

  ReplyDelete
 26. Trouwe Lezeres,

  Je had prima docenten. Zij waren zeker bij de tijd. Daar zou ik hat maar op houden. De vloeibare ijzerkern met daarin een harde pit geeft een magnetisch veld om de aarde die het leven op deze planeet beschermd tegen kosmische straling. Onze contigenten drijven daarop en bewegen zich van elkaar af en naar elkaar toe. Zie plaattektoniek. Alfred Wegener Cosmos 9 hier boven. “De rusteloze aarde en massa uitsterving”. Die Alfred Wegener werd inderdaad tijdens zijn leven voor gek verklaard!

  Cor.

  ReplyDelete
 27. Gert: Voor abiogenese hebben we inderdaad nog geen goede theorie,
  dat zou nog wel eens heel lang een open vraag kunnen blijven.

  ReplyDelete
 28. Egbert zei " Voor abiogenese hebben we inderdaad nog geen goede theorie"
  Egbert, vind je die theorie van William F. Martin, Filipa L. Sousa, en Nick Lane Energy at life's origin, Science 6 June 2014, geen goede theorie?

  Egbert, zoals ik al eerder zei, voor Emanuel Rutten is de Origin of Life helemaal geen probleem: het volgt autoamtisch uit fine tuning! Anders zou de fine tuning voor leven mislukt zijn! Ik zal er nog over bloggen.

  ReplyDelete
 29. Gert: Het blijven slechts theorieën, als we het echt zouden weten hoe het zat, dan hadden we allang kunstmatig leven gecreëerd. Dacht jezelf ook niet.

  ReplyDelete
 30. Egbert, ik had niet verwacht dat je oude versleten simplistische creationistsche misvattingen over 'theorie' zou herhalen!
  "Evolution is only a theory!" Dat je het slachtoffer bent van die misvatting over wat een wetenschappelijke theorie is blijkt uit: "als we het echt zouden weten hoe het zat...". Als je een wetenschappelijke theorie mag publiceren in Nature of Science behoor je tot de top van de wetenschap. Zo'n theorie is geen verzinsel dat wetenschappers uit de duim gezogen hebben, geen gis- of gokwerk, maar is het resultaat van grondig thuis zijn in het relevante vakgebied, het lezen van alle relevante literatuur en het verwerken van alle kritiek op voorgaande theoriën en met een betere, originele komen, die niet door deskundige collega's zo maar van tafel geveegd kan worden en die niet in strijd is met enig bekend feit. En die aanleiding geeft tot verder onderzoek en experimenten.
  Het is zo'n ontzettend groot misverstand om te zeggen "als we het echt zouden weten hoe het zat"! Alsof die wetenschappers maar wat in de wilde weg zaten te fantaseren!
  Tsjonge, wat wordt ik daar moedeloos van! Hoe vaak dat wel niet uitgelegd is op het internet en in boeken! Begin hier:
  http://www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA201.html
  Als je echt serieus geinteresseerd bent lees bijvoorbeeld dit boek:

  John Ellis (2010) 'How Science Works: Evolution', Springer, 100 pages.
  A Student Primer. A general reading book for those especially interested in Evolution and the philosophy of science: Evolution is just a theory, isn't it? What is a scientific theory anyway? Don't scientists prove things? What is the difference between a fact, a hypothesis and a theory in science? How does scientific thinking differ from religious thinking? Why are most leading scientists atheists?

  En als je geen zin hebt om je serieus te verdiepen in het onderwerp, kun je beter je mond houden over dat onderwerp.

  ReplyDelete
 31. Egbert zei: "...dan hadden we allang kunstmatig leven gecreëerd"
  Egbert: er is synthetisch leven gecreëerd:
  How Craig Venter Created Life,
  of deze:

  Scientist accused of playing God after creating artificial life by making designer microbe from scratch - but could it wipe out humanity?

  ReplyDelete
 32. Als je beschuldigd wordt van voor God spelen, dan is er toch wel wat aan de hand!

  ReplyDelete
 33. Gert; Ach, die religieuzen zijn zo maar overstuur, als God de mens geschapen heeft, heeft hij de mens ook begiftigt met verklaringsdrift en intellectuele capaciteiten.
  Mijn simpel theologisch concept in deze. :)


  Ik heb er iets over gelezen, het blijft nog een omstreden kwestie, want in feite is er niets gecreëerd, de lege cel was er immers al, maar toch wel een wetenschappelijke doorbraak.

  http://www.nu.nl/wetenschap/2251955/wetenschappers-maken-kunstmatig-leven.html

  ReplyDelete
 34. Egbert, kun je een voorbeeld geven van iets wat je niet met God kunt verklaren?

  ReplyDelete
 35. Gert: Ik stelde "als God de mens zou hebben geschapen", heeft hij de mens ook geschapen met bepaalde kwaliteiten, dat blijkt, met als verwijzing naar het feit,dat religieuze groeperingen wetenschappers verwijten dat ze voor God willen spelen.

  Verder ga je helemaal niet inhoudelijk op mijn post in, op het feit dat critici stellen dat
  voor het creëren van synthetisch leven er al een benodigde lege cel voorhanden moest zijn.
  Dus dat er in feite eigenlijk helemaal niets is gecreëerd.

  ReplyDelete
 36. Egbert, je reactie is zo flauw dat ik het niet de moeite waard vond om te reageren. Je hebt zonder de zaak te bestuderen een oppervlakkige conclusie van een niet-wetenschappelijke nieuwssite gecopieerd. Je hebt kennelijk niet de achtergrondkennis om de waarde van het experiment te beoordelen, en je copieert de 'kritiek' die je daar hebt gelezen.

  ReplyDelete
 37. Gert: Ik ben inderdaad geen wetenschapper, toen ik jong was heb ik een opleiding voor medisch analist gevolgd en afgerond, maar door omstandigheden ben ik toen op de koopvaardij beland, later toen mijn vriendin zwanger raakte, ben ik op een verzekeringskantoor gaan werken.

  In mijn verstrekte link werd trouwens ook wel weer over een wetenschappelijke doorbraak gesproken, maar om dit feit op zijn waarde te kunnen schatten zou ik mij er als niet wetenschapper verder in moeten verdiepen, binnen het kader van wat op dat terrein binnen mijn mogelijkheden ligt natuurlijk.

  Maar zeer globaal gesteld klopte het wel een beetje wat in de link staat over de benodigde lege cel als noodzakelijk basismateriaal.  ReplyDelete
 38. Egbert, dank. Het is prettig om iets van je achtergrond te weten om zinnig met je te discussieren. Dus dank daarvoor. Technisch gezien heb je gelijk dat ze begonnen met het dna-vrij maken van een cel, maar ik heb de indruk dat je wat wetenschappers ook doen, je altijd blijft geloven dat God nodig is om leven te creëren en daarom selectief gaat shoppen op het internet om dat te bevestigen.

  ReplyDelete
 39. Gert: Voor alle duidelijkheid, ik kan me wel goed vinden in de filosofische uitgangspositie van de agnosticisme, dat er een soort van alom regulerend principe ten grondslag aan de Schepping ligt, of dat alles slechts uit volstrekte willekeur is ontstaan en verder doelloos is, tja, niemand die het in feite echt weet toch.

  ReplyDelete
 40. Egbert zei..., tja, niemand die het in feite echt weet toch."
  Dat klinkt zo hopeloos! alsof je een excuus zoekt om niet na te denken en zelf op onderzoek uit gaan! zo lui!
  Of geloof jij dat we op een platte schijf wonen die 6000 jaar oud is?!
  Nou dan!

  ReplyDelete
 41. Gert: Die interpretatie geef jij er aan, daar kan ik me nu helemaal niet in vinden, je weet toch wel waar het agnosticisme voorstaat, misschien vind jij het zelf heel wel moeilijk om te leven met vragen die niet eenmaal te beantwoorden zijn en die een ieder in feite wel zou kunnen bedenken. Maar er is helemaal niets mis met verklaringsdrift en zaken onderzoeken, dat beweer ik toch helemaal nergens.

  Ik mag me graag ruim oriënteren, post ook af en toe wel eens op het blog van JR en TS, het is juist interessant om van al die verschillende visies hieromtrent kennis te nemen.

  ReplyDelete
 42. Cor, je reactie van 19:34 is véél te persoonlijk om te plaatsen. Dit blog gaat niet over de deelnemers maar over evolutie en aanverwante zaken.

  Egbert, in de discussie tussen ons treden te veel misverstanden op, daarom is het beter deze discussie niet voort te zetten.

  ReplyDelete
 43. Gert: Ik probeerde slechts aan te geven dat we voor ons als mens bepaalde zaken ver buiten ons bevattingsvermogen liggen, daar kunnen we slechts over blijven speculeren, want echt weten doen we het niet, daar valt verder ook niet over te discussiëren, maar met deze constatering verwijs ik niet naar het gegeven dat we daarom maar helemaal niet meer geënthousiasmeerd mogen raken door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, in tegendeel zelfs.

  ReplyDelete
 44. Egbert, ik kan het niet nalaten om kort te reageren (maar we moeten er geen eindeloze discussie van maken!):
  "bepaalde zaken ver buiten ons bevattingsvermogen"
  1. "bepaalde zaken": ha! lekker vaag! welke?
  2. "...ver buiten..." ha! lekker vaag! hoe ver?
  3. "... ons bevattingsvermogen..." ons? we hebben niet allemaal hetzelfde bevattingsvermogen! Einstein kon net even iets meer bevatten dan de gemiddelde voetbalhooligan.
  ...

  ReplyDelete
 45. Gert: Wanneer we als mens over een alomvattende visie op de werkelijkheid zouden beschikken,hoefden we inderdaad nergens meer over te discussiëren.

  Nog even een mooie diepzinnige uitspraak van Einstein:

  Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.

  En hierbij sluiten we deze discussie dan maar met je goedvinden.

  Gr,

  ReplyDelete
 46. Egbert: het is hier veboden om citaten te geven zonder bronvermelding. Je moet de bron geven in Einsteins werk (dus niet een citaten website die ook geen bron geeft) of ... het wordt verwijderd. Ik wil geen vervuiling van dit blog met pseudocitaten.

  ReplyDelete
 47. Gert: Om de originele bron op te sporen zou nog wel eens vrij problematisch kunnen worden, het is overigens (m.i.) wel een vrij bekende uitspraak van Einstein, maar als de bron als citatenwebsite voor jou niet acceptabel is, staat het je natuurlijk vrij de uitspraak weer te verwijderen.


  ReplyDelete
 48. Egbert: het gaat er primair niet eens om of ik persoonlijk dat citaat niet acceptabel vindt en verwijder, maar dat een ongeverifieerd citaat niet gebruikt moet worden in ondersteunen van standpunten.
  Je behoort niet mee te doen met de massa die citaten blijft copieren zonder dat de herkomst duidelijk is. Je weet gewoon niet of dat citaat authentiek is.
  In theorie kan het citaat authentiek zijn. Maar dan zul jij dat moeten aantonen.
  "wel een vrij bekende uitspraak"? Ja, hoe komt dat? Omdat de onnadenkende, onkritische massa dat maar eindeloos blijft citeren zonder te checken! Ja, zo kan een citaat 'bekend' worden!
  En dat soort citaten gebruik jij om jouw levensovertuiging te ondersteuen?

  Het misbruik van autoriteiten en andere drogredeneringen komen nog aan bod in Cosmos (13). Ik zal daar speciale aandacht aan geven.

  ReplyDelete
 49. Gert: Ik begrijp wat je bedoelt inzake het belang van het achterhalen van de authenticiteit van het citaat, want inderdaad, net wat je stelt, als het maar veel en vaak genoeg geciteerd wordt, gaat het als het ware een eigen leven leiden, trouwens, hoe fraai de uitspraak ook, dat impliceert tevens nog niet, mocht Einstein het al op die manier gesteld hebben, dat hij gelijk had.

  Ik ben nog op zoek geweest op het Web, maar kan er zelf niets meer over vinden, stuit enkel op citatenwebsites.

  Wat mijn levensovertuiging betreft, probeer ik open minded te blijven en loop nog steeds met een groot vraagsteken boven mijn kop. Dat zal waarschijnlijk wel een permanente situatie blijven, veronderstel ik.:)

  Je schrijft: Het misbruik van autoriteiten en andere drogredeneringen komen nog aan bod in Cosmos (13). Ik zal daar speciale aandacht aan geven.

  Ik ben benieuwd naar je bijdrage
  inzake dit specifieke topic.

  ReplyDelete

Commentaar bij posts ouder dan een maand wordt gemodereerd.